Texniki elmlər . Bu elm sahəsinə aid bütün kitablar


Sərlövhə Pdf forması Müəllifi Nəşr ili Səhifə Elm sahəsi Bölmə Nəşr yeri
Bina və qurğuların modelləşdirilməsi Abasova 2008 132 Texniki elmlər Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi Bakı
Maşın detalları və konstruksiyaetmənin əsasları Abdillayev A.H.,Məmmədov R.K. Güməyov M.H. 2002 462 Texniki elmlər Metalların texnologiyası. Maşiqayirma Bakı
Azərbaycanın düzənlik hissəsinin delüvial formada şorlanmış torpaqları Abduyev M.R. 2003 51 səh. Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar Bakı
İnşaat və yol maşınlarının etibarlılığının əsasları Əfəndiyev F.M. 2006 115 Texniki elmlər Nəqliyyat komunkasiya tikintisi Bakı
İnformasiya nəzəriyyəsi və kodlaşdırma Ağalarova E.S. 2007 95 Texniki elmlər Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi Bakı
Mürəkkəb qaz kəmərləri sisteminin riyazi modelləri Ağayev N.B. 2000 96 Texniki elmlər Elektrotexnika. Radiotexnika. Materiallar müqaviməti Bakı
İstehsalat binalarının polad karkasları Ağayev N.H. Yusifov A.N. 2003 186 Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı Bakı
Metropolitenin süni qurğularının cari saxlanılması üzrə Əhmədov T.M.,Tağızadə F.Ç, Bayramov R.F. 2010 Texniki elmlər Nəqliyyat komunkasiya tikintisi Bakı
Nəqliyyat yollarında körpülər və qurğular Əhmədov T.M.,Qasəmov N.M., Piriyev Y.M. 2002 Texniki elmlər Nəqliyyat komunkasiya tikintisi Bakı
Metropolitendə elmi-texniki tərəqqi və onun səmərəliliyi .Bakı Metropoliteni Əhmədov T.M. 2010 Texniki elmlər Nəqliyyat komunkasiya tikintisi Bakı
İnşaat mexanikasından hesablama-qrafik işlərin nümunələri Hacıyev M.Ə. 2012 160 səh. Texniki elmlər Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi Bakı
Hərbi topoqrafiyanın və geodeziyanın əsasları Əhmədov İ.H. 2004 Texniki elmlər Hərbi elm. Hərbi iş Bakı
İnformasiya müharibəsi texnologiyaları Ələkbərova İ. 2012 Texniki elmlər Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi Bakı
Yol-inşaat materialları Əliyev Ə.,Əliyev K. 1997 448 Texniki elmlər Nəqliyyat komunkasiya tikintisi Bakı
Qruntlar mexanikası Əliyev S.K. 2002 420 Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar Bakı
Azərbaycanın kimya və neftkimya kompleksinin qiymətləndirilməsi və yenidən qurulması istiqamətləri Əliyev Ş.T. 2012 156 Texniki elmlər Kimya texnologiyası.Yapışdırıcı materiallar Bakı
Sumqayıt sənaye mərkəzi:Mövcud potensialdan istifadə,modernləşdirmə və müasirləşdirmə prioritetləri Əliyev Ş. 2012 196səh. Texniki elmlər Kimya texnologiyası.Yapışdırıcı materiallar Bakı
İnformasiyanın iqtisadiyyatı (dərs vəsaiti) Əliyev T. 2008 220səh. Texniki elmlər Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi Bakı
Digital Noise Monitoring of Defect Origin Aliyev T. 2007 Texniki elmlər Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi Springer
Ölümönü canlanmanın və aləmdə müxtəlifliyin sirrinin açılması (İkinci nəşr) Əliyev T.X. 2009 276səh. Texniki elmlər Səhiyyə. Tibb elmləri Bakı
Dəmir-beton elementlərin hesablanması Artıkoğlu H.,Məhəmmədoğlu X. 2005 520səh. Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı Bakı
Metal,ağac və plastik kütləli fermaların konstruksiyaları Əsgərov S.Ə. 1998 Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı Bakı
Torpaqların meliorasiyası Aslanov H.Q. 2004 354səh. Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar Bakı
Metallar texnologiyasının əsasları və tikintidə qaynaq işləri Aslanov T.İ. 2002 528səh. Texniki elmlər Metalların texnologiyası. Maşiqayirma Bakı
Asma örtük konstruksiyaları Ağayev N.H.,Əsgərov C.V., Quliyeva Ə.M., Rüstəmov E.C. 2007 Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı Bakı
Avtomobil yollarının istismarı Piriyev Y.M.,Əliyev R.M.,Cəfərov F.M.,Qaraisayev N.M. 2003 420səh. Texniki elmlər Nəqliyyat komunkasiya tikintisi Bakı
Azərbaycan Dövlət Dəmir Yolunun Texniki İstismar Qaydaları(TİQ) 2000 Texniki elmlər Nəqliyyat komunkasiya tikintisi Bakı
Azərbaycan iqtisadiyyatı 1998 400səh. Texniki elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
Kür-Araz ovlağının meliorasiya olunan torpaq-qruntlarının su-duz balansı və onun nəticələrinin elmi təhlili Əzizov Q.Z. 2006 260səh. Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar Bakı
AzMİU-da \"Enerji menecementi (binalarda) \"ixtisası üzrə yeni magistr təhsil proqramının yaradılması haqqında informasiya kitabçası.Tempus layihəsi 2008 Texniki elmlər Elektrotexnika. Radiotexnika. Materiallar müqaviməti Bakı
Azərbaycanda torpaq deqradasiyası və mühafizəsi Babayev M.,Qurbanov E.,Həsənov V. 2010 216səh. Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar Bakı
Bakalavr pilləsində tədris olunan \"Beton və dəmir-beton məmulatları və kostruksiyalarının texnologiyası\"fənnindən proqram 2006 Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı Bakı
Ünsiyyət körpüsü 2001 Texniki elmlər Metalların texnologiyası. Maşiqayirma Bakı
Çoxbəndli dişli çarx mexanizmləri Baxşiyev İ.İ. 1998 Texniki elmlər Metalların texnologiyası. Maşiqayirma Bakı
Materiallar müqavimətinin qısa kursu (I hissə) Bəxtiyarov İ.A. 1996 Texniki elmlər Elektrotexnika. Radiotexnika. Materiallar müqaviməti Bakı
Maşınların istehsal texnologiyası Bayramov A.M. 2005 332səh. Texniki elmlər Metalların texnologiyası. Maşiqayirma Bakı
Təbii daş və üzlük materialları istehsalı müəssisələrinin maşınları və avadanlığı Bayramov A.M. 2003 460səh. Texniki elmlər Metalların texnologiyası. Maşiqayirma Bakı
Yol hərəkət qaydaları (dərslik) Bayramov R.P.,Cəfərov R.M. 2007 154səh. Texniki elmlər Nəqliyyat komunkasiya tikintisi Bakı
Betonqarışdırıcı sexin layihələndirilməsi Sərdarov B.S.,Həsənzadə Ə.B.,Haqverdiyeva T.A.,Əkbərova S.M. 2005 170səh. Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı Bakı
Alternativ və regenerativ enerjilər Cəlilov M.F. 2008 141səh. Texniki elmlər Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi Bakı
Müasir mərkəzləşdirilmiş istilik təchizatıı sistemləri Cəlilov M.F. 2008 164səh. Texniki elmlər Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi Bakı
Alternativ və regenerativ enerji sistemləri Cəlilov M.F. 2009 406səh. Texniki elmlər Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi Bakı
Rəqəmli bina avtomatlaşdırılması Dəryanı Reza Talebi, Fərhadov Vahid 2008 155səh. Texniki elmlər Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi Bakı
Elektrik enerjisindən istifadə qaydaları 2005 84səh. Texniki elmlər Elektrotexnika. Radiotexnika. Materiallar müqaviməti Bakı
Elm və təhsildə kompüter texnologiyaların tətbiqi İbrahimov N.S.,Bədəlov Y.E.,Qasımova Z.Y.,Hüseynova R.Ö.,Hüseynova S.İ. 2008 Texniki elmlər Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi Bakı
İstilik təchizatı sistemləri ücün su hazırlığı Feyziyev H.Q.,Hüseynova G.H. 2012 360səh. Texniki elmlər Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi Bakı
İstilik təchizatı 2007 Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar Bakı
İstilik təchizatı Feyziyev H.Q.,Hüseynova G.H. 2007 Texniki elmlər Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi Bakı
Torpaqların istlik-fiziki xassələri Gərayzadə A.P.,Gülalıyev Ç.G. 2006 200səh. Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar Bakı
Adobe photoshop Gözəlova R. 2010 331səh. Texniki elmlər Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi Bakı
Mineral yapışdırıcı maddələr Hacılı R.Ə. 2008 240səh. Texniki elmlər Kimya texnologiyası.Yapışdırıcı materiallar Bakı
Sement əhəng və gips texnologiyası.Monoqrafiya Hacılı R.Ə. 2009 240səh. Texniki elmlər Kimya texnologiyası.Yapışdırıcı materiallar Bakı
İnşaat konstruksiyaları mexanikasının praktik kursu Hacıyev M.Ə.,Həsənov F.Q. 2012 608səh. Texniki elmlər Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi Bakı
Hidrotexniki qurğuların tikintisinin texnologiyası Hacıyev T.M.,Mahmudov T.M. 2005 462səh. Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar Bakı
Dəniz Hidrotexniki qurğuların tikintisinin təşkili və texnologiyası Hacıyev T.M.,Mahmudov T.M. 2007 566səh. Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar Bakı
Soyutma və iqlim sistemləri üçün enerji və ətraf mühit menecementi Hacıyev Y.Z.,Əkbərova S.M. 2008 215səh. Texniki elmlər Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi Bakı
Ventilyasiya və kondisioner sistemlərinin optimallaşdırılması Hacıyev Y.H.,Əkbərova S.M. 2008 161səh. Texniki elmlər Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi Bakı
Ağır beton doldurucularının texnologiyası Haqverdiyeva T.A. 2006 102səh. Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı Bakı
Drenaj,hesabatı,layiləndirilməsi və istismarı Həsənov S.T. 2009 236səh. Texniki elmlər Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi Bakı
Yol şəraitləri və hərəkətin təhlükəsizliyi Həsənov ŞH.,Cəfərov R.M.,Bayramov R.P. 2013 348səh. Texniki elmlər Nəqliyyat komunkasiya tikintisi Bakı
Oduncağın kəsmə nəzəriyyəsi,mexaniki emal texnologiyası və dəzgahları Həzrətov F.Z 2009 434səh. Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı Bakı
Hidrotexniki qurğular Musayev Z.,Məmmədov K.,Mahmudov T.,İsmayılov F.,Zərbəliyev M. 2009 686səh Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar Bakı
Elektronika. I hissə Hümbətov R.T. 2010 284səh. Texniki elmlər Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi Bakı
Materiallar müqaviməti 2005 572səh. Texniki elmlər Elektrotexnika. Radiotexnika. Materiallar müqaviməti Bakı
Nazik laylı su təmizləyici qurğular Kəngərli A.C.,Mirzəyeva G.S. 2003 Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar Bakı
Maşın və mexanizmlər nəzəriyyəsi Kəngərli A.M. 2004 Texniki elmlər Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi Bakı
Karbohidrogen xammalının kimyevi emalı Məhərrəmov A.M.,Bayramov M.R., Məmmədov İ.Q., Bayramova 2012 360səh. Texniki elmlər Kimya texnologiyası.Yapışdırıcı materiallar Bakı
Standartlaşmanın əsasları Kərimov N.S.,Abasov A.X. 2005 Texniki elmlər Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi Bakı
İnformatika Kərimov S.Q.,Həbibullayev S.B.,İbrahimzadə T.İ., 2010 434səh. Texniki elmlər Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi Bakı
Kompyuter elminin nəzəri əsasları. Kərimov S.,Sərdarov Y. 2009 290səh. Texniki elmlər Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi Bakı
İnformasiya sistemləri Kərimov S.Q. 2008 676səh. Texniki elmlər Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi Bakı
Keramika materiallarının texnologiyası Sərdarov B.S.,Abbasova S.İ.,Quliyev A.A.,Qurbanova R.A. 2007 146səh. Texniki elmlər Kimya texnologiyası.Yapışdırıcı materiallar Bakı
Neft emalı və neft kimyasının əsas proseslərinin və aparatlarının hesablanması Ləmbəranski R.Ə.,Əmircanov R.T.,Qurbanəliyev T.H. 1988 184səh. Texniki elmlər Dağ mədən işləri. Metallar Bakı
Leica TC (R) 303/305/307/ seriyalı elektron taxeometrinə dair təlimat Məmmədov Q.Ş.,Əhmədov İ.H. 2002 108səh. Texniki elmlər Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi Bakı
Neft kimiyası və neft-kimyəvi sintez Məhərrəmov A.M.,Bayramov M.R. 2012 460səh. Texniki elmlər Kimya texnologiyası.Yapışdırıcı materiallar Bakı
Su kəməri şəbəkələri Mahmudov R.S. 2006 Texniki elmlər Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi Bakı
Suqəbuledici qurğular Mahmudov R.S. 2008 Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar Bakı
Yaşayış məntəqələrində əksrezervuarlı su kəməri şəbəkələrinin layihələndirilməsinə dair metodiki vəsait Mahmudov R.S. 2006 Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar Bakı
Şəhər yolları və küçələri Məmmədov A.H.,Məmmədov H.N. 2003 168səh Texniki elmlər Nəqliyyat komunkasiya tikintisi Bakı
Şəhər infrastrukturunda alternativ enerji mənbələri Məmmədov H.S.,Məmmədov R.H. 2011 Texniki elmlər Elektrotexnika. Radiotexnika. Materiallar müqaviməti Bakı
Hidrotexniki qurğular Məmmədov K.,Musayev Z. 2006 405səh. Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar Bakı
Dəniz neft-qaz mədən hidrotexniki qurğular Məmmədov K.M.,Musayev Z.S.,Məmmədov M.K. 2004 308səh. Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar Bakı
Yamacların dayanıqlığında mühəndis tədbirləri və eroziyalar Məmmədov K.M.,Qəhrəmanlı Y.V.,Musayev Z.S. 2008 126səh. Texniki elmlər Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi Bakı
Ventilyasiya və kondisioner sistemləri Məmmədov N.Y.,Aslanzadə N.R. 2008 540səh. Texniki elmlər Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi Bakı
Aqroekologiya Məmmədov Q.Xəlilov M.,Məmmədova S. 2010 552səh. Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar Bakı
Torpağın münbitlik xassəsi Məmmədova S.,Cəfərov A. 2005 194səh. Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar Bakı
Lənkəran vilayətinin torpaq ehtiyatları və bonitirovkası Məmmədova S.Z. 2003 116səh. Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar Bakı
Kompleks məqsədli hidrodüyünlər Mansırov M.S., Zərbəliyev M.S. 2008 182səh. Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar Bakı
Məlumat ölçmə texnikası və elektronika fənni üzrə laboratoriya işləri Mehdiyev B.Q.,Əliyev M.İ., Cavadova M.M. 2003 Texniki elmlər Elektrotexnika. Radiotexnika. Materiallar müqaviməti Bakı
Ümumi informatikadan praktikium 2009 396səh. Texniki elmlər Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi Bakı
ümumi İnformatikadan praktikum Mehdiyev M.M. 2009 396səh. Texniki elmlər Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi Bakı
Mexanikləşdirilmiş əl alətləri Bayramov A.M. 2012 114səh. Texniki elmlər Elektrotexnika. Radiotexnika. Materiallar müqaviməti Bakı
Abşeron memarlığı Fiqarova Ş.F. 2013 476səh. Texniki elmlər Memarlıq Bakı
Su ehtiyatlarının inteqrasiyalı idarə olunması Musayev Z.S.,Məmmədov K.M.Zərbəliyev M.S.. 2009 376səh. Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar Bakı
Balıqburaxan və balıqoruyan hidrotexniki qurğular Musayev Z.,Zərbəliyev M. 2006 142səh. Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar Bakı
Neftyığan,nəql edən mühəndis qurğuları və avadanlıqları Məmmədov K.Musayev Z.,Mürsəlov A.,Məmmədova V. 2009 214səh. Texniki elmlər Elektrotexnika. Radiotexnika. Materiallar müqaviməti Bakı
Beton doldurucuları Osmanov N.N..İsmayılov İ.S. 2010 192səh. Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı Bakı
Ovuntu metallurgiyasının əsasları Məmmədov A.T.,Namazov S.N.,Şərifov Z.Z.,Babayev A.İ. 1999 238səh. Texniki elmlər Metalların texnologiyası. Maşiqayirma Bakı
Avtomobil yollarının nəqliyyat-istismasr göstəricilərinin yüksəldilməsi Piriyev Y.M.,Həsənov Ş.H., Qaraisayev N.M. 2000 240səh. Texniki elmlər Nəqliyyat komunkasiya tikintisi Bakı
Dəmir yollarının layihələndirilməsi Qabulzadə A.H. 2008 Texniki elmlər Nəqliyyat komunkasiya tikintisi Bakı
Yol təsərrüfatı və stansiyalar Qabulzadə A.H. 2006 388səh. Texniki elmlər Nəqliyyat komunkasiya tikintisi Bakı
Ölçmə prosesləri və onların avtomatlaşdırılması Qafarov A.M. 2002 208səh. Texniki elmlər Elektrotexnika. Radiotexnika. Materiallar müqaviməti Bakı
Təbii proseslərin riyazi modellərinin əsasları Qəhramanlı Y.,Hacıyev A. 2011 140səh. Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar Bakı
Üzən neft-qaz mədən qurğuları Qarayev R.N.,Mədətov M.İ. 2004 336səh. Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar Bakı
Nanotexnoloji materialşünaslığın əsasları Qarayev S.F.,Mustafayev S.M. 2013 Texniki elmlər Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi Bakı
Dənizdə neft və qazçıxarma sənayesində idarəetmə uçotunun təşkili problemləri və tətbiqi istiqamətləri Qasımov S.M. 2002 144səh. Texniki elmlər Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi Bakı
İnternetdə domen problemləri və onların həlli yolları Qasımova R. 2012 164səh. Texniki elmlər Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi Bakı
Tikinti proseslərinin texnologiyası Qədimov A.Q.,Sailov R.A. 2005 324səh. Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı Bakı
Qeyri-qaya əsasında suaşıran bəndin hesablanması və layihələndirilməsi 2004 108səh. Texniki elmlər Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi Bakı
Elektrotexnika Qurbanov T. 2005 Texniki elmlər Elektrotexnika. Radiotexnika. Materiallar müqaviməti Bakı
Qurğuların hidravlikası Məmmədov K.M,Musayev Z.S.,İbrahimova G.X.,Tağızadə X.Ə. və baş. 2002 228səh. Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar Bakı
Təbii qaz-mədəndən istehlakçıyadək Rəsulov S.Y. 2007 206səh. Texniki elmlər Dağ mədən işləri. Metallar Bakı
Rele mühafizəsi Sadıqov Q.S. 2004 108səh. Texniki elmlər Elektrotexnika. Radiotexnika. Materiallar müqaviməti Bakı
Sənaye müəssisələrinin elektrik təchizatı Sadıqov Q.S.,Orucov N.İ. 2004 312səh. Texniki elmlər Elektrotexnika. Radiotexnika. Materiallar müqaviməti Bakı
Materiallar müqaviməti I hissə Sadıqov İ.R. 2010 376səh. Texniki elmlər Elektrotexnika. Radiotexnika. Materiallar müqaviməti Bakı
Materiallar müqaviməti II hissə Sadıqov İ.R. 2013 640səh. Texniki elmlər Elektrotexnika. Radiotexnika. Materiallar müqaviməti Bakı
Dəmirbeton konstruksiyaları Salayeva H.N. 2001 148səh. Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı Bakı
Firma üslubu metodik vəsait 2004 69 Texniki elmlər Memarlıq Bakı
Sənaye elektronikası üzrə laboratoriya işlərinə dair metodik göstəriş 2001 Texniki elmlər Elektrotexnika. Radiotexnika. Materiallar müqaviməti Bakı
Açıklamalı Azerbaycan ve türtiye türkçeleri - rusca Mimarlık-İnşaat sözlügü Gelişdirilmiş 2.Baskı Abdülrahimov Ramiz 1998 Texniki elmlər Memarlıq Trabzon
Sənaye və yanacaq-enerji kompleksinin inkişaf istiqamətlərinin təhlili Məmmədov M.A.,Əliyev Ə.M.,Abasova A.Ə.,İbrahimov C.Ş. 2012 380səh. Texniki elmlər Dağ mədən işləri. Metallar Bakı
Azərbaycan bəzək sənəti Əfəndi Rasim, Əfəndi Toğrul 2012 Texniki elmlər Memarlıq Bakı
Yapışdırıcı materialların kimyəvi texnologiyası Sərdarov B.S.,Quvalov A.A.,Ağayev S.İ. 2000 306səh. Texniki elmlər Kimya texnologiyası.Yapışdırıcı materiallar Bakı
Azərbaycan dekorativ sənəti (XI-XVIII yüzilliklər) Əfəndi Rasim 1999 172 Texniki elmlər Memarlıq Bakı
İncə keramika materiallarının texnologiyası Sərdarov B.S.,Abbasova S.İ.,Quvalov A.A. 2009 236səh. Texniki elmlər Kimya texnologiyası.Yapışdırıcı materiallar Bakı
İnşaat materiallarının fiziki-kimyəvi əsasları Şirinzadə İ.,Şirinzadə N. 2006 Texniki elmlər Kimya texnologiyası.Yapışdırıcı materiallar Bakı
Metalşünaslıq Şükürov R.İ. 2002 484səh. Texniki elmlər Metalların texnologiyası. Maşiqayirma Bakı
Urbanizasiya və Azərbaycanın şəhər yaşayış məskənləri Əfəndiyev V. 2002 Texniki elmlər Memarlıq Bakı
Tikinti proseslərinin texnologiyası Salahov M.Ə.,Bələgözov Ə.M.,Qarayev İ.M.,Qəhrəmanov C.Q.,Qədimov A.Q. 2006 Texniki elmlər Metalların texnologiyası. Maşiqayirma Bakı
