Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar


Sərlövhə Pdf forması Müəllifi Nəşr ili Səhifə Elm sahəsi Bölmə Nəşr yeri
Azərbaycanın düzənlik hissəsinin delüvial formada şorlanmış torpaqları Abduyev M.R. 2003 51 səh. Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar Bakı
Qruntlar mexanikası Əliyev S.K. 2002 420 Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar Bakı
Torpaqların meliorasiyası Aslanov H.Q. 2004 354səh. Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar Bakı
Kür-Araz ovlağının meliorasiya olunan torpaq-qruntlarının su-duz balansı və onun nəticələrinin elmi təhlili Əzizov Q.Z. 2006 260səh. Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar Bakı
Azərbaycanda torpaq deqradasiyası və mühafizəsi Babayev M.,Qurbanov E.,Həsənov V. 2010 216səh. Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar Bakı
İstilik təchizatı 2007 Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar Bakı
Torpaqların istlik-fiziki xassələri Gərayzadə A.P.,Gülalıyev Ç.G. 2006 200səh. Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar Bakı
Hidrotexniki qurğuların tikintisinin texnologiyası Hacıyev T.M.,Mahmudov T.M. 2005 462səh. Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar Bakı
Dəniz Hidrotexniki qurğuların tikintisinin təşkili və texnologiyası Hacıyev T.M.,Mahmudov T.M. 2007 566səh. Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar Bakı
Hidrotexniki qurğular Musayev Z.,Məmmədov K.,Mahmudov T.,İsmayılov F.,Zərbəliyev M. 2009 686səh Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar Bakı
Nazik laylı su təmizləyici qurğular Kəngərli A.C.,Mirzəyeva G.S. 2003 Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar Bakı
Suqəbuledici qurğular Mahmudov R.S. 2008 Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar Bakı
Yaşayış məntəqələrində əksrezervuarlı su kəməri şəbəkələrinin layihələndirilməsinə dair metodiki vəsait Mahmudov R.S. 2006 Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar Bakı
Hidrotexniki qurğular Məmmədov K.,Musayev Z. 2006 405səh. Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar Bakı
Dəniz neft-qaz mədən hidrotexniki qurğular Məmmədov K.M.,Musayev Z.S.,Məmmədov M.K. 2004 308səh. Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar Bakı
Aqroekologiya Məmmədov Q.Xəlilov M.,Məmmədova S. 2010 552səh. Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar Bakı
Torpağın münbitlik xassəsi Məmmədova S.,Cəfərov A. 2005 194səh. Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar Bakı
Lənkəran vilayətinin torpaq ehtiyatları və bonitirovkası Məmmədova S.Z. 2003 116səh. Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar Bakı
Kompleks məqsədli hidrodüyünlər Mansırov M.S., Zərbəliyev M.S. 2008 182səh. Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar Bakı
Su ehtiyatlarının inteqrasiyalı idarə olunması Musayev Z.S.,Məmmədov K.M.Zərbəliyev M.S.. 2009 376səh. Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar Bakı
Balıqburaxan və balıqoruyan hidrotexniki qurğular Musayev Z.,Zərbəliyev M. 2006 142səh. Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar Bakı
Təbii proseslərin riyazi modellərinin əsasları Qəhramanlı Y.,Hacıyev A. 2011 140səh. Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar Bakı
Üzən neft-qaz mədən qurğuları Qarayev R.N.,Mədətov M.İ. 2004 336səh. Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar Bakı
Qurğuların hidravlikası Məmmədov K.M,Musayev Z.S.,İbrahimova G.X.,Tağızadə X.Ə. və baş. 2002 228səh. Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar Bakı
Meliorasiya sistemlərinin tikinti işlərinin texnologiyası və təşkili Vəliyev A.H.,Rəsulov T.C. 2007 100səh. Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar Bakı
