Filologiya elmləri. Bədii ədəbiyyat


Sərlövhə Pdf forması Müəllifi Nəşr ili Səhifə Elm sahəsi Bölmə Nəşr yeri
Aşıq Əhmədin yaradıcılığı Bahadurqızı Y. 2009 200səh. Humanitar elmlər Filologiya elmləri. Bədii ədəbiyyat Bakı
Əsərləri.Qəzəllər I cild. Şah İsmayıl Xətai Humanitar elmlər Filologiya elmləri. Bədii ədəbiyyat Bakı
Əsərləri Vidadi Molla Vəli 2004 128səh. Humanitar elmlər Filologiya elmləri. Bədii ədəbiyyat Bakı
Əsərləri Vəzirov Nəcəfbəy 2005 304səh. Humanitar elmlər Filologiya elmləri. Bədii ədəbiyyat Bakı
Əsərləri Vaqif Molla Pənah 2004 264səh. Humanitar elmlər Filologiya elmləri. Bədii ədəbiyyat Bakı
Şahzadə və dilənçi.Xoşbəxt şahzadə Mark Tven.Oskar Uayld 2005 336səh. Humanitar elmlər Filologiya elmləri. Bədii ədəbiyyat Bakı
Həzrət Nizami Gəncəvinin yaradıcılığında peyğənbərlik anlayışı və Həzarət Məhəmməd (s.a.s.) 2-ci kitab Siracəddin Hacı 2008 Humanitar elmlər Filologiya elmləri. Bədii ədəbiyyat Bakı
Həzrət Nizami Gəncəvinin yaradıcılığında peyğənbərlik anlayışı və Həzarət Məhəmməd (s.a.s.) 1-ci kitab Siracəddin Hacı 2006 Humanitar elmlər Filologiya elmləri. Bədii ədəbiyyat Bakı
Əruz vəznin sadələşdirilmiş qəlibləri Ədilli Şirvani 2011 50səh. Humanitar elmlər Filologiya elmləri. Bədii ədəbiyyat Bakı
Hophopnamə 2 cilddə. Cild 1. Cabir Mirzə Ələkbər 2004 480səh. Humanitar elmlər Filologiya elmləri. Bədii ədəbiyyat Bakı
Leyli və Məcnun Nizami Gəncəvi Humanitar elmlər Filologiya elmləri. Bədii ədəbiyyat Bakı
Rübailər Məhsəti Gəncəvi 2004 144səh. Humanitar elmlər Filologiya elmləri. Bədii ədəbiyyat Bakı
Əsərləri Dörd cilddə.Cild I. Məmmədquluzadə C. 2004 664səh. Humanitar elmlər Filologiya elmləri. Bədii ədəbiyyat Bakı
Əsərləri 6 cilddə. Cild I. Füzuli M. 2005 400səh. Humanitar elmlər Filologiya elmləri. Bədii ədəbiyyat Bakı
Latın əsaslı yeni Türk əlifbası və Bakı türkoloji qurultayı. Biblioqrafiya. 2006 Humanitar elmlər Filologiya elmləri. Bədii ədəbiyyat Bakı
Ulenşpigel və lamme qudzak əfsanəsi. Şarl de Koster 2005 656səh. Humanitar elmlər Filologiya elmləri. Bədii ədəbiyyat Bakı
Məntiq kursu İsrafilov M.M. 2001 534səh. Humanitar elmlər Filologiya elmləri. Bədii ədəbiyyat Bakı
Seçilmiş əsərləri II cilddə. Cild I. Nəsimi İmadəddin 2004 336səh. Humanitar elmlər Filologiya elmləri. Bədii ədəbiyyat Bakı
Qasım bəy Zakir Hüseynov S. 2010 344səh. Humanitar elmlər Filologiya elmləri. Bədii ədəbiyyat Bakı
Azərbsycan milli adət və ənənələrinin bədii-estetik mahiyyəti Hüseynov İ. 2002 305səh. Humanitar elmlər Filologiya elmləri. Bədii ədəbiyyat Bakı
