Riyaziyyat


Sərlövhə Pdf forması Müəllifi Nəşr ili Səhifə Elm sahəsi Bölmə Nəşr yeri
Ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistika müntəxəbatı Əhmədova H.M. 2009 496 səh. Təbiət elmləri Riyaziyyat Bakı
Ali riyaziyyat kursundan mühazirələr Alməmmədov M.S., Mikayılov N.A. 2007 474səh. Təbiət elmləri Riyaziyyat Bakı
Riyaziyyat-2.Praktik kurs testlər Hacıyev M.Ə. 2012 409səh. Təbiət elmləri Riyaziyyat Bakı
Sıralar.Metodik göstərişlər.Testlər Hacıyev M.Ə. 2012 105səh. Təbiət elmləri Riyaziyyat Bakı
Tətbiqi mexanika-1.Fənn üzrə sərbəst işlər və onların həlli nümunələri Hacıyev M.Ə. 2012 Təbiət elmləri Riyaziyyat Bakı
Riyaziyyat-1.Praktik kurs testlər Hacıyev M.Ə. 2012 Təbiət elmləri Riyaziyyat Bakı
Riyaziyyat.Məsələ və misallar həlləri ilə.II hissə Hüseynov V.,Quliyev X. 2002 Təbiət elmləri Riyaziyyat Bakı
Ali riyaziyyat kursu.I hissə Mehdiyev Ə.Q.,Cəbiyev T.,Ağamalıyev N.Ç 2012 398səh. Təbiət elmləri Riyaziyyat Bakı
Ali riyaziyyatdan məsələ və misallar.I hissə (xətti cəbr və analitik həndəsə) Quliyev X.M., Nuriyev Z.V. 2000 Təbiət elmləri Riyaziyyat Bakı
Təhriri-öqlidis Tusi Nəsrəddin 2001 528səh. Təbiət elmləri Riyaziyyat Bakı
Tərsimi həndəsə.Perespektiva. Veysov S.H., Veysova L.S. 2004 Təbiət elmləri Riyaziyyat Bakı
İdarəetmə nəzəriyyəsi (dərs vəsaiti) Abbaszadə M.M.,Bağırov M.H. 2004 420 Təbiət elmləri Riyaziyyat Bakı
Xətti analizin üç prinsipi Əhmədov Ə.M. 2008 112səh. Təbiət elmləri Riyaziyyat Bakı
Ali riyaziyyatdan test bankı Mehdiyev Ə.Q.,Cəbiyev T.T.,Ağamalıyev N.C. və başqaları. 2010 197səh. Təbiət elmləri Riyaziyyat Bakı
Ali riyaziyyat Əliyev Ə. 1999 484səh. Təbiət elmləri Riyaziyyat Bakı
Ali riyaziyyatdan məsələ və misallar. Əliyev Ə.M. 2001 269səh. Təbiət elmləri Riyaziyyat Bakı
Ali riyaziyyata aid çalışmalar Əliyev Ə.,Ələkbərova F.,Cəfərova Q. 2003 370səh. Təbiət elmləri Riyaziyyat Bakı
Nəzəri mexanika mühazirələr və testlər (statika) Əliyev K.Ə.,Qafarov İ.M. 2003 Təbiət elmləri Riyaziyyat Bakı
Ehtimal nəzəriyyəsindən mühazirələrin konspekti Əliyev R.M.,Nərimanov A.X. 2007 Təbiət elmləri Riyaziyyat Bakı
Nəzəri mexanikadan mühazirələr Axundov M.B.,Sadayev Ə.Ş. 2011 197səh. Təbiət elmləri Riyaziyyat Bakı
Böyük ədədlər qanunu haqqında Bernulli Ya. 2009 192səh. Təbiət elmləri Riyaziyyat Bakı
Diskret riyaziyyat Fərəcov R.H.,Şimiyev H.V. 1998 216səh. Təbiət elmləri Riyaziyyat Bakı
Diskret riyaziyyatın bəzi fəsilləri Feyziyev F.G. 2008 242səh. Təbiət elmləri Riyaziyyat Bakı