Meliorasiya mühəndis sistemlərinin istismarında təmir işlərinin təşkili və texnologiyası Vəliyev A.H. 2000 Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar Bakı
Yamacların dayanaqlıq məsələlərinin tədqiqi Musayev Z.S.,Məmmədov K.M.Mahmudov T.M.Mürsəlov A.Ə. 2006 188səh. Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar Bakı
Su-qaz təchizatı və istilik texnikası III hissə Yusifov E.Ə. 2011 208səh. Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar Bakı
Hidrotexnika elminin tarixi və metodologiyası İbrahimova G.X. 2009 180səh. Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar Bakı
Azərbaycan torpaqlarının informasiya sistemi İsmayılov A.İ. 2004 308səh. Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar Bakı
Kadastrin əsasları İsmayılov A. 2008 212səh. Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar Bakı
Azərbaycanda şorakət torpaqlar və onların yaxşılaşdırılması Abduyev M.R. 2003 Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar Bakı
Mil düzü torpaqlarının meliorativ yaxşılaşdırılması Abduyev M.R. 2003 Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar Bakı
Şirvan düzü torpaqlarının şorlaşması və onunla mübarizə tədbirləri Abduyev M.R. 2003 Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar Bakı
Su və hava hövzələrinin çirklənmələrdən qorunması III hissə Əliyev F.Q.,Məmmədov N.Y.,Əkbərova S.M. 2008 341səh. Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar Bakı
İsitmə və iqlim qurğularının layihələndirilməsi Əliyev M.A.,Hacıyev Y.Z.,Əkbərova S.M. 2008 171səh. Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar Bakı
İsitmə sistemlərində enerji və ətraf mühit menecementi Əliyev M.A. 2008 196səh. Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar Bakı
İsitmə sistemlərinin optimallaşdırılması Əliyev M.A. 2008 198səh. Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar Bakı
İstilik təchizatı sistemləri ücün su hazırlığı Cəlilov M.F.,Feyziyeva G.H. 2001 Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar Bakı
İstilik təchizatı sistemləri ücün su hazırlığı Feyziyev H.Q.,Hüseynova G.H. 2012 358səh. Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar Bakı
Dəniz Hidrotexniki qurğuların tikintisinə dair metodiki göstərişlər Hacıyev T.M.,Mahmudov T.M. 2008 Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar Bakı
Ventilyasiya və kondisioner sistemləri II hissə HacıyevY.Z.,Məmmədov N.Y.,Aslanzadə N.R. 2010 455səh. Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar Bakı
İstilik texnikası,istilik təchizatı,ventilyasiya,havanın kondisiyalaşdırılması,ekolofiya, su və hava hövzələrinin qorunmasına aid terminlərin izahlı lüğəti Məmmədov N.Y. 2013 409səh. Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar Bakı
Kənd təsərrüfatı su təchizatı və əraziyə su çıxarılması Kəngərli A.C. 2010 414səh. Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar Bakı
Sənaye müəssisələrinin su təchizatı Kəngərli A.C.,Nəsənov R.N. 2007 Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar Bakı
Nazik laylı su təmizləyici qurğular Kəngərli A.C.,Mirzəyeva G.S. 2003 Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar Bakı
Su kəməri şəbəkələri Mahmudov R.S. 2006 Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar Bakı
İstilik və iqlim qurğularında ölçmə və tənzimləmə texnikası Məlikov E.Ə. 2008 164 səh. Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar Bakı
Müasir isitmə sistemləri Məmmədov N.Y.,Məhərrəmov R.Ə. 2006 Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar Bakı
Azərbaycan təbiət elminin patriarxı Məmmədov Q. 2007 Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar Bakı
Torpağın eroziyası və mühafizəsi Məmmədov Q.Ş.,Məmmədova S.Z.,Şabanov C.Ə. 2009 340səh. Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar Bakı