Meliorasiya sistemlərinin tikinti işlərinin texnologiyası və təşkili Vəliyev A.H.,Rəsulov T.C. 2007 100səh. Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar Bakı
Meliorasiya mühəndis sistemlərinin istismarında təmir işlərinin təşkili və texnologiyası Vəliyev A.H. 2000 Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar Bakı
Meşə təsərrüfatının əsasları Yəhyayev A.B. 2011 376səh. Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı Bakı
Yamacların dayanaqlıq məsələlərinin tədqiqi Musayev Z.S.,Məmmədov K.M.Mahmudov T.M.Mürsəlov A.Ə. 2006 188səh. Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar Bakı
Meşə materiallarının tədarükü Yəhyayev A.B. 2012 222səh. Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı Bakı
Yeni inşaat materiallarının alınma texnologiyası 2004 Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı Bakı
Su-qaz təchizatı və istilik texnikası III hissə Yusifov E.Ə. 2011 208səh. Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar Bakı
İnşaat maşınları və avadanlıqları Yusubov F.N. 2005 532səh. Texniki elmlər Metalların texnologiyası. Maşiqayirma Bakı
Metal konstruksiyalarının müayinəsi,gücləndirilməsi və etibarlılığı Zeynalov L.M. 2006 246səh. Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı Bakı
İstilik generasiya qurğuları Zeynalov M.B. 2006 215səh. Texniki elmlər Elektrotexnika. Radiotexnika. Materiallar müqaviməti Bakı
Hidrotexnika elminin tarixi və metodologiyası İbrahimova G.X. 2009 180səh. Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar Bakı
İnşaat mexanikası İsayev Ə.M.,Məmmədsadıqov H.H. 2010 498sh. Texniki elmlər Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi Bakı
Azərbaycan torpaqlarının informasiya sistemi İsmayılov A.İ. 2004 308səh. Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar Bakı
Kadastrin əsasları İsmayılov A. 2008 212səh. Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar Bakı
Bərpanın elmi-nəzəri əsasları Məmmədova Zahidə 2007 173 Texniki elmlər Memarlıq Bakı
Bərpanın elmi-nəzəri əsasları Məmmədova Zahidə 2007 173 Texniki elmlər Memarlıq Bakı
Enerji ehtiyatları,elektrik enerıisi istehsalı və ətraf mühit Abdullayev K.M.,Lətifov Y.İ.,Abdullayeva G.K. 2005 448 səh. Texniki elmlər Elektrotexnika. Radiotexnika. Materiallar müqaviməti Bakı
Tikinti istehsalatının təşkili və idarə edilməsi Abdullayev T. 2004 494səh. Texniki elmlər Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi Bakı
Azərbaycanda şorakət torpaqlar və onların yaxşılaşdırılması Abduyev M.R. 2003 Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar Bakı
Mil düzü torpaqlarının meliorativ yaxşılaşdırılması Abduyev M.R. 2003 Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar Bakı
Şirvan düzü torpaqlarının şorlaşması və onunla mübarizə tədbirləri Abduyev M.R. 2003 Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar Bakı
Metal konstruksiyaları Ağayev N.H.,Zeynalov L.M. 2008 390səh. Texniki elmlər Dağ mədən işləri. Metallar Bakı
Nəqliyyat yollarında körpülərin layihələndirilməsinə aid Əhmədov T.M.,QasımovN.M.,Əliyev Q.N. 1999 128səh. Texniki elmlər Nəqliyyat komunkasiya tikintisi Bakı
Tunellər və metropolitenlər Ihissə Əhmədov T.M.,QasımovN.M.,Əliyev Q.N. 2001 402səh. Texniki elmlər Nəqliyyat komunkasiya tikintisi Bakı
Su və hava hövzələrinin çirklənmələrdən qorunması III hissə Əliyev F.Q.,Məmmədov N.Y.,Əkbərova S.M. 2008 341səh. Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar Bakı
İsitmə və iqlim qurğularının layihələndirilməsi Əliyev M.A.,Hacıyev Y.Z.,Əkbərova S.M. 2008 171səh. Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar Bakı
İsitmə sistemlərində enerji və ətraf mühit menecementi Əliyev M.A. 2008 196səh. Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar Bakı
İsitmə sistemlərinin optimallaşdırılması Əliyev M.A. 2008 198səh. Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar Bakı
Avtomobil yollarinin tikintisi və istismarı Piriyev Y.M.,Əliyev R.M.,Cəfərov F.M.,Qaraisayev N.M. 2000 364 səh. Texniki elmlər Nəqliyyat komunkasiya tikintisi Bakı
Tikinti-quraşdırma işlərində və sənayedə istifadə olunan əsas materialların xarakterstikası.Məlumat kitabı Əzimova Z. 2010 184səh. Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı Bakı
İnşaat məmulatları texnologiyasında istilik texniki avadanlıqlar Babayev A.B.,Nəsirov A.M., Ələsgərov G.A. 2007 146səh. Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı Bakı
Nəqliyyatın yükləmə-boşaltma avadanlığı Bəşirov A.A. 2002 228səh. Texniki elmlər Nəqliyyat komunkasiya tikintisi Bakı
İnşaat və yol maşınlarının layihələndirilməsinin əsasları Bayramov A.M.,Əsədova M.A.,Məcidova A.S. və başqaları 2000 108səh. Texniki elmlər Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi Bakı
Beton və dəmir-beton məmulatları və konstruksiyalarının texnologiyası 2003 104səh. Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı Bakı
Çətinəriyən,qeyri-metal və silikat materiallarının texnolodiyasının əsasları Sərdarov B.S.,Osmanov N.N.,Qurbanova R.A.,Ağayeva S.İ. 2005 423səh. Texniki elmlər Metalların texnologiyası. Maşiqayirma Bakı
İstilik təchizatı sistemləri ücün su hazırlığı Cəlilov M.F.,Feyziyeva G.H. 2001 Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar Bakı
Rəqəmli bina avtomatlaşdırılması 2 Dəryani Reza Talabi.,Fərhadov Vahid 2008 138səh. Texniki elmlər Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi Bakı
Tikinti iqtisadiyyatı və idarə edilməsi Eyniyev T., Qeybullayev Q.Məmmədov M. .2001 682səh. Texniki elmlər İqtisadiyyat. İqtisad elmləri Bakı
İnformatika Fərziyev T. 2011 Texniki elmlər Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi Bakı
İstilik təchizatı sistemləri ücün su hazırlığı Feyziyev H.Q.,Hüseynova G.H. 2012 358səh. Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar Bakı
Dəniz Hidrotexniki qurğuların tikintisinə dair metodiki göstərişlər Hacıyev T.M.,Mahmudov T.M. 2008 Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar Bakı
Ventilyasiya və kondisioner sistemləri II hissə HacıyevY.Z.,Məmmədov N.Y.,Aslanzadə N.R. 2010 455səh. Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar Bakı
İqlim qurğularının layihələndirilməsi Hacıyev Y.H.,Əkbərova S.M. 2008 Texniki elmlər Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi Bakı
İnşaat istilik fizikası Hacıyev Y.Z. 2009 442səh. Texniki elmlər Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi Bakı
Nəqliyyat vasitələrinin təhlükəsizliyi və avtotexniki ekspertizası Heydərov Ş.H.,Bayramov R.P. 2009 336səh. Texniki elmlər Nəqliyyat komunkasiya tikintisi Bakı
Materiallar müqaviməti Hüseynov Ə.M.,Həsənov F.Ə. 2005 572səh. Texniki elmlər Elektrotexnika. Radiotexnika. Materiallar müqaviməti Bakı
İnşaat materialları texnologiyalarının proses və aparatları Zeynalova T.G. 2013 Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı Bakı
Ərazinin mühəndis hazırlığı Əliyev F.Q.,Əsədov N.Ş. 2004 Texniki elmlər Memarlıq Bakı
Bina və yaşayış məntəqələrinin mühəndis sistemləri (dərslik) Əliyev İ.Q.,Əsədov N.Ş. 2006 222 Texniki elmlər Memarlıq Bakı
Şəhər təsərrüfatının planlaşdırılması və iqtisadiyyatı (dərslik) Əliyev İ.Q.,Əsədov N.Ş. 2005 150 Texniki elmlər Memarlıq Bakı
Şəhər təsərrüfatnın planlaşdırılması və rekonustruksiyası (dərs vəsaiti) Əliyevİ.Q.,Cəfərov N.N., Quliyev F.M. 2012 Texniki elmlər Memarlıq Bakı
Bina və mühəndis sistemlərinin rekonstruksiyası (dərslik Əliyev İ.Q. 2005 219 Texniki elmlər Memarlıq Bakı
İstilik texnikası,istilik təchizatı,ventilyasiya,havanın kondisiyalaşdırılması,ekolofiya, su və hava hövzələrinin qorunmasına aid terminlərin izahlı lüğəti Məmmədov N.Y. 2013 409səh. Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar Bakı
Lətif Kərimov həyat və yaradıcılığı (Azər. Rus, İngilis dillərində) Əliyev K.,İbrahimova E. 2007 Texniki elmlər Memarlıq Bakı
Azərbaycanın mülki tikililərinin memarlığı (dərs vəsaiti) Allahverdiyeva S.İ.,Səlimova A.T.Həsənova Ə.A. 2006 72 Texniki elmlər Memarlıq Bakı
Arxitektor Əlibəy Novruzi 1993 Texniki elmlər Memarlıq Bakı
Memarlıq mühitinin inkişaf təkamülü Bəkirova T.Ş. 2005 Texniki elmlər Memarlıq Bakı
Bakalavr pilləsi ücün (interyer dizayn tərtibatı və avadanlığın təşkili fənnindən metodik göstəriş Ağayeva N.Ə. 2007 Texniki elmlər Memarlıq Bakı
Kənd təsərrüfatı su təchizatı və əraziyə su çıxarılması Kəngərli A.C. 2010 414səh. Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar Bakı
Sənaye müəssisələrinin su təchizatı Kəngərli A.C.,Nəsənov R.N. 2007 Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar Bakı
Nazik laylı su təmizləyici qurğular Kəngərli A.C.,Mirzəyeva G.S. 2003 Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar Bakı
Yükqaldıran maşınlar və liftlər Kərimov Ə.H. 2006 360səh. Texniki elmlər Nəqliyyat komunkasiya tikintisi Bakı
Xəzərin neft gəlirləri:qazanan kim olacaq? Tsalik S. 2003 Texniki elmlər Kimya texnologiyası.Yapışdırıcı materiallar Bakı
Liftlər Mirzəyev N. 2012 320səh. Texniki elmlər Elektrotexnika. Radiotexnika. Materiallar müqaviməti Bakı
Su kəməri şəbəkələri Mahmudov R.S. 2006 Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar Bakı
İstilik və iqlim qurğularında ölçmə və tənzimləmə texnikası Məlikov E.Ə. 2008 164 səh. Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar Bakı
Neft emalının dərinləşdirilməsi və neft-kimya məhsulları istehsalının genişləndirilməsi prespektivləri Məmmədəliyev H.Ə. 2010 301səh. Texniki elmlər Kimya texnologiyası.Yapışdırıcı materiallar Bakı
İnşaat maşınları Məmmədov F.C.,Talıbov T.A.,Bayramov A.M. 2010 428səh. Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı Bakı
Xətti elektrik dövrləri nəzəriyyəsi Məmmədov H.Ə.,Əliyev N.X. 2011 600səh. Texniki elmlər Elektrotexnika. Radiotexnika. Materiallar müqaviməti Bakı
Şəhər ərazisinin yeraltı şəbəkələri Məmmədov H.S. 2008 406səh. Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı Bakı
Ventilyasiya və kondisioner sistemləri.I hissə Ventilyasiya Məmmədov N.Y.,Aslanzadə 2008 540səh. Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı Bakı
Azərbaycan şəhərlərinin bağ-park qurğulugunun formalaşdırılması Cəfərov N.N. 2011 240 Texniki elmlər Memarlıq Bakı
Müasir isitmə sistemləri Məmmədov N.Y.,Məhərrəmov R.Ə. 2006 Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar Bakı
Nəğməli xatirələr Çəmənli M. 2007 184 Texniki elmlər Memarlıq Bakı
Bakı aqlomeriyası yaşayış məntəqələrinin struktur - planlaşma inkişafı Dadaşova S.X. 2007 148 Texniki elmlər Memarlıq Bakı
Azərbaycan təbiət elminin patriarxı Məmmədov Q. 2007 Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar Bakı
Xidmət sahələrinin təşkilınin plan-məkan xüsusiyyətləri(1920-1999) Hacıyeva Y. 2001 108 Texniki elmlər Memarlıq Bakı
Torpağın eroziyası və mühafizəsi Məmmədov Q.Ş.,Məmmədova S.Z.,Şabanov C.Ə. 2009 340səh. Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar Bakı
Azərbaycanın şimal-şərq əkinçilik zonası torpaqlarının qiymətləndirilməsi Məmmədov Q.,Quliyev V. 2002 228səh. Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar Bakı
Azərbaycan Respublikasının dövlət torpaq kadastri:hüquqi,elmi və praktili məsələlər. Məmmədov Q. 2003 448səh. Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar Bakı
Azərbaycanın meşələri Məmmədov Q.,Xəlilov M. 2002 472səh. Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar Bakı
Azərbaycanın torpaq ehtiyatları Məmmədov Q.Ş. 2002 132səh. Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar Bakı
Torpaq islahatının həyata keçirilməsinə dair metodik tövsiyələr Məmmədov Q.S. 2001 60səh. Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar Bakı
Mühəndis sistem və qurğularının layihələndirilməsi,rekonstruksiyası və texniki istismarının əsasları Məmmədov H.S. 2002 Texniki elmlər Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi Bakı
Maşın və mexanizmlər nəzəriyyəsi:kurs layihəsi Kəngərli A.M.,Əliyev Ş.N.,Kərimov S.X. 2005 Texniki elmlər Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi Bakı
İnşaat maşınları Muradağayev M.S.,İsrafilov N.Ə.,Əliyev Y.S. 2009 Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı Bakı
Dizaynın əsasları Hacıyeva Y.,Həsənov R. 2008 152 Texniki elmlər Memarlıq Bakı
Mülki binaların memarlıq konstruksiyaları Muradov V.H. 2007 Texniki elmlər Memarlıq Bakı
Azərbaycanın landşaft memarlığı Həsənova A.Ə. 2006 252 Texniki elmlər Memarlıq Bakı
Döşəmə isitmə sistemləri Məmmədov N.Y.,Əkbərova S.M.,Aslanzadə N.R. və baş. 2011 Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar Bakı
İntellektual sistemlərin qurulma prinsipləri və layihələndirilməsi Əliyev R.Ə.,Cəfərov S.M.,Babayev M.C. və başq. 2005 368səh. Texniki elmlər Elektrotexnika. Radiotexnika. Materiallar müqaviməti Bakı
Avtomobil yolları Piriyev Y.M. 1999 556 səh. Texniki elmlər Nəqliyyat komunkasiya tikintisi Bakı
Xüsusi qurğular tikintisinin texnologiyası Qədimov A.Q. 1999 198səh. Texniki elmlər Metalların texnologiyası. Maşiqayirma Bakı
Qarşılıqlı əvəzolunma,standartlaşdırma və texniki ölçmə Qafarov A.M. 2006 248səh. Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı Bakı
Standartlaşdırmanın əsasları Qafarov A.M. 2002 160səh. Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı Bakı
Mühəndis meliorasiyası Qəhramanlı Y. 2004 310səh. Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar Bakı
Rəqəmli kommasiya sistemləri və şəbəkələri Qəhramanzadə A.H. 2004 475səh. Texniki elmlər Elektrotexnika. Radiotexnika. Materiallar müqaviməti Bakı
Qoruyucu konstruksiyaların istilik fizikası Qənbərov G.M. 2003 236səh. Texniki elmlər Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi Bakı
Qaz təsərrufatında texniki istismar qaydaları 2008 Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı Bakı
İnşaat kompleksi Qeybullayev Q.R. 1998 204səh. Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı Bakı
Yerüstü su axımlarının şəhər ərazisindən kənarlaşdırılması və təmizlənməsi Quliyev F.S. 2003 292səh. Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar Bakı
İstilik texnikası Quliyev Ə.M. 2006 200səh. Texniki elmlər Elektrotexnika. Radiotexnika. Materiallar müqaviməti Bakı
İstilik texnikası Quliyev Ə.M. 2012 302səh. Texniki elmlər Elektrotexnika. Radiotexnika. Materiallar müqaviməti Bakı
Kiçik yaşayış məntəqələrinin istehsal zonaları (dərs vəsaiti) Həsənova-Fərəcova K.Ə. 2002 126 Texniki elmlər Memarlıq Bakı
Tarixi şəhərin memarlıq irsi (dərs vəsaiti) Hüseynov E.,Həsənov Ə., Mikayılova M. 2006 152 Texniki elmlər Memarlıq Bakı
Qurğuların hidravlikası Məmmədov K.M.,Musayev Z.S., İbrahimova G.X. bə başqaları 2002 228səh. Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar Bakı
Şəhərsalma nəzəriyyəsi (dərslik) Hüseynov F.M.,Ağazadə R.R., Mikayılova M.N. 2008 240 Texniki elmlər Memarlıq Bakı
Yaşayış məntəqələri və binaların mühəndis sistemləri Kəngərli A.C. 2012 193 Texniki elmlər Memarlıq Bakı
Tikinti sənayesi müəssisələrinin iqtisadiyyatı Rəhimov E.M. 2002 228səh. Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı Bakı
Bakı Bələdiyyə teatrı Kərimov İnqilab 2008 464 Texniki elmlər Memarlıq Bakı
Mədəniyyət üzrə vebsaytlar üzrə keyfiyyət prinsipləri 2007 Texniki elmlər Memarlıq Bakı
Sistemlərin identifikasiyası. I hissə Statik rejimlərin identfikasiyası Rzayev T.H. 2007 520səh. Texniki elmlər Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi Bakı
Memarlıq abidələrinin bərpasının əsasları (dərslik) Məmmədova Zahidə 2004 200 Texniki elmlər Memarlıq Bakı
İnformatikaya giriş Sadıkov P.M. 1999 58səh. Texniki elmlər Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi Bakı
Ümumdünya memarlıq tarixi. Dərs vəsaiti. Mikayılova M.N. 2006 300 Texniki elmlər Memarlıq Bakı
Elm və təhsildə kompüter texnologiyaları Səlimova A., 2010 230səh. Texniki elmlər Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi Bakı
Yaşayış rayonlarının planlaşdırılması və tikintisi Dərs vəsaiti Muradxanova T.H.,Qəhrəmanova Ş.Ş. 2004 76 Texniki elmlər Memarlıq Bakı
Beton doldurucularının texnologiyası Sərdarov B.S.,Haqverdiyeva T.V. 2008 204səh. Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı Bakı
Şəhər mühitinin yenidənqurulması Dərs vəsaiti Qəhrəmanova Ş.Ş. 2003 100 Texniki elmlər Memarlıq Bakı
Tovuz memarlığı Qarabağlı R.,Əlihüseynli S. 2009 96 Texniki elmlər Memarlıq Bakı
Azərbaycan kütləvi tikinti memarlığı Qasımov A.T. 2004 216 Texniki elmlər Memarlıq Bakı
Beton və demir-beton müəssisələrinin layihələndirilməsi Sərdarov B.,Həsənzadə Ə.,Haqverdiyeva T. 2011 380səh. Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı Bakı
Azərbaycanda memarlıq klimatologiyası Qasımov A.T. 2009 250 Texniki elmlər Memarlıq Bakı
Memar Ramiz Əbdülrəhimov həyat və yaradıcılığı Qiyasi Cəfər 2010 184 Texniki elmlər Memarlıq Bakı
Yığma dəmir-beton müəssisələrinin layihələndirilməsi Sərdarov B.S.,Həsənzadə Ə.B.,Haqverdiyeva T.A. 2000 Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı Bakı
Rasim Səməd oğlu Əfəndi. Biblioqrqfiya. 1998 Texniki elmlər Memarlıq Bakı
Dizayn tarixi. Dərslik Bəkirova T.Ş. 2012 369 Texniki elmlər Memarlıq Bakı
Memarlıq mühitinin inkişaf təkamülü Bəkirova T.Ş. 2013 Texniki elmlər Memarlıq Bakı
Xüsusi dəmir-beton məmulatlarının texnologiyası fənnindən laboratoriya işləri Sərdarov B.S.,Qurbanova R.A.,Əkbərova S.M. 2010 104səh. Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı Bakı
Memarlıq abidələrinin bərpasının əsasları (dərslik) Məmmədova Zahidə 2004 Texniki elmlər Memarlıq Bakı
Xüsusi dəmir-beton məmulatlarının texnologiyası Sərdarov B.S.,Qurbanova R.A.,Əkbərova S.M. 2011 152səh. Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı Bakı
Memarlıq layihələndirilməsində memarlıq qrafikasının kəmiyyəti və onun müasir təkmilləşdirilməsi (dərs vəsaiti) Nağıyev N.H.,Abbasova Ş.A.Ə., Məmmədxanova L.İ.,Yusubova F.F. 2012 Texniki elmlər Memarlıq Bakı
Dizayn mühitində erqonomika Tədris vəsaiti. Runqe V.F.,Manuseviç Y.P. 2008 Texniki elmlər Memarlıq Moskva
İosif Qoslavski.Bakı şəhərinin tarixindəki memar. Zapletin Georgi 2013 Texniki elmlər Memarlıq Bakı
Daş konstruksiyaları və antiseysmik tədbirlər.İxtisas kursu. Seyfullayev X.Q.,Quliyev S.A.,Hüseynli E.Ə. 2000 122səh. Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı Bakı
Tikinti kompleks mexanikləşdirilməsi və texniki təchizatı.I hissə Tikintinin kompleks mexanikləşdirilməsi Şərifov A.R.,Bayramov A.M. 2006 348səh. Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı Bakı
Tikintinin kompleks mexanikləşdirilməsi və texniki təchizatı Şərifov A.R.,Bayramov A.M. 2006 348səh. Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı Bakı
Maşınların istismarı Şərifov A.R.,Qardaşov R.Q. 2010 196səh. Texniki elmlər Elektrotexnika. Radiotexnika. Materiallar müqaviməti Bakı