Azərbaycan milli adət və ənənələrinin bədii-estetik mahiyyəti Hüseynov İ. 2002 305səh. Humanitar elmlər Filologiya elmləri. Bədii ədəbiyyat Bakı
Taraskonlu Tattarenin qeyri adi macəraları. Adamların planeti .Hərbci təyyarə. Balaca şahzadə Alfons Dode, Antuan De Sent-Ekzüperi 2005 448 Humanitar elmlər Filologiya elmləri. Bədii ədəbiyyat Bakı
Taraskonlu Tattarenin qeyri adi macəraları. Adamların planeti .Hərbci təyyarə. Balaca şahzadə Alfons Dode, Antuan De Sent-Ekzüperi 2005 448 Humanitar elmlər Filologiya elmləri. Bədii ədəbiyyat Bakı
Seçilmiş əsərləri II cilddə. Cild I. Haqverdiyev Ə. 2005 504səh. Humanitar elmlər Filologiya elmləri. Bədii ədəbiyyat Bakı
Qaytaram tanrı sevgisin Hacıyeva F. 2006 254səh. Humanitar elmlər Filologiya elmləri. Bədii ədəbiyyat Bakı
Seçilmiş əsərləri II cilddə. Cild I. Üzeyir Hacıbəyli 2005 408səh. Humanitar elmlər Filologiya elmləri. Bədii ədəbiyyat Bakı
Seçilmiş əsərləri II cilddə. Cild 2. Hacıbəyli H. 2005 456səh. Humanitar elmlər Filologiya elmləri. Bədii ədəbiyyat Bakı
Sənətlərin şərəflisi."Çinar-çap" Aslanov B. 2008 208səh. Humanitar elmlər Filologiya elmləri. Bədii ədəbiyyat Bakı
Türk dillərində zaman kateqoriyası Əliyeva Gülnarə Fəxrəddinqızı 2010 Humanitar elmlər Filologiya elmləri. Bədii ədəbiyyat Bakı
Görkəmli ictimai-siyasi xadim,böyük ədib.Nəriman Nərimanovun anadan olmasının 140 illiyinə həsr edilir. 2010 160səh. Humanitar elmlər Filologiya elmləri. Bədii ədəbiyyat Bakı
Türk dillərində zaman kateqoriyası Fəxrəddinqızı G. 2010 Humanitar elmlər Filologiya elmləri. Bədii ədəbiyyat Bakı
Türk dillərində zaman kateqoriyası Fəxrəddinqızı G. 2010 256səh. Humanitar elmlər Filologiya elmləri. Bədii ədəbiyyat Bakı
Fars dilinin orfoqrafiyası 2011 232səh. Humanitar elmlər Filologiya elmləri. Bədii ədəbiyyat Bakı
Nizami Gəncəvinin insan konsepsiyası Əlimirzəyev X. 2001 354səh. Humanitar elmlər Filologiya elmləri. Bədii ədəbiyyat Bakı
Azərbaycan folklorşünaslığın problemləri B Əfəndiyev P. 2011 336səh. Humanitar elmlər Filologiya elmləri. Bədii ədəbiyyat Bakı
Seçilmiş əsərləri 3 ciliddə. III cild Əfəndiyev İ. 2005 448səh. Humanitar elmlər Filologiya elmləri. Bədii ədəbiyyat Bakı
Seçilmiş əsərləri 3 ciliddə. II cild Əfəndiyev İ. 2005 336səh. Humanitar elmlər Filologiya elmləri. Bədii ədəbiyyat Bakı
Seçilmiş əsərləri 3 ciliddə. Cild I. Əfəndiyev İ. 2005 280səh. Humanitar elmlər Filologiya elmləri. Bədii ədəbiyyat Bakı
Müdriklik səlahiyyəti Əfəndiyev A. 1976 Humanitar elmlər Filologiya elmləri. Bədii ədəbiyyat Bakı
Folklorumuzun ilk doktoru (Məmmədhüseyn Təhmasib) Dadaşov A. 2007 Humanitar elmlər Filologiya elmləri. Bədii ədəbiyyat Bakı
