Kafedralar üzrə mühazirələr :

Bütün mühazirələr


Fənnin adı Pdf forması Kafedra
.Mühit dizaynı. Dizayn (Memarliq fakultesi)
.Tədqiqat metodları. Memarlıq konstruksiyası və abidələrin bərpası (Memarlıq fakultəsi)
.İnformatika və ekoloji proseslərin kompüter analizi. İnformasiya texnologiyaları və sistemləri (Mexanika və informasiya sistemləri fakultəsi)
.Iqtisadi informatika. İnformasiya texnologiyaları və sistemləri (Mexanika və informasiya sistemləri fakultəsi)
.Ekoloji monitorınq. Ekologiya muhendisliyi (Su təsərrüfatı və müh. kom. sis. fakultəsi)
.İncəsənət tarixi. Dizayn (Memarliq fakultesi)
.Landşaft memarlığının nəzəriyyəsi və təcrübəsi. Landşaft memarlığı (Memarlıq fakultəsi)
.Dizayn tarixi. Dizayn (Memarliq fakultesi)
.Layihələndirmə. Dizayn (Memarliq fakultesi)
.Mebel və interyer konstruksiyalarının layihələndirilməsi. Dizayn (Memarliq fakultesi)
.Erqonomika. Dizayn (Memarliq fakultesi)
.Fotoqrafika. Dizayn (Memarliq fakultesi)
.Mühit dizaynı. Dizayn (Memarliq fakultesi)
.Mühit dizaynının əsasları. Dizayn (Memarliq fakultesi)
.Bədii konstruksiyalaşdırma. Dizayn (Memarliq fakultesi)
.Poliqrafiya. Dizayn (Memarliq fakultesi)
.Qrafik dizayn. Dizayn (Memarliq fakultesi)
.Tipoqrafika. Dizayn (Memarliq fakultesi)
.Kompyuter texnologiyaları və proqramlaşdırma.
.Landşaft memarlığı.. Landşaft memarlığı (Memarlıq fakultəsi)
.Memarlıq konstruksiyaları. Memarlıq konstruksiyası və abidələrin bərpası (Memarlıq fakultəsi)
.Qədim Аzərbaycanın memarlıq tarixi. Memarlıq konstruksiyası və abidələrin bərpası (Memarlıq fakultəsi)
.Rekonstruksiya. Memarlıq konstruksiyası və abidələrin bərpası (Memarlıq fakultəsi)
.Tarixi mühitin qorunması və bərpası. Memarlıq konstruksiyası və abidələrin bərpası (Memarlıq fakultəsi)
.Bina va qurguların tipologiyası. Memarlıq layihələndirilməsi və şəhərsalma (Memarlıq fakultəsi)
.Memarlıq tipologiyası. Memarlıq layihələndirilməsi və şəhərsalma (Memarlıq fakultəsi)
.Şəhərsalma. Memarlıq layihələndirilməsi və şəhərsalma (Memarlıq fakultəsi)
.Monolit dəmir-beton binaların dikəldilməsi texnologiyası. Tikinti istehsalatının texnologiyası, təşkili və idarə olunması (İnşaat fakultəsi)
.Şəhərsalmanın əsasları. Memarlıq layihələndirilməsi və şəhərsalma (Memarlıq fakultəsi)
.Kompozisiya, layihələndirmə qrafikası və şriftin əsasları. Memarlığın əsasları (Memarlıq fakultəsi )
.Memarlıqda həcm-fəza kompozisiyası. Memarlığın əsasları (Memarlıq fakultəsi )
.Memarlıq tarixi III. Memarlığın əsasları (Memarlıq fakultəsi )
.Memarlıq tarixi -4 -az. Memarlığın əsasları (Memarlıq fakultəsi )
.Təsviri incəsənətin tarixi. Təsviri incəsənət (Memarlıq fakultəsi)
.İnformatika.
.İnformatika (memarliq f-si üçün).
.İnformatika (2).
.İnformatika (3).
.İnformatika (4).
.İnformatika. İnformatika və ekologiya proseslərinin kompüter analizi (ST və MKS f-si üçün). İnformasiya texnologiyaları və sistemləri (Mexanika və informasiya sistemləri fakultəsi)
.Konstruksiya materiallarının texnologiyası. Texnoloji ma??n v? avadanl?qlar (Mexanika v? informasiya texnologiyalar? fakult?si)
.Bələdiyyə ərazilərinin planlaşdırılması,tikinti və rekonstruksiyasi TNR. Bina və qurğuların istismarı və rekonstruksiyası (İnşaat fakultəsi)
.Texniki diaqnostika. Texnoloji ma??n v? avadanl?qlar (Mexanika v? informasiya texnologiyalar? fakult?si)
.Binaların Sanitar texniki avadanlıqları. Ekologiya muhendisliyi (Su təsərrüfatı və müh. kom. sis. fakultəsi)
.Bina və MS rekonstruksiyası. Bina və qurğuların istismarı və rekonstruksiyası (İnşaat fakultəsi)
.Bina və MS texniki istismarı. Bina və qurğuların istismarı və rekonstruksiyası (İnşaat fakultəsi)
.Bina və qurğuların texniki vəziyyətinin təhlili. Bina və qurğuların istismarı və rekonstruksiyası (İnşaat fakultəsi)
.Bina və yaşayış məntəqələrinin mühəndis sistemləri. Bina və qurğuların istismarı və rekonstruksiyası (İnşaat fakultəsi)
.Metrologiyanın əsasları. Bina və qurğuların istismarı və rekonstruksiyası (İnşaat fakultəsi)
.Metal konstruksiyaları. İnşaat konstruksiyaları (İnşaat fakultəsi)
.Metal konstruksiyaları. İnşaat konstruksiyaları (İnşaat fakultəsi)
.Qurğuların sınağı və zəlzələyə davamlılığı. Bina və qurğuların istismarı və rekonstruksiyası (İnşaat fakultəsi)
.Rekonstruksiya təmir işlərinin texnologiyasi. Bina və qurğuların istismarı və rekonstruksiyası (İnşaat fakultəsi)
.Şəhər ərazilərinin yeraltı şəbəkələri. Bina və qurğuların istismarı və rekonstruksiyası (İnşaat fakultəsi)
.Şəhər infrastrukturunun alternativ enerji mənbələri. Bina və qurğuların istismarı və rekonstruksiyası (İnşaat fakultəsi)
.Şəhər təsərrüfatının planlaşdırılması və rekonstruksiyası. Bina və qurğuların istismarı və rekonstruksiyası (İnşaat fakultəsi)
.İnşaat elminin müasir problemləri. Bina və qurğuların istismarı və rekonstruksiyası (İnşaat fakultəsi)
.İnşaat konstruksiyalarının və qurğularının diaqnostikası və rekonstruksiyası. Bina və qurğuların istismarı və rekonstruksiyası (İnşaat fakultəsi)
.Əsaslar və özüllər. Bünövrələr , özüllər və yeraltı qurğular (İnşaat fakultəsi)
.Azərbaycan tarixi. İctimai fənlər (İnşaat fakultəsi)
.Fəlsəfə. İctimai fənlər (İnşaat fakultəsi)
.Əsaslar ve özullərin hesablanması və layihələndirilməsi. Bünövrələr , özüllər və yeraltı qurğular (İnşaat fakultəsi)
.Mühəndis geologiyasi. Bünövrələr , özüllər və yeraltı qurğular (İnşaat fakultəsi)
.Qruntlar mexanikasi. Bünövrələr , özüllər və yeraltı qurğular (İnşaat fakultəsi)
.Qruntlar mexanikasinin nəzəriyyələri. Bünövrələr , özüllər və yeraltı qurğular (İnşaat fakultəsi)
.Sosiologiya. İctimai fənlər (İnşaat fakultəsi)
.Politologiya. İctimai fənlər (İnşaat fakultəsi)
.Agac plastik kutlə konstruksiyaları. İnşaat konstruksiyaları (İnşaat fakultəsi)
.Dəmir-beton konstruksiyaları.. İnşaat konstruksiyaları (İnşaat fakultəsi)
.Təmir tikinti işlərinin texnologiyası. Tikinti istehsalatının texnologiyası, təşkili və idarə olunması (İnşaat fakultəsi)
.Tikinti işlərinin təşkili. Tikinti istehsalatının texnologiyası, təşkili və idarə olunması (İnşaat fakultəsi)
.Tikinti istehsalatının texnologiyası. Tikinti istehsalatının texnologiyası, təşkili və idarə olunması (İnşaat fakultəsi)
.Tikinti istehsalatının təşkili və idarə edilməsi. Tikinti istehsalatının texnologiyası, təşkili və idarə olunması (İnşaat fakultəsi)
.Tikintinin texnologiyası (Memarliq f-si üçün). Tikinti istehsalatının texnologiyası, təşkili və idarə olunması (İnşaat fakultəsi)
.Tikintinin təşkili, planlaşdırılması və idarə edilməsi. Tikinti istehsalatının texnologiyası, təşkili və idarə olunması (İnşaat fakultəsi)
.İstehsalın texnoloji əsasları. Tikinti istehsalatının texnologiyası, təşkili və idarə olunması (İnşaat fakultəsi)
.Elektrotexnika. Fizika (Nəqliyyat fakultəsi)
.Elektrotexnika ve elektrik techizati. Fizika (Nəqliyyat fakultəsi)
.Beton və dəmir-beton müəssisələrinin layihələndirilməsinin əsasları. Materialsunasliq (Insaat-texnologiya fakultesi)
.Umumi fizika kursu (Fizika -1). Fizika (Nəqliyyat fakultəsi)
.Umumi fizika kursu (Fizika -2). Fizika (Nəqliyyat fakultəsi)
.Ağac emalı sənaye müəssisələrinin avadanlıqları. Metalşünaslıq və maşın mexanikası (Mexanika və informasiya sistemləri fakultəsi)
.Umumi fizika kursu (Fizika -2) laboratoriya işləri. Fizika (Nəqliyyat fakultəsi)
.Materiallar müqaviməti - I hissə. Materiallar müqaviməti (Nəqliyyat fakultəsi)
.Materiallar müqaviməti - II hissə. Materiallar müqaviməti (Nəqliyyat fakultəsi)
.Tətbiqi mexanika. Materiallar müqaviməti (Nəqliyyat fakultəsi)
.Daşınmaz əmlakın iqtisadi qiymətləndirilməsi. Geomatika.Mühəndis geodeziyası. (Nəqliyyat fakultəsi)
.Avtomobil daşımaları və vahid nəqliyyat sistemi. Nəqliyyat tikintisi və yol hərəkətinin təşкili (Nəqliyyat fakultəsi)
.Avtomobil yolları-1. Nəqliyyat tikintisi və yol hərəkətinin təşкili (Nəqliyyat fakultəsi)
.Avtomobil yolları-2. Nəqliyyat tikintisi və yol hərəkətinin təşкili (Nəqliyyat fakultəsi)
.Avtomobilin ekoloji təhlükəsizliyi. Nəqliyyat tikintisi və yol hərəkətinin təşкili (Nəqliyyat fakultəsi)
.Avtomobillər (konstruksiyanın əsasları). Nəqliyyat tikintisi və yol hərəkətinin təşкili (Nəqliyyat fakultəsi)
.Körpu keçidləri. Nəqliyyat tikintisi və yol hərəkətinin təşкili (Nəqliyyat fakultəsi)
.Logistikanın əsasları. Nəqliyyat tikintisi və yol hərəkətinin təşкili (Nəqliyyat fakultəsi)
.Nəqliyyat mühərrikləri. Nəqliyyat tikintisi və yol hərəkətinin təşкili (Nəqliyyat fakultəsi)
.Nəqliyyat vasitələrinin təhlükəsizliyi və avtotexniki ekspertizası. Nəqliyyat tikintisi və yol hərəkətinin təşкili (Nəqliyyat fakultəsi)
.Nəqliyyat yollarında süni qurğular -1. Nəqliyyat tikintisi və yol hərəkətinin təşкili (Nəqliyyat fakultəsi)
.Şəhərlərin nəqliyyat planlaşdırılması. Nəqliyyat tikintisi və yol hərəkətinin təşкili (Nəqliyyat fakultəsi)
.Tunellər 2. Nəqliyyat tikintisi və yol hərəkətinin təşкili (Nəqliyyat fakultəsi)
.Aerodromlar. Nəqliyyat tikintisi və yol hərəkətinin təşкili (Nəqliyyat fakultəsi)
.Yol hərəkətinin təşkili. Nəqliyyat tikintisi və yol hərəkətinin təşкili (Nəqliyyat fakultəsi)
.Yol nəqliyyat hadisələrinin tədqiqi və avtotexniki ekspertizası. Nəqliyyat tikintisi və yol hərəkətinin təşкili (Nəqliyyat fakultəsi)
.Yol şəraiti və hərəkətin təhlükəsizliyi.. Nəqliyyat tikintisi və yol hərəkətinin təşкili (Nəqliyyat fakultəsi)
.Agac materiallarinin hidrotermiki emali.
.Ağac mamulatlarının texnologiyası.
.Yapışdırılmış ağac materiallarının texnologiyası..
.Meshə materiallarinin tedaruku.
.Oduncaqshunasliq ve meshe emteeshunasliginın esaslari.
.Yol inshaat materiallari ve memulatlari.
.İnşaat materiallari ve məmulatlari.