Azərbaycanın şimal-şərq əkinçilik zonası torpaqlarının qiymətləndirilməsi Məmmədov Q.,Quliyev V. 2002 228səh. Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar Bakı
Azərbaycan Respublikasının dövlət torpaq kadastri:hüquqi,elmi və praktili məsələlər. Məmmədov Q. 2003 448səh. Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar Bakı
Azərbaycanın meşələri Məmmədov Q.,Xəlilov M. 2002 472səh. Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar Bakı
Azərbaycanın torpaq ehtiyatları Məmmədov Q.Ş. 2002 132səh. Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar Bakı
Torpaq islahatının həyata keçirilməsinə dair metodik tövsiyələr Məmmədov Q.S. 2001 60səh. Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar Bakı
Su təsərrüfatı sistemlərinin layihələndirilməsi Mansırov M.,Musayev Z.,Məmmədov K. 2009 326səh. Humanitar elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar Bakı
Döşəmə isitmə sistemləri Məmmədov N.Y.,Əkbərova S.M.,Aslanzadə N.R. və baş. 2011 Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar Bakı
Mühəndis meliorasiyası Qəhramanlı Y. 2004 310səh. Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar Bakı
Yerüstü su axımlarının şəhər ərazisindən kənarlaşdırılması və təmizlənməsi Quliyev F.S. 2003 292səh. Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar Bakı
Qurğuların hidravlikası Məmmədov K.M.,Musayev Z.S., İbrahimova G.X. bə başqaları 2002 228səh. Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar Bakı
Su ehtiyatlarının kompleks istifadəsi,inteqrasiyalı idarə edilməsi və mühafizəsi Musayev Z.S.,Əsədov M.Y.,Məmmədov K.M.,Zərbəliyev M.S. 2008 244səh. Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar Bakı
Meliorasiya mühəndis sistemlərində tikinti işlərinin texnologiyası və təşkili Vəliyev A.N.,Vəliyeva S.A. 2009 342səh. Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar Bakı
Su təsərrüfatı və meliorasiya tikinti işlərinin təşkili,planlaşdırılması və idarəedilməsi Vəliyev A.N.,Vəliyeva S.A. 2006 288səh. Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar Bakı
Qaz təchizatı fənnindən buraxılış işinə metodik göstərişlər Yusufov E.Ə. 2009 68səh. Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar Bakı
Ventilyasiyanın əsasları Yusifov E.Ə.,Yusifova E.A. 2011 81səh. Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar Bakı
Hidrotexniki qurğuların metal konstruksiyaları Zeynalov L.M. 1999 94səh. Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar Bakı
Qurğuların zəlzələyə davamlığı İmaməliyeva C.N. 2008 Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar Bakı
Azərbaycanda meliorasiya və su təsərrüfatı tikintiləri İsmayılov F.M.,İsmayılov F.F. 2009 560səh. Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar Bakı
İstilik-qaz təchizatı və ventilyasiya Abdullayev M.N.,Quliyev K.H.,Zeynalov A. və başq. 2007 Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar Bakı
Azərbaycanın neftlə çirklənmiş torpaqları,onların rekultivasiyası və mənimsənilməsi Aslanov H.,Səfərli S. 2008 191səh. Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar Bakı
Hidravlika II hissə Bəşirov F.B.,Musayev Ə.M. 2006 310səh. Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar Bakı
Torpaqşünaslıq və torpaq coğrafiyasınin əsasları Məmmədov Q. 2007 660səh. Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar Bakı
Dəniz hidrotexniki qurğuları,neftin,qazın saxlanması və nəqli.Dərslik Abasov R.F.,Məmmədov K.M.,Musayev Z.M. 2010 448səh. Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar Bakı
Drenaj,hesabatı,layiləndirilməsi və istismarı Həsənov S.T. 2009 236səh. Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar Bakı