Azərbaycanşünaslığın əsasları Cəfərov N. 2005 256səh. Humanitar elmlər Filologiya elmləri. Bədii ədəbiyyat Bakı
Mühacirət və klassik ədəbi irs Cabbarlı N. 2003 172 səh. Humanitar elmlər Filologiya elmləri. Bədii ədəbiyyat Bakı
Abay Dağlının mühacirət dövrü yaradıcılığı Cabbarlı N. 2009 72səh. Humanitar elmlər Filologiya elmləri. Bədii ədəbiyyat Bakı
Əsərləri 4 cilddə. Cild I. Cabbarlı C. 2005 328səh. Humanitar elmlər Filologiya elmləri. Bədii ədəbiyyat Bakı
Sənin oxşarın bənövşədi... (Seçilmiş əsərləri) Bünyadzadə Ü. 2005 269səh. Humanitar elmlər Filologiya elmləri. Bədii ədəbiyyat Bakı
Ədəbiyyatda lirik növ Babazadə B. 2008 Humanitar elmlər Filologiya elmləri. Bədii ədəbiyyat Bakı
Azərbaycan ədəbiyyatının Borçalı qolu.(1920-ci ilə qədər) Məmmədli Şurəddin 2003 Humanitar elmlər Filologiya elmləri. Bədii ədəbiyyat Tbilisi
Seçilmiş əsərləri Almas İldırım 2004 160səh. Humanitar elmlər Filologiya elmləri. Bədii ədəbiyyat Bakı
Alman Azərbaycan dili lüğəti Humanitar elmlər Filologiya elmləri. Bədii ədəbiyyat
Seçilmiş əsərləri ildırım Almas 2004 160səh. Humanitar elmlər Filologiya elmləri. Bədii ədəbiyyat Bakı
Bəxtiyar Vahabzadə poeziyasının dili Alməmmədova S. 2010 Humanitar elmlər Filologiya elmləri. Bədii ədəbiyyat Bakı
Əsərləri 3 cilddə.Cild 2. Axundzadə M.F. 2005 376səh. Humanitar elmlər Filologiya elmləri. Bədii ədəbiyyat Bakı
Azərbaycan dilinin orfoqrafiya lüğəti 2004 728səh. Humanitar elmlər Filologiya elmləri. Bədii ədəbiyyat Bakı
Azərbaycan ədəbiyyatının borçalı qolu (1920-ci ilə qədər) Məmmədli Ş. 2003 Humanitar elmlər Filologiya elmləri. Bədii ədəbiyyat Tbilisi
Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti.Dörd cilddə.Cild I. 2006 744səh. Humanitar elmlər Filologiya elmləri. Bədii ədəbiyyat Bakı
Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti.Dörd cilddə.Cild II.. 2006 792səh. Humanitar elmlər Filologiya elmləri. Bədii ədəbiyyat Bakı
Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti.Dörd cilddə.Cild III.. 2006 772səh. Humanitar elmlər Filologiya elmləri. Bədii ədəbiyyat Bakı
Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti.Dörd cilddə.Cild IV. 2006 712səh. Humanitar elmlər Filologiya elmləri. Bədii ədəbiyyat Bakı
Azərbaycanca-rusca lüğət.Dörd cilddə.Cild I. 2006 896səh. Humanitar elmlər Filologiya elmləri. Bədii ədəbiyyat Bakı
Azərbaycanca-rusca lüğət.Dörd cilddə.Cild II. 2006 848səh. Humanitar elmlər Filologiya elmləri. Bədii ədəbiyyat Bakı
Azərbaycanca-rusca lüğət.Dörd cilddə.Cild III. 2006 840səh. Humanitar elmlər Filologiya elmləri. Bədii ədəbiyyat Bakı