.Ətraf mühitin kimyası. Kimya (İnşaat-texnologiya fakultəsi)
.Analitik kimya. Kimya (İnşaat-texnologiya fakultəsi)
.Fiziki kimya. Kimya (İnşaat-texnologiya fakultəsi)
.Kimya. Kimya (İnşaat-texnologiya fakultəsi)
.Su kimyası. Kimya (İnşaat-texnologiya fakultəsi)
.Analitik kimya. Kimya (İnşaat-texnologiya fakultəsi)
.Bank işi. Xidmət sahələrinin iqtisadiyyatı və menecmenti (Tikinti-iqtisad fakultəsi)
.İnşaat materialları texnologiyasının proses və aparatları. Kimya (İnşaat-texnologiya fakultəsi)
.Ekoloji böhran nəticələrinin aradan qaldırılması. Fövqəladə hallar və həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi (İnşaat-texnologiya fakultəsi)
.Ekoloji dayanıqlıq. Fövqəladə hallar və həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi (İnşaat-texnologiya fakultəsi)
.Əməyin mühafizəsi və texniki təhlükəsizlik. Fövqəladə hallar və həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi (İnşaat-texnologiya fakultəsi)
.Əmeyin mühafizəsi ve texniki təhlükəsizlik.. Fövqəladə hallar və həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi (İnşaat-texnologiya fakultəsi)
.Əməyin mühafizəsi. Fövqəladə hallar və həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi (İnşaat-texnologiya fakultəsi)
.Fövqəladə hallardan kompleks müdafiənin əsasları. Fövqəladə hallar və həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi (İnşaat-texnologiya fakultəsi)
.Fövqəladə hallarda iqtisadiyyat obyektlərinin dayanıqlığı. Fövqəladə hallar və həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi (İnşaat-texnologiya fakultəsi)
.Fövqəladə hallarda zərərin qiymətləndirilməsi. Fövqəladə hallar və həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi (İnşaat-texnologiya fakultəsi)
.Fövqəladə halların idarə olunmasının təşkili. Fövqəladə hallar və həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi (İnşaat-texnologiya fakultəsi)
.Fövqəladə halların idarə olunması. Fövqəladə hallar və həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi (İnşaat-texnologiya fakultəsi)
.Fövqəladə halların nəticələrinin aradan qaldırılması işlərinin texnologiyası və təşkili. Fövqəladə hallar və həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi (İnşaat-texnologiya fakultəsi)
.Konfliktlər və kriminal xüsusiyyətli fövqəladə hadisələr. Fövqəladə hallar və həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi (İnşaat-texnologiya fakultəsi)
.Metrologiya, standartlaşdırma və sertifikatlaşdırma. Fövqəladə hallar və həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi (İnşaat-texnologiya fakultəsi)
.Mühəndis mühafizəsi. Fövqəladə hallar və həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi (İnşaat-texnologiya fakultəsi)
.Mülki müdafiə və səfərbərlik işi. Fövqəladə hallar və həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi (İnşaat-texnologiya fakultəsi)
.Mülki müdafiə. Fövqəladə hallar və həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi (İnşaat-texnologiya fakultəsi)
.Peşə etikası. Fövqəladə hallar və həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi (İnşaat-texnologiya fakultəsi)
.Peşə hazırlığının əsasları. Fövqəladə hallar və həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi (İnşaat-texnologiya fakultəsi)
.Peşə hazırlığının əsasları (Riskologiya). Fövqəladə hallar və həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi (İnşaat-texnologiya fakultəsi)
.Radioekologiya. Ekologiya muhendisliyi (Su təsərrüfatı və müh. kom. sis. fakultəsi)
.Texnoloji proseslərin təhlükəsizliyi. Fövqəladə hallar və həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi (İnşaat-texnologiya fakultəsi)
.Texnoloji proseslərin təhlükəsizliyi. Fövqəladə hallar və həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi (İnşaat-texnologiya fakultəsi)
.Xidmət fəaliyyətinin psixoloji təminatı, ekstremal şəraitdə psixologiya. Fövqəladə hallar və həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi (İnşaat-texnologiya fakultəsi)
.Betonşünaslıq. Materialsunasliq (Insaat-texnologiya fakultesi)
.Şəhərlərdə tarixi mühitin qorunması. Memarlıq konstruksiyası və abidələrin bərpası (Memarlıq fakultəsi)
.Keramik-metallik materialların texnologiyası. Materialsunasliq (Insaat-texnologiya fakultesi)
.Keramika və odadavamlı materialların texnologiyası. Materialsunasliq (Insaat-texnologiya fakultesi)
.Kompozisiya materiallarının texnologiyası. Materialsunasliq (Insaat-texnologiya fakultesi)
.Kristalloqrafiya,rentgenoqrafiya və EM. Materialsunasliq (Insaat-texnologiya fakultesi)
.Məsaməli materiallar texnologiyası. Materialsunasliq (Insaat-texnologiya fakultesi)
.Effektiv, izolyasiya,divar və bəzək materiallarının texnologiyası. Materialsunasliq (Insaat-texnologiya fakultesi)
.Həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi (HFT) elminin müasir problemləri. Fövqəladə hallar və həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi (İnşaat-texnologiya fakultəsi)
.Həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi elminin tarixi və metodologiyası. Fövqəladə hallar və həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi (İnşaat-texnologiya fakultəsi)
.Liflərin və lifli materialların istehsal texnologiyası. Materialsunasliq (Insaat-texnologiya fakultesi)
.Effektiv tikinti materialları və məmulatları. Materialsunasliq (Insaat-texnologiya fakultesi)
.Metrologiya, standartlaşdirma ve sertifikatlaşdırma. Materialsunasliq (Insaat-texnologiya fakultesi)
.Minerologiya və kristalloqrafiya. Materialsunasliq (Insaat-texnologiya fakultesi)
.Polimer inşaat materialları və məmulatlarının texnologiyası. Materialsunasliq (Insaat-texnologiya fakultesi)
.Quru inşaat qarışıqları. Materialsunasliq (Insaat-texnologiya fakultesi)
.Sementin kimyası və texnologiyası. Materialsunasliq (Insaat-texnologiya fakultesi)
.Şüşə və şüşə materiallarının texnologiyası. Materialsunasliq (Insaat-texnologiya fakultesi)
.Xüsusi təyinatlı məmulatların texnologiyası. Materialsunasliq (Insaat-texnologiya fakultesi)
.Yapışdırıcı materiallar. Materialsunasliq (Insaat-texnologiya fakultesi)
.Yeni inşaat materiallarının alınma texnologiyasi 1. Materialsunasliq (Insaat-texnologiya fakultesi)
.Yerli xammal və texnogen tullantılar əsasında alınan inşaat materialları. Materialsunasliq (Insaat-texnologiya fakultesi)
.İnşaat materiallarının texnologiyasının əsasları. Materialsunasliq (Insaat-texnologiya fakultesi)
.İnvestisiya layihələrinin idarə olunması. Tikinti istehsalatının texnologiyası, təşkili və idarə olunması (İnşaat fakultəsi)
.Tikinti istehsalatının texnologiyasi təşkili və idarə edilməsi. Tikinti istehsalatının texnologiyası, təşkili və idarə olunması (İnşaat fakultəsi)
.Su elektrik stansiyaları (2). Meliorasiya v? su t?s?rr?fat? tikintisi (Su t?s?rr?fat? v? m?h. kom. sis. fak?lt?si)
.Oduncagin hopdurulmasi ve modifikasiyasi.
.İxtisas sahəsinin inkişaf tarixi ve metodologiyasi.
.Geodezi ölçmələrin riyazi hesablanması və tarazlaşdırılması. Geomatika.Mühəndis geodeziyası. (Nəqliyyat fakultəsi)
.Geodezi astronomiya. Geomatika.Mühəndis geodeziyası. (Nəqliyyat fakultəsi)
.Beton və dəmir-beton məmulatları və konstruksiyalarının texnologiyası. Materialsunasliq (Insaat-texnologiya fakultesi)
.Geodeizya 2. Geomatika.Mühəndis geodeziyası. (Nəqliyyat fakultəsi)
.Fiziki geodeziya. Geomatika.Mühəndis geodeziyası. (Nəqliyyat fakultəsi)
.Geodezi ölçmələrin riyazi hesablanmasi və tarazlaşdırılması. Geomatika.Mühəndis geodeziyası. (Nəqliyyat fakultəsi)
.Beton doldurucuların texnologiyası. Materialsunasliq (Insaat-texnologiya fakultesi)
.Geodeziya 1. Geomatika.Mühəndis geodeziyası. (Nəqliyyat fakultəsi)
.Geodeziya-3. Geomatika.Mühəndis geodeziyası. (Nəqliyyat fakultəsi)
.Kadastrın əsasları. Geomatika.Mühəndis geodeziyası. (Nəqliyyat fakultəsi)
.Kartoqrafiya. Geomatika.Mühəndis geodeziyası. (Nəqliyyat fakultəsi)
.Kartoqrafiya 2. Geomatika.Mühəndis geodeziyası. (Nəqliyyat fakultəsi)
.Kartoqrafiya-1. Geomatika.Mühəndis geodeziyası. (Nəqliyyat fakultəsi)
.Nəqliyyat tikintisində geodeziya işləri. Geomatika.Mühəndis geodeziyası. (Nəqliyyat fakultəsi)
.Mühəndis geodeziyası. Geomatika.Mühəndis geodeziyası. (Nəqliyyat fakultəsi)
.Qurğu deformasiyalarının geodezi üsullarla müşahidəsi. Geomatika.Mühəndis geodeziyası. (Nəqliyyat fakultəsi)
.Şəhər ərazilərinin idarə edilməsi. Geomatika.Mühəndis geodeziyası. (Nəqliyyat fakultəsi)
.Şəhər kadastrı. Geomatika.Mühəndis geodeziyası. (Nəqliyyat fakultəsi)
.Tətbiqi Geodeziya -1. Geomatika.Mühəndis geodeziyası. (Nəqliyyat fakultəsi)
.Tətbiqi Geodeziya -2. Geomatika.Mühəndis geodeziyası. (Nəqliyyat fakultəsi)
.Torpaq bazarı və torpaq ehiyatlarının idarə edilməsi. Geomatika.Mühəndis geodeziyası. (Nəqliyyat fakultəsi)
.Torpaqların ekoloji monitorinqi. Geomatika.Mühəndis geodeziyası. (Nəqliyyat fakultəsi)
.Geodezi ölçmələrin statistik analizi. Geomatika.Mühəndis geodeziyası. (Nəqliyyat fakultəsi)
.Torpaqşünaslığın əsasları. Geomatika.Mühəndis geodeziyası. (Nəqliyyat fakultəsi)
.Torpaqşünaslıq. Geomatika.Mühəndis geodeziyası. (Nəqliyyat fakultəsi)
.Unikal qurğuların inşasında geodeziya işləri. Geomatika.Mühəndis geodeziyası. (Nəqliyyat fakultəsi)
.Xəritələrin geodezi əsasları. Geomatika.Mühəndis geodeziyası. (Nəqliyyat fakultəsi)
.Xüsusi geodeziya şəbəkələri. Geomatika.Mühəndis geodeziyası. (Nəqliyyat fakultəsi)
.Yer quruluşu layihələndirilməsinin əsasları. Geomatika.Mühəndis geodeziyası. (Nəqliyyat fakultəsi)
.Yerqurulushu, torpaq və şəhər kadastrının tarixi və metodologiyası. Geomatika.Mühəndis geodeziyası. (Nəqliyyat fakultəsi)
.Yerquruluşunun elmi əsasları. Geomatika.Mühəndis geodeziyası. (Nəqliyyat fakultəsi)
.İqtisadiyyatın riyazi üsulları və modelləri. Geomatika.Mühəndis geodeziyası. (Nəqliyyat fakultəsi)
.Mesafədən zondlama. Geomatika.Mühəndis geodeziyası. (Nəqliyyat fakultəsi)
.Ağac kəsən alətlər. Metalşünaslıq və maşın mexanikası (Mexanika və informasiya sistemləri fakultəsi)
.Elmi tədqiqat və konstruksiyalandirma işləri. Metalşünaslıq və maşın mexanikası (Mexanika və informasiya sistemləri fakultəsi)
.Maşın və mexanizmlər nəzəriyyəsi. Texnoloji ma??n v? avadanl?qlar (Mexanika v? informasiya texnologiyalar? fakult?si)
.Materialşünaslıq. Texnoloji ma??n v? avadanl?qlar (Mexanika v? informasiya texnologiyalar? fakult?si)