Su ehtiyatlarının kompleks istifadəsi,inteqrasiyalı idarə edilməsi və mühafizəsi Musayev Z.S.,Əsədov M.Y.,Məmmədov K.M.,Zərbəliyev M.S. 2008 244səh. Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar Bakı
Nəqliyyat maşınları Talıbov T.A. 2009 84səh. Texniki elmlər Nəqliyyat komunkasiya tikintisi Bakı
Meliorasiya mühəndis sistemlərində tikinti işlərinin texnologiyası və təşkili Vəliyev A.N.,Vəliyeva S.A. 2009 342səh. Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar Bakı
Su təsərrüfatı və meliorasiya tikinti işlərinin təşkili,planlaşdırılması və idarəedilməsi Vəliyev A.N.,Vəliyeva S.A. 2006 288səh. Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar Bakı
Yanacaq və yanacaq-enerji komplekslərinin inkişaf istiqamətlərinin təhlili Məmmədov M.A.,Əliyev Ə.M.,İbrahimov C.S. 2012 Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı Bakı
Yapışdırıcı materialların kimyəvi texnologiyası Sərdarov B.S.,Quvalov A.A.,Ağayeva S.İ. 2000 306səh. Texniki elmlər Kimya texnologiyası.Yapışdırıcı materiallar Bakı
Qaz təchizatı fənnindən buraxılış işinə metodik göstərişlər Yusufov E.Ə. 2009 68səh. Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar Bakı
Ventilyasiyanın əsasları Yusifov E.Ə.,Yusifova E.A. 2011 81səh. Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar Bakı
Xırdalayıb-ceşidləyən zavod və qurğuların layihələndirilməsi Yusubov F.,Bəşirov E. 2013 196səh. Texniki elmlər Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi Bakı
Hidrotexniki qurğuların metal konstruksiyaları Zeynalov L.M. 1999 94səh. Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar Bakı
Təmir-tikinti işlərinin texnologiyası İbadullayev F.Y. 2007 267səh. Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı Bakı
Qurğuların zəlzələyə davamlığı İmaməliyeva C.N. 2008 Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar Bakı
Azərbaycanda meliorasiya və su təsərrüfatı tikintiləri İsmayılov F.M.,İsmayılov F.F. 2009 560səh. Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar Bakı
İstilik-qaz təchizatı və ventilyasiya Abdullayev M.N.,Quliyev K.H.,Zeynalov A. və başq. 2007 Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar Bakı
Azərbaycanın neftlə çirklənmiş torpaqları,onların rekultivasiyası və mənimsənilməsi Aslanov H.,Səfərli S. 2008 191səh. Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar Bakı
Hidravlika II hissə Bəşirov F.B.,Musayev Ə.M. 2006 310səh. Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar Bakı
Torpaqşünaslıq və torpaq coğrafiyasınin əsasları Məmmədov Q. 2007 660səh. Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar Bakı
Metal və ərintilərin istilik xassələrinin fiziki-tədqiqat metodları Pənahov T.M.,Əhmədov V.İ. 2007 Texniki elmlər Metalların texnologiyası. Maşiqayirma Bakı
İnformasiya təhlükəsizliyinin əsasları Qasımov V. 2009 340səh. Texniki elmlər Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi Bakı
Dəniz hidrotexniki qurğuları,neftin,qazın saxlanması və nəqli.Dərslik Abasov R.F.,Məmmədov K.M.,Musayev Z.M. 2010 448səh. Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar Bakı
Yollar kəsişmələrində mühəndisi qurğular Cəfərov F.M. 2004 264səh. Texniki elmlər Nəqliyyat komunkasiya tikintisi Bakı
Elektrotexnika Abbasov H.A. 2002 154səh. Texniki elmlər Elektrotexnika. Radiotexnika. Materiallar müqaviməti Bakı
Rele mühafizəsi Abbasov H.A. 2008 116səh. Texniki elmlər Elektrotexnika. Radiotexnika. Materiallar müqaviməti Bakı
Drenaj,hesabatı,layiləndirilməsi və istismarı Həsənov S.T. 2009 236səh. Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar Bakı
Hidravlika, hidravliki maşınlar kursu üzrə laboratoriya işlərinə dair metodiki göstərişlər (dərs vəsaiti) 2005 84səh. Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar Bakı
Kodlaşdırma nəzəriyyəsi Mənsimov K.B.,Feyziyev F.G.,Aslsnova N.X. 2009 226səh. Texniki elmlər Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi Bakı
Meliorasiya mühəndis sistemlərinin monitorinqi və istismarının layihələndirilməsinə aid metodik vəsait. Qəhrəmanlı Y.V.,Rüstəmov Q.H.,Hacıyev A.İ.,vəliyeva S.A. 2012 Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar Bakı
Kompüter texnikası və proqramlaşdırma Qurbanov A.T 2010 169səh. Texniki elmlər Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi Bakı
Fərdi kompüterlərin proqram təminatı Qurbanov A.İ.,Abdullayeva R.A 2006 Texniki elmlər Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi Bakı
Riyazi proqramlar paketi Qurbanov İ.Ə.Qurbanov A.İ. 2005 168səh. Texniki elmlər Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi Bakı
İnformatika və tətbiqi proqramlaşdırma (dərs vəsaiti) Bədəlov T.A.,Hacıyev A.M.,Atamov F.A. 2000 232cəh. Texniki elmlər Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi Bakı
Azərbaycanın yanacaq-enerji kompleksi-inkişaf mərhələləri və prespektivləri Əliyev N.A.,Məmmədov M.A. 2008 Texniki elmlər Elektrotexnika. Radiotexnika. Materiallar müqaviməti Bakı
Maşınqayırmada texnoloji proseslərin kompüter lahiyələndirməsi fənni üzrə labaratoriya işləri Yusubov N.D.,Məmmədov A.M. 2012 288səh. Texniki elmlər Metalların texnologiyası. Maşiqayirma Bakı
Maşınqayırmada texnoloji proseslərin kompyuter layihələndirilməsi(elektron kataloqlardan kəsən alətlərin avtomatlaşdırılmış seçilməsi) Yusubov N.D. 2012 53 səh. Texniki elmlər Metalların texnologiyası. Maşiqayirma Bakı
Robot sistemlərində idarəetmə Əliyev R.Ə.,Cəfərov S.M.,Babayev M.C. və başq. 2004 328səh. Texniki elmlər Metalların texnologiyası. Maşiqayirma Bakı
"İnşaat materialları və məlmulatları" fənnindən laboratoriyaişləri.Dördüncü nəşr. Ağabəyli N.M. 2013 120səh. Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı Bakı
Dizayn terminlərinin izahlı lüğəti Həsənov R.M., Abdullayeva N.C.,Bəkirova T.Ş. 2005 252səh. Texniki elmlər Memarlıq Bakı
Əməyin mühafizəsi 2009 Texniki elmlər Elektrotexnika. Radiotexnika. Materiallar müqaviməti Bakı
Azərbaycanda günəş enerjisindən istifadə və müasir günəş energetik qurğuları.(dərs vəsaiti) Məmmədov F.F. 2011 204 Texniki elmlər Elektrotexnika. Radiotexnika. Materiallar müqaviməti Bakı
Naxçıvan Muxtar Respublikasının faydalı qazıntıları Nağıyev V.N.,Məmmədov İ.Ə. 2010 240səh. Texniki elmlər Dağ mədən işləri. Metallar Bakı
Orta əsr Azərbaycan memarlıq məktəblərinin əlaqələri. Məmmədov F.Q. 2013 198 səh. Texniki elmlər Memarlıq Bakı
Naxçıvan Muxtar Respublikasının faydalı qazıntıları Nağıyev V.N.,Məmmədov İ.Ə. 2010 il. 240səh. Texniki elmlər Dağ mədən işləri. Metallar Bakı
Təsviri sənət,dekoretiv-tətbiqi sənət memarlıq.Azərbaycan incəsənəti II-III cild. 2011. 200səh. Texniki elmlər Memarlıq Bakı
Azərbaycan incəsənəti.təsviri sənət ,dekorativ-tətbiqi sənət ,memarlıq .II-III cild 2011il. 200səh. Texniki elmlər Memarlıq Bakı
Dəmiryol nəqliyyatı və təsərrüfatı mühəndisliyi üzrə suallar-cavablar və özünü yoxlama testləri Nəzirov Q.H., Bağırov S.M. 2010 312 səh. Texniki elmlər Nəqliyyat komunkasiya tikintisi Bakı
Su enerjisindən istifadə(Ali məktəblər üçün dərslik) Abdilov S.Ə.,Mahmudov T.M. 2007 304səh. Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar Bakı
İnformatikanın və hesablama texnikasının əsasları. Əliyev R.Ə.,Əliyev T.N.,Salahli 1993 272səh. Texniki elmlər Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi Bakı
Kompüter qrafikası(mühazirə materialları və testlər) Əlizadə M.N.,Qurbanov B.A.,Hacızadə S.M. 2010 il. 544səh. Texniki elmlər Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi Bakı
Metalların möhkəmliyi və plastikliyi. Aslanov T.İ.,Əsgərov X.A.,Niftiyeva Z.Ə. 2010 il. 86səh. Texniki elmlər Metalların texnologiyası. Maşiqayirma Bakı
Yol-nəqliyyat hadisələrinin tədqiqi və avtotexniki ekspertizası.. Bayramov R.P.,Çobanzadə İ.M. 2005 il. 350səh. Texniki elmlər Nəqliyyat komunkasiya tikintisi Bakı
Yol hərəkət qaydaları (dərslik) Bayramov R.P.,Heydərov Ş.H. 2007 154səh. Texniki elmlər Nəqliyyat komunkasiya tikintisi Bakı
Yaşayış məhtəqələrində əksrezervuarlı su kəməri şəbəkələrinin layihələndirilməsinə dair metodik vəsait. Mahmudov R.S. 2006 il. Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar Bakı
Coğrafi informasiya sistemləri. Mehdiyev A.S.,İsmayılov A.İ. 2011il. 232səh. Texniki elmlər Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi Bakı
Hidravlika,hidravliki maşınlar və ötürücülər. Musayev Z.S.,Paşayev E.P.,Əliyev B.H.,Həziyev İ.H.Allahverdiyev T.M. 2006 il. 184səh. Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar Bakı
Metal və ərintilərin istilik xassələrinin fiziki-tədqiqat metodları Pənahov T.M.,Əhmədov V.İ. Texniki elmlər Metalların texnologiyası. Maşiqayirma Bakı
Yol hərəkətinin təşkili və təhlükəsizliyi(Dərslik) Tağızadə Ə.H.,Bayramov R.P. 2002. 248səh. Texniki elmlər Nəqliyyat komunkasiya tikintisi Bakı
İnşaat materialları və məmulatları Ağabəyli N.M 2011 543 Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı Bakı
Tuneller va metropolitenlar. ll hissə. .Əhmadov T. M.,QasimovN.M.,Əliyev Q.N. 2001 205s Texniki elmlər Nəqliyyat komunkasiya tikintisi Bakı
Nəqliyyat infrastrukturunun inkishaf istiqamatlari Cumshudov S.,Asadov A 2008 77s Texniki elmlər Nəqliyyat komunkasiya tikintisi Bakı
Hidravlika. l hissə Bashirov F.B.,Musayev A.M. 2004 299s Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar Bakı
Mikrosoft Excel 2003 ders notları 2012 19 səh. Texniki elmlər Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi Ankara
Elektrotexniki materiallar Orucova A.O. Niftiyev S.N./ Ibrahimov B.Q. 2009 Texniki elmlər Elektrotexnika. Radiotexnika. Materiallar müqaviməti Bakı
Əməyin mühafizesi ve elektrik təhlükəsizliyi Abbasov Ə.Q. 2014 Texniki elmlər Elektrotexnika. Radiotexnika. Materiallar müqaviməti Sumqayıt
Sərbəst iş ücün praktiki materiallar müqavimeti kursu:dərslik Bayramov Ə.R. 555 səh..üəkilli Texniki elmlər Elektrotexnika. Radiotexnika. Materiallar müqaviməti Bakı
Güneş energetiksaı terminləri lüğəti.Yeddi dildə-Azərbaycan,Rus,İngilis,Alman,Fransız,İspan və İtalyan Məmmədov F.,Səmədova Ü.,Hüseynov Q. 2009 364 səh. Texniki elmlər Elektrotexnika. Radiotexnika. Materiallar müqaviməti Bakı
Energetik kompleks yeni islahatlar ərəfəsində Hacızadə E.M. 2000 257 səh. Texniki elmlər Elektrotexnika. Radiotexnika. Materiallar müqaviməti Bakı
Elektirik dövrlərinin nəzəri əsasları Nəsirov V.İ.,Nəsirov E.V.,Səmədov S.A. 2015 Texniki elmlər Elektrotexnika. Radiotexnika. Materiallar müqaviməti Bakı
Elektronika .İngilis,rus və azərbaycan dillərində izahlı terminoloji lüğət. I hissə.A-L Sadıqov O.M., Musayev Z.S.. 2011 Texniki elmlər Elektrotexnika. Radiotexnika. Materiallar müqaviməti Bakı
Maşın hissələri və yükqaldırıcı-nəqledici maşınlar Kərimov Z.H. 2002 376 səh. Texniki elmlər Metalların texnologiyası. Maşiqayirma Bakı
Rəqəmli kommutasiya sistemləri və şəbəkələri Qəhrəmanzadə A.H. 2004 Texniki elmlər Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi Bakı
Zəlzələlərin mexanikası,xəbərvericileri və tetonik dalğalar Ramazanov T.Q. 2005 il. 407səh. Texniki elmlər Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi Bakı
Mexatronika Şələbi İ., Mirzəyev H. 2011 201 səh. Texniki elmlər Elektrotexnika. Radiotexnika. Materiallar müqaviməti Bakı
Elektrotexnikanın əsasları Rəhimova E.H. 2013 Texniki elmlər Elektrotexnika. Radiotexnika. Materiallar müqaviməti Bakı
Sənaye təhlükəsizliyi Səlimova N.Ə., Ayralova T.İ. 2014 Texniki elmlər Universal məzmunlu ədəbiyyat Bakı
Elektronika .İngilis,rus və azərbaycan dillərində izahlı terminoloji lüğət. Il hissə.A-L Sadıqov O.M., Musayev Z.S.. 2013 Texniki elmlər Elektrotexnika. Radiotexnika. Materiallar müqaviməti Bakı
Naxcıvan Dövlət Xalça Muzeyi. Qısa bələdçi kitabçası. 2004 14 səh. Texniki elmlər Memarlıq Naxcıvan
Azərbaycan miniatürleri Kərimov K. 2013 248səh. Texniki elmlər Memarlıq Bakı
Azərbaycan qayaüstü incəsənəti Fərəcova M. 2009 384səh. Texniki elmlər Memarlıq Bakı
Azərbaycan xalcaları Qarabağ qrupu Muradov V. 2010 il. Texniki elmlər Memarlıq Bakı
Orta əsrlər Azərbaycan memarlıq məktəblərinin əlaqələri Məmmədov F.Q. 2013 196səh. Texniki elmlər Memarlıq Bakı
Borland C++ ilə Obyektyönlü Proqramlaşdırma Seyidzadə E. 2007 152 səh. Texniki elmlər Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi Bakı
Makine teknolojisi .Standatt makine elemanları 2006 79 səh. Texniki elmlər Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi Ankara
Tətbiqi mexanikadan mühazirələr konspekti.T.tbiqi mexanika -1 Mirzəyev H. 2013 108 səh. Texniki elmlər Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi Bakı
Bir xalcanın ilmələri 2008 288səh. Texniki elmlər Memarlıq Bakı
İnfarmatika Məmmədov MəNə 123 səh. Texniki elmlər Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi Bakı
Şəmkir:Arxeoloji irsi tarixi və memarlığı 2008 496 səh. Texniki elmlər Memarlıq Bakı
Azərbaycan incəsənəti Əfəndi Rasim 2007 160 səh. Texniki elmlər Memarlıq Bakı
Azərbaycan maddi mədəniyyət nümunələri(geyimlə) Əfəndiyev Rasim 1960 36 səh. Texniki elmlər Memarlıq Bakı
XII-XV əsrlərdə Azərbaycanın mənəvi mədəniyyəti(tarixi etnoqrafik araşdırma) Əsgər Əhməd 2012 372 səh. Texniki elmlər Memarlıq Bakı
Böyükağa Mirzazadə 1921 - 2007. 2013 Texniki elmlər Memarlıq Bakı
Burğut qalası Ciddi Hüseyin 1973 Texniki elmlər İctimai elmlər Bakı
Tağı Tağıyev 1917-1993.rəngkarlıq və qrafika 2013 Texniki elmlər Memarlıq Bakı
Tofiq Cavadov 1925-1963.rəngkarlıq və qrafika. 2013 Texniki elmlər Memarlıq Bakı
Rəqəmləşdirmə:Avropa muzeləri,arxivləri və kitabxanaları üçün standartlar landşaftı 2013 Texniki elmlər Memarlıq Bakı
İnşaat materialları Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı
İnşaat materialları və məmulatları kursundan mühazirələr Ağabəyli N.M. 2006 Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı Bakı
İnformatika Mahmudzadə R.,Sadıqov İ., İsayeva N. 2012 72səh. Texniki elmlər Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi Bakı
İnformatika Mahmudzadə R.,Sadıqov İ.,İsayeva N. 2012 96səh. Texniki elmlər Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi Bakı
Materialşünaslıq(Dülgər-xarrat işi üzrə) Əliyev S. 2012 128səh. Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı Bakı
Materialşünaslıq və elektirik materialşünaslığı Ağayeva Z.,Babaşov Ə.,Binnətova G. 2012 128səh. Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı Bakı
Metalüzvi birləşmələr üzvi praktikumda Məhərrəmov A.M.,Allahverdiyev M.Ə.,Axundov M.Ə. 2008 88səh. Texniki elmlər Metalların texnologiyası. Maşiqayirma Bakı
Torpaq istehsal vasitəsi kimi:Əsas müddəalar,nəticələr,tövsiyə və təkliflər Vəliyev A. 2011il. 84səh. Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar Bakı
Torpaq istehsal vasitəsi kimi:Əsas müddəalar,nəticələr,tövsiyə və təkliflər Vəliyev A. 2011il. 84səh. Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar Bakı
Maşın hissələrinin uzunömürlüyü Kərimov Z. 2009 113səh. Texniki elmlər Metalların texnologiyası. Maşiqayirma Bakı
İnşaat materialları Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı Bakı
Vakuum texnikasının əsasları Əsgərov Ş.Q.,Ağayev M.N.,Sadıqzadə G.M. 2008 158səh. Texniki elmlər Elektrotexnika. Radiotexnika. Materiallar müqaviməti Bakı
Avtomobil yolları və aerodromların tikintisi. Dərslik. IV cilddə Cild II Əliyev Ə.M. 2014 316 səh. Texniki elmlər Nəqliyyat komunkasiya tikintisi Bakı
Avtomobil yolları və aerodromların tikintisi. Dərslik. IV cilddə Cild III Əliyev Ə.M. 2014 324 səh. Texniki elmlər Nəqliyyat komunkasiya tikintisi Bakı
Azərbaycan memarlığının klassikləri. Memar Əcəmi Əbubəkr oğlu Naxçıvani. Əliyeva R. 2013 76 səh. Texniki elmlər Memarlıq Bakı
AZƏRBAYCAN ƏRAZİSİNDƏ ƏN QƏDİM TAYFA İTTİFAQLARININ VƏ DÖVLƏTLƏRİN İNŞAAT SƏNƏTİ Kərimov V.I. 2013 322 səh. Texniki elmlər Memarlıq Bakı
Azərbaycanın qədim məskənləri Kərimov V.İ. 2013 292 səh. Texniki elmlər Memarlıq Bakı
Azərbaycan memarlığının klassikləri Sadıq Dadaşov və Mikayıl Hüseynov. Əliyev Nəriman 2013 40 səh Texniki elmlər Memarlıq Bakı
Azərbaycan memarlığı inkişaf yollarında Ağazadə Rüfət Rüfət oğlu İbrahimli Yusif Mahmud oğlu 2012 Texniki elmlər Memarlıq Bakı
Bakı tarixin səhifələri. 2013 190 səh. Texniki elmlər Memarlıq Bakı
Bakı tarixin səhifələri. 2013 190 səh. Texniki elmlər Memarlıq Bakı
Materiallar müqavimətindən məsələlər(həlli ilə) - Ali texniki məktəblər üçün dərs vəsaiti - Sazairov Əmirxan 2015 19 səh. Texniki elmlər Elektrotexnika. Radiotexnika. Materiallar müqaviməti Bakı
Azərbaycan memarlıq tarixi. Azərbaycan Respublikasının müasir dövr memarlıq tarixi (memarlıq doktor., prof. G.H. Məmmədovanın redaktəsi ilə), V cild Nağıyev Nizami Həsən oğlu,Hüseynov Fikrət Mövsüm oğlu, Cəfərov Xəlil Ələkbər oğlu,İsbatov İlqar Aydın oğlu,Nağıyev Yusif Həsən oğlu. 2013 352 səh. Texniki elmlər Memarlıq Bakı
Azərbaycan memarlıq tarixi. Azərbaycan Respublikasının müasir dövr memarlıq tarixi (memarlıq doktor., prof. G.H. Məmmədovanın redaktəsi ilə), V cild Nağıyev Nizami Həsən oğlu,Hüseynov Fikrət Mövsüm oğlu, Cəfərov Xəlil Ələkbər oğlu,İsbatov İlqar Aydın oğlu,Nağıyev Yusif Həsən oğlu. 2013 344 səh. Texniki elmlər Memarlıq Baku
Asfalt-beton örtüklü avtomobil yolları ( yol inşaatçısı üçün əyani vəsait) Məmmədov S.Ə., Nemətli Azər 2017 270səh. Texniki elmlər Nəqliyyat komunkasiya tikintisi Bakı
Azərbaycan memarlığının klassikləri.Mühəndis-polkovnik N.A.Fon der Nonna Fətullayev-Fiqarov Ş. 2013 Texniki elmlər Memarlıq Bakı
Azərbaycan ərazisində ən qədim tayfa ittifaqlarının və dövlətlərin inşaat sənəti Kərimov V.İ. 2013 320səh. Texniki elmlər Memarlıq Bakı
Bakıda şəhərsalma XIX və XX əsrin əvvəllərində Fətullayev Ş. 2013 352səh. Texniki elmlər Memarlıq Bakı
Nazikdivarlı dəmirbeton fəza konstruksiyaları Seyfullayev X.Q. , Cəbrayılova G.X. 2009 779səh. Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı Bakı
Avtomobil yolları və aerodromların tikintisi IV cilddə.Cild IV. ƏliyevƏ.M. 2014 328səh. Texniki elmlər Nəqliyyat komunkasiya tikintisi Bakı
XI-XVIII əsrlər Azərbaycan memarlıq abidələrinin tipoloji təsnifatı Bayramov R. 2013 136səh. Texniki elmlər Memarlıq Bakı
Qərbi Azərbaycan abidələri Ələkbərli Ə. 2007 Texniki elmlər Memarlıq Bakı
Azərbaycan torpaq təsnifatının WBB sistemi ilə korrelyasiyası Məmmədov Q.S.,Babayev M.P. və İsmayılov A.İ. 2002 252səh. Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar Bakı
Azərbaycan landşaft planlaşdırılması (ilk təcrübə və tətbiqi) Məmmədov R.M. 139səh. Texniki elmlər Memarlıq
Binaların enerji auditi 2014 2014səh. Texniki elmlər Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi Bakı
Ekoloji monitorinq Əhmədov Ş.,Məmmədova Ş. 2012 120səh. Texniki elmlər Təbiət elmləri bütövlükdə Bakı