Hidravlika, hidravliki maşınlar kursu üzrə laboratoriya işlərinə dair metodiki göstərişlər (dərs vəsaiti) 2005 84səh. Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar Bakı
Meliorasiya mühəndis sistemlərinin monitorinqi və istismarının layihələndirilməsinə aid metodik vəsait. Qəhrəmanlı Y.V.,Rüstəmov Q.H.,Hacıyev A.İ.,vəliyeva S.A. 2012 Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar Bakı
Su enerjisindən istifadə(Ali məktəblər üçün dərslik) Abdilov S.Ə.,Mahmudov T.M. 2007 304səh. Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar Bakı
Yaşayış məhtəqələrində əksrezervuarlı su kəməri şəbəkələrinin layihələndirilməsinə dair metodik vəsait. Mahmudov R.S. 2006 il. Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar Bakı
Hidravlika,hidravliki maşınlar və ötürücülər. Musayev Z.S.,Paşayev E.P.,Əliyev B.H.,Həziyev İ.H.Allahverdiyev T.M. 2006 il. 184səh. Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar Bakı
Hidravlika. l hissə Bashirov F.B.,Musayev A.M. 2004 299s Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar Bakı
Torpaq istehsal vasitəsi kimi:Əsas müddəalar,nəticələr,tövsiyə və təkliflər Vəliyev A. 2011il. 84səh. Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar Bakı
Torpaq istehsal vasitəsi kimi:Əsas müddəalar,nəticələr,tövsiyə və təkliflər Vəliyev A. 2011il. 84səh. Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar Bakı
Azərbaycan torpaq təsnifatının WBB sistemi ilə korrelyasiyası Məmmədov Q.S.,Babayev M.P. və İsmayılov A.İ. 2002 252səh. Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar Bakı
Hidravlikadan laboratoriya işləri 2016 Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar Bakı
Kommunkasiya vasitələri Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar
Şorlaşmış və şorakətləşmiş torpaqların ekomeliorativ qiymətləndirilməsi Məmmədov Q.Ş.,Həşimov A.C.,Cəfərov X.F. 2005 Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar Bakı
İsitmə sistemlərinin layihələndirilməsi Əliyev M.A. Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar Bakı
Meliorativ hidrogeologiya Məmmədova E.A. 2016 268səh. Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar Bakı
Bina və qurğuların tipologiyası Əliyev N.Ə.,Hüseynov E.F.,Yusufova,Şıxlinskaya, Kərimli Y.S. 2015 Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar Bakı
Ventilyasiya və kondisioner sistemləri fənnindən laboratoriya praktikumu Məmmədov N.Y.,Hacıyev Y.Z.,Əkbərova S.M. 2015 150səh. Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar Bakı
Meliorasiya:Şorlaşmış torpaqların diaknostikası və təsnifatı.Dərs vəsaiti 2017 308 cəh. Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar Bakı
Hidrogeoloji və mühəndis-geoloji tədqiqatlarda geofiziki və aerokosmik üsullar Məsimov A.Ə., Məmmədova E.A. 2008 102 s. Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar Bakı
Naxçıvan Kəhrizləri Quliyev Ə. 2008 164 s. Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar Bakı
Sahilqoruyan hidrotexniki qurğular.Dərs vəsaiti Həsənov E.,Məmmədov V. 2018 186səh. Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar Bakı
Azərbaycanın su ehtiyyatlarının müasir dəyişmələri və inteqrasiyalı idarə edilməsi İmanov F.Ә., Әlәkbәrov A.B. 2017 352 s. Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar Bakı
Torpaq mikroflorasının ğyrənilməsi (metodik öyrənilməsi) Piriyev M. Hüseynov H. və başq. 2009 128səh. Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar Bakı
Torpaq mikroflorasının öyrənilməsi (metodik öyrənilməsi) Piriyev M. Hüseynov H. və başq. 2009 128səh. Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar Bakı
Meliorasiya və su təsərrüfatı.Ensiklopediya Əhmədzadə Ə.C.,Həşimov A.C. 2016 647səh. Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar Bakı