.Maşın detalları və konstruksiya etmənin əsasları. Metalşünaslıq və maşın mexanikası (Mexanika və informasiya sistemləri fakultəsi)
.Maşın hissələri və konstruksiya etmənin əsasları. Texnoloji ma??n v? avadanl?qlar (Mexanika v? informasiya texnologiyalar? fakult?si)
.Metalların mexaniki xassəsi və möhkəmləndirilməsi. Metalşünaslıq və maşın mexanikası (Mexanika və informasiya sistemləri fakultəsi)
.Metrologiya və standartlaşdırma. Texnoloji ma??n v? avadanl?qlar (Mexanika v? informasiya texnologiyalar? fakult?si)
.Tərsimi həndəsə. Tərsimi həndəsə və mühəndis qrafikası (Mexanika və informasiya sistemləri fakultəsi)
.Tərsimi həndəsə. Tərsimi həndəsə və mühəndis qrafikası (Mexanika və informasiya sistemləri fakultəsi)
.Sistemli analiz və kompüterdə modelləşdirmə. İnformasiya texnologiyaları və sistemləri (Mexanika və informasiya sistemləri fakultəsi)
.Sistem proqram təminatı və Əməliyyat Sistemləri-1. İnformasiya texnologiyaları və sistemləri (Mexanika və informasiya sistemləri fakultəsi)
.Siqnalların analoq və rəqəmsal emalı. İnformasiya texnologiyaları və sistemləri (Mexanika və informasiya sistemləri fakultəsi)
.Siqnalların emal texnologiyaları. İnformasiya texnologiyaları və sistemləri (Mexanika və informasiya sistemləri fakultəsi)
.Sensor sistemləri. İnformasiya texnologiyaları və sistemləri (Mexanika və informasiya sistemləri fakultəsi)
.Sənaye kompüter şəbəkələri və şinlər. İnformasiya texnologiyaları və sistemləri (Mexanika və informasiya sistemləri fakultəsi)
.Rəqəmsal sistemlər. İnformasiya texnologiyaları və sistemləri (Mexanika və informasiya sistemləri fakultəsi)
.Qərarlar qəbuletmənin əsasları. İnformasiya texnologiyaları və sistemləri (Mexanika və informasiya sistemləri fakultəsi)
.Avtomatlaşdırma və mexanikləşdirmənin əsasları. Texnoloji ma??n v? avadanl?qlar (Mexanika v? informasiya texnologiyalar? fakult?si)
.Proseslərin analizi və identifikasiyası. İnformasiya texnologiyaları və sistemləri (Mexanika və informasiya sistemləri fakultəsi)
.Proqramlaşdırılan məntiqi kontrollerlər. İnformasiya texnologiyaları və sistemləri (Mexanika və informasiya sistemləri fakultəsi)
.Multimedia texnologiyaları. İnformasiya texnologiyaları və sistemləri (Mexanika və informasiya sistemləri fakultəsi)
.Mikroprosessor idarəetmə sistemləri. İnformasiya texnologiyaları və sistemləri (Mexanika və informasiya sistemləri fakultəsi)
.Kompüter və HS-nin arxitekturası. İnformasiya texnologiyaları və sistemləri (Mexanika və informasiya sistemləri fakultəsi)
.Kompüter sistemlərində informasiya təhlükəsizliyi. İnformasiya texnologiyaları və sistemləri (Mexanika və informasiya sistemləri fakultəsi)
.Kompüter şəbəkələri. İnformasiya texnologiyaları və sistemləri (Mexanika və informasiya sistemləri fakultəsi)
.Kommunikasiya və BUS sistemin əsasları. İnformasiya texnologiyaları və sistemləri (Mexanika və informasiya sistemləri fakultəsi)
.Kommunikasiya vasitələri. İnformasiya texnologiyaları və sistemləri (Mexanika və informasiya sistemləri fakultəsi)
.Güc elektronikası və intiqalın idarə edilməsi. İnformasiya texnologiyaları və sistemləri (Mexanika və informasiya sistemləri fakultəsi)
.Hesablama təcrübələrin avtomatlaşdırılması. İnformasiya texnologiyaları və sistemləri (Mexanika və informasiya sistemləri fakultəsi)
.İnformasiya sistemlərin riyazi elementləri. İnformasiya texnologiyaları və sistemləri (Mexanika və informasiya sistemləri fakultəsi)
.Elektronikanın əsasları. İnformasiya texnologiyaları və sistemləri (Mexanika və informasiya sistemləri fakultəsi)
.Kompüter qrafikası. İnformasiya texnologiyaları və sistemləri (Mexanika və informasiya sistemləri fakultəsi)
.Tənzimləmə texnikası. İnformasiya texnologiyaları və sistemləri (Mexanika və informasiya sistemləri fakultəsi)
.Verilənlərin strukturu və verilənlər bazası sistemləri-2. İnformasiya texnologiyaları və sistemləri (Mexanika və informasiya sistemləri fakultəsi)
.Dövrlər nəzəriyyəsi. İnformasiya texnologiyaları və sistemləri (Mexanika və informasiya sistemləri fakultəsi)
.Sistem proqram təminatı və Əməliyyat Sistemləri-2. İnformasiya texnologiyaları və sistemləri (Mexanika və informasiya sistemləri fakultəsi)
.İnşааt mаşınlаrı və аvаdаnlıqlаrı. Texnoloji ma??n v? avadanl?qlar (Mexanika v? informasiya texnologiyalar? fakult?si)
.Kommunal təsərrüfat maşınları. Texnoloji ma??n v? avadanl?qlar (Mexanika v? informasiya texnologiyalar? fakult?si)
.Maşınların istehsal texnologiyası. Texnoloji ma??n v? avadanl?qlar (Mexanika v? informasiya texnologiyalar? fakult?si)
.Texnoloji maşınlar. Texnoloji ma??n v? avadanl?qlar (Mexanika v? informasiya texnologiyalar? fakult?si)
.Traktor və avtomobillər. Texnoloji ma??n v? avadanl?qlar (Mexanika v? informasiya texnologiyalar? fakult?si)
.Tribologiyanın əsasları. Texnoloji ma??n v? avadanl?qlar (Mexanika v? informasiya texnologiyalar? fakult?si)
.Yanacaq yağlama materialları və texniki mayələr. Texnoloji ma??n v? avadanl?qlar (Mexanika v? informasiya texnologiyalar? fakult?si)
.İnşaat maşınları. Texnoloji ma??n v? avadanl?qlar (Mexanika v? informasiya texnologiyalar? fakult?si)
.İnşaat və yol maşınlarının istismarı. Texnoloji ma??n v? avadanl?qlar (Mexanika v? informasiya texnologiyalar? fakult?si)
.Umumi ekologiya. Ekologiya muhendisliyi (Su təsərrüfatı və müh. kom. sis. fakultəsi)
.Yaşayış məntəqələrinin su təchizatı və kanalizasiyası. Ekologiya muhendisliyi (Su təsərrüfatı və müh. kom. sis. fakultəsi)
.Çirkli suların axıdılması təmizlənməsi və istismarı (şəbəkə ). Ekologiya muhendisliyi (Su təsərrüfatı və müh. kom. sis. fakultəsi)
.Su təchizati sistemlərinin layihələndirilməsi. Ekologiya muhendisliyi (Su təsərrüfatı və müh. kom. sis. fakultəsi)
.Ekoloji monitorinq MK.
.Melioasiya muhendis sistemlerinin istismari.
.-Meliorasiya sistemlerinin istismari ve monitorinqi.
.Etraf muhite tesirin qiymetlendirilmesi..
.Hidravlika və hidrologiya.
.Hidravlika, hidrologiya və hidrometriya.
.Hidravliki maşınlar və hidrologiya -2.
.Hidrologiya və hidrometriya.
.Hidrotexniki meliorasiya-1.
.HT meliorasiya.
.Meliorasiya muhendis sistemlerinde tikinti ishlerinin texnologiyasi ve təshkili..
.Meliorasiya torpaqshunasligi.
.Meliorasiya ve rekultivasiya ishlerinin ekoloji esaslari.
.Meliorasiya və Rekultivasiya işlərinin bərpası..
.Meliorasiya, rekultivasiya və torpaq mühafizesi-2.
.Meliorasiya, rekultivasiya ve torpaq mühafizesi-1..
.Meliorativ hidrogeologiya.
.Muhendis meliorasiyasi.
.Torpaqshunasliq.
.Binalarda istilik-qaz təchizatı və ventilyasiya. Mühəndis sistemləri və qurğuların tikintisi (Su təsərrüfatı və müh. kom. sis. fakultəsi
.Qaz təchizatı. Mühəndis sistemləri və qurğuların tikintisi (Su təsərrüfatı və müh. kom. sis. fakultəsi
.Su və hava hövzələrinin çirklənmələrdən qorunması. Mühəndis sistemləri və qurğuların tikintisi (Su təsərrüfatı və müh. kom. sis. fakultəsi
.Əməyin iqtisadiyyatı. Sənayenin təşkili və idarə edilməsi (Tikinti-iqtisad fakultəsi)
.Tətbiqi riyaziyyat. Mühəndis sistemləri və qurğuların tikintisi (Su təsərrüfatı və müh. kom. sis. fakultəsi
.Alternativ enerji mənbələri və onlardan istifadə edilməsi. Mühəndis sistemləri və qurğuların tikintisi (Su təsərrüfatı və müh. kom. sis. fakultəsi
.Ventilyasiya və kondisioner sistemləri. Mühəndis sistemləri və qurğuların tikintisi (Su təsərrüfatı və müh. kom. sis. fakultəsi
.İnşaat istilik fizikası. Mühəndis sistemləri və qurğuların tikintisi (Su təsərrüfatı və müh. kom. sis. fakultəsi
.İnşaat məmulatları texnologiyasında istilik texniki avadanlıqlar. Mühəndis sistemləri və qurğuların tikintisi (Su təsərrüfatı və müh. kom. sis. fakultəsi
.İnteryerin texniki avadanlıqları. Mühəndis sistemləri və qurğuların tikintisi (Su təsərrüfatı və müh. kom. sis. fakultəsi
.İstilik təchizatı. Mühəndis sistemləri və qurğuların tikintisi (Su təsərrüfatı və müh. kom. sis. fakultəsi
.İstilik texnikası. Mühəndis sistemləri və qurğuların tikintisi (Su təsərrüfatı və müh. kom. sis. fakultəsi
.Ali riyaziyyat-1. Ali riyaziyyat (Su təsərrüfatı və müh. kom. sis. fakultəsi)
.RIYAZIYYAT-2. Ali riyaziyyat (Su təsərrüfatı və müh. kom. sis. fakultəsi)
.Əməyin iqtisadiyyatı. Sənayenin təşkili və idarə edilməsi (Tikinti-iqtisad fakultəsi)
.RIYAZIYYAT-3. Ali riyaziyyat (Su təsərrüfatı və müh. kom. sis. fakultəsi)
.İstilik, qaz təchizatı və su təchizatı. Mühəndis sistemləri və qurğuların tikintisi (Su təsərrüfatı və müh. kom. sis. fakultəsi
.Balıqburaxan ve balıqqoruyan qurgular. Meliorasiya v? su t?s?rr?fat? tikintisi (Su t?s?rr?fat? v? m?h. kom. sis. fak?lt?si)
.Çay və su anbarlarının rekultivasiyası və urbanizasiyası. Meliorasiya v? su t?s?rr?fat? tikintisi (Su t?s?rr?fat? v? m?h. kom. sis. fak?lt?si)
.Dəniz hidrotexniki qurğuların tədqiqi (l semestr). Meliorasiya v? su t?s?rr?fat? tikintisi (Su t?s?rr?fat? v? m?h. kom. sis. fak?lt?si)
.DHTQ külək və dalğa təsirinə hesablanması. Meliorasiya v? su t?s?rr?fat? tikintisi (Su t?s?rr?fat? v? m?h. kom. sis. fak?lt?si)
.DHTQ dalğa və kulək təsirinə hesablanması-2. Meliorasiya v? su t?s?rr?fat? tikintisi (Su t?s?rr?fat? v? m?h. kom. sis. fak?lt?si)
.Ekoloji parametrlərin elektrik ölçmələri. Meliorasiya v? su t?s?rr?fat? tikintisi (Su t?s?rr?fat? v? m?h. kom. sis. fak?lt?si)
.Ekolojı ekspertiza və layihələndirmənin əsasları. Meliorasiya v? su t?s?rr?fat? tikintisi (Su t?s?rr?fat? v? m?h. kom. sis. fak?lt?si)
.Hidravlika. Meliorasiya v? su t?s?rr?fat? tikintisi (Su t?s?rr?fat? v? m?h. kom. sis. fak?lt?si)
.Hidravlika və hidrotexniki qurğular. Meliorasiya v? su t?s?rr?fat? tikintisi (Su t?s?rr?fat? v? m?h. kom. sis. fak?lt?si)
.Hidravlika – 2. Meliorasiya v? su t?s?rr?fat? tikintisi (Su t?s?rr?fat? v? m?h. kom. sis. fak?lt?si)
.Hidrotexniki qurgular. Meliorasiya v? su t?s?rr?fat? tikintisi (Su t?s?rr?fat? v? m?h. kom. sis. fak?lt?si)
.HTQ tikintisinin xüsusiyyətləri, görulən işlər, istehsalın təşkili və texnogiyası-1. Meliorasiya v? su t?s?rr?fat? tikintisi (Su t?s?rr?fat? v? m?h. kom. sis. fak?lt?si)
.HTQ-1. Meliorasiya v? su t?s?rr?fat? tikintisi (Su t?s?rr?fat? v? m?h. kom. sis. fak?lt?si)
.HTQ-2. Meliorasiya v? su t?s?rr?fat? tikintisi (Su t?s?rr?fat? v? m?h. kom. sis. fak?lt?si)
.HTQ-3. Meliorasiya v? su t?s?rr?fat? tikintisi (Su t?s?rr?fat? v? m?h. kom. sis. fak?lt?si)
.Hidrotexniki qurğuların tikintisi və texnologiyası-1. Meliorasiya v? su t?s?rr?fat? tikintisi (Su t?s?rr?fat? v? m?h. kom. sis. fak?lt?si)