Tətbiqi mexanika-2 fənni üzrə sərbəst işlər və onların həlli nümunələri Hacıyev M.Ə. 2012 84səh. Təbiət elmləri Riyaziyyat Bakı
Adi differensial tənliklər.Praktik kurs.Test bankı Hacıyev M.Ə. 2012 296səh. Təbiət elmləri Riyaziyyat Bakı
Riyaziyyatın tədris metodikası.Metodik vəsait 1-ci hissə. Mahmudov M. 2004 189səh. Təbiət elmləri Riyaziyyat Bakı
Müşahidə nəticələrinin riyazi araşdırılması Məlikov T.Q. 2006 308səh. Təbiət elmləri Riyaziyyat Bakı
Təqribi hesablamanın üsulları Məmmədov Y.C. 2008 288səh. Təbiət elmləri Riyaziyyat Bakı
Mühəndis qrafikası Quliyev Z.Q.,Şərifov K.T.,Hüseynova S.X. 2009 124səh. Təbiət elmləri Riyaziyyat Bakı
Riyaziyat I hissə Nuriyev Z.V. 2002 266səh. Təbiət elmləri Riyaziyyat Bakı
Tətbiqi funksional analizin elementləri Orucov E.Q. 2008 234səh. Təbiət elmləri Riyaziyyat Bakı
Xətti cəbr və xətti proqramlaşdırmanın əsasları (dərs vəsaiti) Quliyev X., Ələkbərova F. 2001 Təbiət elmləri Riyaziyyat Bakı
Diferensial tənliklər.Məsələ və misallar həlləri ilə Quliyev X.M.,Həsənov K.Q. 2001 322səh. Təbiət elmləri Riyaziyyat Bakı
İqtisadi proseslərdə riyazi modelləşdirmə (Nəzəriyyə,model proseslər) I hissə. Tağıyev N.F.,Quliyev R.M., Mirzəyev F.Ə. 2013 229səh. Təbiət elmləri Riyaziyyat Bakı
Tərsimi həndəsə Tağıyev A.Ə.,Məmmədova R.C., Məmmədov S.B. və baş. 2012 Təbiət elmləri Riyaziyyat Bakı
Ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistika ensiklopediyası Allahverdiyev C.E.,Əhmədova H.M.,Hacıyev A.H. 2009 1191səh. Təbiət elmləri Riyaziyyat Bakı
Riyaziyat I hissə Lətifov F.S.,Əliyev M.Q.,Rəsulov M.M. 2013 Təbiət elmləri Riyaziyyat Bakı
Kompleks dəyişənli funksiyalar nəzəriyyəsinin əsasları.Praktik kurs. Hacıyev M.Ə.,Nəcəfov A.M. 2012 256səh. Təbiət elmləri Riyaziyyat Bakı
Riyaziyyatın tədris metodikası.Metodik vəsait. 2-ci hissə. Mahmudov M. 2005 il. 128səh. Təbiət elmləri Riyaziyyat Bakı
Tərsimi həndəsə(dərs vəsaiti). Quliyev Z.Q.,Veysov S.H.,Məmmədov İ.M.,Ağayev R.A.,Şərifov K.T.,Hüseynov Ə.İ. 2002. Təbiət elmləri Riyaziyyat Bakı
Riyaziyyat ensiklopediyası Təbiət elmləri Riyaziyyat
Avtomatik tənzimləmə nəzəriyyəsi I hissə: Xətti tənzimləmələr Rüstəmov Q.Ə. 2003 404 s. Təbiət elmləri Riyaziyyat Bakı
Ali riyaziyyat I hissə Məmmədov R. 1978 570səh. Təbiət elmləri Riyaziyyat Bakı
Ali riyaziyyat I hissə Əliyev R.M. və Xuduyev A.İ. 2016 420 s. Təbiət elmləri Riyaziyyat Bakı