Ədəbi Borcalı.Bədii ədəbiyyatda borcalı mövzusu (1920-ci illər) Məmmədli Ş. 2002 Humanitar elmlər Filologiya elmləri. Bədii ədəbiyyat Bakı
"Gülşəni-vəhdət" divan 2 cilddə.Cild I. Ordubadi Salik 2010 248səh. Humanitar elmlər Filologiya elmləri. Bədii ədəbiyyat Naxçıvan
Ədəbi duyğularım (Portretlər,düçüncələr,qeydlər,söhbətlər) II kitab. Ülvi Almaz 2008 414səh. Humanitar elmlər Filologiya elmləri. Bədii ədəbiyyat Bakı
Ədəbi Borçalı Bədii ədəbiyyatda Borçalı mövzusu (1920-ci ilə qədər) Məmmədəli Ş. 2002 Humanitar elmlər Filologiya elmləri. Bədii ədəbiyyat Bakı
Dilimizinm ulu səsi-Dədə Qorqud abidəsi Ələkbərova E.N. 2007 240 Humanitar elmlər Filologiya elmləri. Bədii ədəbiyyat Bakı
Azərbaycan Füzulişünaslığın qaynaqlaqrı (Üç cilddə) I cild Əliyeva-Kəngərli G. 2011 Humanitar elmlər Filologiya elmləri. Bədii ədəbiyyat Bakı
Hidrometroloji lüğət Əliyeva N.Ə. 2005 246 Humanitar elmlər Filologiya elmləri. Bədii ədəbiyyat Bakı
Əsərləri. 5 cilddə. Birinci cild. Şerlər və poemalar Hüseyn Cavid 2006 300 Humanitar elmlər Filologiya elmləri. Bədii ədəbiyyat Bakı
Nəğmələr Mirzə Şəfi Vazeh 2004 96 Humanitar elmlər Filologiya elmləri. Bədii ədəbiyyat Bakı
Practical gude to english for foreign students( The architekture and construction university) Məmmədova A., Humanitar elmlər Filologiya elmləri. Bədii ədəbiyyat Bakı
Seçilmiş əsərləri.7 cilddə.II cild Paşayev Qəzənfər 2012 536 Humanitar elmlər Filologiya elmləri. Bədii ədəbiyyat Bakı
Seçilmiş əsərləri.7 cilddə.III cild Paşayev Qəzənfər 2012 496 Humanitar elmlər Filologiya elmləri. Bədii ədəbiyyat Bakı
Seçilmiş əsərləri.7 cilddə.IV cild Paşayev Qəzənfər 2012 544 Humanitar elmlər Filologiya elmləri. Bədii ədəbiyyat Bakı
Seçilmiş əsərləri.7 cilddə.V cild Paşayev Qəzənfər 2012 624 Humanitar elmlər Filologiya elmləri. Bədii ədəbiyyat Bakı
Seçilmiş əsərləri.7 cilddə.VI cild Paşayev Qəzənfər 2012 680 Humanitar elmlər Filologiya elmləri. Bədii ədəbiyyat Bakı
Dilimizin ulu səsi-Dədə Qorqud abidəsi. Ələkbərova E.N. 2007 240cəh. Humanitar elmlər Filologiya elmləri. Bədii ədəbiyyat Bakı
Azərbaycan füzulişünaslığın qaynaqları. Əliyeva-Kəngərli G. 2011 Humanitar elmlər Filologiya elmləri. Bədii ədəbiyyat Bakı
Əsərləri 5 ciliddə. Birinci cild.Şerlər və poema. Hüseyin Cavid Humanitar elmlər Filologiya elmləri. Bədii ədəbiyyat Bakı
Azərbaycan şəxs adlarının izahlı lüğəti. Paşayev A.,Bəşirova A. 2011 340səh. Humanitar elmlər Filologiya elmləri. Bədii ədəbiyyat Bakı
Seçilmiş əsərləri. Yeddi cilddə. Cild I. Paşayev Q. 2012 568səh. Humanitar elmlər Filologiya elmləri. Bədii ədəbiyyat Bakı
Secilmiş əsərləri Yeddi cilddə.Cild II. Paşayev Q. 2012 536səh. Humanitar elmlər Filologiya elmləri. Bədii ədəbiyyat Bakı