Azərbaycanın hidroqrafiyası Məmmədov M. 2012 254səh. Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar Bakı
Hidroböhran,hidromünaqişələr və hidrostrategiya Qurbanov A. 2013 172 səh. Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar Bakı
Hidrogeoloji təqdimat üsulları Məmmədova E.A. 2008 248səh. Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar Bakı
Kür çayının ekocoğrafi problemləri Mahmudova Ü. 2007 108səh. Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar Bakı
Meliorativ coğrafiya Əliyev M.C., Həsənli F.A. 2010 106səh. Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar Bakı
Meliorativ hidrogeologiya Məmmədova E.A. 2016 268səh. Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar Bakı
Su təchizatı və meliorativ hidrogeologiya Məmmədova E.A. 2003 221səh. Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar Bakı
Böyük Qafqazın su ehtiyatlarından istifadənin sosial-iqtisadi və ekoloıi durumu Aslanov H.Q. 2018 384səh. Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar Bakı
Hidrologiya fənnindən laboratoriya işlərinə dair metodik vəsait Qəhrəmanlı Y.V.,Xəlilova A.Ə.,Məhərrəmova S.Y.,Həsənova A.X. 2017 74səh. Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar Bakı
Kürün aşağı axarının ekocoğrafi problemləri Aslanov H.Q. 2013 234səh. Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar Bakı
Melorasiya, rekultivasiya və torpaq mühafizəsi Qəhrəmanlı Y. V.,Səfərli S.A., Xəlilova A.Ə. 2014 298səh. Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar Bakı
Şəhər çirkli sularının təmizlənməsi Quliyev F.S., Əliyev N.İ.,Süleymanov T.R. 2006 il. 442səh. Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar Bakı
Su anbarlarının çirkli sularla çirklənmədən mühafizəsi Quliyev F.S., Quliyev R.F. 2007 232səh. Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar Bakı
Su anbarllı hidroqovşaqları və onların istismar qaydaları Əbilov Rəşad 2015 186səh. Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar Bakı
Su kəməri təmizləyici qurğularının layihələndirilməsi Kəngərli A.S. 2016 224səh. Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar Bakı
Torpağın fiziki xassələri Əhmədov Ş.Ə.,Sultanov C.A. 2009 Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar Bakı
Torpaq kimyası Hüseynov A., Hüseynov N. 2012 582səh. Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar Bakı
Torpaq keyfiyyətinin monitorinqi və ekoloji nəzarət Babayev A. 2011 263 səh. Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar Bakı
Torpaq coğrafiyası torpaqşünaslığın əsasları ilə Həsənov Ş.G.,Əsgərova M.M. 2010 418səh. Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar Bakı
Neft-qaz qurğularının korroziyadan mühafizəsi Musayev Z.S.,Məmmədov K.M., Məmmədova V.V.,Mürsəlov A.V. 2011 164səh. Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar Bakı
Hidravlika və hidravliki maşınlar.Dərslik Musayev Z.S.,Məmmədov K.M.,Zərbəliyev M.S. 2019 420səh. Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar Bakı
Hidrologiyanın əsasları Əhmədov Ş.Ə., Əliyev M.İ., Bədəlov A.N. 2007 Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar Bakı
Eroziyaya uğramış torpaqların münbitliyinin çoxillik paxlalı otlarla yaxşılaşdırılması Qiyasi H.Ə. 2012 180səh. Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar Bakı
Azərbaycanda kənd təsərrüfatının bəzi problemləri və onların həlli yolları Əliyev B.H.,Əliyev İ.N. 2004 572səh. Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar Bakı
İstilik təchizatı,ventilyasiya və ekologiya terminlərinin izahlı lüğəti Məmmədov N. 2014 342səh. Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar Bakı
Qismən şoranlaşmış torpaqların meliorasiyasında drenajin və yumanın layihələndirilməsi Qəhrəmanlı Y.V.,Xəlilova A.Ə.,Vəliyeva S.A.,Hacıyev A.İ. 2015 102səh. Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar Bakı