.Nasos və nasos stansiyaları. Meliorasiya v? su t?s?rr?fat? tikintisi (Su t?s?rr?fat? v? m?h. kom. sis. fak?lt?si)
.Neft-qaz qurğularında nasos və kompressor stansiyaları. Meliorasiya v? su t?s?rr?fat? tikintisi (Su t?s?rr?fat? v? m?h. kom. sis. fak?lt?si)
.Neft-qaz qurğularının korroziyadan mühafizəsi. Meliorasiya v? su t?s?rr?fat? tikintisi (Su t?s?rr?fat? v? m?h. kom. sis. fak?lt?si)
.Radioekologiya. Meliorasiya v? su t?s?rr?fat? tikintisi (Su t?s?rr?fat? v? m?h. kom. sis. fak?lt?si)
.Su ehtiyatlarının inteqrasiyalı idarə olunması (2). Meliorasiya v? su t?s?rr?fat? tikintisi (Su t?s?rr?fat? v? m?h. kom. sis. fak?lt?si)
.Dəniz hidrotexniki qurğularının tədqiqi. Meliorasiya v? su t?s?rr?fat? tikintisi (Su t?s?rr?fat? v? m?h. kom. sis. fak?lt?si)
.Daşınmaz əmlakın iqtisadiyyatı. Sənayenin təşkili və idarə edilməsi (Tikinti-iqtisad fakultəsi)
.Su elektrik stansiyaları. Meliorasiya v? su t?s?rr?fat? tikintisi (Su t?s?rr?fat? v? m?h. kom. sis. fak?lt?si)
.Su təsərrüfatı sistemlərinin tikintisinin təşkili və texnologiyası. Meliorasiya v? su t?s?rr?fat? tikintisi (Su t?s?rr?fat? v? m?h. kom. sis. fak?lt?si)
.Su yolları və limanlar 1. Meliorasiya v? su t?s?rr?fat? tikintisi (Su t?s?rr?fat? v? m?h. kom. sis. fak?lt?si)
.Su yolları və limanlar II. Meliorasiya v? su t?s?rr?fat? tikintisi (Su t?s?rr?fat? v? m?h. kom. sis. fak?lt?si)
.Tətbiqi ekologiya. Meliorasiya v? su t?s?rr?fat? tikintisi (Su t?s?rr?fat? v? m?h. kom. sis. fak?lt?si)
.Yamacların dayanıqlıq məsələlərinin tədqiqi. Meliorasiya v? su t?s?rr?fat? tikintisi (Su t?s?rr?fat? v? m?h. kom. sis. fak?lt?si)
.Hidrotexniki qurğuların tikintisi və texnologiyası-2. Meliorasiya v? su t?s?rr?fat? tikintisi (Su t?s?rr?fat? v? m?h. kom. sis. fak?lt?si)
.Ekonometrika. Sənayenin təşkili və idarə edilməsi (Tikinti-iqtisad fakultəsi)
.Investisiya layihələrinin qiymətləndirilməsi. Sənayenin təşkili və idarə edilməsi (Tikinti-iqtisad fakultəsi)
.Istehsalatın iqtisadiyyatı, menecment və marketinq. Sənayenin təşkili və idarə edilməsi (Tikinti-iqtisad fakultəsi)
.Keyfiyyətin idarə edilməsi. Sənayenin təşkili və idarə edilməsi (Tikinti-iqtisad fakultəsi)
.Müəssisənin (Firmanin) iqtisadiyyatı. Sənayenin təşkili və idarə edilməsi (Tikinti-iqtisad fakultəsi)
.Mühəndis sistemlərinin iqtisadiyyatı. Sənayenin təşkili və idarə edilməsi (Tikinti-iqtisad fakultəsi)
.Sahənin iqtisadiyyatı. Sənayenin təşkili və idarə edilməsi (Tikinti-iqtisad fakultəsi)
.Sənaye iqtisadiyyatı. Sənayenin təşkili və idarə edilməsi (Tikinti-iqtisad fakultəsi)
.Sənayedə investisiya xidmətləri və innovasiya siyasəti. Sənayenin təşkili və idarə edilməsi (Tikinti-iqtisad fakultəsi)
.Sənaye iqtisadiyyatı və menecment. Sənayenin təşkili və idarə edilməsi (Tikinti-iqtisad fakultəsi)
.Tikinti müəssisələrinin təsərrüfat fəaliyyətinin təhlili. Sənayenin təşkili və idarə edilməsi (Tikinti-iqtisad fakultəsi)
.Tikintidə smeta işi. Sənayenin təşkili və idarə edilməsi (Tikinti-iqtisad fakultəsi)
.Tikintinin iqtisadiyyatı. Sənayenin təşkili və idarə edilməsi (Tikinti-iqtisad fakultəsi)
.Təbiətdən istifadənin iqtisadiyyatı. Sənayenin təşkili və idarə edilməsi (Tikinti-iqtisad fakultəsi)
.Tikintinin iqtisadiyyatı (2). Sənayenin təşkili və idarə edilməsi (Tikinti-iqtisad fakultəsi)
.İnformasiya iqtisadiyyatı. Sənayenin təşkili və idarə edilməsi (Tikinti-iqtisad fakultəsi)
.İnformasiya sistemlərinin menecmenti. Sənayenin təşkili və idarə edilməsi (Tikinti-iqtisad fakultəsi)
.İqtisadi təhlil və audit.. Sənayenin təşkili və idarə edilməsi (Tikinti-iqtisad fakultəsi)
.İqtisadi-təhlil. Sənayenin təşkili və idarə edilməsi (Tikinti-iqtisad fakultəsi)
.Büdcə sistemi. Xidmət sahələrinin iqtisadiyyatı və menecmenti (Tikinti-iqtisad fakultəsi)
.Korporativ idarəetmə. Xidmət sahələrinin iqtisadiyyatı və menecmenti (Tikinti-iqtisad fakultəsi)
.Maliyyə. Xidmət sahələrinin iqtisadiyyatı və menecmenti (Tikinti-iqtisad fakultəsi)
.Maliyyə menecmenti. Xidmət sahələrinin iqtisadiyyatı və menecmenti (Tikinti-iqtisad fakultəsi)
.Maliyyə nəzarəti. Xidmət sahələrinin iqtisadiyyatı və menecmenti (Tikinti-iqtisad fakultəsi)
.Maliyyə nəzarəti və audit. Xidmət sahələrinin iqtisadiyyatı və menecmenti (Tikinti-iqtisad fakultəsi)
.Mühasibat uçotu və audit. Xidmət sahələrinin iqtisadiyyatı və menecmenti (Tikinti-iqtisad fakultəsi)
.Riyazi kartoqrafiya va kartoqrafik modelləşdirmə. Geomatika.Mühəndis geodeziyası. (Nəqliyyat fakultəsi)
.Sigorta fəaliyyətinin maliyyə təhlili. Xidmət sahələrinin iqtisadiyyatı və menecmenti (Tikinti-iqtisad fakultəsi)
.Sığorta işinin təşkili. Xidmət sahələrinin iqtisadiyyatı və menecmenti (Tikinti-iqtisad fakultəsi)
.Sigorta təşkilatlarının uçotu hesabatı. Xidmət sahələrinin iqtisadiyyatı və menecmenti (Tikinti-iqtisad fakultəsi)
.Statistika. Xidmət sahələrinin iqtisadiyyatı və menecmenti (Tikinti-iqtisad fakultəsi)
.Strateji menecment. Xidmət sahələrinin iqtisadiyyatı və menecmenti (Tikinti-iqtisad fakultəsi)
.Tikintidə menecment. Xidmət sahələrinin iqtisadiyyatı və menecmenti (Tikinti-iqtisad fakultəsi)
.Vergi sistemi. Xidmət sahələrinin iqtisadiyyatı və menecmenti (Tikinti-iqtisad fakultəsi)
.Nəzəri mexanika-1. Nəzəri və inşaat mexanikası (Tikinti-iqtisad fakultəsi)
.Nəzəri mexanika-2. Nəzəri və inşaat mexanikası (Tikinti-iqtisad fakultəsi)
.İnşaat mexanikası. Nəzəri və inşaat mexanikası (Tikinti-iqtisad fakultəsi)
.İnşaat mexanikası (I hissə).. Nəzəri və inşaat mexanikası (Tikinti-iqtisad fakultəsi)
.İnşaat mexanikası (II hissə). Nəzəri və inşaat mexanikası (Tikinti-iqtisad fakultəsi)
.Beynalxalq biznes. Biznesin təşkili və idarə olunması (Tikinti-iqtisad fakultəsi)
.Birja işnin təşkili. Biznesin təşkili və idarə olunması (Tikinti-iqtisad fakultəsi)
.Biznes əlaqələri. Biznesin təşkili və idarə olunması (Tikinti-iqtisad fakultəsi)
.Biznes etikası. Biznesin təşkili və idarə olunması (Tikinti-iqtisad fakultəsi)
.Biznes fəaliyyətinin təhlili. Biznesin təşkili və idarə olunması (Tikinti-iqtisad fakultəsi)
.Biznes plan. Biznesin təşkili və idarə olunması (Tikinti-iqtisad fakultəsi)
.Biznesdə investisiya. Biznesin təşkili və idarə olunması (Tikinti-iqtisad fakultəsi)
.Biznesin əsasları. Biznesin təşkili və idarə olunması (Tikinti-iqtisad fakultəsi)
.Biznesin planlaşdırılması. Biznesin təşkili və idarə olunması (Tikinti-iqtisad fakultəsi)
.Biznesin qiymətləndirilməsi. Biznesin təşkili və idarə olunması (Tikinti-iqtisad fakultəsi)
.Biznesin təşkili və idarə edilməsi. Biznesin təşkili və idarə olunması (Tikinti-iqtisad fakultəsi)
.Biznesin təhlükəsizliyi. Biznesin təşkili və idarə olunması (Tikinti-iqtisad fakultəsi)
.Kommersiya fəaliyyətinin əsasları. Biznesin təşkili və idarə olunması (Tikinti-iqtisad fakultəsi)
.Kommersiya işi. Biznesin təşkili və idarə olunması (Tikinti-iqtisad fakultəsi)
.Müəssisədə planlaşdırma. Biznesin təşkili və idarə olunması (Tikinti-iqtisad fakultəsi)
.Toksikologiyanin əsasları. Ekologiya muhendisliyi (Su təsərrüfatı və müh. kom. sis. fakultəsi)
.Standartlaşdırma və sertifikatlashdırma. Biznesin təşkili və idarə olunması (Tikinti-iqtisad fakultəsi)
.İnsan resursların idarə edilməsi. Biznesin təşkili və idarə olunması (Tikinti-iqtisad fakultəsi)
.İnşaatın təşkili və idarə edilməsi. Biznesin təşkili və idarə olunması (Tikinti-iqtisad fakultəsi)
.Biznesin infrastrukturu. Biznesin təşkili və idarə olunması (Tikinti-iqtisad fakultəsi)
.Əmtəəşünaslığın əsasları. İqtisadi nəzəriyyə və marketinq (Tikinti-iqtisad fakultəsi)
.Bazar infrastrukturu. İqtisadi nəzəriyyə və marketinq (Tikinti-iqtisad fakultəsi)
.Beynəlxalq iqtisadi münasibətlər. İqtisadi nəzəriyyə və marketinq (Tikinti-iqtisad fakultəsi)
.Beynəlxalq marketinq. İqtisadi nəzəriyyə və marketinq (Tikinti-iqtisad fakultəsi)
.Dünya iqtisadiyyatı. İqtisadi nəzəriyyə və marketinq (Tikinti-iqtisad fakultəsi)
.Əməliyyat marketinqi. İqtisadi nəzəriyyə və marketinq (Tikinti-iqtisad fakultəsi)
.Layihə menecmentinə giriş. İqtisadi nəzəriyyə və marketinq (Tikinti-iqtisad fakultəsi)
.Logistika. İqtisadi nəzəriyyə və marketinq (Tikinti-iqtisad fakultəsi)
.Makroiqtisadiyyat. İqtisadi nəzəriyyə və marketinq (Tikinti-iqtisad fakultəsi)
.Marketinq kommunikasiya sistemi. İqtisadi nəzəriyyə və marketinq (Tikinti-iqtisad fakultəsi)
.Marketinq tədqiqatları. İqtisadi nəzəriyyə və marketinq (Tikinti-iqtisad fakultəsi)
.Marketinqin əsasları. İqtisadi nəzəriyyə və marketinq (Tikinti-iqtisad fakultəsi)
.Mikroiqtisadiyyat. İqtisadi nəzəriyyə və marketinq (Tikinti-iqtisad fakultəsi)
.Nəqliyyatın iqtisadiyyatı və menecmenti. İqtisadi nəzəriyyə və marketinq (Tikinti-iqtisad fakultəsi)
.Reklam nəzəriyyəsi. İqtisadi nəzəriyyə və marketinq (Tikinti-iqtisad fakultəsi)
.Sahə iqtisadiyyatı menecment və marketinq. İqtisadi nəzəriyyə və marketinq (Tikinti-iqtisad fakultəsi)
.Sənaye marketinqi. İqtisadi nəzəriyyə və marketinq (Tikinti-iqtisad fakultəsi)
.Strateji marketinq 1. İqtisadi nəzəriyyə və marketinq (Tikinti-iqtisad fakultəsi)
.Xidmət sahələrinin marketinqi. İqtisadi nəzəriyyə və marketinq (Tikinti-iqtisad fakultəsi)
.İnşaatda marketinq. İqtisadi nəzəriyyə və marketinq (Tikinti-iqtisad fakultəsi)
.İqtisadiyyat. İqtisadi nəzəriyyə və marketinq (Tikinti-iqtisad fakultəsi)
.İqtisadiyyatın tənzimlənməsi. İqtisadi nəzəriyyə və marketinq (Tikinti-iqtisad fakultəsi)
.Kompüter modelləşdirilməsi. Geomatika.Mühəndis geodeziyası. (Nəqliyyat fakultəsi)
.Nəqliyyat tikintisində geoinformasiya sistemləri. Geomatika.Mühəndis geodeziyası. (Nəqliyyat fakultəsi)
.Rəqəmli xəritələrin tərtibi. Geomatika.Mühəndis geodeziyası. (Nəqliyyat fakultəsi)
.Yer quruluşu və kadastrda atomatlaşdırılmış sistemlər. Geomatika.Mühəndis geodeziyası. (Nəqliyyat fakultəsi)
.Yol maşınları və avadanlıqları. Texnoloji ma??n v? avadanl?qlar (Mexanika v? informasiya texnologiyalar? fakult?si)
.Hidravlik maşınlar və turbinlər.. Meliorasiya v? su t?s?rr?fat? tikintisi (Su t?s?rr?fat? v? m?h. kom. sis. fak?lt?si)
.Hidravlika və hidravliki maşınlar. Meliorasiya v? su t?s?rr?fat? tikintisi (Su t?s?rr?fat? v? m?h. kom. sis. fak?lt?si)
.Hidravlika, hidravliki maşınlar və intiqrallar. Meliorasiya v? su t?s?rr?fat? tikintisi (Su t?s?rr?fat? v? m?h. kom. sis. fak?lt?si)
.Bədii layihələndirmənin əsasları..