Seçilmiş əsərləri.Yeddi cilddə.Cild III. Pa.ayev Q. 2012 496səh. Humanitar elmlər Filologiya elmləri. Bədii ədəbiyyat Bakı
Seçilmiş əsərləri. Yeddi cilddə. Cild IV . Paşayev Q. 2012 544səh. Humanitar elmlər Filologiya elmləri. Bədii ədəbiyyat Bakı
Seçilmiş əsərləri.Yeddi cilddə.Cild V. Paşayev Q. 2012 624səh. Humanitar elmlər Filologiya elmləri. Bədii ədəbiyyat Bakı
Seçilmiş əsərləri.Yeddi cilddə.Cild VI. Paşayev Q. 2012 680səh. Humanitar elmlər Filologiya elmləri. Bədii ədəbiyyat Bakı
Seçilmiş əsərləri.Yeddi cilddə.Cild VII. Paşayev Q. 2012 608səh. Humanitar elmlər Filologiya elmləri. Bədii ədəbiyyat Bakı
Qarabağnamələr.I kitab. 2006 il. 216səh. Humanitar elmlər Filologiya elmləri. Bədii ədəbiyyat Bakı
Qarabağnamələr. II kitab. 2006 il. 288səh. Humanitar elmlər Filologiya elmləri. Bədii ədəbiyyat Bakı
Qarabağnamələr. III kitab. 2006 il. 248səh. Humanitar elmlər Filologiya elmləri. Bədii ədəbiyyat Bakı
Seçilmiş əsərləri.İki ciliddə. Cild 2.(Poemalar) Vahabzadə B. 2004 320səh. Humanitar elmlər Filologiya elmləri. Bədii ədəbiyyat Bakı
Secilmiş əsərləri Vahid Əlağa 2005 Humanitar elmlər Filologiya elmləri. Bədii ədəbiyyat Bakı
Seçilmiş əsərləri.İki ciliddə. Cild 1.(Şeirlər) Vahabzadə B. 2004 328səh. Humanitar elmlər Filologiya elmləri. Bədii ədəbiyyat Bakı
Seçilmiş əsərləri. Vahid Əlağa 2005 il. 472səh. Humanitar elmlər Filologiya elmləri. Bədii ədəbiyyat Bakı
Azərbaycanca rusca luğət. 4 ciliddə.cild 4. 2006 Humanitar elmlər Filologiya elmləri. Bədii ədəbiyyat Bakı
Azərbaycan uşaq ədəbiyyatı antologiyası 3 cilddə.II cild.XX əsr uşaq şeri. Tərtib edən Namazov Q. 2004 Humanitar elmlər Filologiya elmləri. Bədii ədəbiyyat Bakı
Azərbaycan dramaturgiyası antologiyası 4 cilddə. I cild. 2007 472 səh. Humanitar elmlər Filologiya elmləri. Bədii ədəbiyyat Bakı
Azərbaycan dramaturgiyası antologiyası 4 cilddə. III cild. 2007 544 səh. Humanitar elmlər Filologiya elmləri. Bədii ədəbiyyat Bakı
Azərbaycan dramaturgiyası antologiyası 4 cilddə. IV cild. 2007 584 səh. Humanitar elmlər Filologiya elmləri. Bədii ədəbiyyat Bakı
Azərbaycan dramaturgiyası antologiyası V cild. 2007 304 səh. Humanitar elmlər Filologiya elmləri. Bədii ədəbiyyat Bakı
Azərbaycan etnoqrafiyası 3 cilddə.III cild. 2007 568 səh. Humanitar elmlər Filologiya elmləri. Bədii ədəbiyyat Bakı
Azərbaycanca -ingiliscə lüğət A-Z 2005 896 səh. Humanitar elmlər Filologiya elmləri. Bədii ədəbiyyat Bakı
Azerbaycan dilinin əks əlifba lüğeti 2004 Humanitar elmlər Filologiya elmləri. Bədii ədəbiyyat Bakı