Şəhərin istilik təchizatı QuliyevƏ.M., Feyziyeva G.H. 2018 82səh. Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar Bakı
Şorlaşmış torpaqların meliorasiyası və ətraf mühit İsgəndərov M.Y. 20018 370səh. Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar Bakı
Torpaq və çoxməqsədli kadastr İsmayılov M., Qəniyeva S. 2006 345səh. Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar Bakı
Pambıqçılığın inkişafı ilə əlaqədar Kür-Araz ovalığının hidrogeoloji meliorativ vəziyyətinin qiymətləndirilməsi və tənzimlənməsi Əhmədzadə Ə.C. və b. 2017 244 s. Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar Bakı
Baraban tipli qurğunun istilik texniki hesabatı və layihələndirilməsi Nəsirov A. 2005 65 s. Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar Bakı
İstilik aparatları.Dərs vəsaiti Mürşüdlü Ç.C.,Məmmədov Q.Ə. 2018 382 səh. Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar Bakı
Karbohidrogen yataqlarının lay suları və işlənmənin texniki-iqtisadi göstəriciləri Hüseynov F.Ə., Kazımov Ş.P. 264səh. Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar Bakı
İsitmə, bentiyasiya və havanın kondisiyasiyalaşdırması. Layihələndirmə normalaarı 2017 77səh. Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar Bakı
Suvarma əkinçiliyi.Dərs vəsaiti Hacıyev C.Ə.,Allahverdiyev E.R.,İbrahimov A.Q. 2012 224 səh. Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar Bakı
Yeraltı suların dinamikası Məmmədova E.A. 2012 206 səh. Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar Bakı
Ümumi hidrogeologiya Kazımov S.M.,Səfərov A.V., Tağıyev İ.İ.,Abasov M.M. 2008 155 səh. Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar Bakı
Meliorasiya və su təsərrüfatı.Ensiklopediya Əhmədzadə Ə.C.,Həşimov A.C. 2016 647səh. Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar Bakı
Buxar və qaz turbinli istilik elektirik stansiyalarının köməkçi avadanlıqlarıalarının köməkçi Məmmədova C.P., Abdullayeva G.K., Babayeva S.Ş. və baş. 2007 191 səh. Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar Bakı
Hidrometroloji lüğət Nəsibə Əhməd qızı 2005 246 səh. Humanitar elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar Bakı
Mərkəzi Kür pilot hövzə rayonu üzrə çay hövzəsinin idarə edilməsi planı: Ağstafaçay,Tovuzçay, Şəmkirşay və Gəncəcay çay hövzələri 2013 95 səh. Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar Bakı
Təbiət sularının təmizlənməsi və emalı Kəngərli A.S. 1997 246səh. Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar Bakı
Binaların mikroiqlim sistemlərinin enerji təchizatında alternativ üsullardan istifadə texnologiyalarının tədqiqi Hüseynli O.E. 2019 71səh. Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar Bakı
İstilik cictemlərində qidalandırıcı suyun səmərəliliyinin yüksəldilməsi İsmayılzadə Z.S. 2019 83 səh. Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar Bakı
Paylayıcı qaz təchizatı sisteminin etibarllıq göstəricilərinin qiymətləndirilməsinin tədqiqi Səmədli S.Ə. 2019 62 səh. Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar Bakı
Açıq və qapalı irriqasiya şəbəkələrnin layihələndirilməsi Qəhrəmanlı Y.V., Hacıyev A.İ., Həsənova A.X., Məhərrəmova S.Y. 2019 132 səh. Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar Bakı
Dəniz hidrotexniki qurğularının tarixi, metrologiyası və müasir problemləri.Dərs vəsaiti Məmmədov Ə.C., Məmmədova V.V. 2019 162 səh. Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar Bakı
Hidravlikadan laboratoriya işləri Musayev Z.S.,.,Zərbəliyev M.S., Qənbərov E.S., Həsənov E.E., Səfərova N.A., Mollayeva S.S. 2016 60 səh. Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar Bakı