Avtomobil. Nəqliyyat vasitələrinin konstruksiyasının əsasları Məmmədov Y.Ə., Eyyubov F.Ç., Zülfüqarov E.İ. 2013 740 s. Texniki elmlər Nəqliyyat komunkasiya tikintisi Bakı
Elektrik və elektron aparatları Mirfatma M.C. 2018 90 s. Texniki elmlər Elektrotexnika. Radiotexnika. Materiallar müqaviməti Bakı
Hidravlikadan laboratoriya işləri 2016 Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar Bakı
Kommunkasiya vasitələri Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar
İnşaat maşınları və avadanlıqları fənnindən laboratoriya və məşğələ dərsləri ücün dərs vəsaiti. 2015 Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı Bakı
Layihələndirmənin əsasları Nağıyev N.H.,Abbasoba Ş.A.,Ağamalıyeva İ.K.,Məmmədxanova L.İ. 2014 Texniki elmlər Memarlıq Bakı
Minerologiya haqqında anlayış 2013 Texniki elmlər Metalların texnologiyası. Maşiqayirma Bakı
Minerologiya haqqında anlayış 2013 Texniki elmlər Dağ mədən işləri. Metallar Bakı
Monolit və yığma-monolit dəmir-betondan bina və qurğuların tikintisinin texnologiyası Bələgözov Ə.M. 2010 Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı Bakı
Yükqaldırıcı maşınlar Abdullayev Ə. İ. 2002 488 səh. Texniki elmlər Nəqliyyat komunkasiya tikintisi Bakı
Sənaye və yanacaq-enerji komplekslərinin inkişaf istiqamətlərinin təhlili Məmmədov M.A.,Əliyev Ə.M.,İbrahimov C.Ş. 2012 263 səh. Texniki elmlər Dağ mədən işləri. Metallar Bakı
Polimer inşaat materialları və məmulatları Sərdarov B.S.,Quvalov A.A.,Abbasov S.İ. 2010 Texniki elmlər Kimya texnologiyası.Yapışdırıcı materiallar Bakı
Xəzər dənizinin bioloji resurslarının qorunması və bərpası(Azərbaycan Elml-Tədqiqat Balıqcılıq Təsərrüfatı İnstitunun 100 illiyinə həsr edilir) 2013 Texniki elmlər Universal məzmunlu ədəbiyyat Bakı
Torpaqşünaslıq və yeni araşdırmalar Siracov N. 2014 Texniki elmlər Universal məzmunlu ədəbiyyat Bakı
Tunellər və metropolitenlər II hissə Əhmədov T.M.,Qasımov N.M.,Əliyev Q.N. 2001 406 səh. Texniki elmlər Nəqliyyat komunkasiya tikintisi Bakı
Torpaqşünaslıq. Araşdırmalar Siracov N. 2013 Texniki elmlər Universal məzmunlu ədəbiyyat Bakı
İnformasiya texnologiyaları.(İNFORMASİYANIN MÜHAFİZƏSİ VƏ KOMPÜTER TƏHLÜKƏSİZLİYİ) 2003 Texniki elmlər Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi Bakı
İqtisadi proseslərdə informasiya texnologiyaları Əliquliyev R.,Əliyev 2001 Texniki elmlər Nəqliyyat komunkasiya tikintisi Bakı
Şorlaşmış və şorakətləşmiş torpaqların ekomeliorativ qiymətləndirilməsi Məmmədov Q.Ş.,Həşimov A.C.,Cəfərov X.F. 2005 Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar Bakı
Şorlaşmış və şorakətləşmiş torpaqların ekomeliorativ qiymətləndirilməsi Məmmədov Q.Ş.,Həşimov A.C.,Cəfərov X.F. 2005 Texniki elmlər Universal məzmunlu ədəbiyyat Bakı
Kommunal təsərrüfat maşınları Şərifov A.R.,Talıbov T.A.,Qardaşov R.Q. 2016 210səh. Texniki elmlər Metalların texnologiyası. Maşiqayirma Bakı
İsitmə sistemlərinin layihələndirilməsi Əliyev M.A. Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar Bakı
Qarşılıqlı əvəzolunma,standartlaşdırma və texniki ölçmə Qafarov A.M. 2001 248 səh. Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı Bakı
Aqrar sahədə mülki müdafiə Hacıyev N.,Mahmudov S. 2012 148səh. Texniki elmlər Universal məzmunlu ədəbiyyat Gəncə
İnformatika Mahmudov M. Texniki elmlər Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi Bakı
Naxcıvan Dövlət xalca muzeyi 2004 Texniki elmlər Memarlıq Naxçıvan
XÜSUSİ TƏYİNATLI BİNA VƏ QURĞULARIN İNŞASININ TEXNOLOGİYASI VƏ TƏŞKİLİ ALİ TEXNİKİ MƏKTƏBLƏR ÜÇÜN DƏRSLİK M.Ə. SALAHOV 2017 394 səh. Texniki elmlər Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi Bakı
Tikinti işlərinin əsasları Abbasov C.Q. 2010 152səh. Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı Bakı
Bakı memarları XIX əsrin sonu XX əsrin əvvəllərində Fətullayev-Fiqarov Şamil 2013 296 s. Texniki elmlər Memarlıq Bakı
İntellektual sistemlər və texnologiyalar.Dərs vəsaiti Balayev R.,Əlizadə M.,Musayev İ. 2016 256səh. Texniki elmlər Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi Bakı
Elektron texnikasının materialları və nanotexnologiyanın əsasları.Ali məktəblər üçün dərslik Abdinov Ə.,Səfərov V. 2010 184 səh. Texniki elmlər Elektrotexnika. Radiotexnika. Materiallar müqaviməti Bakı
Müasir elektronika Qəhrəmanov P.F.,Rəsulov R.A. 2008 Texniki elmlər Elektrotexnika. Radiotexnika. Materiallar müqaviməti Bakı
Hidrogeloji və mühəndisi-geoloji tədqiqatlarda geofiziki və aerokosmik üsullar Məsimov A.Ə.,Məmmədova E.A. 2008 102səh. Texniki elmlər Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi Bakı
İnformasiya təhlükəsizliyinin əsasları Qasımov V. 2009 340səh. Texniki elmlər Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi Bakı
Meliorativ hidrogeologiya Məmmədova E.A. 2016 268səh. Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar Bakı
İnformatika və proqramlaşdırma Əliyev A.Y. 2008 404səh. Texniki elmlər Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi Bakı
Avtomobil yolları və aerodromların tikintisi IV cilddə.Cild I. Əliyev Ə.M. 2014 336səh. Texniki elmlər Nəqliyyat komunkasiya tikintisi Bakı
Bina və qurğuların tipologiyası Əliyev N.Ə.,Hüseynov E.F.,Yusufova,Şıxlinskaya, Kərimli Y.S. 2015 Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar Bakı
Sabitliyi pozan amillər və onların nəticələrinin xarakteristikası Ocaqov H.O.,Hacıyev A.İ. 2003 190səh. Texniki elmlər Memarlıq Bakı
Qədim və erkən orta əsrlər dövründə Azərbaycan memarlığı.Cild I. Məmmədova G.,Hacıyeva S. 2013 278səh. Texniki elmlər Memarlıq Bakı
Azərbaycan memarlığı XV-XIX əsrin əvvəllərində.Cild III. Əmənzadə R. 2013 226səh. Texniki elmlər Memarlıq Bakı
Orta əsrlər memarlığı (VIII-XIV əsrlər)Cild II. Məmmədova G.,Məmmədova Z. 2013 318səh. Texniki elmlər Memarlıq Bakı
Orta əsrlər memarlığı (VIII-XIV əsrlər)Cild II. Məmmədova G.,Məmmədova Z. 2013 318səh. Texniki elmlər Memarlıq Bakı
Erkən kapitalizm dövrünün memarlığı (XIX-XXəsrin əvvəli) Cild IV. Əbdülrəhmanov R.,Abdullayeva N. 2013 3346 səh. Texniki elmlər Memarlıq Bakı
Erkən kapitalizm dövrünün memarlığı (XIX-XXəsrin əvvəli) Cild IV. Əbdülrəhmanov R.,Abdullayeva N. 2013 354səh. Texniki elmlər Memarlıq Bakı
İntelektual idarəetmə sistemləri (dərs vəsaiti) Əzizov S.Ə.,Sultanova K.İ. 2017 114səh. Texniki elmlər Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi Bakı
C++ proqramlaşdırma dili.Ali məktəblər üçün dərs vəsaiti İsgəndərov R.M., Sultanova K.İ. 2016 194səh. Texniki elmlər Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi Bakı
Materiallar müqaviməti Sazairov Ə.,Xəlilov Z. 2015 298səh. Texniki elmlər Elektrotexnika. Radiotexnika. Materiallar müqaviməti Bakı
Metal konstruksiyaları Ağayev N.H.,Hacıyev M.Ə.,Əsgərov C.V.,Quliyev Ə.M. 2014 Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı Bakı
Mülki müdafiənin mühafizə qurğuları Ocaqov H.O. 2003 124səh. Texniki elmlər Hərbi elm. Hərbi iş Bakı
Nazikdivarlı dəmirbeton fəza konstruksiyalar.Mühazirələr toplusu Hacıyev M.Ə. 2014 104səh. Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı Bakı
Polimer inşaat materialları və məlumatlarının texnologiyası fənnindən laboratoriya işlərinin yerinə yetirilməsinə dair metodik göstəriş. 2016 70səh. Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı Bakı
Xüsusi təyinatlı bina və qurğuların inşasının texlogiyası və təşkili.Dərslik Salahov M.Ə. 2017 394səh. Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı Bakı
Ventilyasiya və kondisioner sistemləri fənnindən laboratoriya praktikumu Məmmədov N.Y.,Hacıyev Y.Z.,Əkbərova S.M. 2015 150səh. Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar Bakı
Əməyin mühafizəsi fənnindən laboratoriya işləri metodik göstəriş 2014 81səh. Texniki elmlər Hərbi elm. Hərbi iş Bakı
Azərbaycan xalçaları.Qarabağ qrupu Muradov V. 2010 272səh. Texniki elmlər Memarlıq Bakı
Azərbaycan xalçaları.Qarabağ qrupu Muradov V. 2010 272səh. Texniki elmlər Memarlıq Bakı
Bakının memarlıq ensiklopediyası Fətullayev-Fiqarov Ş. 2013 528səh. Texniki elmlər Memarlıq Bakı
İnformasiya sistemləri Kərimov S.Q. 2008səh. Texniki elmlər Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi Bakı
İnformatika.Ali məktəblər üçün dərslik Kərimov S.Q.,Həbibullayev S.B.,İbrahimzadə T.İ., 2009 436səh. Texniki elmlər Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi Bakı
Nəqliyyatın dinamik inkişaf strategiyası.Cild I. Məcmuələr toplusu Məmmədov M. 2015 228səh. Texniki elmlər Nəqliyyat komunkasiya tikintisi Bakı
Excel,Access və Delpini proqramlarında iqtisadi informasiyanın işlənməsi (metodik vəsait) Novruzov G.M.,Həsənov G.S. 2006 136səh. Texniki elmlər Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi Bakı
İnformatika (Mövzular,suallar və testlər) Salmanova M.Ə.,Əlizadə M.N.,Seyidzadə E.V. 2012 552səh. Texniki elmlər Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi Bakı
Ekoloji atlas 2009 151səh. Texniki elmlər Təbiət elmləri bütövlükdə Bakı
AZƏRBAYCANIN NƏQLİYYATI 2015 140səh. Texniki elmlər Nəqliyyat komunkasiya tikintisi Bakı
Xüsusi bina və qurguların tikintisinin texnologiyası Bələgözov Ə.M. 2017 224səh. Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı Bakı
Landşaft memarlığının nəzəriyyəsi və təcrubəsi Həsənova A.Ə.Abdullayeva E.M. 2016 367səh. Texniki elmlər Memarlıq Bakı
Memarlıq fizikası Əbdülrəhimov R.H. 2015 317cəh. Texniki elmlər Memarlıq Bakı
Mühəndis dəmirbeton konstruksiyaları.Dərslik Seyfullayev X.Q. 2010 611cəh.,şəkillər və qrafiklər,cədvəllər Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı Bakı.
Konstruktivizm dövrü XX əsrin 1920-1930-cu illərin Bakı memarlığı 2013 268səh. Texniki elmlər Memarlıq Bakı
İncəsənət tarixi.Dərslik Mir-Bağırzadə S. 2012 117səh. Texniki elmlər Memarlıq Bakı
Elmi əsərlər №1 Məmmədova G.H. 2014 141səh. Texniki elmlər Memarlıq Bakı
Materiallar müqaviməti 376 səhh. Texniki elmlər Elektrotexnika. Radiotexnika. Materiallar müqaviməti Bakı
Metalların mexaniki xassələri və möhkəmləndirilməsi Əsgərov X.A.,Aslanov T.İ.,Əhmədov R.H. 2007 452səh. Texniki elmlər Metalların texnologiyası. Maşiqayirma Bakı
Meliorasiya:Şorlaşmış torpaqların diaknostikası və təsnifatı.Dərs vəsaiti 2017 308 cəh. Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar Bakı
Rayon və şəhərlərin planlaşdırılması Həsənov T., Kərimli Y. 2014 330 cəh. Texniki elmlər Memarlıq Bakı
Keramik metallik materialların texnologiyası Quvalov A.A.,Abbasova S.İ.,Qurbanova R.A. 2017 118səh. Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı Bakı
Şəki Xan Sarayı 2006 185 p. Texniki elmlər Memarlıq Bakı
Bərpa olunan enerji mənbələrinin energetika Sisteminə inteqrasiyasında hidroakkumulyasiya elektrik stansiyalarının rolu Cəfərov T. 2013 87 s. Texniki elmlər Elektrotexnika. Radiotexnika. Materiallar müqaviməti Bakı
Landşaftın ekologiyası Daşdiyev R. 2010 140 s. Texniki elmlər Memarlıq Bakı
Maşınların etibarlılığının texnoloji təminatı (dərs vəsaiti) Şirzadov F.M. 2018 219 s. Texniki elmlər Metalların texnologiyası. Maşiqayirma Bakı
Mülki binaların memarlıq konstruksiyaları Rzayev N., Əbdülrəhimov R. 1981 300 s. Texniki elmlər Memarlıq Bakı
Mülki sənaye binalarının memarlığı. Kütləvi tikilən mülki binalar Hüseynzadə H. 1980 292 s. Texniki elmlər Memarlıq Bakı
Mülki sənaye və kənd təsərrüfatı binaları Buqa P.Q. 1989 410 s. Texniki elmlər Memarlıq Bakı
Beton doldurucularının texnologiyası fənnindən laboratoriya işlərinin yerinə yetirilməsinə dair metodik göstəriş Sərdarov B.S.,Haqverdiyeva T.V.,Camalova X.B.,Ağazadə M.E. 2017 58səh. Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı Bakı
Betonşünaslıq Sərdarov B.S.,Həsənzadə Ə.B.,Haqverdiyeva T.A.,Əkbərova S.M. 2016 Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı Bakı
Orta əsrlər Azərbaycan memarlıq məktəblərinin əlaqələri Məmmədov F.Q. 2013 196səh. Texniki elmlər Memarlıq Bakı
Müasir informasiya sistemlərinin idarə edilməsi 2016 248 s. Texniki elmlər Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi Bakı
İnşaat və yol maşınlarının hidravlik avadanlıqları Şərifov A., Soltanov M. 2014 273 s. Texniki elmlər Metalların texnologiyası. Maşiqayirma Bakı
Hidrogeoloji və mühəndis-geoloji tədqiqatlarda geofiziki və aerokosmik üsullar Məsimov A.Ə., Məmmədova E.A. 2008 102 s. Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar Bakı
Kür-Araz ovalığının landşaftının mühafizəsi İbrahimov T.O. 2002 210 s. Texniki elmlər Memarlıq Bakı
Mil düzü landşaftlarının mühafizəsi İbrahimov T.O., Yunusov M.Y., Yusifov D.E. 2012 205 s. Texniki elmlər Memarlıq Bakı
Naxçıvan Kəhrizləri Quliyev Ə. 2008 164 s. Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar Bakı
Elektrotexnikanın əsasları Tağızadə S.M., Yusifova T.B. 2015 275 Texniki elmlər Elektrotexnika. Radiotexnika. Materiallar müqaviməti Bakı
MAŞIN HİSSƏLƏRİ VƏ KONSTRUKSİYAETMƏNİN ƏSASLARI Nəcəfov Ə., Çələbi İ.,Əmənov Y., Əhmədov B.,Mirzəyev H. 2018 316 Texniki elmlər Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi Bakı
Azərdövlətlayihə 2015 264 cəh. Texniki elmlər Memarlıq Bakı
Bakı memarları XIX əsrin sonu- XX əsrin əvvəlində Şamil Fətullayev-Fiqarov 2013 Texniki elmlər Memarlıq Bakı
Bakıda şəhərsalma XIX və XX əsrin əvvəllərində Fətullayev Ş. 2013 340cəh. Texniki elmlər Memarlıq Bakı
Nanotexnologiya Məhərrəmov A.M.,Ramazanov M.Ə., Vəliyeva L.İ. 2007 232 s. Texniki elmlər Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi Bakı
Ekoloji kimya Abbasov V.M. və başq. 2003 208səh. Texniki elmlər Kimya Bakı
Fövqəladə hallardan müdafiənin iqtisadi təminatı.Dərs vəsaiti Həsənov C.Q. 2015 240cəh. Texniki elmlər Hərbi elm. Hərbi iş Bakı
Azərbaycan xalçası.Biblioqrafiya 2012 469 səh. Texniki elmlər Memarlıq Bakı
Tətbiqi geodeziya Mütəllimov A.M., Qəniyeva S.A.,Qaziyeva 2016 Texniki elmlər Təbiət elmləri bütövlükdə Bakı
Mühəndis geologiyasının əsasları.Dərslik Məmmədov Q.Ş və başqaları 2012 800səh. Texniki elmlər Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi Bakı
Ordubad şəhərinin müsəlman epiqrafikası abidələri Səfərli H.F. 2009 195 səh. Texniki elmlər Memarlıq Bakı
Qarabağ:dünən,bu gün fotoşəkillərdə Baratoğlu B. 190səh. Texniki elmlər Memarlıq Bakı
Sahilqoruyan hidrotexniki qurğular.Dərs vəsaiti Həsənov E.,Məmmədov V. 2018 186səh. Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar Bakı
Azərbaycanın su ehtiyyatlarının müasir dəyişmələri və inteqrasiyalı idarə edilməsi İmanov F.Ә., Әlәkbәrov A.B. 2017 352 s. Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar Bakı
İdarəetmə sistemlərinin layihələndirilməsinin avtomatlaşdırılması Ələkbərli F., Ağayev U., Salmanov M. 2014 112 s. Texniki elmlər Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi Sumqayıt
İnformasiya sistemlərinin avtomatlaşdırılmış modelləşdirilməsi və tədqiqi üsulları M.A.Əhmədov, H.M.Məhəmmədli 2015 137 s. Texniki elmlər Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi Sumqayıt
Divar, bəzək və izolyasiya materiallarının texnologiyası:Dərslik Sərdarov B.S. və başq. 2007 356səh. şəkilli Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı Bakı
Mülki mühəndis Zivər Bəy Əhmədbəyov Fətullayev-Fiqarov Ş. 2013 44səh. Texniki elmlər Memarlıq Bakı
Metrologiya və iqlimşünaslığın əsasları Mehdiyev A.Ş.,Əhmədov Ş.Ə. 2008 391cəh. Texniki elmlər Universal məzmunlu ədəbiyyat Bakı
Mühəndis-polkovnik N.A.Fon der Nonne Fətullayev-Fiqarov Ş. 2013 56səh. Texniki elmlər Memarlıq Bakı
Mühəndis-polkovnik N.A.Fon der Nonne Fətullayev-Fiqarov Ş. 2013 56səh. Texniki elmlər Memarlıq Bakı
Qədim türk yazısı abidələri.4 cilddə.cild1.Göytürk yazısı abidələri .I hissə Rəcəbli Ə. 2009 285səh. Texniki elmlər Memarlıq Bakı
Qədim türk yazısı abidələrinin dili.I hissə Rəcəbli Ə. 2006 325səh. Texniki elmlər Memarlıq Bakı
Radiasiya ekologiyası Rəhimov V.,İsgəndərova T. 2012 448səh. Texniki elmlər Hərbi elm. Hərbi iş Bakı
Sirabda arxeoloji araşdırmalar Baxşəliyev V.,Novruzov Z. 2010 160səh. Texniki elmlər Memarlıq Bakı
Torpaq mikroflorasının ğyrənilməsi (metodik öyrənilməsi) Piriyev M. Hüseynov H. və başq. 2009 128səh. Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar Bakı
Torpaq mikroflorasının öyrənilməsi (metodik öyrənilməsi) Piriyev M. Hüseynov H. və başq. 2009 128səh. Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar Bakı
İnformatikanın əsasları Musayev İ.,Əlizadə 2014 228səh. Texniki elmlər Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi Bakı
Şəhər mühiti və reklam Atakişiyev H. 2004 112səh. Texniki elmlər Memarlıq Bakı
İ.V. Qoslavski - "Qafqazlı rastrelli" Fətullayev-Fiqarov Ş. 2013 68səh. Texniki elmlər Memarlıq Bakı
Meliorasiya və su təsərrüfatı.Ensiklopediya Əhmədzadə Ə.C.,Həşimov A.C. 2016 647səh. Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar Bakı
Memarlıq və arxeoloji abidələrdə ölçmə işləri (metodik vəsait) Məmmədov F. 2016 144səh. Texniki elmlər Memarlıq Bakı
Azərbaycan memarlıq abidələrinin tipologiyası XI - XVII əsrlər Əmənzadə R. 2016 144səh. Texniki elmlər Memarlıq Bakı
Şəhərin çoxfunksiyalı kompleksləri Hüseynov E.F. 2007 208səh. Texniki elmlər Memarlıq Bakı
Divar, bəzək və izolyasiya materiallarının texnologiyası:Dərslik Sərdarov B.S.,Haqverdiyeva T.A. Xəlilov Y.X.,Əkbərova S.M. 2007 356səh. Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı Bakı
Memarlıq və arxeoloji abidələrdə ölçmə işləri (metodik vəsait) Məmmədov F. 2016 144səh. Texniki elmlər Memarlıq Bakı
Mülki mühəndis Zivər Bəy Əhmədbəyov Fətullayev-Fiqarov Ş. 2013 44səh. Texniki elmlər Memarlıq Bakı
Ali riyaziyyat və onun tətbiqi Quliyev X.M., Nuriyev Z.M. 2006 461 s. Texniki elmlər Riyaziyyat Bakı
Azərbaycanda informasiyanın təşəkkülü 2010 172 səh. Texniki elmlər Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi Bakı
Azərbaycanın hidroqrafiyası Məmmədov M. 2012 254səh. Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar Bakı
Hidroböhran,hidromünaqişələr və hidrostrategiya Qurbanov A. 2013 172 səh. Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar Bakı
Hidrogeoloji təqdimat üsulları Məmmədova E.A. 2008 248səh. Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar Bakı
Konstruksiyaları avtomatik layihəetmə sistemləri Heydərov X.M.,Mirzəyev O.H. 2012 150səh. Texniki elmlər Memarlıq Bakı
Kür çayının ekocoğrafi problemləri Mahmudova Ü. 2007 108səh. Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar Bakı
Materialşünaslıq,konstruksiya materialları texnologiyası və elektrotexniki materiallar fənnindən laboratoriya işləri 2013 90səh. Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı Gəncə
Meliorativ coğrafiya Əliyev M.C., Həsənli F.A. 2010 106səh. Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar Bakı
Meliorativ hidrogeologiya Məmmədova E.A. 2016 268səh. Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar Bakı
Naxçıvan 2007 191səh. Texniki elmlər Memarlıq Bakı