.Kompazision oduncaq materiallarının texnologiyası.
.Maye və qazların termodinamikası. Mühəndis sistemləri və qurğuların tikintisi (Su təsərrüfatı və müh. kom. sis. fakultəsi
.Maşınların etibarlılığı. Texnoloji ma??n v? avadanl?qlar (Mexanika v? informasiya texnologiyalar? fakult?si)
.Maşınların metal konstruksiyası. Texnoloji ma??n v? avadanl?qlar (Mexanika v? informasiya texnologiyalar? fakult?si)
.Torpaq işləri üçün maşınlar. Texnoloji ma??n v? avadanl?qlar (Mexanika v? informasiya texnologiyalar? fakult?si)
.Tikinti sənayesi müəssisələri mexaniki avadanlığı. Texnoloji ma??n v? avadanl?qlar (Mexanika v? informasiya texnologiyalar? fakult?si)
.Təmir və texniki xidmət müəssisələrinin layihələndirilməsi. Texnoloji ma??n v? avadanl?qlar (Mexanika v? informasiya texnologiyalar? fakult?si)
.İnşaat maşınları. Texnoloji ma??n v? avadanl?qlar (Mexanika v? informasiya texnologiyalar? fakult?si)
.İnşaat və yol maşınlarının hidravlik avadanlıqları. Texnoloji ma??n v? avadanl?qlar (Mexanika v? informasiya texnologiyalar? fakult?si)
.İnşaat və yol maşınlarının təmiri. Texnoloji ma??n v? avadanl?qlar (Mexanika v? informasiya texnologiyalar? fakult?si)
.Maşın hissələri və qaldırma nəqliyyat maşınlar. Metalşünaslıq və maşın mexanikası (Mexanika və informasiya sistemləri fakultəsi)
.İşgüzar yazışmalar. Biznesin təşkili və idarə olunması (Tikinti-iqtisad fakultəsi)
.Geodeziya alətşünaslığı. Geomatika.Mühəndis geodeziyası. (Nəqliyyat fakultəsi)
.Torpaq və çoxməqsədli kadastr. Geomatika.Mühəndis geodeziyası. (Nəqliyyat fakultəsi)
.Fotoqrammetriya – 1. Geomatika.Mühəndis geodeziyası. (Nəqliyyat fakultəsi)
.Kosmik geodeziya. Geomatika.Mühəndis geodeziyası. (Nəqliyyat fakultəsi)
.Riyazi kartoqrafiya və kartoqrafik modelləşdirmə. Geomatika.Mühəndis geodeziyası. (Nəqliyyat fakultəsi)
.Tərsimi həndəsə. Tərsimi həndəsə və mühəndis qrafikası (Mexanika və informasiya sistemləri fakultəsi)
.Torpaqdan istifadənin ekologiyası və təbii ehtiyatların mühafizəsi. Geomatika.Mühəndis geodeziyası. (Nəqliyyat fakultəsi)
.Yaşayış məntəqələrinin planlaşdırılması və kadastrı. Geomatika.Mühəndis geodeziyası. (Nəqliyyat fakultəsi)
.Torpaqların qeydiyyatı,uçotu və qiymətləndirilməsi. Geomatika.Mühəndis geodeziyası. (Nəqliyyat fakultəsi)
.Yer quruluşu,torpaq və şəhər kadastrının müasir problemləri. Geomatika.Mühəndis geodeziyası. (Nəqliyyat fakultəsi)
.Ekoloji təhlükəsizlik. Fövqəladə hallar və həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi (İnşaat-texnologiya fakultəsi)
.Yol hərəkətinin təşkili. Nəqliyyat tikintisi və yol hərəkətinin təşкili (Nəqliyyat fakultəsi)
.İstehsalın təşkili və idarə edilməsi. Biznesin təşkili və idarə olunması (Tikinti-iqtisad fakultəsi)
.HTİ təşkili və texnologiyası. Meliorasiya v? su t?s?rr?fat? tikintisi (Su t?s?rr?fat? v? m?h. kom. sis. fak?lt?si)
.Elmi-tədqiqatların əsasları. Materialsunasliq (Insaat-texnologiya fakultesi)
.Maşınların metal konstruksiyası. Metalşünaslıq və maşın mexanikası (Mexanika və informasiya sistemləri fakultəsi)
.Şəhər tоrpaqlarının monitorinqi və mühafizəsi. Geomatika.Mühəndis geodeziyası. (Nəqliyyat fakultəsi)
.Şəhər ərazilərinin idarə edilməsi. Geomatika.Mühəndis geodeziyası. (Nəqliyyat fakultəsi)
.Geodeziya və kartoqrafiyanın tarixi metodologiyası. Geomatika.Mühəndis geodeziyası. (Nəqliyyat fakultəsi)
.Yerquruluşu, torpaq və şəhər kadastrının nəzəri əsasları. Geomatika.Mühəndis geodeziyası. (Nəqliyyat fakultəsi)
.FIZIKADAN LABORATORIYA 1-10. Fizika (Nəqliyyat fakultəsi)
.Ümumi fizika kursu (Fizika -2). Fizika (Nəqliyyat fakultəsi)
.Ümumi fizika kursu (Fizika -2). Fizika (Nəqliyyat fakultəsi)
.Mühəndis qrafikası. Tərsimi həndəsə və mühəndis qrafikası (Mexanika və informasiya sistemləri fakultəsi)
.Tərsimi həndəsə və mühəndis qrafikası. Tərsimi həndəsə və mühəndis qrafikası (Mexanika və informasiya sistemləri fakultəsi)
.Maşın hissələri və yığma vahidlərinin bərpasının təşkili və texnologiyası. Texnoloji ma??n v? avadanl?qlar (Mexanika v? informasiya texnologiyalar? fakult?si)
.Müasir proqramlaşdırma dilləri.
.ALİ RİYAZİYYAT -2. Ali riyaziyyat (Su təsərrüfatı və müh. kom. sis. fakultəsi)
.Dəniz hidrotexniki qurğuları. Meliorasiya v? su t?s?rr?fat? tikintisi (Su t?s?rr?fat? v? m?h. kom. sis. fak?lt?si)
.Nanotexnologiya. Meliorasiya v? su t?s?rr?fat? tikintisi (Su t?s?rr?fat? v? m?h. kom. sis. fak?lt?si)
.Su ehtiyatlarının kompleks istifadəsi və mühafizəsi. Meliorasiya v? su t?s?rr?fat? tikintisi (Su t?s?rr?fat? v? m?h. kom. sis. fak?lt?si)
.İnşaat materiallarının fiziki-kimyəvi əsasları.
.Metrologiya, Standartlaşdırma və Sertifikatlaşdırma.
.Meşə təsərrüfatının əsasları.
.Meşə quruluşu.
.Oduncağa bəzəkvurma texnologiyası.
.Fasiləsiz nəqledici maşınlar. Texnoloji ma??n v? avadanl?qlar (Mexanika v? informasiya texnologiyalar? fakult?si)
.Sənayenin avtomatlaşdırılması. İnformasiya texnologiyaları və sistemləri (Mexanika və informasiya sistemləri fakultəsi)
.Təcrübi verilənlərin işlənməsinin informasiya texnologiyaları. İnformasiya texnologiyaları və sistemləri (Mexanika və informasiya sistemləri fakultəsi)
.Verilənlərin strukturları və verilənlər baza sistemləri. İnformasiya texnologiyaları və sistemləri (Mexanika və informasiya sistemləri fakultəsi)
.Maşın, qurğu və avadanlıqların layihələndirilməsi. İnformasiya texnologiyaları və sistemləri (Mexanika və informasiya sistemləri fakultəsi)
.Ölçmə texnikasının əsaslar. İnformasiya texnologiyaları və sistemləri (Mexanika və informasiya sistemləri fakultəsi)
.İdarəetmə sistemlərinin modelləşdirilməsi. İnformasiya texnologiyaları və sistemləri (Mexanika və informasiya sistemləri fakultəsi)
.İnformasiya sistemlərində monitorinq və diaqnostika. İnformasiya texnologiyaları və sistemləri (Mexanika və informasiya sistemləri fakultəsi)
.İnformasiya sistemlərinin layihələndirilməsi. İnformasiya texnologiyaları və sistemləri (Mexanika və informasiya sistemləri fakultəsi)
.İnformasiya texnologiyaları və sistemləri. İnformasiya texnologiyaları və sistemləri (Mexanika və informasiya sistemləri fakultəsi)
.İnşaat obyektlərinin texniki diaqnostikası-1. İnformasiya texnologiyaları və sistemləri (Mexanika və informasiya sistemləri fakultəsi)
.İnşaat obyektlərinin texniki diaqnostikası - 2. İnformasiya texnologiyaları və sistemləri (Mexanika və informasiya sistemləri fakultəsi)
.İntellektual idarəetmə sistemləri və süni hesablama intellekti. İnformasiya texnologiyaları və sistemləri (Mexanika və informasiya sistemləri fakultəsi)
.İntellektual sistemlər. İnformasiya texnologiyaları və sistemləri (Mexanika və informasiya sistemləri fakultəsi)
.Əməliyyatların tədqiqi. İnformasiya texnologiyaları və sistemləri (Mexanika və informasiya sistemləri fakultəsi)
.Qeyri-üzvi kimya. Kimya (İnşaat-texnologiya fakultəsi)
.Üzvi Kimya. Kimya (İnşaat-texnologiya fakultəsi)
.: İnformatika və ekoloji proseslərin kompüter analizi.
.Iqtisadi informatika.
.İnformatika (ST və MKS f-si üçün).
.İnformasiya texnologiyaları. İnformasiya texnologiyaları və sistemləri (Mexanika və informasiya sistemləri fakultəsi)
.Azərbaycan iqtisadiyyatı. İqtisadi nəzəriyyə və marketinq (Tikinti-iqtisad fakultəsi)
.Biznes plan. Biznesin təşkili və idarə olunması (Tikinti-iqtisad fakultəsi)
.İşgüzar yazışmalar. Biznesin təşkili və idarə olunması (Tikinti-iqtisad fakultəsi)
.Ətraf mühitin iqtisadiyyatı. Sənayenin təşkili və idarə edilməsi (Tikinti-iqtisad fakultəsi)
.İnformatikanın əsasları.
.Texniki İnformatika.