Ali riyaziyyat kursuna aid məsələ və misallar.I hissə Alməmmədov M.S., Mikayılov N.A.,Quluzadə T.H. 2006 Təbiət elmləri Riyaziyyat Bakı
Riyaziyyat ensiklopediyası 2000 Təbiət elmləri Riyaziyyat Bakı
Həqiqi ədədlər coxluğu Məlikov B. Təbiət elmləri Riyaziyyat
Ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistika ensiklopediyası Allahverdiyev C.E.,Əhmədova H.M.,Hacıyev A.H. 2009 1191səh. Təbiət elmləri Riyaziyyat Bakı
İqtisadiyyatda riyaziyyat.Dərs vəsaiti Malixin V.İ. 2008 Təbiət elmləri Riyaziyyat Bakı
Xətti proqramlaşdırmanın iqtisadi-riyazi modelləri Abdullayev F.İ.,Namazov Q.M.,RəhimovaN.Ə. 2009 Təbiət elmləri Riyaziyyat Bakı
Ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistikanın elementləri (mühazirələr) Hüseynov M.A.,Məmmədov T.C. 2014 312səh. Təbiət elmləri Riyaziyyat Bakı
Riyazi məntiqin elementləri.Dərs vəsaiti Məmmədov E.Ş. 2012 180səh. Təbiət elmləri Riyaziyyat Bakı
Ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistikanın elementləri .Dərs vəsaiti Məmmədov F.,İbiyev F.,Aslanov Ə. 2013 160səh. Təbiət elmləri Riyaziyyat Bakı
Ali riyaziyyat kursu.I I hissə Məmmədov R. 2016 520səh. Təbiət elmləri Riyaziyyat Bakı
Ali riyaziyyat I hissə Məmmədov R. 1978səh. 570səh. Təbiət elmləri Riyaziyyat Bakı
Kombinatorikanın,ehtimal nəzəriyyəsinin və riyazi statistikanın əsasları (dərs vəsaiti) Məmmədov Ə., Rzayev O. 2011 434səh. Təbiət elmləri Riyaziyyat Bakı
Ali riyaziyyat I hissə (Dərs vəsaiti) Namazov Q.M. 2012 464səh. Təbiət elmləri Riyaziyyat Bakı
Ali riyaziyyat II hissə (Dərs vəsaiti) Namazov Q.M. 2012 333səh. Təbiət elmləri Riyaziyyat Bakı
Ali riyaziyyatdan (cəbr,analitik həndəsə) məsələ və misalhəllinə rəhbərlik (metodik vəsait) Novruzov G.M.,Vəliyev H.P. 2007 128səh. Təbiət elmləri Riyaziyyat Bakı
Tərsimi həndəsə. Dərs vəsaiti Şərifov K.T. 2015 150səh. Təbiət elmləri Riyaziyyat Bakı
Kompleks dəyişməli funksiyalar nəzəriyyəsi (əlavə tapşırıqlar və misallar həllişDərs vəsaiti Qəhrəmanov P.F.,Cabbarov İ.İ. və başq. 2009 367səh. Təbiət elmləri Riyaziyyat Bakı
Mühəndis riyaziyyatı Məmmədov H.Ə.,Rüstəmov Q.Ə.,Rüstəmov R.Q 2015 440səh. Təbiət elmləri Riyaziyyat Bakı
Ali riyaziyyat kursuna aid məsələ və misallar.I hissə Alməmmədov M.S., Mikayılov N.A.,Quluzadə T.H. 2006 228səh. Təbiət elmləri Riyaziyyat Bakı
Ali riyaziyyat və onun tətbiqi Quliyev X.M., Nuriyev Z.M. 2006 461 s. Texniki elmlər Riyaziyyat Bakı
Ali riyaziyyat Əliyev Ə 2005 il. 488səh. Təbiət elmləri Riyaziyyat Bakı
Ali riyaziyyat III hissə Səlimov Y.Səbzəliyev M. 2007 207səh. Təbiət elmləri Riyaziyyat Bakı