Neftyığılan, nəql edən mühəndis qurğuları və avadanlıqları Məmmədov K., Musayev Z.,Mürsəlov A.,Məmmədova V. 2009 214səh. Texniki elmlər Elektrotexnika. Radiotexnika. Materiallar müqaviməti Bakı
Pambıqçılıq 2017 132səh. Texniki elmlər Universal məzmunlu ədəbiyyat Bakı
Polimer materialları üçün antioksidantlar Zeynalova E.B. 2009 343səh. Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı Bakı
Su təchizatı və meliorativ hidrogeologiya Məmmədova E.A. 2003 221səh. Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar Bakı
Avtomobil yollarının təhlükəsizlik dərəcəsinin qiymətləndirilməsi.Metodik göstəriş 215səh. 40səh. Texniki elmlər Nəqliyyat komunkasiya tikintisi Bakı
Böyük Qafqazın su ehtiyatlarından istifadənin sosial-iqtisadi və ekoloıi durumu Aslanov H.Q. 2018 384səh. Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar Bakı
Avtomobil yollarının təhlükəsizlik dərəcəsinin qiymətləndirilməsi.Metodik göstəriş 215səh. 40səh. Texniki elmlər Nəqliyyat komunkasiya tikintisi Bakı
Hidrologiya fənnindən laboratoriya işlərinə dair metodik vəsait Qəhrəmanlı Y.V.,Xəlilova A.Ə.,Məhərrəmova S.Y.,Həsənova A.X. 2017 74səh. Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar Bakı
Kürün aşağı axarının ekocoğrafi problemləri Aslanov H.Q. 2013 234səh. Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar Bakı
Kürün aşağı axarının ekocoğrafi problemləri Aslanov H.Q. 2013 234səh. Texniki elmlər Universal məzmunlu ədəbiyyat Bakı
Materialşünaslıq Şirinzadə İ. 2018 310səh. Texniki elmlər Kimya texnologiyası.Yapışdırıcı materiallar Bakı
Melorasiya, rekultivasiya və torpaq mühafizəsi Qəhrəmanlı Y. V.,Səfərli S.A., Xəlilova A.Ə. 2014 298səh. Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar Bakı
Metal konstruksiyaların əsasları Ağayev N.H.,Hacıyev M.Ə.,Həsənov F.Q. 2014 106səh. Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı Bakı
Şəhər çirkli sularının təmizlənməsi Quliyev F.S., Əliyev N.İ.,Süleymanov T.R. 2006 il. 442səh. Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar Bakı
Şəhərsalmanın layihələndirilməsi (metodik vəsait) Əzizov A.M. 2019 100səh. Texniki elmlər Memarlıq Bakı
Su anbarlarının çirkli sularla çirklənmədən mühafizəsi Quliyev F.S., Quliyev R.F. 2007 232səh. Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar Bakı
Su anbarllı hidroqovşaqları və onların istismar qaydaları Əbilov Rəşad 2015 186səh. Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar Bakı
Su kəməri təmizləyici qurğularının layihələndirilməsi Kəngərli A.S. 2016 224səh. Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar Bakı
Yol hərəkətinin təşkilinin texniki nizamlama vasitələri. Bayramov R. 2004 276səh. Texniki elmlər Nəqliyyat komunkasiya tikintisi Bakı
İnformasiya axtarışı üsulları və sistemləri Qasımov V. 2015 288səh. Texniki elmlər Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi Bakı
Betonşünaslıq Haqverdiyeva T.A., Qurbanova R.A., Şahmarov V.U., Əzimi M.Z., Camalova X.B. 2017 72 s. Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı Bakı
XXI əsrin Bakı metropoliteni 2012 608səh. Texniki elmlər Nəqliyyat komunkasiya tikintisi Bakı
XIX əsr - XX əsrin əvvəllərində Azərbaycanda şəhərsalma və memarlıq Fətullayev-Fiqarov Ş. 2013 480səh. Texniki elmlər Memarlıq Bakı
Torpağın fiziki xassələri Əhmədov Ş.Ə.,Sultanov C.A. 2009 Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar Bakı
Torpaq kimyası Hüseynov A., Hüseynov N. 2012 582səh. Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar Bakı
Torpaq keyfiyyətinin monitorinqi və ekoloji nəzarət Babayev A. 2011 263 səh. Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar Bakı
Torpaq coğrafiyası torpaqşünaslığın əsasları ilə Həsənov Ş.G.,Əsgərova M.M. 2010 418səh. Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar Bakı
Şollar - Bakı su kəmərinin tarixində Cabbarov f., Məmmədov M. 2016 72səh. Texniki elmlər Memarlıq Bakı
Qədim Bakı və Azərbaycan tarixi Həsənov F. 2010 74səh. Texniki elmlər Memarlıq Bakı
Nəqliyyat ekspedisiya işlərinin təşkili Cavadov Ə.Ə. 2012 220səh. Texniki elmlər Nəqliyyat komunkasiya tikintisi Bakı
Nobellər və Bakı nefti Hüseynova A.,Abbasova N.,Melikova A. 188səh. Texniki elmlər Memarlıq Bakı
Neft-qaz qurğularının korroziyadan mühafizəsi Musayev Z.S.,Məmmədov K.M., Məmmədova V.V.,Mürsəlov A.V. 2011 164səh. Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar Bakı
Məkanların astanasında Bakı tarixini yazan qapılar 1867-1913 Əliyev E.T. 2011 384səh. Texniki elmlər Memarlıq Bakı
Layihələrin idarə edilməsi metodologiyası Babayev İ. 2003 300səh. Texniki elmlər Memarlıq Bakı
Landşaftşünaslıqdan qısa məlumat Əhmədov Ş.Ə.,Sultanov C.A. 2009 50səh. Texniki elmlər Memarlıq Bakı
İçərişəhər 38səh. Texniki elmlər Memarlıq Bakı
Hidravlika və hidravliki maşınlar.Dərslik Musayev Z.S.,Məmmədov K.M.,Zərbəliyev M.S. 2019 420səh. Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar Bakı
Azərbaycan Respublikasının şəhərsalma və tikinti məsələsi 2012 Texniki elmlər Memarlıq Bakı
Hidrologiyanın əsasları Əhmədov Ş.Ə., Əliyev M.İ., Bədəlov A.N. 2007 Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar Bakı
Eroziyaya uğramış torpaqların münbitliyinin çoxillik paxlalı otlarla yaxşılaşdırılması Qiyasi H.Ə. 2012 180səh. Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar Bakı
Bina texnikası üçün informasiya və kommunikasiya texnologiyaları Qurbanova N.H. 2008 163 s. Texniki elmlər Elektrotexnika. Radiotexnika. Materiallar müqaviməti Bakı
Bakı xalçaları 2018 276səh. Texniki elmlər Memarlıq Bakı
Bakı memarlıq abidələrində fasad heykəltaraşlıq nümunələri.XIX əsrin sonu - XX əsrin əvvəlləri Əliyev E.T. 2016 161səh. Texniki elmlər Memarlıq Bakı
Bakı.İçəriçəhər Fərhadoğlu K. 2006 256səh. Texniki elmlər Memarlıq Bakı
Bakı.İçəriçəhər Fərhadoğlu K. 2006 256səh. Texniki elmlər Tarix. Tarix elmləri Bakı
Azərbaycanda kənd təsərrüfatının bəzi problemləri və onların həlli yolları Əliyev B.H.,Əliyev İ.N. 2004 572səh. Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar Bakı
Azərbaycan nefti XX əsrdə İsmayılov İ. 2007 66səh. Texniki elmlər Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi Bakı
Assembler proqlamlaşdırma dili Sadıxov Ə. 2014 114səh. Texniki elmlər Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi Bakı
Abşeron memarlığı Fətullayev-Fiqarov Ş. 2013 476səh. Texniki elmlər Memarlıq Bakı
Abşeron tarixi-mədəniyyət qoruqları Əliyeva R. 2018 296səh. Texniki elmlər Memarlıq Bakı
Asfaltbeton yol örtüklərinin tikintisi və təmiri Piriyev Y.M.,Kazımov X.İ.,Qaraisayev N.M. 2013 256səh. Texniki elmlər Nəqliyyat komunkasiya tikintisi Bakı
Birmərtəbəli sənaye binalarının metal konstruksiyaları Ağayev N.H.,Hacıyev M.Ə., Zeynalov L.M.,Eminov Y.M. 2014 106səh. Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı Bakı
Daş konstruksiyaları və antiseysmik tədbirlər Seyfullayev X.Q.,Quliyev C.A..Hüseynli E.Ə. 2000 122səh. Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı Bakı
Dəmir-beton konstruksiyalar Əliyev R.D.,Quliyev C.A.,Quliyev F.M. 2019 378səh. Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı Bakı
Elektrik şəbəkə və sistemləri Orucov A.Q., Orucov N.İ.,Sadıqov Q.S. 2001 209səh. Texniki elmlər Elektrotexnika. Radiotexnika. Materiallar müqaviməti Bakı
Elektrik sistemlərinin avtomatikası Yusifbəyli N.A.,Quliyev H.B. 2017 458səh. Texniki elmlər Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi Bakı
Elektron cədvəllər Seyidzadə E. 2014 94səh. Texniki elmlər Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi Bakı
İstilik ötürmə və istilik kütlə mübadiləsindən laboratoriya işləri Ələsgərov G.A. 2005 36səh. Texniki elmlər Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi Bakı
İstilik ötürmə və istilik kütlə mübadiləsindən laboratoriya işləri Ələsgərov G.A. 2005 36səh. Texniki elmlər Elektrotexnika. Radiotexnika. Materiallar müqaviməti Bakı
İstilik texnikasına aid məsələlər toplusu Quliyev Ə.M., İsmayılov R..T. 2018 270səh. Texniki elmlər Elektrotexnika. Radiotexnika. Materiallar müqaviməti Bakı
İstilik təchizatı,ventilyasiya və ekologiya terminlərinin izahlı lüğəti Məmmədov N. 2014 342səh. Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar Bakı
Landşaft memarlığının tarixi Həsənova A., Əliyeva R., Səmədova E. 2017 160səh. Texniki elmlər Memarlıq Bakı
Maşın hissələri və konstruksiyaetmənin əsasları Nəcəfov Ə.,Çələbi İ.,Əmənov Y., Əhmədov B. Mirzəyev H. 2018 315səh. Texniki elmlər Metalların texnologiyası. Maşiqayirma Bakı
Metalların korreziyası və mühafizəsinə aid laboratoriya işləri (metodik vəsait) Cəfərov Y.Ə.,Niftiyeva Z.Ə. 2008 80 səh. Texniki elmlər Metalların texnologiyası. Maşiqayirma Bakı
Metal konstruksiyaların əsasları Ağayev N.H.,Hacıyev M.Ə.,Həsənov F.Q. 2014 106səh. Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı Bakı
Naxçıvanda məskunlaşma və şəhərsalmanın inkişafı. Cild I. Memarlıq ixtisası üzrə bakalavr təhsil pilləsi üçün dərs vəsaiti Qənbərova G. 2018 304səh. Texniki elmlər Memarlıq Bakı
İnşaat konstruksiyalarının hesablanmasının kömpüter proqlamları fənni üzrə proqram 2014 13səh. Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı Bakı
Qismən şoranlaşmış torpaqların meliorasiyasında drenajin və yumanın layihələndirilməsi Qəhrəmanlı Y.V.,Xəlilova A.Ə.,Vəliyeva S.A.,Hacıyev A.İ. 2015 102səh. Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar Bakı
Quru inşaat qarışıqlarının texnologiyası Sərdarov B.S.,Haqverdiyeva T.A.,.,Əkbərova S.M., Şahmarov V.U. 2015 176səh. Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı Bakı
Şəhərin istilik təchizatı QuliyevƏ.M., Feyziyeva G.H. 2018 82səh. Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar Bakı
Şorlaşmış torpaqların meliorasiyası və ətraf mühit İsgəndərov M.Y. 20018 370səh. Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar Bakı
Tavaların hesablanması.Mühazirələr toplusu Hacıyev M.Ə. 2019 89səh. Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı Bakı
Təqdimat təlim vəsaiti Verdiyev E. 2014 110səh. Texniki elmlər Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi Bakı
Torpaq və çoxməqsədli kadastr İsmayılov M., Qəniyeva S. 2006 345səh. Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar Bakı
Əyilən dəmirbeton elementlərin normal kəsiklər üzrə möhkəmliyə hesablanması.Dərs vəsaiti. Hacıyev M.Ə.,Əliyev R.D., Quliyev F.M. 2019 121səh. Texniki elmlər Elektrotexnika. Radiotexnika. Materiallar müqaviməti Bakı
Azərbaycanın tarixi abidələri və toponimləri.Biblioqrafiya 2016 648səh. Texniki elmlər Memarlıq Bakı
Azərbaycanın tarixi abidələri və toponimləri.Biblioqrafiya 2016 648səh. Texniki elmlər Memarlıq Bakı
Yol-nəqliyyat hadisələrinin məhkəmə ekspertizasına dair metodik vəsait 2017 52 səh. Texniki elmlər Nəqliyyat komunkasiya tikintisi Bakı
Yüksək gərginliklər və elektirik izolyasiya texnikası Həsənov Q.Ə. 2009 Texniki elmlər Elektrotexnika. Radiotexnika. Materiallar müqaviməti Bakı
Ölçmə və nəzarətin üsul və vasitələri .Dərslik İsgəndərzadə E.B., Aslanov Z.Y 2017 326 c. Texniki elmlər Elektrotexnika. Radiotexnika. Materiallar müqaviməti Bakı
İnformatika Hüseynov A.H.,Talıbov N.H.,Sadıxov Z.Ə. 2010 308 səh. Texniki elmlər Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi Bakı
Əşyaların interneti Əliquliyev R., Mahmudov R. 2012 47 s. Texniki elmlər Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi Bakı
İnşaat fənlər birləşməsində tədris olunan fənlərin proqramları 2011 198 s. Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı Bakı
İnşaat materialları və məmulatlar fənindən labaratoriya işləri 2011 118 s. Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı Bakı
İntellektural idarəetmə sistemləri Əzizov E.Ə., Sultanova K.İ. 2017 129 s. Texniki elmlər Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi Bakı
Keramik divar materiallarının texnologiyası Sərdərov B. və başqaları 2000 104 s. Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı Bakı
Kompozisya materialları Sərdərov B., Quvalov A.A., Abbasova S.İ. 2017 142 s. Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı Bakı
Kompüter riyaziyyatı "Mathematica"-nın elmi-tədqiqat və və mühəndis məsələlərində istifadəsi Musayeva N. və b. 2018 133 s. Texniki elmlər Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi Bakı
Layihələndirmədə kompüter texnologiyası Məmmədov L.İ. 2001 94 s. Texniki elmlər Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi Bakı
Meliorasiya və inşaat maşınları Muradağayev M.S. 2007 506 s. Texniki elmlər Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi Bakı
Məsaməli materiallar texnologiyası Haqverdiyeva T.A., Qurbanova R.A., Əzimi M.Z., Camalova X.B. 2018 79 s. Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı Bakı
Metallar texnologiyasından labaratoriya işlərinin yerinə yetirilməsinə dair metodik vəsait Əhmədov R.H., Əsgərov X.A., Rzayeva E.M. 2004 125 s. Texniki elmlər Metalların texnologiyası. Maşiqayirma Bakı
Metalşünaslıq fənnindən labaratoriya işlərinin yerinə yetirilməsinə dair metodik vəsait Əhmədov R.H., Cəbiyeva K.R. 2014 138 s. Texniki elmlər Metalların texnologiyası. Maşiqayirma Bakı
Mexanikləşdirilmiş əl alətləri Bayramov A.M. 2012 112 s. Texniki elmlər Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi Bakı
Neft və qaz quyularının qazılmasında nanotexnologiyalar Yusifzadə X.B., Şahbazov E.Q., Kazımov E.A. 2014 184 s. Texniki elmlər Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi Bakı
Neftçıxarmada duz çökməyə qarşı nanosistemlərin işlənməsi və tətbiqi Şahbazov E.Q., Yusifov R.Ə., Cabbarova K. 2016 40 s. Texniki elmlər Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi Bakı
Tikinti istehsalatının texnologiyası fənnindən monolit beton və dəmir-beton işlərinin texnologiyası üzrə mühazirələr Qarayev İ.M. 2008 57 s. Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı Bakı
Pambıqçılığın inkişafı ilə əlaqədar Kür-Araz ovalığının hidrogeoloji meliorativ vəziyyətinin qiymətləndirilməsi və tənzimlənməsi Əhmədzadə Ə.C. və b. 2017 244 s. Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar Bakı
Mobil hesablama buludları: mövcud vəziyyəti, inkişaf mərhələləri, problemləri və həlli yolları Ələkbərov R., Ələkbərov O. 2018 194 s. Texniki elmlər Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi Bakı
Neftin emalında nanotexnologiyalar: mənfi amillərdən və korroziyadan mühafizə Şahbazov E., Quliyev A. 2017 72 s. Texniki elmlər Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi Bakı
Tikinti sənayesi müəssisələrinin iqtisadiyyatı fənni üzrə məşqələ dərslərinin aparılmasına aid metodik göstəriş 2004 35 s. Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı Bakı
Silikatların ümumi texnologiyası kursu üzrə laboratoriya işlərinin yerinə yetirilməsinə dair metodik göstəriş Sərdərov B., Abbasova S.İ., Qurbanova R.A. 2007 60 s. Texniki elmlər Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi Bakı
Şüşə asbestsement və keramika istehsalı müəssisələrinin maşın və avadanlıqları Şərifov A.R., Kəlbiyev R.K. 2003 303 s. Texniki elmlər Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi Bakı
Tədqiqat metodları Əliyev Ə.B. 2019 384 s. Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı Bakı
Təmir tikinti işlərinin texnologiyası Hacılı R. 2005 52 s. Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı Bakı
Texnoloji proseslərin avtomatlaşdırılmasının müasir texniki vasitələri Quliyev Z.H. və b. 2016 295 s. Texniki elmlər Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi Bakı
Abşeronda məskunlaşma və memarlıq Əliyeva R., Bədəlov E. 2016 264 s. Texniki elmlər Memarlıq Bakı
Baraban tipli qurğunun istilik texniki hesabatı və layihələndirilməsi Nəsirov A. 2005 65 s. Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar Bakı
Elektrik nəqliyyatı vasitələrinin istismarı və texniki xidmətin təşkili Qurbanov T. 2012 418 s. Texniki elmlər Elektrotexnika. Radiotexnika. Materiallar müqaviməti Bakı
Heydər Əliyev və Bakının memarlığı 2005 223 s. Texniki elmlər Memarlıq Bakı
Landşaft memarlığının tarixi Həsənova A., Əliyeva R., Səmədova E. 2017 160 s. Texniki elmlər Memarlıq Bakı
Materialşünaslıq və materiallar texnologiyası Şərifov Z.Z. 2014 660 s. Texniki elmlər Kimya texnologiyası.Yapışdırıcı materiallar Bakı
Memarlıq abidələrinin qorunması və bərpası 2012 199 s. Texniki elmlər Memarlıq Bakı
Metallar texnologiyası və materialşünaslıq Aslanov T. 2012 558 s. Texniki elmlər Metalların texnologiyası. Maşiqayirma Bakı
Nizami Gəncəvinin memarlıq düşüncələri 2012 75 s. Texniki elmlər Memarlıq Bakı
Tarixi şəhərin layihələndirmədən əvvəl tədqiqi 2005 123 s. Texniki elmlər Memarlıq Bakı
Təcrübi verilənlərin işlənməsinin informasiya texnologiyaları Musayeva N.F. 2007 245 s. Texniki elmlər Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi Bakı
Orta əsr Azərbaycan memarlığında stalaktitlər və onların tətbiq imkanları Şərifova A. 2013 160 s. Texniki elmlər Memarlıq Bakı
Bakı şəhərinin yaşayış memarlığı Nəcəfova M. 2013 120 s. Texniki elmlər Memarlıq Bakı
Alternativ regenerativ enerji sistemləri.Dərslik Cəlilov M.F. 2009 412səh. Texniki elmlər Elektrotexnika. Radiotexnika. Materiallar müqaviməti Bakı
Azərbaycanın mədəni sərvəti layihəsi çərçivəsində unudulmaqda olan parça, tikmə və milli geyimlərin dirçəlməsi üzrə ustad dərslər 2016 24 səh. Texniki elmlər Memarlıq Bakı
Bakı memarlıq abidələrində fasad heykəltaraşlıq nümunələri.XIX əsrin sonu - XX əsrin əvvəlləri Əliyev E.T. 2010 334 səh. Texniki elmlər Memarlıq Bakı
Bakı simfoniyası 2015 202 səh. Texniki elmlər Memarlıq Bakı
Bərpa olunan enerji mənbələrinin energetika sisteminə inteqrasiyasıda hidroakkumulyasiya elektrik stansiyalarının rolu Cəfərov t. 2013 87 səh. Texniki elmlər Elektrotexnika. Radiotexnika. Materiallar müqaviməti Bakı
Cihaz elementlərinin hazırlanma texnologiyası Haşımov Q.B. 2007 312 səh. Texniki elmlər Metalların texnologiyası. Maşiqayirma Bakı
Dağ qara torpaqlarda qida maddələrinin ehtiyyatı və eroziyanın onlara təsiri Qiyasi H.Ə. 2010 192 səh. Texniki elmlər Dağ mədən işləri. Metallar Bakı
Dünyanın coğrafi mənzərəsi. Cild 1. Dünyanın ümumi xüsusiyyətləri Maksakovski V.P. 2010 490 səh. Texniki elmlər Universal məzmunlu ədəbiyyat Bakı
Elektron imza, elektron kommersiya (İnformatika) Quliyev N.Ə. 2008 344 səh. Texniki elmlər Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi Bakı
Elektronikada nanotexnologiyalar və nanomateriallar.I hissə Nanotexnologiyalar Orucov H.S.,Əbiyev Ç.İ.Sadiqov O.M.,Həsənova M.Ş. 2017 196 səh. Texniki elmlər Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi Bakı
Energetika varlıqla yoxluğun astanasında Cəfərov T.D. 2015 2015 səh. Texniki elmlər Elektrotexnika. Radiotexnika. Materiallar müqaviməti Bakı