.Kanalizasiya sistemləri. Ekologiya muhendisliyi (Su təsərrüfatı və müh. kom. sis. fakultəsi)
.Mühitin ekologiyası. Ekologiya muhendisliyi (Su təsərrüfatı və müh. kom. sis. fakultəsi)
.Məsafədən zondlamanın fiziki əsasları. Ekologiya muhendisliyi (Su təsərrüfatı və müh. kom. sis. fakultəsi)
.Sənaye müəssisələrinin su təchizatı. Ekologiya muhendisliyi (Su təsərrüfatı və müh. kom. sis. fakultəsi)
.Təbiətdən istifadənin iqtisadiyyatı və proqnozlaşdırılması. Ekologiya muhendisliyi (Su təsərrüfatı və müh. kom. sis. fakultəsi)
.Ümumi ekologiya. Ekologiya muhendisliyi (Su təsərrüfatı və müh. kom. sis. fakultəsi)
.Çirkli suların idarə olunması. Ekologiya muhendisliyi (Su təsərrüfatı və müh. kom. sis. fakultəsi)
.Dəniz hidrotexniki qurğuları. Meliorasiya v? su t?s?rr?fat? tikintisi (Su t?s?rr?fat? v? m?h. kom. sis. fak?lt?si)
.Neft-qaz qurğularında nasos və kompressor stansiyaları. Meliorasiya v? su t?s?rr?fat? tikintisi (Su t?s?rr?fat? v? m?h. kom. sis. fak?lt?si)
.Neft-qaz qurğularının texnoloji proseslərinin modelləşdirilməsi. Meliorasiya v? su t?s?rr?fat? tikintisi (Su t?s?rr?fat? v? m?h. kom. sis. fak?lt?si)
.Neftyığan, nəqledən mühəndis qurğuları və avadanlıqları. Meliorasiya v? su t?s?rr?fat? tikintisi (Su t?s?rr?fat? v? m?h. kom. sis. fak?lt?si)
.Su ehtiyatlarının kompleks istifadə olunması və mühafizəsi. Meliorasiya v? su t?s?rr?fat? tikintisi (Su t?s?rr?fat? v? m?h. kom. sis. fak?lt?si)
.Su təsərrüfatı sistemlərinin tikintisinin təşkili və texnologiyası. Meliorasiya v? su t?s?rr?fat? tikintisi (Su t?s?rr?fat? v? m?h. kom. sis. fak?lt?si)
.Su yolları və limanlar 1 (II semestr). Meliorasiya v? su t?s?rr?fat? tikintisi (Su t?s?rr?fat? v? m?h. kom. sis. fak?lt?si)
.Su yolları və limanlar 2 (II semestr). Meliorasiya v? su t?s?rr?fat? tikintisi (Su t?s?rr?fat? v? m?h. kom. sis. fak?lt?si)
.Ekologiya. Ekologiya muhendisliyi (Su təsərrüfatı və müh. kom. sis. fakultəsi)
.Tullantıların emalı sistemləri. Ekologiya muhendisliyi (Su təsərrüfatı və müh. kom. sis. fakultəsi)
.Tullantıların inteqrasiyalı idarə olunması. Ekologiya muhendisliyi (Su təsərrüfatı və müh. kom. sis. fakultəsi)
.Tullantıların qarşısının alınması. Ekologiya muhendisliyi (Su təsərrüfatı və müh. kom. sis. fakultəsi)
.Quruda və dənizdə neftin qazın boru kəmərləri ilə nəqli. Meliorasiya v? su t?s?rr?fat? tikintisi (Su t?s?rr?fat? v? m?h. kom. sis. fak?lt?si)
.Bina və mühəndis sistemlərinin rekonstruksiyası və texniki istismarı. Bina və qurğuların istismarı və rekonstruksiyası (İnşaat fakultəsi)
.Ərazinin mühəndis hazırlığı və abadlaşdırılması. Bina və qurğuların istismarı və rekonstruksiyası (İnşaat fakultəsi)
.Avtomatlaşdırma texnikasının əsasları. İnformasiya texnologiyaları və sistemləri (Mexanika və informasiya sistemləri fakultəsi)
.Stoxastik proseslərin analizi texnologiyaları. İnformasiya texnologiyaları və sistemləri (Mexanika və informasiya sistemləri fakultəsi)
.Kimya. Kimya (İnşaat-texnologiya fakultəsi)
.İnformasiya elminin tarixi və metodologiyası. İnformasiya texnologiyaları və sistemləri (Mexanika və informasiya sistemləri fakultəsi)
.Simsiz şəbəkə texnologiyaları. İnformasiya texnologiyaları və sistemləri (Mexanika və informasiya sistemləri fakultəsi)
.İntellektual idarəetmə sistemlərinin müasir problemləri. İnformasiya texnologiyaları və sistemləri (Mexanika və informasiya sistemləri fakultəsi)
.Lokal və korporativ informasiya şəbəkələri. İnformasiya texnologiyaları və sistemləri (Mexanika və informasiya sistemləri fakultəsi)
.Müasir informasiya texnologiyalarının elmi-tədqiqatlarda tətbiq olunması. İnformasiya texnologiyaları və sistemləri (Mexanika və informasiya sistemləri fakultəsi)
.İdarəetmə obyektləri və sistemlərinin riyazi modelləşdirilməsinin müasir üsulları. İnformasiya texnologiyaları və sistemləri (Mexanika və informasiya sistemləri fakultəsi)
.TP-in avtomatlaşdırılmasının layihə və sintezinin müasir usullar. İnformasiya texnologiyaları və sistemləri (Mexanika və informasiya sistemləri fakultəsi)
.İntellektual identifikasiya texnologiyaları. İnformasiya texnologiyaları və sistemləri (Mexanika və informasiya sistemləri fakultəsi)
.İstilik təchizatı. Mühəndis sistemləri və qurğuların tikintisi (Su təsərrüfatı və müh. kom. sis. fakultəsi
.Fotoqrammetriya – 2. Geomatika.Mühəndis geodeziyası. (Nəqliyyat fakultəsi)
.Sənayenin təşkili və idarə edilməsi. Sənayenin təşkili və idarə edilməsi (Tikinti-iqtisad fakultəsi)
.Etika. İctimai fənlər (İnşaat fakultəsi)
.Ekstremal şəraitdə xidmət fəaliyyətinin psixologiyası. Fövqəladə hallar və həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi (İnşaat-texnologiya fakultəsi)
.Fövqəladə hallarda psixoloji davamlılıq. Fövqəladə hallar və həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi (İnşaat-texnologiya fakultəsi)
.Fövqəladə halların təhlükəli faktorları. Fövqəladə hallar və həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi (İnşaat-texnologiya fakultəsi)
.FH təhlükəsizliyin dövlət tənzimlənməsi. Fövqəladə hallar və həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi (İnşaat-texnologiya fakultəsi)
.Obyektlərinin, bina və qurğuların dayanıqlığı. Fövqəladə hallar və həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi (İnşaat-texnologiya fakultəsi)
.Fövqəladə halların proqnozlaşdırılması,rayonlaşdırılması və riskin qiymətləndirilməsi. Fövqəladə hallar və həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi (İnşaat-texnologiya fakultəsi)
.Fövqəladə hallarda iqtisadiyyat. Fövqəladə hallar və həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi (İnşaat-texnologiya fakultəsi)
.Fövqəladə hallarda proseslərin sistemli təhlili və modelləşdirilməsi. Fövqəladə hallar və həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi (İnşaat-texnologiya fakultəsi)
.Fövqəladə halların monitorinqi və proqnozu. Fövqəladə hallar və həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi (İnşaat-texnologiya fakultəsi)
.Konfliktlər və kriminal xüsusiyyətli fövqəladə hadisələr. Fövqəladə hallar və həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi (İnşaat-texnologiya fakultəsi)
.Mühəndis sistemlərinin dayanıqlığı və zərərin qiymətləndirilməsi. Fövqəladə hallar və həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi (İnşaat-texnologiya fakultəsi)
.Mülki müdafiə və səfərbərlik işi. Fövqəladə hallar və həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi (İnşaat-texnologiya fakultəsi)
.Mülki Mühafizənin əsası və təşkili. Fövqəladə hallar və həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi (İnşaat-texnologiya fakultəsi)
.Qəza xilasetmə texnikası. Fövqəladə hallar və həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi (İnşaat-texnologiya fakultəsi)
.Radiasiya təhlükəsizliyi. Fövqəladə hallar və həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi (İnşaat-texnologiya fakultəsi)
.Sənaye təhlükəsizliyi. Fövqəladə hallar və həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi (İnşaat-texnologiya fakultəsi)
.Xidmətin təşkili və peşə hazırlığı. Fövqəladə hallar və həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi (İnşaat-texnologiya fakultəsi)
.Yanma və partlayış nəzəriyyəsi. Fövqəladə hallar və həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi (İnşaat-texnologiya fakultəsi)
.Fövqəladə hallar və Həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi sahəsinin müasir problemləri. Fövqəladə hallar və həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi (İnşaat-texnologiya fakultəsi)
.Fəlsəfə. İctimai fənlər (İnşaat fakultəsi)
.Multikulturalizmə giriş. İctimai fənlər (İnşaat fakultəsi)
.Mühəndis psixologiyası. İctimai fənlər (İnşaat fakultəsi)
.Politologiya. İctimai fənlər (İnşaat fakultəsi)
.Sosiologiya. İctimai fənlər (İnşaat fakultəsi)
.Əmək hüququ. İctimai fənlər (İnşaat fakultəsi)
.Yapısdırıcı materialların kimyəvi texnologiyası. Materialsunasliq (Insaat-texnologiya fakultesi)
.Materialların müasir sınaq metodları. Materialsunasliq (Insaat-texnologiya fakultesi)
.Nanotexnologiya. Materialsunasliq (Insaat-texnologiya fakultesi)
.Nanotexnologiya. Materialsunasliq (Insaat-texnologiya fakultesi)
.Yapışdırıcı materialların kimyəvi texnologiyası. Materialsunasliq (Insaat-texnologiya fakultesi)
.Yapışdırıcı materialların texnologiyası. Materialsunasliq (Insaat-texnologiya fakultesi)
.Yapışdırıcı materialların texnologiyası. Materialsunasliq (Insaat-texnologiya fakultesi)
.Yapışdırıcı materiallar. Materialsunasliq (Insaat-texnologiya fakultesi)
.Üzvi materiallar və məmulatlar texnologiyası. Materialsunasliq (Insaat-texnologiya fakultesi)
.Su təchizatı sistemləri və istismarı – 2. Mühəndis sistemləri və qurğuların tikintisi (Su təsərrüfatı və müh. kom. sis. fakultəsi
.Elmi tədqiqatların üsulları. Mühəndis sistemləri və qurğuların tikintisi (Su təsərrüfatı və müh. kom. sis. fakultəsi
.İstilik texnikası (Nəqliyyat f-si üçün). Mühəndis sistemləri və qurğuların tikintisi (Su təsərrüfatı və müh. kom. sis. fakultəsi
.İstilik texnikası (Texnologiya f-si üçün). Mühəndis sistemləri və qurğuların tikintisi (Su təsərrüfatı və müh. kom. sis. fakultəsi
.İstilik texnikası (Mexanika f-si üçün). Mühəndis sistemləri və qurğuların tikintisi (Su təsərrüfatı və müh. kom. sis. fakultəsi
.İstilik texnikası. Mühəndis sistemləri və qurğuların tikintisi (Su təsərrüfatı və müh. kom. sis. fakultəsi
.Həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyinin nəzəri əsasları. Fövqəladə hallar və həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi (İnşaat-texnologiya fakultəsi)
.Radioaktiv çirklənmələr və onların ölçülməsi. Fövqəladə hallar və həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi (İnşaat-texnologiya fakultəsi)
.Tərsimi həndəsə və texniki rəsm. Tərsimi həndəsə və mühəndis qrafikası (Mexanika və informasiya sistemləri fakultəsi)
.Geodeziya və kartoqrafiyanın müasir problemləri. Geomatika.Mühəndis geodeziyası. (Nəqliyyat fakultəsi)
.Elektronika və mikroelektronika. İnformasiya texnologiyaları və sistemləri (Mexanika və informasiya sistemləri fakultəsi)
.Qəza-xilasetmə işlərinin aparılma taktikası. Fövqəladə hallar və həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi (İnşaat-texnologiya fakultəsi)
.Azərbaycan tarixi. İctimai fənlər (İnşaat fakultəsi)
.Binaların sanitar-texniki avadanlıqları. Mühəndis sistemləri və qurğuların tikintisi (Su təsərrüfatı və müh. kom. sis. fakultəsi
.Binaların və yaşayış məntəqələrinin mühəndis sistemləri. Mühəndis sistemləri və qurğuların tikintisi (Su təsərrüfatı və müh. kom. sis. fakultəsi
.Elektrik və elektron aparatlar. Mühəndis sistemləri və qurğuların tikintisi (Su təsərrüfatı və müh. kom. sis. fakultəsi
.Elektrotexnika. Mühəndis sistemləri və qurğuların tikintisi (Su təsərrüfatı və müh. kom. sis. fakultəsi
.Elektrotexnika. Mühəndis sistemləri və qurğuların tikintisi (Su təsərrüfatı və müh. kom. sis. fakultəsi
.Mühəndis sistemləri və avadanlıqları. Mühəndis sistemləri və qurğuların tikintisi (Su təsərrüfatı və müh. kom. sis. fakultəsi