Azərbaycan dilinin eks əlifba lüğeti 2004 524 səh. Humanitar elmlər Filologiya elmləri. Bədii ədəbiyyat Bakı
Azərbaycan dilinin sinonimlər lüğeti 2007 424səh. Humanitar elmlər Filologiya elmləri. Bədii ədəbiyyat Bakı
Kitabi Dədə Qoroud.Əsil və sadələşdirilmiş mətnlər. 2006 376 səh. Humanitar elmlər Filologiya elmləri. Bədii ədəbiyyat Bakı
Əsərləri 2 cilddə.I cild Mikayıl Müşfiq 2005 383 səh. Humanitar elmlər Filologiya elmləri. Bədii ədəbiyyat Bakı
Seçilmiş əsərləri.5 cilddə.I cild Səməd Vurğun 2005 264 səh. Humanitar elmlər Filologiya elmləri. Bədii ədəbiyyat Bakı
Secilmiş əsərləri Yeddi cilddə.Cild III Paşayev Q. 2012 496səh. Humanitar elmlər Filologiya elmləri. Bədii ədəbiyyat Bakı
Nitq mədəniyyətinin əsasları Abdullayev N. 2013 Humanitar elmlər Filologiya elmləri. Bədii ədəbiyyat Bakı
Azərbaycan dili 2011il. Humanitar elmlər Filologiya elmləri. Bədii ədəbiyyat Bakı
Cırtdan Humanitar elmlər Filologiya elmləri. Bədii ədəbiyyat
Azərbaycan dialektologiyasının əsasları Şirəliyev M. 2008 416səh. Humanitar elmlər Filologiya elmləri. Bədii ədəbiyyat Bakı
Anaforik əlaqələr Əliyeva N.Ə. 2010 il. Humanitar elmlər Filologiya elmləri. Bədii ədəbiyyat Bakı
Müasir Azərbaycan dili:Morfologiya Kazımov Q.Ş. 2010 il. 400səh. Humanitar elmlər Filologiya elmləri. Bədii ədəbiyyat Bakı
Azərbaycan uşaq ədəbiyyatı antalogiyasış3 ciliddə.cild I.XX əsrə qədərki uşaq şeri 2005 il. 248səh. Humanitar elmlər Filologiya elmləri. Bədii ədəbiyyat Bakı
Azərbaycan uşaq ədəbiyyatı antalogiyasış3 ciliddə.cild III.Nəsr 2005 il. 240səh. Humanitar elmlər Filologiya elmləri. Bədii ədəbiyyat Bakı
Ana dilli azərbaycan ədəbiyyatının təşəkkülü və epık şerin inkişafı (XIII-XIV əsərlər) Babayev Y. 2008 128səh. Humanitar elmlər Filologiya elmləri. Bədii ədəbiyyat Bakı
Müasir Azərbaycan dili Dəmircizadə Ə. 2007 Humanitar elmlər Filologiya elmləri. Bədii ədəbiyyat Bakı
Məktəbəqədər yaşlı uşaqlar ücün ingilis dili Hacıyeva Ə. 2003 Humanitar elmlər Filologiya elmləri. Bədii ədəbiyyat Bakı
Əsərləri 6 cilddə I cild. Xəlil Zahid 2008 428 səh. Humanitar elmlər Filologiya elmləri. Bədii ədəbiyyat Bakı
Əsərləri 6 cilddə II cild. Xəlil Zahid 2008 411 səh. Humanitar elmlər Filologiya elmləri. Bədii ədəbiyyat Bakı
Əsərləri 6 cilddə III cild. Xəlil Zahid 2008 427 səh. Humanitar elmlər Filologiya elmləri. Bədii ədəbiyyat Bakı
Azərbaycan dili leksikasının əcnəbi tələbələrə öyrədilmə metodikası 2015 210səh. Humanitar elmlər Filologiya elmləri. Bədii ədəbiyyat Bakı.
Azərbaycan dili və nitq mədəniyyəti (əcnəbi tələbələr üçün )fənninin proqramı 2015 Humanitar elmlər Filologiya elmləri. Bədii ədəbiyyat Bakı.