İstilik aparatları.Dərs vəsaiti Mürşüdlü Ç.C.,Məmmədov Q.Ə. 2018 382 səh. Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar Bakı
Karbohidrogen yataqlarının lay suları və işlənmənin texniki-iqtisadi göstəriciləri Hüseynov F.Ə., Kazımov Ş.P. 264səh. Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar Bakı
Köhnə Bakı 31 səh. Texniki elmlər Memarlıq Bakı
Landşaftların şəhərsalmanın fitocoğrafi xüsusiyyətlərinin tədqiqi Əskərova H. 2012 184 səh. Texniki elmlər Memarlıq Bakı
Maşınların etibarlılığının texnoloji təminatı.Dərs vəsaiti Şirzadov F.M. 2018 219səh. Texniki elmlər Metalların texnologiyası. Maşiqayirma Bakı
Muğan maddi-mədəniyyət abidələri .Elmi araşdırma Mirzəzadə Ə. 2016 160 səh. Texniki elmlər Memarlıq Bakı
Naqilsiz rabitə texnologiyaları Məmmədov İ.Ə.,Gözəlov E.B.,Məmmədov Ə.A. 2012 624 səh. Texniki elmlər Elektrotexnika. Radiotexnika. Materiallar müqaviməti Bakı
Naxçıvan Muxtar Respublikasının geoloji-geofiziki və faydalı qazıntılar xəritələri atlası 2000 75 səh. Texniki elmlər Dağ mədən işləri. Metallar Bakı
Qobustan pirləri 2009 11 səh. Texniki elmlər Memarlıq Bakı
Şirvan orta əsrlərdə (IX-XVII əsrlər) Abbasova E. 2019 292 səh. Texniki elmlər Memarlıq Bakı
İsitmə, bentiyasiya və havanın kondisiyasiyalaşdırması. Layihələndirmə normalaarı 2017 77səh. Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar Bakı
Suvarma əkinçiliyi.Dərs vəsaiti Hacıyev C.Ə.,Allahverdiyev E.R.,İbrahimov A.Q. 2012 224 səh. Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar Bakı
Tribologiyanın əsasları Şirzadov F.M. 2018 271 səh. Texniki elmlər Elektrotexnika. Radiotexnika. Materiallar müqaviməti Bakı
Tribotexniki avadanlıq və vasitələr.Dərs vəsaiti Şirzadov F.M. 2018 304 səh. Texniki elmlər Elektrotexnika. Radiotexnika. Materiallar müqaviməti Bakı
Yeraltı suların dinamikası Məmmədova E.A. 2012 206 səh. Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar Bakı
Ümumi hidrogeologiya Kazımov S.M.,Səfərov A.V., Tağıyev İ.İ.,Abasov M.M. 2008 155 səh. Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar Bakı
Şəhər mühiti və reklam Atakişiyev H. 2004 112s. Texniki elmlər Memarlıq Bakı
İosif Vikentyeviç Qoslavski (1865-1904) Fətullayev-Fiqarov Ş. 2013 68səh. Texniki elmlər Memarlıq Bakı
Meliorasiya və su təsərrüfatı.Ensiklopediya Əhmədzadə Ə.C.,Həşimov A.C. 2016 647səh. Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar Bakı
Memarlıq və arxeoloji abidələrdə ölçmə işləri (metodik vəsait) Məmmədov F. 2016 144səh. Texniki elmlər Memarlıq Bakı
Azərbaycan memarlıq abidələrinin tipologiyası XI - XVII əsrlər Əmənzadə R. 2016 144səh. Texniki elmlər Memarlıq Bakı
Şəhərin çoxfunksiyalı kompleksləri Hüseynov E.F., Yusufov N.O. 2007 208səh. Texniki elmlər Memarlıq Bakı
Assembler proqlamlaşdırma dili x86 Linix (64 bit) Sadıxov Ə. 2012 62 səh. Texniki elmlər Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi Bakı
İşğal altındakı tarixi-dini abidələrimiz Məmmədov N. 2015 96 səh. Texniki elmlər Memarlıq Bakı
Fotojurnalistika 118səh. Texniki elmlər Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi Bakı
Azərbaycan Respublikasında alternativ enerji mənbələrindən istifadənin inkişafı prespektivləri 2004 45səh. Texniki elmlər Elektrotexnika. Radiotexnika. Materiallar müqaviməti Bakı
Şirvan şəhərinin baş planı. İzahat yazısı 2016 244 səh. Texniki elmlər Memarlıq Bakı
Beynəlxalq abidələr və tarixi yerlər günü 2018 Texniki elmlər Memarlıq Bakı
Buxar və qaz turbinli istilik elektirik stansiyalarının köməkçi avadanlıqlarıalarının köməkçi Məmmədova C.P., Abdullayeva G.K., Babayeva S.Ş. və baş. 2007 191 səh. Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar Bakı
Fərdi kompüterlər (dərs vəsaitləri) Məmmədov M.İ., Zeynalov Z.H. 2016 118 səh. Texniki elmlər Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi Bakı
Həcmi hidravlik maşınlar.Dərslik Əzizov Ə.H., Qarayev M.A.,Heydərov H.Ə., Ağaməmmədov S.Ə. 2010 601 səh. Texniki elmlər Metalların texnologiyası. Maşiqayirma Bakı
Hərbi mühəndis ekologiyası Bayramov a.A. 2014 372 səh. Texniki elmlər Hərbi elm. Hərbi iş Bakı
Təsviri incəsənətin nəzəriyyəsi İbrahimov T. 2017 106 səh. Texniki elmlər Memarlıq Bakı
İnformatika.Dərslik Xəlilov M.S. 2009 330 səh. Texniki elmlər Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi Bakı
Kompyuter və informasiya-kommunkasiya texnologiyaları.Mühazirələr konspekti (1 hissə) Allahverdiyev N., Namazov M. 2012 157 səh. Texniki elmlər Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi Bakı
Kiçik Qafqazın faydalı qazıntı yataqları Səfərov E.İ. 2012 120 səh. Texniki elmlər Təbiət elmləri bütövlükdə Bakı
Maşınqayırma müəssisələrinin layihələndirilməsi və renjvasiyası.Dərslik Qasımov Ə.S., Yusubov N.D. 2007 391 səh. Texniki elmlər Metalların texnologiyası. Maşiqayirma Bakı
Mərkəzdənqaçma nasoslarının özlü mayelərlə işləməsi.Dərs vəsaiti Qarayev M.A., Əzizov Ə.H., Mahmudov S.A., Əzizov V.H. 2008 196 səh. Texniki elmlər Metalların texnologiyası. Maşiqayirma Bakı
Mərkəzi Kür pilot hövzə rayonu üzrə çay hövzəsinin idarə edilməsi planı: Ağstafaçay,Tovuzçay, Şəmkirşay və Gəncəcay çay hövzələri 2013 95 səh. Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar Bakı
Neft mədən texnikasının təmiri və bərpası Məmmədov V.T., Mirzəyev O.H. 2012 285 səh. Texniki elmlər Dağ mədən işləri. Metallar Bakı
Neft-qaz mədən avadanlıqlarının texniki diaqnostikasının əsasları Mirzəyev O.H. 2012 159 səh. Texniki elmlər Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi Bakı
Rəqəm tənzimləmə sistemləri.Mühazirələr Rüstəmov Q.Ə. 2016 289 s. Texniki elmlər Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi Bakı
Texniki dizayn və erqonomika Ərəbov R.B. 2013 111 с. Texniki elmlər Memarlıq Bakı
Təsviri və tətbiqi incəsənət 76 s. Texniki elmlər Memarlıq Bakı
Yerqurluşu.Yerqurluşunun elmi əsasları.I cilid 2007 224s. Texniki elmlər Dağ mədən işləri. Metallar Bakı
İqtisadi informatika və iqtisadiyyatda informasiya texnologiyaları Quliyev R.H. 2017 448 s. Texniki elmlər Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi Bakı
İslam memarlığı və inşaat Abasov A.X., Abasov E.A., Hüseynova E.N. 2010 84 s. Texniki elmlər Memarlıq Bakı
Şəbəkə mühitində paylanmış hesablama sistemlərinin yaradılması texnologiyaları Ələkbərov R.Q., Həşimov M.A., 2015 74 s. Texniki elmlər Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi Bakı
C++ proqramlaşdırma dili Sadıxov Ə. 2011 123 Texniki elmlər Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi
İnteryer mühitinin dizaynı Ağayeva N. 2013 312 səh. Texniki elmlər Memarlıq Bakı
İstilik texnikası Quliyev Ə.M. 2012 302 səh. Texniki elmlər Metalların texnologiyası. Maşiqayirma Bakı
Mebel və onun interyerdə optimal təşkilatı prinsipləri Ağayeva N. 2019 128 səh. Texniki elmlər Memarlıq Bakı
Neft-qaz qurğularının texnoloji proseslərinin modelləşdirilməsi Səlimova V.H. 2019 92səh. Texniki elmlər Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi Bakı
Əsaslar və özüllər in hesablanması və layihələndirilməsi. Dərs vəsaiti Abbasov Q. 2019 278 səh. Texniki elmlər Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi Bakı
Təbiət sularının təmizlənməsi və emalı Kəngərli A.S. 1997 246səh. Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar Bakı
Çıraqqala və gil -gilçay səddinin qorunması və istifadəsi Abdulbəyli N.İ. 2019 81 səh. Texniki elmlər Memarlıq Bakı
Yanğın partlayış təhlükəli qazlardan yarana biləcək qəzaların ləğvi planının işlənməsi abdulov Ş.Ə. 2019 72 səh. Texniki elmlər Hərbi elm. Hərbi iş Bakı
Dərin dərə və cay üzərindən avtomobil yolu körpüsünün hündür dayaqlarının layihələndirilməsi və inçaası texhologiyasının seçilməsii Abdinli N.M. 2019 68 səh. Texniki elmlər Nəqliyyat komunkasiya tikintisi Bakı
Beton məmulatları istehsalının paylanmış informasiya idarəetmə sisteminin işlənməsi Ağayeva M.R. 2019 62 səh. Texniki elmlər Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi Bakı
Bitum əsaslı hidroizolyasiya materiallarının keyfiyyətinin yaxşılaşdırılması Allahverdiyev T.N. 2019 69 səh. Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı Bakı
Yüksək mərtəbəli binaların konstruktiv həlləri və hesablanması Alpaşayev L.F. 2019 64 səh. Texniki elmlər Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi Bakı
Şanlıurfa Şəhərinin Qonaqları,onların memarlıq bədii xüsusiyətləri və bərpa məsələləri Altun Eyyup Mehmet oğlu 2019 163 səh. Texniki elmlər Memarlıq Bakı
Bərpa olunmuş abidələrin elmi təhlili Hüseynova A.M. 2019 93 səh. Texniki elmlər Memarlıq Bakı
Online rejimində strateji obyektlərin əsas yükdaşıyan modulların vəziyyətlərinin monitorinq sisteminin işlənməsi Mehdibəyli A.A. 2019 73 səh. Texniki elmlər Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi Bakı
Daşınmaz əmlakın xərclər üsulu ilə qiymətləndirilməsi Zeynalov A.S. 2019 57 səh. Texniki elmlər Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi Bakı
Kombinə edilmiş üsullar ilə poladların möhkəmliyinin artırılması Ağayev R.M. 2019 75 səh. Texniki elmlər Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi Bakı
Bakı universitetlərinin formalaşma xüsusiyyətləri və müasir tələblərə uyğun memarlıq - planlaşdırılması Ağazadə D.İ. 2019 79səh. Texniki elmlər Memarlıq Bakı
Yeni tikililərin ekspertizasının və qiymətləndirilməsinin nəticələrinin tədqiqi Babayeva K.V. 2019 66səh. Texniki elmlər Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi Bakı
Reklam müasir mədəniyyət fenomeni kimi Hüseynzadə H.T. 2019 76səh. Texniki elmlər Memarlıq Bakı
Əyilən elementlərin maili kəsiklər üzrə möhkəmliyinə qabaqcadan gərginləşmənin təsirinin tədqiqi Məhərrəmov H.E. 2019 59səh. Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı Bakı
Yanğın - partlayış təhlükə potensiallı obyektlərdə baş verən qəzalar,onların proqhozlaşdırılması və təhlükəsizliyin təminatının psixoloji aspektləri Baloğlanlı R.İ. 2019 66səh. Texniki elmlər Hərbi elm. Hərbi iş Bakı
Türk evlərinin dekorativ tərtibat xüsusiyyətləri (XIX - XX əsrlər Bağırlı C. 2019 87səh. Texniki elmlər Memarlıq Bakı
Çoxmərtəbəli binalar üçün sərnişin liftinin bucurqadının konstruksiyasının təkmilləşdirilməsi Bəkirov O.A. 2019 75səh. Texniki elmlər Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi Bakı
Bədii obrazın yaradılmasında işığın tətbiqi Cahangirova K.Ş. 2019 103 səh. Texniki elmlər Memarlıq Bakı
Tədris müəssisələrinin formalaşmasında memarlıq dizayn problemləri Cavanlı S.M. 2019 118səh. Texniki elmlər Memarlıq Bakı
Asbest-sement məmulatları istehsalının informasiya idarəetmə sisteminin işlənməsi Cəbrayılov A.A. 2019 64 səh. Texniki elmlər Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi Bakı
Şəhər mühitində kiçik bağların rolu (Bakı şəhərinin nümunəsində) Emir Vural Arafat 2019 82səh. Texniki elmlər Memarlıq Bakı
Qabırğalı mərtəbə arası örtüklərin dinamiki yüklərin təsirinə hesablanması Əhmədov F.N. 2019 98səh. Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı Bakı
Qarabağlı mərtəbə arası örtüklərin dinamiki yüklərin təsirinə hesablanması Əhmədov F.N. 2019 98səh. Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı Bakı
Ağac-yonqar piltələr istehsalının informasiya idarəetmə sisteminin işlənməsi Gəncəlizadə Ə.M. 2019 56səh. Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı Bakı
Şəhər mühitində ictimai məkanların formalaşması (Bakı timsalında) Hacıyev M.V. 2019 99səh. Texniki elmlər Memarlıq Bakı
Müasir dövrdə dini kompleks mühitinin dizaynı Hacızadə K.T. 2019 121səh. Texniki elmlər Memarlıq Bakı
Bakı şəhərində müalicə-profilaktika müəssisələrinin memarlıq planlaşdırma xüsusiyyətləri (xəstəxanaların timsalında) Haqverdiyev N.T. 2019 77 səh. Texniki elmlər Memarlıq Bakı
Binaların mikroiqlim sistemlərinin enerji təchizatında alternativ üsullardan istifadə texnologiyalarının tədqiqi Hüseynli O.E. 2019 71səh. Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar Bakı
Vülkan süxurlarının tətbiqi ilə alınmış kompozisiya yapışdırıcıları əsasında səmərəli xırdadənəli beton tərkiblərinin işlənməsi Hüseynov C. N. 2019 67səh. Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı Bakı
Sürüşməyə və yeyilməyə qarşı davamlı yarımsərt örtüklərin konstruktiv özəlliklərin konstruktib özəlliklərin konstruktiv ğzğllikləri və inşa texnologiyası Həsrətzadə V.R. 2019 66səh. Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı Bakı
Mebel istehsalı üçün termoplastik kompozitlərin hazırlanma texnologiyasının işlənməsi Həsənova S.A. 2019 66səh. Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı Bakı
Mebel istehsalı üçün termoplastik kompozitlərin hazırlanma texnologiyasının işlənməsi Həsənova S.A. 2019 66səh. Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı Bakı
Birmərtəbəli sənaye binalarının silindirik örtüklərinin seysmik yüklərə müqavimətinin tədqiqi Həsənli S.N. 2019 93səh. Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı Bakı
İstilik cictemlərində qidalandırıcı suyun səmərəliliyinin yüksəldilməsi İsmayılzadə Z.S. 2019 83 səh. Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar Bakı
Azərbaycanın işğal altında olan rayonlarının yol-xidməti mərkəzlərinin memarlıq-planlaşdırma xüsusiyyətləri (Kəlbəcər rayonu timsalında) Kazımov V.A. 2019 126səh. Texniki elmlər Memarlıq Bakı
İstiyə davamlı poladlarda zədələnmələrin inkişafına dartıcı gərginliklərin statiki təsirinin araşdırılması Kərimov T. R. 2019 66səh. Texniki elmlər Metalların texnologiyası. Maşiqayirma Bakı
Qabaqcadan gərginləşdirilmiş rigelli coxmərtəbəli binaların hesablanması Kərimova İ.A. 2019 88 səh. Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı Bakı
Teatr interyerlərinin dekoeativ tərtibat xüsusiyyətləri (tamaşa rolları timsalında XIX - XX əsr) Kərimova V.V. 2019 71səh. Texniki elmlər Memarlıq Bakı
Azərbaycanda tamaşa və konsert binalarının memarlığı və onların mühafizə problemləri Mustafayeva L.Z. 2019 85 səh. Texniki elmlər Memarlıq Bakı
Ornamental incəsənətdə elmi naliyyətlərin tətbiqi Maniyeva Ə.H. 2019 75səh. Texniki elmlər Memarlıq Bakı
Çoxmərtəbəli binaların tir və tirsiz konstruksiyalarının müqayisəli təhlili Mazlum Salih Kaya Mustafa 2019 69səh. Texniki elmlər Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi Bakı
Üzlük piltələrin istehsalının intellektual monitorinq və nəzarət sisteminin yaradılması Mehdixanlı Ş.K. 2019 52 səh. Texniki elmlər Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi Bakı
Küçə - yol şəbəkəsi elementlərində hərəkətin təhlükəsizliyinin təmin edilməsi yolları Mehdiyev H.G. 2019 76səh. Texniki elmlər Nəqliyyat komunkasiya tikintisi Bakı
Müasir qrunt - metal kompozit körpülərin layihələndirilməsi prinsiplərinin tədqiqi və təkmilləşdirilməsi Mehdiyev Y.Ə. 2019 70 səh. Texniki elmlər Nəqliyyat komunkasiya tikintisi Bakı
Holçim Bakı zavodunun avtomatlaşdırılmış idarə sistemində yeniliklər.Mövcud olan proqram təminatına əlavələr. Heybətova M.Ə. 2019 70səh. Texniki elmlər Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi Bakı
Yol hərəkəti təhlükəsizliyinin təmin olunma tədbirinin işlənməsi Muradov A. 2019 51səh. Texniki elmlər Nəqliyyat komunkasiya tikintisi Bakı
Üçmərtəbəli çərçivə - rabitəli sxemli karkas binaların zirzəmi mərtəbəsində diafraqmaların yerləşdirilməsi problemləri və təklifləri. Musayev N.E. 2019 69 səh. Texniki elmlər Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi Bakı
Ticarət binalarının memarlıq planlaşdırma xüsusiyyətləri (Bakının timsalında) Mustafayeva A.E. 2019 108 səh. Texniki elmlər Memarlıq Bakı
Dəmir - beton qabırğalı tirlərdən ibarət körpülərin aşırım qurğusunun səmərəli işinin tətbiqi Məlikzadə S.Ə. 2019 62 səh. Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı Bakı
Əyilən düzbucaqlı en kəsikli dəmir - beton elementlərin qeyri - xətti deformasiya modeli əsasında normal kəsiklər üzrə möhkəmliyə hesablanması Məmmədli Ş.A. 2019 73 səh. Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı Bakı
Dəmir- beton tirlərin qısamüddətli dinamiki yüklərin təsirinə hesablanması Məmmədov F.B. 2019 78səh. Texniki elmlər Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi Bakı
Şəhər mühitinin bədii-dizayn tərtibatının inkişaf yolları (Bakının nümunəsində) Məmmədova S.S. 20119 84 səh. Texniki elmlər Memarlıq Bakı
Hidrofol dəyirmanında şlamın alınması texnoloji prosesinin idarəetmə alqoritminin işlənməsi Məcidov F.P. 2019 81 səh. Texniki elmlər Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi Bakı
Binanın kommunkasiya sistemlərinin avtomatlaşdırılmış idarəsi. Ağıllı binalar (Smart House) Məmmədli R.F. 2019 120 səh. Texniki elmlər Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi Bakı
Qazanxana qurğularında yanacaqların istilikötürmə qabiliyyətinin artırılmasının tədqiqi Məmmədov S.Z. 2019 86səh. Texniki elmlər Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi Bakı
Qrunt sularının səviyyəsinə avtomatlaşdırılmış nəzarət - ölçmə sistemi Məmmədova G.R. 2019 58səh. Texniki elmlər Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi Bakı
Turist - rekresiya sistemlərinin landşaft həlli Nağızadə Ə.Ş. 2019 76səh. Texniki elmlər Memarlıq Bakı
çoxmərtəbəli yaşayış binasının zəlzələ rəqslərinin tədqiqi. Novruzov B.H. 2019 78səh. Texniki elmlər Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi Bakı
yerli xammal və texnogen tullantıların tətbiqi ilə suvaq tərkibinin işlənməsi və xassələrinin öyrənilməsi Şükürova N.X. 2019 68 səh. Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı Bakı
Zivər bəy Əhmədbəyov irsinin mühafizə və istifadə problemləri Nəbiyeva S.H. 2019 91 səh. Texniki elmlər Memarlıq Bakı
Abşeron rayonunda çox mərtəbəli yaşayış binasının tikintisinin kompleks iriləşdirilmiş şəbəkəli modelinin tədqiqi Ağabəyov A.İ. 2019 63 səh. Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı Bakı
Yüksək rütubətli iqlim şəraitində binalarda üfiqi monolit dəmirbeton konstruksiyaların betonlanması texnologiyasının tədqiqi Məmmədli R.R. 2019 68 səh Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı Bakı
Çoxmərtəbəli monolit dəmirbeton binalarınntikintisində təşkilatı - texnoloji hədlərin araşdırılması Nuriyev L.Ə. 2019 62 səh. Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı Bakı
Məsaməli beton bloklu hörgülərdə bəzək işlərinin aparılması xüsusiyyətlərinin tədqiqi Nərimanov V.İ. 2019 65 səh. Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı Bakı
Yol-inşaat maşınlarının əsas parametrlərinin təyin olunma metodikasının işlənməsi Ocaqov Ə.C. 2019 92 səh. Texniki elmlər Nəqliyyat komunkasiya tikintisi Bakı
Yol-inşaat maşınlarının əsas parametrlərinin təyin olunma metodikasının işlənməsi Ocaqov Ə.C. 2019 92 səh. Texniki elmlər Metalların texnologiyası. Maşiqayirma Bakı