.Su təchizatı sistemləri. Mühəndis sistemləri və qurğuların tikintisi (Su təsərrüfatı və müh. kom. sis. fakultəsi
.Su təchizatı sistemləri və istismarı – 2. Mühəndis sistemləri və qurğuların tikintisi (Su təsərrüfatı və müh. kom. sis. fakultəsi
.Tikinti-quraşdırma işlərinin texnologiyası. Mühəndis sistemləri və qurğuların tikintisi (Su təsərrüfatı və müh. kom. sis. fakultəsi
.İstilik texnikası (elektrik mühəndisliyi ixtisası üçün). Mühəndis sistemləri və qurğuların tikintisi (Su təsərrüfatı və müh. kom. sis. fakultəsi
.İstilik, qaz təchizatı – 1. Mühəndis sistemləri və qurğuların tikintisi (Su təsərrüfatı və müh. kom. sis. fakultəsi
.İsitmə sistemləri üçün enerji və ətraf mühit menecmenti. Mühəndis sistemləri və qurğuların tikintisi (Su təsərrüfatı və müh. kom. sis. fakultəsi
.Mikroiqlimi təmin edən sistemlər (magistr hazırlığı üçün). Mühəndis sistemləri və qurğuların tikintisi (Su təsərrüfatı və müh. kom. sis. fakultəsi
.Qazın nəqli və istifadəsinin problemləri. Mühəndis sistemləri və qurğuların tikintisi (Su təsərrüfatı və müh. kom. sis. fakultəsi
.İxtisas sahəsinin inkişaf tarixi və metodologiyası. Materialsunasliq (Insaat-texnologiya fakultesi)
.Soyutma və iqlim sistemləri üçün enerji və ətraf mühit menecmenti. Mühəndis sistemləri və qurğuların tikintisi (Su təsərrüfatı və müh. kom. sis. fakultəsi
.Su təchizatı sistemləri. Mühəndis sistemləri və qurğuların tikintisi (Su təsərrüfatı və müh. kom. sis. fakultəsi
.Tətbiqi riyaziyyat. Mühəndis sistemləri və qurğuların tikintisi (Su təsərrüfatı və müh. kom. sis. fakultəsi
.İnşaat istilik fizikası (magistr hazırlığı üçün). Mühəndis sistemləri və qurğuların tikintisi (Su təsərrüfatı və müh. kom. sis. fakultəsi
.İsitmə iqlim qurğularının layihələndirilməsi. Mühəndis sistemləri və qurğuların tikintisi (Su təsərrüfatı və müh. kom. sis. fakultəsi
.İnformasiya texnologiyalarına giriş. İnformasiya texnologiyaları və sistemləri (Mexanika və informasiya sistemləri fakultəsi)
.Binaların sanitar texniki avadanlıqları. Mühəndis sistemləri və qurğuların tikintisi (Su təsərrüfatı və müh. kom. sis. fakultəsi
.Elektrotexnika -2. Mühəndis sistemləri və qurğuların tikintisi (Su təsərrüfatı və müh. kom. sis. fakultəsi
.Elektrotexnika - 1. Mühəndis sistemləri və qurğuların tikintisi (Su təsərrüfatı və müh. kom. sis. fakultəsi
.Layihə menecmenti. Mühəndis sistemləri və qurğuların tikintisi (Su təsərrüfatı və müh. kom. sis. fakultəsi
.Rəqəmli binaların avtomatlaşdırılması. Mühəndis sistemləri və qurğuların tikintisi (Su təsərrüfatı və müh. kom. sis. fakultəsi
.Tikinti quraşdırma işlərinin texnologiyası. Mühəndis sistemləri və qurğuların tikintisi (Su təsərrüfatı və müh. kom. sis. fakultəsi
.İsitmə. Mühəndis sistemləri və qurğuların tikintisi (Su təsərrüfatı və müh. kom. sis. fakultəsi
.Tətbiqi fotoqrammetriya. Geomatika.Mühəndis geodeziyası. (Nəqliyyat fakultəsi)
.İstehsalın iqtisadiyyatı və menecmenti. Tikinti istehsalatının texnologiyası, təşkili və idarə olunması (İnşaat fakultəsi)
.Qeyri neft-qaz sənayesinin iqtisadiyyatı və idarə edilməsi. Xidmət sahələrinin iqtisadiyyatı və menecmenti (Tikinti-iqtisad fakultəsi)
.Menecment. Xidmət sahələrinin iqtisadiyyatı və menecmenti (Tikinti-iqtisad fakultəsi)
.Neft-qaz sənayesinin iqtisadiyyatı və idarə edilməsi. Xidmət sahələrinin iqtisadiyyatı və menecmenti (Tikinti-iqtisad fakultəsi)
.Nəqliyyatın iqtisadiyyatı və menecment. Xidmət sahələrinin iqtisadiyyatı və menecmenti (Tikinti-iqtisad fakultəsi)
.İdarəetmə nəzəriyyəsi. Xidmət sahələrinin iqtisadiyyatı və menecmenti (Tikinti-iqtisad fakultəsi)
.İnsan resurslarının idarə edilməsi. Xidmət sahələrinin iqtisadiyyatı və menecmenti (Tikinti-iqtisad fakultəsi)
.İnvestisiya menecmenti. Xidmət sahələrinin iqtisadiyyatı və menecmenti (Tikinti-iqtisad fakultəsi)
.Audit. Xidmət sahələrinin iqtisadiyyatı və menecmenti (Tikinti-iqtisad fakultəsi)
.Əməliyyatların tədqiqi. Sənayenin təşkili və idarə edilməsi (Tikinti-iqtisad fakultəsi)
.Dizaynın əsasları. Dizayn (Memarliq fakultesi)
.Biznes menecmenti. Xidmət sahələrinin iqtisadiyyatı və menecmenti (Tikinti-iqtisad fakultəsi)
.Layihələrin idarə edilməsi. Xidmət sahələrinin iqtisadiyyatı və menecmenti (Tikinti-iqtisad fakultəsi)
.İşgüzar yazışmalar. Xidmət sahələrinin iqtisadiyyatı və menecmenti (Tikinti-iqtisad fakultəsi)
.Antiböhranlı idarəetmə. Xidmət sahələrinin iqtisadiyyatı və menecmenti (Tikinti-iqtisad fakultəsi)
.Qarşılıqlı əvəzolunma. Bina və qurğuların istismarı və rekonstruksiyası (İnşaat fakultəsi)
.Standartlaşdırma və sertifikatlaşdırma. Sənayenin təşkili və idarə edilməsi (Tikinti-iqtisad fakultəsi)
.Müəssisənin inkişaf strategiyası. Sənayenin təşkili və idarə edilməsi (Tikinti-iqtisad fakultəsi)
.Bina və qurğuların müayinəsi və zəlzələyə davamlığı. Bina və qurğuların istismarı və rekonstruksiyası (İnşaat fakultəsi)
.İqtisadi Proqramlaşdırma. Xidmət sahələrinin iqtisadiyyatı və menecmenti (Tikinti-iqtisad fakultəsi)
.Mаrketinqin müasir problemləri (magistr səviyyəsi). İqtisadi nəzəriyyə və marketinq (Tikinti-iqtisad fakultəsi)
.FH təhlükəsizliyin dövlət tənzimlənməsi. Fövqəladə hallar və həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi (İnşaat-texnologiya fakultəsi)
.Həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi. Fövqəladə hallar və həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi (İnşaat-texnologiya fakultəsi)
.Tədqiqat metodları (magistr səviyyəsi). İqtisadi nəzəriyyə və marketinq (Tikinti-iqtisad fakultəsi)
.Azərbaycan mədəniyyətinin vizual ənənəsi. Dizayn (Memarliq fakultesi)
.Dizayn müasir sahələri. Dizayn (Memarliq fakultesi)
.Eksperimental layihələndirmə. Dizayn (Memarliq fakultesi)
.Formayaranma nəzəriyyəsi. Dizayn (Memarliq fakultesi)
.Memarlıq mühitində işıq və rəng. Dizayn (Memarliq fakultesi)
.Memarlıq mühitinin dizayn nəzəriyyəsi. Dizayn (Memarliq fakultesi)
.İnteryerin tipologiyasi və təsnifatı. Dizayn (Memarliq fakultesi)
.Marketinq logistikası. İqtisadi nəzəriyyə və marketinq (Tikinti-iqtisad fakultəsi)
.Sənayedə marketinq. İqtisadi nəzəriyyə və marketinq (Tikinti-iqtisad fakultəsi)
.Kompüter texnologiyaları və proqramlaşdırma. İnformasiya texnologiyaları və sistemləri (Mexanika və informasiya sistemləri fakultəsi)
.Müasir proqramlaşdırma dilləri. İnformasiya texnologiyaları və sistemləri (Mexanika və informasiya sistemləri fakultəsi)
.İnformatika (ST və MKS fakültəsi üçün). İnformasiya texnologiyaları və sistemləri (Mexanika və informasiya sistemləri fakultəsi)
.Texniki İnformatika. İnformasiya texnologiyaları və sistemləri (Mexanika və informasiya sistemləri fakultəsi)
.İnformatika. İnformasiya texnologiyaları və sistemləri (Mexanika və informasiya sistemləri fakultəsi)
.İnformatika (Memarlıq fakültəsi üçün). İnformasiya texnologiyaları və sistemləri (Mexanika və informasiya sistemləri fakultəsi)
.İnformatika (2). İnformasiya texnologiyaları və sistemləri (Mexanika və informasiya sistemləri fakultəsi)
.İnformatika (3). İnformasiya texnologiyaları və sistemləri (Mexanika və informasiya sistemləri fakultəsi)
.İnformatika (4). İnformasiya texnologiyaları və sistemləri (Mexanika və informasiya sistemləri fakultəsi)
.İnformatika və ekologiya proseslərinin kompüter analizi. İnformasiya texnologiyaları və sistemləri (Mexanika və informasiya sistemləri fakultəsi)
.İnformatikanın əsasları. İnformasiya texnologiyaları və sistemləri (Mexanika və informasiya sistemləri fakultəsi)
.Melioasiya mühəndis sistemlərinin istismarı. Meliorasiya v? su t?s?rr?fat? tikintisi (Su t?s?rr?fat? v? m?h. kom. sis. fak?lt?si)
.Meliorasiya sistemlərinin istismarı və monitorinqi. Meliorasiya v? su t?s?rr?fat? tikintisi (Su t?s?rr?fat? v? m?h. kom. sis. fak?lt?si)
.Ekoloji monitorinq. Meliorasiya v? su t?s?rr?fat? tikintisi (Su t?s?rr?fat? v? m?h. kom. sis. fak?lt?si)
.Ətraf mühitə təsirin qiymətləndirilməsi. Meliorasiya v? su t?s?rr?fat? tikintisi (Su t?s?rr?fat? v? m?h. kom. sis. fak?lt?si)
.Hidravlika və hidrologiya. Meliorasiya v? su t?s?rr?fat? tikintisi (Su t?s?rr?fat? v? m?h. kom. sis. fak?lt?si)
.Hidravlika, hidrologiya və hidrometriya. Meliorasiya v? su t?s?rr?fat? tikintisi (Su t?s?rr?fat? v? m?h. kom. sis. fak?lt?si)
.Hidravlika. Hidravliki maşınlar və hidrologiya -2. Meliorasiya v? su t?s?rr?fat? tikintisi (Su t?s?rr?fat? v? m?h. kom. sis. fak?lt?si)
.Hidrologiya və hidrometriya. Meliorasiya v? su t?s?rr?fat? tikintisi (Su t?s?rr?fat? v? m?h. kom. sis. fak?lt?si)
.Hidrotexniki meliorasiya-1. Meliorasiya v? su t?s?rr?fat? tikintisi (Su t?s?rr?fat? v? m?h. kom. sis. fak?lt?si)
.Hidrotexniki meliorasiya. Meliorasiya v? su t?s?rr?fat? tikintisi (Su t?s?rr?fat? v? m?h. kom. sis. fak?lt?si)
.Hidrotexniki qurğuların tikintisi və texnologiyası-2. Meliorasiya v? su t?s?rr?fat? tikintisi (Su t?s?rr?fat? v? m?h. kom. sis. fak?lt?si)
.Hidrotexniki meliorasiya. Meliorasiya v? su t?s?rr?fat? tikintisi (Su t?s?rr?fat? v? m?h. kom. sis. fak?lt?si)
.Meliorasiya torpaqşünaslığı. Meliorasiya v? su t?s?rr?fat? tikintisi (Su t?s?rr?fat? v? m?h. kom. sis. fak?lt?si)
.Meliorasiya mühəndis sistemlərində tikinti işlərinin texnologiyası və təşkili. Meliorasiya v? su t?s?rr?fat? tikintisi (Su t?s?rr?fat? v? m?h. kom. sis. fak?lt?si)
.Meliorasiya və Rekultivasiya işlərinin ekoloji əsasları. Meliorasiya v? su t?s?rr?fat? tikintisi (Su t?s?rr?fat? v? m?h. kom. sis. fak?lt?si)
.Meliorasiya və Rekultivasiya işlərinin bərpası. Meliorasiya v? su t?s?rr?fat? tikintisi (Su t?s?rr?fat? v? m?h. kom. sis. fak?lt?si)
.Meliorasiya, rekultivasiya və torpaq mühafizəsi-2. Meliorasiya v? su t?s?rr?fat? tikintisi (Su t?s?rr?fat? v? m?h. kom. sis. fak?lt?si)
.Meliorasiya, rekultivasiya və torpaq mühafizəsi-1. Meliorasiya v? su t?s?rr?fat? tikintisi (Su t?s?rr?fat? v? m?h. kom. sis. fak?lt?si)
.Meliorativ hidrogeologiya. Meliorasiya v? su t?s?rr?fat? tikintisi (Su t?s?rr?fat? v? m?h. kom. sis. fak?lt?si)
.Mühəndis meliorasiyası. Meliorasiya v? su t?s?rr?fat? tikintisi (Su t?s?rr?fat? v? m?h. kom. sis. fak?lt?si)
.Torpaqşünaslıq. Meliorasiya v? su t?s?rr?fat? tikintisi (Su t?s?rr?fat? v? m?h. kom. sis. fak?lt?si)
.Ağac materiallarının hidrotermiki emalı. Materialsunasliq (Insaat-texnologiya fakultesi)
.Ağac məmulatlarının texnologiyası. Materialsunasliq (Insaat-texnologiya fakultesi)
.Bədii layihələndirmənin əsasları. Materialsunasliq (Insaat-texnologiya fakultesi)
.Kompazision oduncaq materiallarının texnologiyası. Materialsunasliq (Insaat-texnologiya fakultesi)
.Meşə təsərrüfatının əsasları. Materialsunasliq (Insaat-texnologiya fakultesi)
.Meşə materiallarının tədarükü. Materialsunasliq (Insaat-texnologiya fakultesi)
.Metrologiya, Standartlaşdırma və Sertifikatlaşdırma. Materialsunasliq (Insaat-texnologiya fakultesi)
.Meşə quruluşu. Materialsunasliq (Insaat-texnologiya fakultesi)
.Oduncağın hopdurulması və modifikasiyası. Materialsunasliq (Insaat-texnologiya fakultesi)
.Oduncaqşünaslıq və meşə əmtəəşünaslığının əsasları. Materialsunasliq (Insaat-texnologiya fakultesi)