English 2015 328səh. Humanitar elmlər Filologiya elmləri. Bədii ədəbiyyat Bakı
Fransızca - Azərbaycanca lüğət 2007 464səh. Humanitar elmlər Filologiya elmləri. Bədii ədəbiyyat Bakı
Texniki xarici dil.Mexanika və informasiya texnologiyaları fakültəsi tələbələri üçün dərs vəsaiti Məmmədova A., Əsədova M. 2016 84səh. Humanitar elmlər Filologiya elmləri. Bədii ədəbiyyat Bakı
Şumer kilidi Cəbiyev R. 2008 Humanitar elmlər Filologiya elmləri. Bədii ədəbiyyat Bakı
Secilmiş əsərləri.3 cilddə.cild I. Süleyman Rüstəm 2005 256səh. Humanitar elmlər Filologiya elmləri. Bədii ədəbiyyat Bakı
Secilmiş əsərləri 3 cilddə.Cild II. Süleyman Rüstəm 2005 328səh. Humanitar elmlər Filologiya elmləri. Bədii ədəbiyyat Bakı
Azərbaycan dili leksikasının əcnəbi tələbələrə öyrədilmə metodikası.Metodik göstəriş 2015 Humanitar elmlər Filologiya elmləri. Bədii ədəbiyyat Bakı
İngilis dilinin qramatikası.Dərs vəsaiti. Məmmədov M.,Yunusov D. 2011 450səh. Humanitar elmlər Filologiya elmləri. Bədii ədəbiyyat Bakı
Nitq mədəniyyəti Hüseynov S. 2010 240səh. Humanitar elmlər Filologiya elmləri. Bədii ədəbiyyat Bakı
Nitq mədəniyyəti və onun əsas xüsusiyyətləri 2005 72 səh. Humanitar elmlər Filologiya elmləri. Bədii ədəbiyyat Bakı
Azərbaycan folkloru antologiyası,XIII kitab,(Şəki,Qəbələ,Oguz,Qax,Zaqatala,Balakən folkloru) 2005 546səh. Humanitar elmlər Filologiya elmləri. Bədii ədəbiyyat Bakı
Azərbaycan nəşri antologiyası. Beş cilddə.II cild. 2006 368səh. Humanitar elmlər Filologiya elmləri. Bədii ədəbiyyat Bakı
Əsərləri. I cild (1903-1919) Rəsulzadə 2014 480səh. Humanitar elmlər Filologiya elmləri. Bədii ədəbiyyat Bakı
Qədim Türk mənbələrində yaşayan şəxs adları Tanrıverdi Ə. 2009 144səh. Humanitar elmlər Filologiya elmləri. Bədii ədəbiyyat Bakı
Bakının tacirləri,lotuları,düşmənləri Şeydayev Ç. 2005 784səh. Humanitar elmlər Filologiya elmləri. Bədii ədəbiyyat Bakı
Bakı urbanononimləri Eyvazova R.H. 2010 40səh. Humanitar elmlər Filologiya elmləri. Bədii ədəbiyyat Bakı
Bakı folklor örnəkləri.2-ci kitab 2015 320səh. Humanitar elmlər Filologiya elmləri. Bədii ədəbiyyat Bakı
Bakı folklor örnəkləri.1-ci kitab 2014 308səh. Humanitar elmlər Filologiya elmləri. Bədii ədəbiyyat Bakı
Xudafərin körpüsü:Tarixi roman Kərimzadə F. 207səh. Humanitar elmlər Filologiya elmləri. Bədii ədəbiyyat Bakı
Almanca-Azərbaycanca lüğət 2007 648səh. Humanitar elmlər Filologiya elmləri. Bədii ədəbiyyat Bakı
Azərbaycan-Rus Rus Azərbaycan lüğəti 2004 728 səh. Humanitar elmlər Filologiya elmləri. Bədii ədəbiyyat Bakı
Azərbaycan dili və nitq mədəniyyəti fənni üzrə praktikum Qurbanova G. 2017 324 səh. Humanitar elmlər Filologiya elmləri. Bədii ədəbiyyat Bakı
Lahıc Süleymanov M. 1994 272 səh. Humanitar elmlər Filologiya elmləri. Bədii ədəbiyyat Bakı
Horadiz səni unutmadım Namazlı Ə. 2013 410 səh. Humanitar elmlər Filologiya elmləri. Bədii ədəbiyyat Bakı