Nəzəri mexanikanın qısa kursu Quliyev S.Ə.,Eyvazov E.B. 1994 292səh. Təbiət elmləri Riyaziyyat Bakı
Nəzəri mexanikanın qısa kursu Quliyev S.Ə.,Eyvazov E.B. 1994 292səh. Təbiət elmləri Riyaziyyat Bakı
Ali riyaziyyat II hissə (Dərs vəsaiti) Qasımova S., Lətifov R.,Əliyev R.,Mərdanov İ. 2018 272səh. Təbiət elmləri Riyaziyyat Bakı
Ali riyaziyyat Əliyev R.M.,Qasımova S. 2015 271səh. Təbiət elmləri Riyaziyyat Bakı
Tətbiqi riyaziyyat Əliyev R.,Lətifov F.,Mərdanov İ. 2018 188səh. Təbiət elmləri Riyaziyyat Bakı
Ali riyaziyyat I hissə (Dərs vəsaiti) 2012 464səh. Təbiət elmləri Riyaziyyat Bakı
Ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistika Əhmədova H.M. 2002 528 səh. Təbiət elmləri Riyaziyyat Bakı
Diferensial tənliklər.Məsələ və misallar həlləri ilə Quliyev X.M., Həsənov K.Q. 20071 322 səh. Təbiət elmləri Riyaziyyat Bakı
Ali riyaziyyat I hissə (Dərs vəsaiti) Əliyev R.M.,Xudiyeva A.İ. 2016 421 səh. Təbiət elmləri Riyaziyyat Bakı
Riyazi modellərin qurulması. Üsulları və müasir kompüter texnologiyaları Musayeva N. 2015 386 səh. Təbiət elmləri Riyaziyyat Bakı
Riyaziyyat. II hissə Lətifov F., Əliyev M. Rəsulov M. 2015 400 səh. Təbiət elmləri Riyaziyyat Bakı
Çoxdəyişənli funksiyalar çoxqat, əyrixətli və sənh inteqralları meydan nəzəriyyəsinin elementləri Aslanov H.,Həsənov H., Şəmiyev T. 2003 192 səh. Təbiət elmləri Riyaziyyat Bakı
Vektorlar cəbrinin elementləri.Dərs vəsaiti Bəyəliyev R.M. 2004 80 səh. Təbiət elmləri Riyaziyyat Bakı
Kərimov T.Q., Seyfullazadə N.Z. Ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistikasının əsasları 2008 Təbiət elmləri Riyaziyyat Gəncə
Mühəndis riyaziyyatı Məmmədov H.Ə., Rüstəmov Q.ə., Rüstəmov R.Q. 2015 440səh. Təbiət elmləri Riyaziyyat Bakı
Riyazi proqram paketləri. Dərs vəsaiti Qurbanov İ.Ə..Qurbanov A.İ. 2005 83 səh. Təbiət elmləri Riyaziyyat Bakı
Riyaziyyat. I hissə 2021 574 s. Təbiət elmləri Riyaziyyat Bakı
Riyaziyyat.II hissə 2021 570 s. Təbiət elmləri Riyaziyyat Bakı
Riyaziyyat. I hissə 2021 574 səh. Təbiət elmləri Riyaziyyat Bakı
Riyaziyyat. II hissə Link yoxdur 2020 570 səh. Təbiət elmləri Riyaziyyat Bakı
Riyaziyyat. II hissə 2020 570 səh. Təbiət elmləri Riyaziyyat Bakı
Tərsimi həndəsə və mühəndis qrafikasıı.Dərs vəsaiti Tağıyev A.Ə., Əliyeva A.Ə. 2021 135 səh. Təbiət elmləri Riyaziyyat Bakı
Çubuq və lövhələrin yorğunluq dağılması Nağıyeva N.M. 2021 144 səh. Təbiət elmləri Riyaziyyat Bakı