.Oduncağa bəzəkvurma texnologiyası. Materialsunasliq (Insaat-texnologiya fakultesi)
.Yapışdırılmış ağac materiallarının texnologiyası. Materialsunasliq (Insaat-texnologiya fakultesi)
.İnşaat materialları və məmulatları. Materialsunasliq (Insaat-texnologiya fakultesi)
.İnşaat materiallarının fiziki-kimyəvi əsasları. Materialsunasliq (Insaat-texnologiya fakultesi)
.İxtisas sahəsinin inkişaf tarixi və metodologiyası. Materialsunasliq (Insaat-texnologiya fakultesi)
.Yol inşaat materialları və məmulatları. Materialsunasliq (Insaat-texnologiya fakultesi)
.Yaşayış məntəqələrinin planlaşdırılması. Geomatika.Mühəndis geodeziyası. (Nəqliyyat fakultəsi)
.Yer quruluşu, kadastr işlərinin təşkili və planlaşdırılması. Geomatika.Mühəndis geodeziyası. (Nəqliyyat fakultəsi)
.Abidələrin tipologiyası. Memarlıq konstruksiyası və abidələrin bərpası (Memarlıq fakultəsi)
.Memarlıq elminin tarixi və metodologiyası. Memarlıq konstruksiyası və abidələrin bərpası (Memarlıq fakultəsi)
.Memarlıq abidələrinin bərpasının mühəndis problemləri. Memarlıq konstruksiyası və abidələrin bərpası (Memarlıq fakultəsi)
.Metalik materialların möhkəmləndirilməsi. Texnoloji ma??n v? avadanl?qlar (Mexanika v? informasiya texnologiyalar? fakult?si)
.Avtomatlaşmış layihə sistemlərinin əsasları. Texnoloji ma??n v? avadanl?qlar (Mexanika v? informasiya texnologiyalar? fakult?si)
.Mühəndis qrafikası. Tərsimi həndəsə və mühəndis qrafikası (Mexanika və informasiya sistemləri fakultəsi)
.Tərsimi həndəsə və texniki rəsm. Tərsimi həndəsə və mühəndis qrafikası (Mexanika və informasiya sistemləri fakultəsi)
.Resurs iqtısadıyyatı. Ekologiya muhendisliyi (Su təsərrüfatı və müh. kom. sis. fakultəsi)
.İnteryer dizaynının layihələndirilməsi, tərtibatı ifadə metodikası. Dizayn (Memarliq fakultesi)
.Materialşünaslıq. Materialsunasliq (Insaat-texnologiya fakultesi)
.Binaların elektrik avadanlığı və elektrik təchizatı. Mühəndis sistemləri və qurğuların tikintisi (Su təsərrüfatı və müh. kom. sis. fakultəsi
.Elektroenergetikanın əsasları. Mühəndis sistemləri və qurğuların tikintisi (Su təsərrüfatı və müh. kom. sis. fakultəsi
.Elektrotexniki materiallar. Mühəndis sistemləri və qurğuların tikintisi (Su təsərrüfatı və müh. kom. sis. fakultəsi
.İstilik texnikası-2019. Mühəndis sistemləri və qurğuların tikintisi (Su təsərrüfatı və müh. kom. sis. fakultəsi
.İstilik texnikası-Elektrik mühəndisliyi ixtisası üçün. Mühəndis sistemləri və qurğuların tikintisi (Su təsərrüfatı və müh. kom. sis. fakultəsi
.İstilik texnikası-Nəqliyyat fakültəsi üçün. Mühəndis sistemləri və qurğuların tikintisi (Su təsərrüfatı və müh. kom. sis. fakultəsi
.İstilik texnikası-Mexanika və informasiya texnologiyaları fakültəsi üçün. Mühəndis sistemləri və qurğuların tikintisi (Su təsərrüfatı və müh. kom. sis. fakultəsi
.İstilik texnikası-İnşaat-texnologiya fakültəsi üçün. Mühəndis sistemləri və qurğuların tikintisi (Su təsərrüfatı və müh. kom. sis. fakultəsi
.Yüksək gərginlik texnikası. Mühəndis sistemləri və qurğuların tikintisi (Su təsərrüfatı və müh. kom. sis. fakultəsi
.Tədqiqat metodları. Materialsunasliq (Insaat-texnologiya fakultesi)
.Torpaqların bonitirovkası. Geomatika.Mühəndis geodeziyası. (Nəqliyyat fakultəsi)
.İnnovasiya marketinqi. İqtisadi nəzəriyyə və marketinq (Tikinti-iqtisad fakultəsi)
.Marketinq kommunikasiyya strateqiyası. İqtisadi nəzəriyyə və marketinq (Tikinti-iqtisad fakultəsi)
.Marketinq. İqtisadi nəzəriyyə və marketinq (Tikinti-iqtisad fakultəsi)
.Differensial tənliklərin ədədi həll üsulları. İnşaat konstruksiyaları (İnşaat fakultəsi)
.Dünya iqtisadiyyatı. İqtisadi nəzəriyyə və marketinq (Tikinti-iqtisad fakultəsi)
.İstehsal sahələrinin marketinqi. İqtisadi nəzəriyyə və marketinq (Tikinti-iqtisad fakultəsi)
.Marketinqdə satışın idarə edilməsi. İqtisadi nəzəriyyə və marketinq (Tikinti-iqtisad fakultəsi)
.Marketinqin idarə edilməsi. İqtisadi nəzəriyyə və marketinq (Tikinti-iqtisad fakultəsi)
.Marketinqdə qiymətin əmələ gəlməsi. İqtisadi nəzəriyyə və marketinq (Tikinti-iqtisad fakultəsi)
.Tikintidə smeta işi. Tikinti istehsalatının texnologiyası, təşkili və idarə olunması (İnşaat fakultəsi)
.Avtomatikanın müasir texniki vasitələri. İnformasiya texnologiyaları və sistemləri (Mexanika və informasiya sistemləri fakultəsi)
.Ağac konstruksiyaları. İnşaat konstruksiyaları (İnşaat fakultəsi)
.Bank işi. Xidmət sahələrinin iqtisadiyyatı və menecmenti (Tikinti-iqtisad fakultəsi)
.Biznes menecmenti. Xidmət sahələrinin iqtisadiyyatı və menecmenti (Tikinti-iqtisad fakultəsi)
.Ekologıyanın tarixi və metodologiyası. Ekologiya muhendisliyi (Su təsərrüfatı və müh. kom. sis. fakultəsi)
.Ekoloji ekspertiza və layihələndirmənin əsasları. Ekologiya muhendisliyi (Su təsərrüfatı və müh. kom. sis. fakultəsi)
.Ətraf mühitin iqtisadiyyatı. Sənayenin təşkili və idarə edilməsi (Tikinti-iqtisad fakultəsi)
.HTQ-nın aerasiya, kavitasiya və korroziyaya hesablanması. Meliorasiya v? su t?s?rr?fat? tikintisi (Su t?s?rr?fat? v? m?h. kom. sis. fak?lt?si)
.İdarəetmə nəzəriyyəsi. Xidmət sahələrinin iqtisadiyyatı və menecmenti (Tikinti-iqtisad fakultəsi)
.İnşaat konstruksiyaları. İnşaat konstruksiyaları (İnşaat fakultəsi)
.İnşaat konstruksiyalarının eksperimental metodları. Bina və qurğuların istismarı və rekonstruksiyası (İnşaat fakultəsi)
.Insan resurslarının idarəedilməsi. Xidmət sahələrinin iqtisadiyyatı və menecmenti (Tikinti-iqtisad fakultəsi)
.İşgüzar yazışmalar. Xidmət sahələrinin iqtisadiyyatı və menecmenti (Tikinti-iqtisad fakultəsi)
.İstehsalın təşkili. Tikinti istehsalatının texnologiyası, təşkili və idarə olunması (İnşaat fakultəsi)
.Kimya. Kimya (İnşaat-texnologiya fakultəsi)
.Metal konstruksiyaları. İnşaat konstruksiyaları (İnşaat fakultəsi)
.Monolit dəmir beton binaların dikəldilməsi proseslərinin texnologiyası. Tikinti istehsalatının texnologiyası, təşkili və idarə olunması (İnşaat fakultəsi)
.Müasir inşaat texnologiyası və menecment. Tikinti istehsalatının texnologiyası, təşkili və idarə olunması (İnşaat fakultəsi)
.Mühəndis bina və qurğuların tikintisinin texnologiyası. Tikinti istehsalatının texnologiyası, təşkili və idarə olunması (İnşaat fakultəsi)
.Sahilqoruyan hidrotexniki qurğular. Meliorasiya v? su t?s?rr?fat? tikintisi (Su t?s?rr?fat? v? m?h. kom. sis. fak?lt?si)
.Təbii ehtiyatların qorunması və istifadəsi. Ekologiya muhendisliyi (Su təsərrüfatı və müh. kom. sis. fakultəsi)
.Tikinti layihələrinin idarə edilməsi. Tikinti istehsalatının texnologiyası, təşkili və idarə olunması (İnşaat fakultəsi)
.Tikintidə idarəetmə. Tikinti istehsalatının texnologiyası, təşkili və idarə olunması (İnşaat fakultəsi)
.Traktor və avtomobillər. Texnoloji ma??n v? avadanl?qlar (Mexanika v? informasiya texnologiyalar? fakult?si)
.Xüsusi metal konstruksiyaları. İnşaat konstruksiyaları (İnşaat fakultəsi)
.Kibernetika elminin müasir problemləri. İnformasiya texnologiyaları və sistemləri (Mexanika və informasiya sistemləri fakultəsi)
.Kibernetika elminin tarixi və metodologiyası. İnformasiya texnologiyaları və sistemləri (Mexanika və informasiya sistemləri fakultəsi)
.Lokal və korporativ informasiya şəbəkələrinin layihələndirilməsi. İnformasiya texnologiyaları və sistemləri (Mexanika və informasiya sistemləri fakultəsi)
.Müasir idarəetmə nəzəriyyəsi. İnformasiya texnologiyaları və sistemləri (Mexanika və informasiya sistemləri fakultəsi)
.Obyektyönlü proqramlaşdırma. İnformasiya texnologiyaları və sistemləri (Mexanika və informasiya sistemləri fakultəsi)
.Paylanmış idarəetmənin avtomatlaşdırılmış kompleksləri. İnformasiya texnologiyaları və sistemləri (Mexanika və informasiya sistemləri fakultəsi)
.Paylanmış informasiya sistemləri. İnformasiya texnologiyaları və sistemləri (Mexanika və informasiya sistemləri fakultəsi)
.Qərarlar qəbuletməni dəstəkləyən sistemlər. İnformasiya texnologiyaları və sistemləri (Mexanika və informasiya sistemləri fakultəsi)
.Tədqiqat üsulları. İnformasiya texnologiyaları və sistemləri (Mexanika və informasiya sistemləri fakultəsi)
.İntelektual idarəetmə sistemlərinin müasir problemləri. İnformasiya texnologiyaları və sistemləri (Mexanika və informasiya sistemləri fakultəsi)
.İnformasiya sistemlərinin interfeysləri. İnformasiya texnologiyaları və sistemləri (Mexanika və informasiya sistemləri fakultəsi)
.İnformasiya elminin tarixi və metodologiyası. İnformasiya texnologiyaları və sistemləri (Mexanika və informasiya sistemləri fakultəsi)
.İnformasiya elminin müasir problemləri. İnformasiya texnologiyaları və sistemləri (Mexanika və informasiya sistemləri fakultəsi)
.İntellektual neyron şəbəkəli sistemlər. İnformasiya texnologiyaları və sistemləri (Mexanika və informasiya sistemləri fakultəsi)
.Əməliyyatların tədqiqi və müasir optimal üsullar. İnformasiya texnologiyaları və sistemləri (Mexanika və informasiya sistemləri fakultəsi)
.İnformasiya elminin müasir problemləri. İnformasiya texnologiyaları və sistemləri (Mexanika və informasiya sistemləri fakultəsi)
.TP-in avtomatlaşdırılmasının layihə və sintezinin müasir üsulları. İnformasiya texnologiyaları və sistemləri (Mexanika və informasiya sistemləri fakultəsi)
.Ağac materialları və məmulatları. Materialsunasliq (Insaat-texnologiya fakultesi)
.Alternativ və bərpa olunan enerji mənbələri. Ekologiya muhendisliyi (Su təsərrüfatı və müh. kom. sis. fakultəsi)
.Çətin yuyulan torpaqların meliorasiyası. Ekologiya muhendisliyi (Su təsərrüfatı və müh. kom. sis. fakultəsi)
.Divar, bəzək və izolyasiya materialları texnologiyası. Materialsunasliq (Insaat-texnologiya fakultesi)
.Ekologiyanın müasir problemləri. Ekologiya muhendisliyi (Su təsərrüfatı və müh. kom. sis. fakultəsi)
.Ətraf mühitın bərpa və mühafızə metodları. Ekologiya muhendisliyi (Su təsərrüfatı və müh. kom. sis. fakultəsi)
.İnformatika və kompüter qrafikası. Dizayn (Memarliq fakultesi)
.İqtisadi təhlükəsizlik. Sənayenin təşkili və idarə edilməsi (Tikinti-iqtisad fakultəsi)
.Landşaft memarlığının nəzəriyyəsi və təcrübəsi. Landşaft memarlığı (Memarlıq fakultəsi)
.Maketləşdirmə. Dizayn (Memarliq fakultesi)
.Torpaqların rekultivasiyası. Meliorasiya v? su t?s?rr?fat? tikintisi (Su t?s?rr?fat? v? m?h. kom. sis. fak?lt?si)
.Визуальные коммуникации. Dizayn (Memarliq fakultesi)
.Bərpa və konservasiya. Memarlıq konstruksiyası və abidələrin bərpası (Memarlıq fakultəsi)
.İnşaat maşınlarının konstruksiyası, nəzəriyyəsi və hesablanmasının əsasları. Texnoloji ma??n v? avadanl?qlar (Mexanika v? informasiya texnologiyalar? fakult?si)
.Keramika və odadavamlı materiallar texnologiyası. Materialsunasliq (Insaat-texnologiya fakultesi)
.Memarlıq fizikası. Memarlıq konstruksiyası və abidələrin bərpası (Memarlıq fakultəsi)
.Yaradıcılıq konsepsiyaları və üslublar. Dizayn (Memarliq fakultesi)
.Süni qurğuların dayanaqlılığı və dinamikası. Bina və qurğuların istismarı və rekonstruksiyası (İnşaat fakultəsi)
.Materialların korroziyası. Materialsunasliq (Insaat-texnologiya fakultesi)