İngiliscə - Azərbaycanca lüğət 2003 1696 səh. Humanitar elmlər Filologiya elmləri. Bədii ədəbiyyat Bakı
Frazeloji lüğət: İngiliscə- azərbaycanca lüğət Məmmədzadə K. 2008 Humanitar elmlər Filologiya elmləri. Bədii ədəbiyyat Bakı
Bədii dildə üslubi fiqurlar Bəylərova A. 2008 212 səh. Humanitar elmlər Filologiya elmləri. Bədii ədəbiyyat Bakı
Oğuz mifologiyası (metod,struktur,rekonstruksiya) Rzasoy S. 2009 363 səh. Humanitar elmlər Filologiya elmləri. Bədii ədəbiyyat Bakı
Yeni sözlər və yeni mənalar lüğəti 2016 269 s. Humanitar elmlər Filologiya elmləri. Bədii ədəbiyyat Bakı
Müasir Azərbaycan dili. İkinci hissə.Leksika Cəfərov S. 2007 192 səh. Humanitar elmlər Filologiya elmləri. Bədii ədəbiyyat Bakı
Müasir Azərbaycan dili. Dördüncü hissə.Sintaksis Abdullayev Ə., Seyidov Y., Həsənov A. 2007 424 səh. Humanitar elmlər Filologiya elmləri. Bədii ədəbiyyat Bakı
Müasir Azərbaycan dili. IV hissə.Sintaksis Abdullayev Ə., Seyidov Y., Həsənov A. 2007 424 səh. Humanitar elmlər Filologiya elmləri. Bədii ədəbiyyat Bakı
Müasir Azərbaycan dili. (sintaksis) Xəlilov B. 2017 428 səh. Humanitar elmlər Filologiya elmləri. Bədii ədəbiyyat Bakı
Müasir Azərbaycan dili.II hissə.Morfologiya,sintaksis Abdullayeva G. 2013 308 səh. Humanitar elmlər Filologiya elmləri. Bədii ədəbiyyat Bakı
Azərbaycan nefti və polşalı mühəndis Pavel Pototski Məmmədov R.H., Həsənov V.M., Əzizova R.M. 2005 130 səh. Humanitar elmlər Filologiya elmləri. Bədii ədəbiyyat Bakı
Azərbaycanca-Fransızca Lüğət (A-Z) 2007 622 s. Humanitar elmlər Filologiya elmləri. Bədii ədəbiyyat Bakı
Azərbaycan dilində işgüzar və akademik kommunikasiya 2020 102 s. Humanitar elmlər Filologiya elmləri. Bədii ədəbiyyat Bakı
Fransızca-Azərbaycanca lüğət 2007 265 s. Humanitar elmlər Filologiya elmləri. Bədii ədəbiyyat Bakı
Rus dilinin ibtidai kursu Osmanzadə A. 2012 168 s. Humanitar elmlər Filologiya elmləri. Bədii ədəbiyyat Bakı
GÜNƏŞ ENERGETİKASI TERMİNLƏRİ LÜĞƏTİ Məmmədov F., Səmədova Ü., Hüseynov Q. 2009 252 ns. Humanitar elmlər Filologiya elmləri. Bədii ədəbiyyat Bakı
Azərbaycan dili və nitq mədəniyyəti Sadıqov F. 2017 219 s. Humanitar elmlər Filologiya elmləri. Bədii ədəbiyyat Bakı
Ernest Seton-Tompson (Seçilmiş əsərləri) Ernest Seton-Tompson 2013 632 s. Humanitar elmlər Filologiya elmləri. Bədii ədəbiyyat Bakı
Nəriman Nərimanov (Həyatı.mühiti və əbədi-bədii yaradıcılığı) Əhmədov T. 2016 552s. Humanitar elmlər Filologiya elmləri. Bədii ədəbiyyat Bakı
Metodik vəsait işgüzar ingilis dili fənni üzrə (Ali təhsilin magistr pilləsi üçün) 2017 94səh. Humanitar elmlər Filologiya elmləri. Bədii ədəbiyyat Bakı
Apoyev B. Nizami Gəncəvi irsindən pedoqoji prosesdə istifadə işinin sistemi.Dərs vəsaiti 2012 216səh Humanitar elmlər Filologiya elmləri. Bədii ədəbiyyat Bakı
Azəribaycan dilində işgüzar və akademik kommunikasiya.Dərslik Məmmədli N. 2021 512 səh. Humanitar elmlər Filologiya elmləri. Bədii ədəbiyyat Bakı