Mərtəbəarası örtüklərin həddi-müvazinət üsulu ilə hesablanmasının təkmilləşdirilməsi Orucov E.F. 2019 72 səh. Texniki elmlər Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi Bakı
Monolit dəmirbeton tikillərin istehsalının kompleksinin səmərəliliyinin artırılması yollarının araşdırılması Qafarova F.S. 2019 66 səh. Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı Bakı
Komputer şəbəkələrində big data analitikası əsasında anomaliyaların aşkarlanması alqoritm və metodların tətbiqi Qarayev E.V. 2019 73 səh. Texniki elmlər Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi Bakı
Yol tikintisi üçün sərt beton tərkiblərinin işlənmsi və xassələrinin öyrənilməsi Qarayev Z.M. 2019 63 səh. Texniki elmlər Nəqliyyat komunkasiya tikintisi Bakı
Abşeronun köhnə sənaye binalarının rekonstruksiya problemləri (Sumqayıt şəhəri timsalında) Qasımlı F.A. 2019 73 səh. Texniki elmlər Memarlıq Bakı
Quba - Qusar rayonlarında torpaq sürüşmələrinin tədqiqi və dayanıqlıq tədbirlərinin işlənməsi Qayıbxanov E.İ. 2019 66 səh. Texniki elmlər Hərbi elm. Hərbi iş Bakı
Şəhər mühiti elementlərinin təşkili problemləri Cəmilə M.Q. 2019 75 səh. Texniki elmlər Memarlıq Bakı
Betonun qeyri xətti sürüngənliyini nəzərə almaqla dəmirbeton tirlərin normal kəsiklər üzrə möhkəmliyə hesablanması Quliyev R.Ə. 2019 59 səh. Texniki elmlər Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi Bakı
Asfaltbeton yol örtüklərinin inşa texnologiyasının nəqliyyat vasitələri hərəkətinin təhlükəsizliyinə təsirinin tədqiqi Quliyev A.N. 2019 59 səh. Texniki elmlər Nəqliyyat komunkasiya tikintisi Bakı
Aerodromların tikintisində torpaq yatağının şaxtaya davamlılığının təmin edilməsi üçün əhənglə bərkidilmiş qruntlardan istifadə edilməsinin tədqiqi Quliyev Ə.Y. 2019 50 səh. Texniki elmlər Nəqliyyat komunkasiya tikintisi Bakı
Şəhərin tarixi mərkəzinin yaşıllaşdırılmasının memarlıq-planlaşdırma prinsipləri Qürbətova V.Ə. 2019 71 səh. Texniki elmlər Memarlıq Bakı
Üzvi-mineral əlavələr əsasında çökməyən və çatadavamlı betonların alınması Qədimaliyev R.C. 2019 65 səh. Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı Bakı
Maye halında olan maddələrin miqdarına avtomatlaşdırılmış nəzarət-ölçmə sisteminin işlənməsi və tədqiqi Qəfərov M.N. 2019 50 səh. Texniki elmlər Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi Bakı
Bakının şəhərətrafı istirahət zonalarının landşaft həlli Rzayev A.N. 2019 75 səh. Texniki elmlər Memarlıq Bakı
Bakı şəhərində çoxmərtəbəli yaşayış binalarının memarlıq-planlaşdırma prinsipləri Rəhimova Ə.E. 2019 79 səh. Texniki elmlər Memarlıq Bakı
Şüşə istehsalında texnoloji prosesin idarəetmə alqoritminin işlənməsi Sabirli E.Y. 2019 66 səh. Texniki elmlər Kimya texnologiyası.Yapışdırıcı materiallar Bakı
Sugeno tipli 2-girişli qeyri-səlis idarəetmə sisteminin sintez olunması, tədqiq olunması və dəmir-beton məmulatları istehsalında tətbiq olunması Salayev M.M. 2019 74 səh. Texniki elmlər Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi Bakı
Sugeno tipli 2-girişli qeyri-səlis idarəetmə sisteminin sintez olunması, tədqiq olunması və dəmir-beton məmulatları istehsalında tətbiq olunması Salayev M.M. 2019 74 səh. Texniki elmlər Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi Bakı
Əyilməyə işləyən dəmir-beton elementlərin kəsici qüvvənin təsirinə işinin tədqiqi Rzayeva S.Ə. 2019 85 səh. Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı Bakı
Nəqliyyat qurğularında istifadə olunan svayların səmərəli işinin tədqiqi və təkmilləşdirilməsi Səmədov A.N. 2019 83 səh. Texniki elmlər Nəqliyyat komunkasiya tikintisi Bakı
Paylayıcı qaz təchizatı sisteminin etibarllıq göstəricilərinin qiymətləndirilməsinin tədqiqi Səmədli S.Ə. 2019 62 səh. Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar Bakı
Səmərəli şüşəlifli beton tərkibinin işlənməsi və tədqiqi Səmədov O.İ. 2019 65 səh. Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı Bakı
Sumqayıt şəhərinin mədəni-maarif binalarının memarlıq-planlaşdırma inkişafı Təhməzli i.F. 2019 82 səhş Texniki elmlər Memarlıq Bakı
Sement istehsalında qurudulma texnoloji prosesinin avtomatlaşdırılmış idarəetmə sisteminin işlənməsi və tədqiqi Xanəliyev N.R. 2019 75 səh. Texniki elmlər Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi Bakı
Verilənlər bazarlarının analizində tələb olunan biliklərin seçilməsi prosesinin intellektual (data mining) sisteminin işlənməsi Yaqublu M.F. 2019 104 səh. Texniki elmlər Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi Bakı
Mamdani tipli üç girişli qeyrisəlis idarəetmə sisteminin sintez olunması, tədqiq olunması və sement istehsalında tətbiq olunması Məmmədov Y.P. 2019 63 səh. Texniki elmlər Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi Bakı
Struktur konstruksiyaların konstruktiv həlləri və onların hesablanması Yusifov Y. N. 2019 130 səh. Texniki elmlər Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi Bakı
Van şəhərində dini abidələrinin memarlığı və onların mühafizəsi problemləri Çiçək Sinan süleyman oğlu 2019 160 səh. Texniki elmlər Memarlıq Bakı
Abşeronun şimal dəniz kənarı zonasında istirahət mərkəzlərinin yenidən qurulması (Mərdəkan timsalında) Ömər Duman Yusif oğlu 2019 74 səh. Texniki elmlər Memarlıq Bakı
İçərişəhər ərazisində son illər ərzində aşkar olunmuş abidələrin qorunması və istifadəsi Ömərova F.S. 2019 101 səh. Texniki elmlər Memarlıq Bakı
Binaların həcmi-fəza təşkilində gecə işıqlandırmasının təsiri İbrahimli M.F. 2019 84 səh. Texniki elmlər Memarlıq Bakı
Mühəndis seysmometrik stansiyalardan alınan informasiyalara görə binaların zəlzələyə davamlığının tədqiqi İbrahimli Elvin Əli oğlu 2019 85 səh. Texniki elmlər Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi Bakı
Qəsəbə tipli azmərtəbəli yaşayış kompleksinin tikintisinin təşkilində iriləmişdirilmiş şəbəkəli modelinin tədqiqi Rüstəmov F.Y. 2019 57səh. Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı Bakı
Əlaqəli karkas sxemli binalarda rigerlərin layihələndirilməsinin bəzi problemləri İslamzadə A.İ. 2019 69 səh. Texniki elmlər Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi Bakı
Dəniz neft-qaz çıxartma platformalarında təhlükəsizlik problemləri İsmayılzadə İ.A. 2019 72 səh. Texniki elmlər Hərbi elm. Hərbi iş Bakı
İncəsənətdə dekorativ mozaika və onun bədii inkişafı Şiribəyli Z.H. 2019 86 səh. Texniki elmlər Memarlıq Bakı
Şəhər ərazilərinin səmərəli istifadə olunması baxımından bina və qurğuların planlaşdırılması Şirəliyev K.D. 2019 68 səh. Texniki elmlər Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi Bakı
Çoxmərtəbəli monolit dəmirbeton binaların şəbəkəli modelinin resursların bölüşdürülməsi ilə optimallaşdırılmasının tədqiqi Şıxməmmədov R.V. 2019 66 səh. Texniki elmlər Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi Bakı
Hibrid intellektual idarəetmə sisteminin sintez olunması, tədqiq olunması və asbestsement məmulatları istehsalında tətbiq olunması Şərifova N.N. 2019 66səh. Texniki elmlər Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi Bakı
Bakı şəhərində mövcud 9 mərtəbəli yaşayış binasının texniki vəziyyətinin təhlili və qiymətləndirilməsi Əhmədova G.A. 2019 43 səh. Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı Bakı
Mineral tozların tətbiqi ilə aktivləşdirilmiş yüksək möhkəmlikli betonların alınması Əhmədli N.Z. 2019 73 səh. Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı Bakı
Dağlıq Qarabağ abidələrinin bərpa problemləri Əkbərli Ə.V. 2019 79 səh. Texniki elmlər Memarlıq Bakı
Abşeron malikanələrinin qorunması və istifadəsi (XIX əsr-XX əsrin əvvəli) Əli-məmmədova N.E. 2019 71 səh. Texniki elmlər Memarlıq Bakı
Avtomobil yollarında nəqliyyat axınlarının hərəkət surətinin idarə olunması xüsusiyyətləri Əliyev Ü.V. 2019 59 səh. Texniki elmlər Nəqliyyat komunkasiya tikintisi Bakı
Yol geyimlərinin əsaslarında geosintetik materiallardan istifadə olunmasının tədqiqi Əliyeva M.B. 2019 68 səh. Texniki elmlər Nəqliyyat komunkasiya tikintisi Bakı
Marşurt avtobuslarının konstruktiv təhlükəsizliliyinin tədqiqi Ələsgərli F.S. 2019 77 səh. Texniki elmlər Nəqliyyat komunkasiya tikintisi Bakı
Elmi əsərlərin xassələrin saxlanması və emalı üçün informasiya sistemi Əsədov K.T. 2019 65 səh. Texniki elmlər Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi Bakı
Elmi əsərlərin xassələrin saxlanması və emalı üçün informasiya sistemi Əsədov K.T. 2019 65 səh. Texniki elmlər Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi Bakı
Marşurt avtobuslarının hərəkət təhlükəsizliliyinin yüksəldilməsi Əhədov R.Ə. 2019 81 səh. Texniki elmlər Nəqliyyat komunkasiya tikintisi Bakı
Azərbaycanda informatikanın təşəkkürü 2010 172 səh. Texniki elmlər Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi Bakı
Betonlar möhkəmliyin yoxlama qaydaları 29səh. Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı Bakı
Elektron qurğularının əsasları. Cild 3. Rəqəm qurğuları Paşayev A.M., Həsənov A.R.,isgəndərov l.Ə., Əbdurəhimov F.A. 2014 323 səh. Texniki elmlər Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi Bakı
Elektron qurğularının əsasları.Cild !. Elektron qurğularının element bazası Paşayev A.M., Həsənov A.R.,isgəndərov l.Ə., Əbdurəhimov F.A. 2014 313 стр. Texniki elmlər Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi Bakı
H.Əliyev adına neft emalı zavodunun moderinizasiyası və yenidənqurulması layihəsinin əmtq sənədi 2017 132 səh. Texniki elmlər Dağ mədən işləri. Metallar Bakı
İqtisadi informatika Məmmədova A., Əlizadə M., Nəcəfova V. 2017 557 səh. Texniki elmlər Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi Bakı
Materiallar müqavimətindən məsələlər (həlli ilə) Sazairov Ə. 2015 307 səh. Texniki elmlər Elektrotexnika. Radiotexnika. Materiallar müqaviməti Bakı
Naxçıvanın tarixi abidələri Baöşəliyev V., Quliyeva F. 2017 212 səh. Texniki elmlər Memarlıq Bakı:Nurlan
Qida texnologiyasının proses və aparatları kursu üzrə mühazirə materialları 2011 182 səh. Texniki elmlər Kimya texnologiyası.Yapışdırıcı materiallar Bakı
Təsviri sənət - müəllimlər üçün metodik vəsait Cəlilova y. 2012 80 с. Texniki elmlər Memarlıq Bakı
Texniki biliklərin əsasları Bayramov Ə.R.,Vəliyev N.T., Axundzadə R.M.Y. 2011 256 səh. Texniki elmlər Universal məzmunlu ədəbiyyat Gəncə
Tətbiqi mexanika Bayramov Ə.R.,Vəliyev N.T., Abbasoc T.B. 2011 Texniki elmlər Elektrotexnika. Radiotexnika. Materiallar müqaviməti Gəncə
Şərq miniatür sənətində kompozisiya qurluşunda forma və üslub xüsusiyyətləri. Hacıyev İ.A. 2012 90 səh. Texniki elmlər Memarlıq Bakı - Təknur
İnteryerin dizayn tərtibatı və avadanlığın təşkili.Metodik vəsait Ağayeva N. 2007 37c. Texniki elmlər Memarlıq Bakı
Monolit dəmirbeton işlərinin texnologiyası Fərzəliyev S.A., Bələgözov Ə.M. 2019 216 səh. Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı Bakı
Azərbaycanın şimal-qərb regionunun memarlıq abidələri Məmmədova G.,Hacıyeva S. 2014 272 səh. Texniki elmlər Memarlıq Bakı
Dəmir yollarının axtarışı və layihələndirilməsi Nobruzov M.F. 2000 44 səh. Texniki elmlər Nəqliyyat komunkasiya tikintisi Bakı
İnformasiya texnologiyaları institutu Abdullayev S., Abasova S. 2017 50səh. Texniki elmlər Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi Bakı
İnteryer qrafikası Ağayeva N. 2014 108 səh. Texniki elmlər Memarlıq Bakı
Yol - nəqliyyat hadisələrin tədqiqi və avtotexniki ekspertizası Bayramov R., Çobanzadə İ. 2005 350 səh. Texniki elmlər Nəqliyyat komunkasiya tikintisi Bakı
Azərbaycan nefti və polşalı mühəndis Pavel Pototski Məmmədov R.H., Həsənov V.M., Əzizova R.M. 2005 130 səh. Texniki elmlər Dağ mədən işləri. Metallar Bakı
Dünya neft elminin birincisi Nəbibəyli Z. 2018 40 səh. Texniki elmlər Elm. Maarif. Pedoqoji elmlər Bakı
İnformasiya texnologiyaları standartı 72 səh. Texniki elmlər Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi Bakı
Radiotexniki dövrələrin nəzəri əsasları fənnindən laboratoriya işlərinin simulyasiya proqramının köməyilə aparılması üçün dərs vəsaiti Nəsirov V.İ., Camalov N.N., Rüstəmov Ə.R., Baxşıyev İ.S. 2017 133 səh. Texniki elmlər Elektrotexnika. Radiotexnika. Materiallar müqaviməti Bakı
Ümumi geologiya. I hissə.Dərslik Həbibov T. 2011 384 səh. Texniki elmlər Dağ mədən işləri. Metallar Bakı
Açıq və qapalı irriqasiya şəbəkələrnin layihələndirilməsi Qəhrəmanlı Y.V., Hacıyev A.İ., Həsənova A.X., Məhərrəmova S.Y. 2019 132 səh. Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar Bakı
Azərbaycanın müdafiə qurğularının memarlığı Allahverdiyeva S.İ. 2010 120 səh. Texniki elmlər Memarlıq Bakı
Baraban tipli quruduğunun istilik texniki hesabatı və layihələndirilməsi Nəsirov A.M. 2005 65 səh. Texniki elmlər Kimya texnologiyası.Yapışdırıcı materiallar Bakı
Dəniz hidrotexniki qurğularının tarixi, metrologiyası və müasir problemləri.Dərs vəsaiti Məmmədov Ə.C., Məmmədova V.V. 2019 162 səh. Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar Bakı
Elektrik və elektron aparatları.Dərs vəsaiti Mirfatma M.C. 2018 87 səh. Texniki elmlər Elektrotexnika. Radiotexnika. Materiallar müqaviməti Bakı
Elektrotexniki materiallar kursu üzrə laboratoriya işlərinə aid metodik göstəriş Mehdiyev B.Q., Həsənov T.Q., Cavadova M.M., Hüseynova U.Ə., Əkbərov Y.S. 2019 86 səh. Texniki elmlər Elektrotexnika. Radiotexnika. Materiallar müqaviməti Bakı
Hidravlikadan laboratoriya işləri Musayev Z.S.,.,Zərbəliyev M.S., Qənbərov E.S., Həsənov E.E., Səfərova N.A., Mollayeva S.S. 2016 60 səh. Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar Bakı
Hidrotexniki qurğuların tədqiqində modelləşdirmə məsələlərinə dair metodiki vəsait Mürsəlov A.Ə. 2016 128 səh. Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar Bakı
İstilik ötürmə və istilik kütlə mübadiləsindən laboratoriya işləri Ələsgərov G.A. 2005 36 səh. Texniki elmlər Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi Bakı
Su-qaz təchizatı və istilik texnikası. III hissə. Dərs vəsaiti Yusifov E.Ə. 2011 208 səh. Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar Bakı
Suvarılan torpaqların münbitliyinin bərpası və qorunub saxlanması Babayev M.P., İsayeva F.H., Cəfərova S.F. 2010 220 səh. Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar Bakı
Tağ, tağbənd və günbəzlərin yaranma tarixi və onların qurulması Ələkbərov A., Məmmədov V. 2018 185 səh. Texniki elmlər Memarlıq Bakı
Çay suqəbuledici qurğuları və durulducuların hesablanması. Dərs vəsaiti Daşdəmirov X.Y. 2004 Texniki elmlər Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi Bakı
Dünya muzeyləri və tarixi mədəniyyət abidələri Əmirxanov S.A., Hüseynov İ.H. 2008 297 səh. Texniki elmlər Memarlıq Bakı
Radiotexniki dövrələrin nəzəri əsasları fənnindən laboratoriya işlərinin simulyasiya proqramının köməyilə aparılması üçün dərs vəsaiti Nəsirov V.İ., Camalov N.N., Rüstəmov Ə.R., Baxşıyev İ.S. 2018 133 səh. Texniki elmlər Elektrotexnika. Radiotexnika. Materiallar müqaviməti Bakı
Radiotexniki dövrələrin nəzəri əsasları Nəsirov V.İ., Camalov N.N., Rüstəmov Ə.R., Nəsirov E.V.. 2018 Texniki elmlər Elektrotexnika. Radiotexnika. Materiallar müqaviməti Bakı
Sənaye və mülki tikinti ixtisası üzrə magistr və bakalabr pilləsində təhsil alan tələbələr üçün: dərs vəsaiti 2019 99səh. Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı Bakı
Azərbaycan: suvarma əkinçiliyin reformasiyası və ekoloji dayanaqlığı Rzayev M.A. 2019 372 səh. Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar Bakı
Azərbaycanda informatikanın təşəkkürü 2010 172 səh. Texniki elmlər Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi Bakı
Elektron imza, elektron kommersiya (İnformatika) Quliyev N.Ə. 2008 344 səh. Texniki elmlər Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi Bakı
Sənaye və mülki tikinti ixtisası üzrə magistr və bakalabr pilləsində təhsil alan tələbələr üçün: dərs vəsaiti 2019 Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı Bakı
Aktiv süzgəclər: Ötürmə funksiyalarının təhlili və elektirik sxemlərinin hesablanması Mansurov Q.M. 2002 99 s. Texniki elmlər Elektrotexnika. Radiotexnika. Materiallar müqaviməti Sumqayıt
Azərbaycan neft sənayesi XIX yüzilin son rübündə Mehdiyev Ə. 2000 128 səh. Texniki elmlər Dağ mədən işləri. Metallar Bakı
Azərbaycanda landşaft planlaşdırılması (ilk təcrübə və tətbiq) Məmmədov R.M. 2009 142 səh. Texniki elmlər Memarlıq Bakı
Azərbaycanın su ehtiyatlarının müasir dəyişmələri və inteqrasiyalı idarə edilməsi İmanov F.Ə., Ələkbərov A.B. 2017 352 səh. Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar Bakı
Azərbaycanın təbii qaz potensialı: Reallıqlar və virtual cizgilər Hacızadə E.M. 2001 186 səh. Texniki elmlər Dağ mədən işləri. Metallar Bakı
Bakının memarlıq abidələri Dadaşov C., Useynov M. 1955 Texniki elmlər Memarlıq Bakı
Abdinov Ə.Ş., Məmmədov H.M. Bərk cisim elektronikası 2004 136 səh. Texniki elmlər Elektrotexnika. Radiotexnika. Materiallar müqaviməti Bakı
Əsgərov B.M. Bərk cisimlərin nəzəriyyəsi 2013 396 səh. Texniki elmlər Fizika Bakı
Dağ-mədən sənayesinin elektrik avadanlığı və elektrik təchizatı Kazımzadə R.Z., Əsgərov C.S., Həmidov M.H. 2014 398 səh. Texniki elmlər Dağ mədən işləri. Metallar Bakı
Dünyanın coğrafi mənzərəsi. Cild 1. Dünyanın ümumi xüsusiyyətləri Maksakovski V.P. 2010 490 səh. Texniki elmlər Universal məzmunlu ədəbiyyat Bakı
Dəniz hidrotexniki qurğuları neftin,qazın saxlanılması və nəqli.Dərslik Abasov R.F., Məmmədov K.M., Musayev Z.S. 2010 448 səh. Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar Bakı
Fövqəladə hallarda təhlükəsizlik (Defensiologiya) Ocaqov H.O. 2012 368 səh. Texniki elmlər Hərbi elm. Hərbi iş Bakı
Inşaat konstruksiyalarının hesablanmasının təqribi üsulları Hacıyev Muxlis Əhməd oğlu 2020 249 s. Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı Bakı
Kimyadan laboratoriya işləri 145 s. Texniki elmlər Kimya Bakı
Mühəndis dəmirbeton konstruksiyaları Hacıyev M.Ə., Əliyev R.D., Dəmirov M.M. 156 s. Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı Bakı
Yol-nəqliyyat hadisələrinin məhkəmə ekspertizasına dair metodik vəsait 2017 52 s. Texniki elmlər Nəqliyyat komunkasiya tikintisi Bakı
Sənaye müəssisələrinin su təchizatı fənnindən laboratoriya praktikumu Quliyev Ə.M., Feyziyeva G.H., Kərimov A.K. 2020 135 s. Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar Bakı
Bakı şəhər mərkəzinin planlaşdırma mühitinin formalaşması, tarixi və yeniləşmə konsepsiyası İsbatov İ.A. 2020 286 s. Texniki elmlər Memarlıq Bakı
Texniki mexanika İskəndərov R.Ə., Gülgəzli Ə.S. 2020 243 s. Texniki elmlər Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi Bakı
Ekolji amillere görə Abşeronda yaşıllaçdırma Məmmədov T.S. 2004 96 səh. Texniki elmlər Memarlıq Bakı
Elektrik maşınları.II hissə 2010 256 s. Texniki elmlər Elektrotexnika. Radiotexnika. Materiallar müqaviməti Ocmanov S.C.
