Səhiyyə. Tibb elmləri


Sərlövhə Pdf forması Müəllifi Nəşr ili Səhifə Elm sahəsi Bölmə Nəşr yeri
Ölümönü canlanmanın və aləmdə müxtəlifliyin sirrinin açılması (İkinci nəşr) Əliyev T.X. 2009 276səh. Texniki elmlər Səhiyyə. Tibb elmləri Bakı
Epidemologiya Ağayev İ.Ə.,Xələfli X.N.,Tağıyeva F.Ş. 2012 Təbiət elmləri Səhiyyə. Tibb elmləri Bakı
Ginekologiya 2012 600səh. Təbiət elmləri Səhiyyə. Tibb elmləri Bakı
Yeyinti məhsullarinin laboratoriya müavinləri Mustafayev F.,Rüstəmov F. 2010 il. Təbiət elmləri Səhiyyə. Tibb elmləri Bakı
Şizofreni Təbiət elmləri Səhiyyə. Tibb elmləri
Diabet haqqında ümumi anlayış. Təbiət elmləri Səhiyyə. Tibb elmləri
Mikologiya.Dərslik İbrahimov A.Ş., Abdulova Z.A.,Mehdiyeva L.N. 2008 324səh. Təbiət elmləri Səhiyyə. Tibb elmləri Bakı