Elektroenergetikada ölcmə sistemləri Hikmət Ə. 2015 117 s. Texniki elmlər Elektrotexnika. Radiotexnika. Materiallar müqaviməti Bakı
Elektron cihazları və emissiya elektronikasının əsasları Abdinov Ə.Ş. , Həsənov İ.S. , Hüseynov T.X. 2011 360 s. Texniki elmlər Elektrotexnika. Radiotexnika. Materiallar müqaviməti Bakı
Elektron texnikasının materialları və nanotexnologiyanın əsasları Abdinov Ə. , Səfərov V. 2010 184 s. Texniki elmlər Elektrotexnika. Radiotexnika. Materiallar müqaviməti Bakı
Elektronika. ingilis, rus və azərbaycan dillərində izahlı terminoloji lüğət. I hissə A - L Sadıqov O.M. , Musayev Z.S. 2011 284 s. Texniki elmlər Elektrotexnika. Radiotexnika. Materiallar müqaviməti Bakı
Elektrotexnika, radiotexnika və elektronika Kazımzadə R.Z. , Əsgərov C.S. 2013 393 s. Texniki elmlər Elektrotexnika. Radiotexnika. Materiallar müqaviməti Bakı
Elektrotexnikanın nəzəri əsasları Kazımzadə Z.İ. 2010 583 s. Texniki elmlər Elektrotexnika. Radiotexnika. Materiallar müqaviməti Bakı
Dizayn elminin müasir problemləri Əskərəlizadə G.S. 2020 62 s. Texniki elmlər Memarlıq Bakı
Fizika məsələləri (mexanika və molekulyar fizika) Zərbəliyev M.M., Nağıyev Ə.B., Sərdarova N.S. 2011 167 s. Texniki elmlər Fizika Sumqayıt
Hidravlika və hidravlik maşınlar fənnindən laboratoriya işləri Şirzadov F.M. 2020 64 s. Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar Xırdalan
Kanalizasiya Sisteminin Quraşdırılması Nadirov V. 2019 85 s. Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar Bakı
Landşaftların səhralaşmasının fitocoğrafi xüsusiyyətlərinin tədqiqi Əskərova H. 2012 184 s. Texniki elmlər Memarlıq Bakı
Maşın istehsalı texnologiyası Rəsulov N.M. 2010 432 s. Texniki elmlər Metalların texnologiyası. Maşiqayirma Bakı
MAŞINQAYIRMA LEKSİKONU (I hissə) Rezo Əliyev 2012 433 s. Texniki elmlər Metalların texnologiyası. Maşiqayirma Bakı
AÇIQ QAYNAQLI MÜASİR HƏLLƏR Şahverdiyev C. 526 s. Texniki elmlər Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi
C# dilində laboratoriya işləri (konsol əlavələri) Məhərrəmov Z.T., Abidov Ç.C., Həşimov R.H., Məmmədzadə N.F. 2020 146 s. Texniki elmlər Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi Bakı
FreeBSD PRAKTİK HƏLLƏR (SHELL, onun işləmə prinsipi, terminal qısa keçidləri, CRON) 44 s. Texniki elmlər Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi
FreeSWITCH - IP ÜZƏRİNDƏ SƏSİN QEYRİMƏHDUD İMKANLARI Şahverdiyev C. 417 s. Texniki elmlər Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi
HTML-in əsasları kursu üzrə vəsait Qəhrəmanov A., Cəfərova İ. 66 s. Texniki elmlər Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi
Daşıma modelləri 2019 Texniki elmlər Nəqliyyat komunkasiya tikintisi Bakı
Kompüter şəbəkələri Zİ-N İbayev Z. 2008 108 səh. Texniki elmlər Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi
Maşınqayırma leksikonu.II hissə Əliyev R. 2012 423səh. Texniki elmlər Metalların texnologiyası. Maşiqayirma Bakı
Maşınqayırma texnologiyası Kərimov C.Ə., Əsgərov T.X. 2004 504səh. Texniki elmlər Metalların texnologiyası. Maşiqayirma Bakı
Maşınqayırma texnologiyası II hissə.Maşınqayırma texnoloji proseslərinin layihələndirilməsi (dərslik) Mövla-zadə V.Z. 2008 566səh. Texniki elmlər Metalların texnologiyası. Maşiqayirma Bakı
Maşınqayırmada texnoloji proseslərin kompyuter layihələndirilməsi Yusubov N.D., Əmirov F.Q.,Səmədov M.K., Abbasova H.M. 2015 147 səh. Texniki elmlər Metalların texnologiyası. Maşiqayirma Bakı
Maşınqayırmanın tarixinə dair Əliyev R. 2008 542səh. Texniki elmlər Metalların texnologiyası. Maşiqayirma Bakı
Mühəndisi-geologiya (Ekoloji mühəndisi-geologiya) Dərs vəsaiti 2018 52səh. Texniki elmlər Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi Bakı
Mühəndisi-geologiya (Meliorativ mühəndisi-geoogiya) Dərs vəsaiti 2018 56səh. Texniki elmlər Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi Bakı
Mühəndisi-geologiya (Regional mühəndisi-geologiya)Dərs vəsaiti 2016 101 səh. Texniki elmlər Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi Bakı
Mühəndisi-geologiya (Süxurların mühəndisi-geoloji xüsusiyyətləri) Dərs vəsaiti 2018 135 səh. Texniki elmlər Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi Bakı
Mühəndisi geodinamika.Dərs vəsaiti 2017 90səh. Texniki elmlər Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi Bakı
Mühəndis geoloji qrafika.Laboratoriya işlerinin yerine yetirilməsinə dair metodiki gösterişler. Həbibov İ.Ə., İsmayılov C.X., Hüseynova V.Ş. 2017 113səh. Texniki elmlər Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi Bakı
Sərbəst iş üçün praktiki materiallar müqaviməti kursu.Dərslik Bayramov Ə.R. 1998 555səh.326şəkili Texniki elmlər Elektrotexnika. Radiotexnika. Materiallar müqaviməti Bakı
Naxçıvan Muxtar Respublikasında suvarılan torpaqların ekomeliorativ qiymetlendirilməsi 2014 168 с. Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar Naxçıvan
Naxçıvan Muxtar Respublikasının neft-qazlılıq perspektivliyi Yusifov X., Rəhmanov R. 2013 140s. Texniki elmlər Dağ mədən işləri. Metallar Bakı
Neft firtinası Qaradağ R. 2009 256s. Texniki elmlər Dağ mədən işləri. Metallar Bakı
Neft və qaz layihələrinin idarə olunmasının riyazı təminatı Kərimov M.Z. 2000 397s. Texniki elmlər Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi Bakı
Neftqaz mədən maşın avadanlıqlarının avtomatlaşdırılmış layihələndirmə sistemi və mühəndis hesablama metodları Həbibov İ.Ə.,Məmmədov V.T. 2010 84s. Texniki elmlər Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi Bakı
Neftqazçıxarma sənayesi müəssisələrində kontrollinq Əliyev T.,Poluxov T. 2016 220s. Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı Bakı
Obyektyönlü proqramlaşdırma: Hüseynov S. 2014 408s. Texniki elmlər Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi Gəncə
Pascaldan delphiyə Məhərrəmov Z.T. 2014 412c. Texniki elmlər Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi Bakı
OpenVPN - şifrelenmiş qapalı şəbəkə Şahverdiyev C. Texniki elmlər Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi
Prototiplərin hazırlanmasında additiv texnologiyanın tətbiqi Əliyev R., Hentşel B. 2017 279s. Texniki elmlər Metalların texnologiyası. Maşiqayirma Bakı
Python proqramlama dili Qarayev R. Texniki elmlər Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi
Qobustan qayaüstü rəsmlər Cəfərzadə İ.M. 1999 225s. Texniki elmlər Memarlıq Баку
Qruntlar mexanikası fənnindən laboratoriya işləri üzrə metodik vəsait Mehdiyev E., Kərimov V. 2016 49s. Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı Bakı
Qruntşünaslıq.dərs vəsaiti 2016 77s. Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı Bakı
Rəqəmli kommutasiya sistemləri və şəbəkələri Qəhrəmanzadə A.H. 2004 475s. Texniki elmlər Elektrotexnika. Radiotexnika. Materiallar müqaviməti Bakı
Seysmik kəşviyyat.Cild I. Məmmədov P.Z., 2005 228s. Texniki elmlər Universal məzmunlu ədəbiyyat Bakı
Sistemlərin dayanaqlığı.MATLAB/Simulinkdə modelləşdirmə Rüstəmov Q.Ə.,Məmmədova A.T. 2015 162s. Texniki elmlər Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi Bakı
Suvarma əkinçiliyi.Dərs vəsaiti Hacıyev C.Ə.,Allahverdiyev E.R.,İbrahimov A.Q. 2012 224s. Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar Bakı
Sürətli hazırlama texnologiyasının mütərəqqi üsulları Əliyev R., Hentşel B. 2005 203s. Texniki elmlər Elektrotexnika. Radiotexnika. Materiallar müqaviməti Bakı
Texnoloji proseslərin optimallaşdırılması Mövla-zadə V.Z.,Məmmədov Ə.S. 2016 205s. Texniki elmlər Metalların texnologiyası. Maşiqayirma Bakı
Texnoloji proseslərin ğlçü araşdırılması Rəsulov N.M. 2005 223s. Texniki elmlər Metalların texnologiyası. Maşiqayirma Bakı
Tikinti sahəsi üzrə materiallar və avadanlıqlar 2019 56s. Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı Bakı
Tikiş fabriklərinin layihələndirilməsi.dərs vəsaiti Şamxalov O.Ş.,Abdullayeva Ş.F. 2008 80s. Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı Bakı
Torpaq kimyası Hüseynov A.,Hüseynov N. 2012 100s. Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar Bakı
Torpağın münbitlik xassəsi Məmmədova S.,Cəfərova A. 2005 194s. Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar Bakı
Turbo Rassal Məhərrəmov Z.T. 2013 212s. Texniki elmlər Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi Bakı
Ümumi hidrogeologiya fənnindən laboratoriya işləri və onların yerinə yetirilməsinə dair metodiki göstəriş Kərimov V.M.,Teymurzadə L.T. İbrahimova S.İ. 2016 68səh. Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar Bakı
Verilənlər bazaları (ADO texnologiyası ilə müdaxilə). Dərs vəsaiti Məhərrəmov Z.T., Abdullayev V.H. 2019 228səh. Texniki elmlər Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi Bakı
Verilənlər bazası Məhərrəmov Z.T. 2015 436səh. Texniki elmlər Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi Bakı
Verilənlər bazası. Üçuncü hissə Məhərrəmov Z.T. 285səh. Texniki elmlər Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi Bakı
Verilənlər bazası. I-II hissə Məhərrəmov Z.T. 2015 184 səh. Texniki elmlər Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi Bakı
Umumi geologiya fənninə dair metodiki göstəriş Babayev N.İ., Kərimov V.M., Teymurzadə L.T. 2016 61səh. Texniki elmlər Dağ mədən işləri. Metallar Bakı
Ümumi və tarixi geologiya. I hissə .Dərslik Həbibov T. 2015 401səh. Texniki elmlər Dağ mədən işləri. Metallar Bakı
Alternativ regenerativ enerji sistemləri.Dərs vəsaiti Ələsgırov G.A. 2020 106səh. Texniki elmlər Elektrotexnika. Radiotexnika. Materiallar müqaviməti Bakı
Binaların elektrik avadanlığı və elektrik təchizatı.Dərs vəsaiti Cavadova M.M. 2020 91səh. Texniki elmlər Elektrotexnika. Radiotexnika. Materiallar müqaviməti Bakı
Binaların və yaşayış məntəqələrinin mühəndis sistemləri.Dərs vəsaiti Yusifov E.Ə., Əliyev M.A. 2020 191səh. Texniki elmlər Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi Bakı
Binalarda termiki proseslər üçün emerji və maddə nəqli.Dərs vəsaiti Ələsgərova G.A. 2019 186səh. Texniki elmlər Elektrotexnika. Radiotexnika. Materiallar müqaviməti Bakı
Binaların sanitar-texniki avadanlıqları 2019 192səh. Texniki elmlər Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi Bakı
Elektrik təchizatı.Dərs vəsaiti Həsənov T.Q. 2019 151səh. Texniki elmlər Elektrotexnika. Radiotexnika. Materiallar müqaviməti Bakı
Elektrik və elektron texnikası materialları.Dərs vəsaiti Cavadova M.M. 2020 109səh. Texniki elmlər Elektrotexnika. Radiotexnika. Materiallar müqaviməti Bakı
Elektotexnikanın əsasları fənnindən dərs vəsaiti Cavadova M.M. 2018 120səh. Texniki elmlər Elektrotexnika. Radiotexnika. Materiallar müqaviməti Bakı
Elektrotexniki materiallar fənnindən dərs vəsaiti. Cavadova M.M. 2020 94səh. Texniki elmlər Elektrotexnika. Radiotexnika. Materiallar müqaviməti Bakı
Elektrotexnologiya (fənnindən dərs vəsaiti) 2018 147səh. Texniki elmlər Elektrotexnika. Radiotexnika. Materiallar müqaviməti Bakı
Elektrotexnika -1. Dərs vəsaiti 2019 134səh. Texniki elmlər Elektrotexnika. Radiotexnika. Materiallar müqaviməti Bakı
Elektrotexnika-2.Dərs vəsaiti 2019 94səh. Texniki elmlər Elektrotexnika. Radiotexnika. Materiallar müqaviməti Bakı
Elektrotexnika. Dərs vəsaiti Bayramova A.İ. 2019 222 səh. Texniki elmlər Elektrotexnika. Radiotexnika. Materiallar müqaviməti Bakı
Elektrotexnika Həsənov T.Q. 2019 106səh. Texniki elmlər Elektrotexnika. Radiotexnika. Materiallar müqaviməti Bakı
Elektrotexnikanın əsasları.Dərs vəsaiti 2018 102səh. Texniki elmlər Elektrotexnika. Radiotexnika. Materiallar müqaviməti Bakı
Elektrik enerjisinin istehsalı.Dərs vəsaiti Həsənov T.Q. 2018 128 səh. Texniki elmlər Elektrotexnika. Radiotexnika. Materiallar müqaviməti Bakı
Elektrik maşınları-2.Dərs vəsaiti 2019 35 səh. Texniki elmlər Elektrotexnika. Radiotexnika. Materiallar müqaviməti Bakı
Elektrik sistemlərində keçid prosesləri.Dərs vəsaiti Bayramova A.İ. 2020 89 səh. Texniki elmlər Elektrotexnika. Radiotexnika. Materiallar müqaviməti Bakı
Elektrik təchizatı.Dərs vəsaiti Bayramova A.İ. 2020 222 səh. Texniki elmlər Elektrotexnika. Radiotexnika. Materiallar müqaviməti Bakı
Elektrik işıqlanmasının əsasları. Dərs vəsaiti 2019 110 səh. Texniki elmlər Elektrotexnika. Radiotexnika. Materiallar müqaviməti Bakı
Elektrik şəbəkələri və sistemləri.Dərs vəsaiti Həsənov T.Q. 1919 86 səh. Texniki elmlər Elektrotexnika. Radiotexnika. Materiallar müqaviməti Bakı
Elmi tədqiqatların üsulları. Dərs vəsaiti Mirzə Gülnarə Sərdar qızı 2019 142 səh. Texniki elmlər Elektrotexnika. Radiotexnika. Materiallar müqaviməti Bakı
Güc elektronikası və elektrik avadanlıqlarının qidalanması Bayramova A.İ. 2020 154 səh. Texniki elmlər Elektrotexnika. Radiotexnika. Materiallar müqaviməti Bakı
Müasir istilik təchizatı sistemləri.Dərs vəsaiti Feyziyeva G.H. 2019 160səh. Texniki elmlər Elektrotexnika. Radiotexnika. Materiallar müqaviməti Bakı
Mühəndis sistem və qurğularının müasir layihələndirmə üsulları.Dərs vəsaiti Ələsgərov G.A. 2020 59 səh. Texniki elmlər Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi Bakı
Mühəndis sistemləri və avadanlıqları.Dərs vəsaiti Yusifov E.Ə., Əliyev M.A. 2020 98 əh. Texniki elmlər Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi Bakı
Mikroiqlimi təmin edən sistemlər Hacıyev Y.Z. 2020 185 səh. Texniki elmlər Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi Bakı
Rəqəmli binaların avtomatlaşdırılması.Magistr pilləsi ücün Ələcgərov G.A. 2019 127 səh. Texniki elmlər Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi Bakı
Soyutma və iqlim sistemləri ücün enerji və ətraf mühit menecmenti Əkbərova S.M. 2020 120 səh. Texniki elmlər Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi Bakı
Su təchizatı sistemlərinin istismarı 2019 200 səh. Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar Bakı
Su təchizatı sistemləri.Dərs vəsaiti Mirzə Gülnarə Sərdar qızı 2019 415 səh. Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar Bakı
Tikinti və tikinti sənayesi müssisələrinin elektrik təchizatı.Dərs vəsaiti Cavadova M.M. 2020 173 səh. Texniki elmlər Elektrotexnika. Radiotexnika. Materiallar müqaviməti Bakı
Tənzimləmə texnikası.Dərs vəsaiti. Bayramova A.İ. 2020 753 səh. Texniki elmlər Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi Bakı
Ventilyasiya və kondisioner sistemləri.Magistr hazırlığı üçün dərs vəsaiti Hacıyev Y.Z. 2020 150 səh. Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar Bakı
Yüksək gərginlik texnikası.Dərs vəsaiti Cavadova M.M. 2018 Texniki elmlər Elektrotexnika. Radiotexnika. Materiallar müqaviməti Bakı
Çirkab suların kənarlaşdırması.Dərs vəsaiti Mirzə Gülnarə Sərdar qızı 2019 61 səh. Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar Bakı
Ğlçmə texnikası.Dərs vəsaiti Bayramova A.İ. 2020 344 səh. Texniki elmlər Elektrotexnika. Radiotexnika. Materiallar müqaviməti Bakı
İnşaat istilik fizikası.Dərs vəsaiti Hacıyev Y.Z. 2020 148 səh. Texniki elmlər Elektrotexnika. Radiotexnika. Materiallar müqaviməti Bakı
İstilik texnikası Quliyev Ə.M. 2019 134 səh. Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar Bakı
İstilik texnikası Quliyev Ə.M. 2019 123 səh. Texniki elmlər Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi Bakı
İstilik texnikası Quliyev Ə.M. 2019 123 səh. Texniki elmlər Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi Bakı
İstilik texnikası Quliyev Ə.M. 2019 186 səh. Texniki elmlər Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi Bakı
İstilik texnikası Quliyev Ə.M. 2019 123 səh. Texniki elmlər Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi Bakı
İstilik,qaz təchizatı-1 Əkbərova S.M. 2019 204 səh. Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar Bakı
İstilik,qaz təchizatı-1.Dərs vəsaiti Yusifov E.Ə., Feyziyeva G.H., Əliyev M.A.,İsmayılov R.T. 2020 195 səh. Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar Bakı
İstilik,qaz təchizatı-2.Dərslik Feyziyeva G.H., İsmayılov R.T. 2019 485 səh. Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar Bakı
İsitmə sistemləri.Dərs vəsaiti Ələsgərov G.A. 2020 87 səh. Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar Bakı
İsitmə və iqlim qurğuları üçün rəqəmsal tənzimləmə sistemləri.Dərs vəsaiti Ələsgərov G.A. 2019 81 səh. Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar Bakı
İsitmə və iqlim qurğuları üçün tənzimləmə texnikasının əsasları.Dərs vəsaiti Ələsgərov G.A. 2020 91 səh. Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar Bakı
İsitmə,soyutma və iqlim qurğuları üçün su hazırlığı fənnindən dərs vəsaiti Feyziyeva G.H., İsmayılov R.T. 2020 247 səh. Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar Bakı
İxtisas elminin müasir problemləri.Dərs vəsaiti Kərimov A.K. 2019 148 səh. Texniki elmlər Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi Bakı
Şəhərlərin kommunkasiya sistemləri.Dərs vəsaiti Yusifov E.Ə. 2020 193 səh. Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar Bakı
Mühəndis və kompüter qrafikası (AutoCAD) Tağıyev A.Ə., Məmmədova R.C., Həsənova L.N., Əliyeva A.Ə. 2020 79 s. Texniki elmlər Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi Bakı
Bakı kəndləri 2018 52səh. Texniki elmlər Memarlıq Bakı
Bakı kəndləri 14səh. Texniki elmlər Memarlıq Bakı
İcərişəhər Fərhadoğlu K. 2006 131səh. Texniki elmlər Memarlıq Bakı
Damğalar, rəmzlər... mənimsələmələr Qurbanov A. 2013 327səh. Texniki elmlər Memarlıq Bakı
Girdiman abidələri Nurməmmədov M.N. 2014 115səh. Texniki elmlər Memarlıq Bakı
Metrologiya,standartlaşdırma və serfikatlaşdırma kursu üzrə laboratoriya işləri.Dərs vəsaiti Canəhmədov Ə.X., Adıözəlov Ş.Y., Cabbarov T.Q. 2015 104səh. Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı Bakı
Mühəndis dəmirbeton konstruksiyaları Hacıyev M.Ə., Əliyev R.D., Dəmirov M.M. 156səh. Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı Bakı
Plastik kütlələrin sintezi və emalı Əliyev İ.Z., Musayev S.A., Əliyev N.İ., Ağacanov R.Q. 2016 316səh. Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı Bakı
Proqram mühəndisliyinin əsasları Bayramova T. 2020 297səh. Texniki elmlər Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi Bakı
Yol tikinti texnologiyasının inkişafı Məmmədov S. , Nemətli A. 2021 365 səh. Texniki elmlər Nəqliyyat komunkasiya tikintisi Bakı
Ölcmə və nəzarətin üsul və vasitələri (dərslik) İsgəndərzadə E.B., Aslanov Z.Y. 2017 326 səh. Texniki elmlər Elektrotexnika. Radiotexnika. Materiallar müqaviməti Bakı
İnnovasiyanın inkişafında yüksək texnologiyalar. XI İskəndərov R.K., Tağıyev A.H. 2017 112 səh. Texniki elmlər Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi Bakı
İnşaat konstruksiyalarının hesablanmasının təqribi üsulları Hacıyev M.Ə. 2020 249 səh. Texniki elmlər Elektrotexnika. Radiotexnika. Materiallar müqaviməti Bakı
Внешняя форма кристаллов металлов и минералов 2002 22 с. Texniki elmlər Metalların texnologiyası. Maşiqayirma Новокузнецк
Въездной знак:методические указания 2009 20 с. Texniki elmlər Memarlıq Ульяновск
Въездной знак:методические указания 2009 20 с. Texniki elmlər Memarlıq Ульяновск
Azəribaycan torpaq təsnifatının WRB sistemi ilə korrelyasiyası Məmmədov Q.Ş., Babayev M.P., İsmayılov A.İ. 2002 252 s. Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar Bakı
Azəribaycan memarlığı XIX əsrin sonu - XXI əsrin əvvəli Əfəndizadə R. 2011 492 səh. Texniki elmlər Memarlıq Bakı
Azəribaycan memarlığında baştaglar Əmənzadə R. 1995 79 səh. Texniki elmlər Memarlıq Bakı
Dəmiryol nəqliyyatı və təsərrüfatı mühəndisliyi ixtisası üzrə suallar-cavablar və özünü yoxlama testləri Nəzirov Q.H., Bağırov S.M. 2010 312 səh. Texniki elmlər Nəqliyyat komunkasiya tikintisi Bakı
Sabitliyi pozan amillər və onların xarakteristikası Ocaqov H.O., Hacıyev A.İ. 2003 190 səh. Texniki elmlər Hərbi elm. Hərbi iş Bakı
Kontinental .elf qur]uları və onların dinamiki təsirlərə hesablanması Həsənov E.F., Məmmədova V.V., Abdullayeva K.Q. 2021 222 səh. Texniki elmlər Dağ mədən işləri. Metallar Bakı
Layihələrin idarə edilməsi Babayev İ. 2020 396 səh. Texniki elmlər Memarlıq Bakı
Modelləşdirmə Ağayeva N.Ə., Şərifova A.K. 2020 80 səh. Texniki elmlər Memarlıq Bakı
Naxçıvan mülki tiklilərinin memarlığı Qənbərova G., Alaettin Güneri 2018 280 səh. Texniki elmlər Memarlıq Bakı
Qurğuların müayinəsi və sınağı fənnindən labaratoriya işləri üzrə metodik göstəriş Ağalarova T.C. 2008 25 səh. Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar Bakı
Yükdaşıyan maşınlar.Dərs vəsaiti Kərimov Ə.H. 2021 304 səh. Texniki elmlər Metalların texnologiyası. Maşiqayirma Bakı