Hidrotexniki qurğuların tədqiqində modelləşdirmə məsələlərinə dair metodiki vəsait Mürsəlov A.Ə. 2016 128 səh. Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar Bakı
Su-qaz təchizatı və istilik texnikası. III hissə. Dərs vəsaiti Yusifov E.Ə. 2011 208 səh. Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar Bakı
Suvarılan torpaqların münbitliyinin bərpası və qorunub saxlanması Babayev M.P., İsayeva F.H., Cəfərova S.F. 2010 220 səh. Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar Bakı
Azərbaycan: suvarma əkinçiliyin reformasiyası və ekoloji dayanaqlığı Rzayev M.A. 2019 372 səh. Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar Bakı
Azərbaycanın su ehtiyatlarının müasir dəyişmələri və inteqrasiyalı idarə edilməsi İmanov F.Ə., Ələkbərov A.B. 2017 352 səh. Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar Bakı
Dəniz hidrotexniki qurğuları neftin,qazın saxlanılması və nəqli.Dərslik Abasov R.F., Məmmədov K.M., Musayev Z.S. 2010 448 səh. Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar Bakı
Sənaye müəssisələrinin su təchizatı fənnindən laboratoriya praktikumu Quliyev Ə.M., Feyziyeva G.H., Kərimov A.K. 2020 135 s. Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar Bakı
Hidravlika və hidravlik maşınlar fənnindən laboratoriya işləri Şirzadov F.M. 2020 64 s. Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar Xırdalan
Kanalizasiya Sisteminin Quraşdırılması Nadirov V. 2019 85 s. Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar Bakı
Naxçıvan Muxtar Respublikasında suvarılan torpaqların ekomeliorativ qiymetlendirilməsi 2014 168 с. Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar Naxçıvan
Suvarma əkinçiliyi.Dərs vəsaiti Hacıyev C.Ə.,Allahverdiyev E.R.,İbrahimov A.Q. 2012 224s. Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar Bakı
Torpaq kimyası Hüseynov A.,Hüseynov N. 2012 100s. Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar Bakı
Torpağın münbitlik xassəsi Məmmədova S.,Cəfərova A. 2005 194s. Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar Bakı
Ümumi hidrogeologiya fənnindən laboratoriya işləri və onların yerinə yetirilməsinə dair metodiki göstəriş Kərimov V.M.,Teymurzadə L.T. İbrahimova S.İ. 2016 68səh. Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar Bakı
Su təchizatı sistemlərinin istismarı 2019 200 səh. Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar Bakı
Su təchizatı sistemləri.Dərs vəsaiti Mirzə Gülnarə Sərdar qızı 2019 415 səh. Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar Bakı
Ventilyasiya və kondisioner sistemləri.Magistr hazırlığı üçün dərs vəsaiti Hacıyev Y.Z. 2020 150 səh. Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar Bakı
Çirkab suların kənarlaşdırması.Dərs vəsaiti Mirzə Gülnarə Sərdar qızı 2019 61 səh. Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar Bakı
İstilik texnikası Quliyev Ə.M. 2019 134 səh. Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar Bakı
İstilik,qaz təchizatı-1 Əkbərova S.M. 2019 204 səh. Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar Bakı
İstilik,qaz təchizatı-1.Dərs vəsaiti Yusifov E.Ə., Feyziyeva G.H., Əliyev M.A.,İsmayılov R.T. 2020 195 səh. Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar Bakı
İstilik,qaz təchizatı-2.Dərslik Feyziyeva G.H., İsmayılov R.T. 2019 485 səh. Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar Bakı
İsitmə sistemləri.Dərs vəsaiti Ələsgərov G.A. 2020 87 səh. Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar Bakı
İsitmə və iqlim qurğuları üçün rəqəmsal tənzimləmə sistemləri.Dərs vəsaiti Ələsgərov G.A. 2019 81 səh. Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar Bakı
İsitmə və iqlim qurğuları üçün tənzimləmə texnikasının əsasları.Dərs vəsaiti Ələsgərov G.A. 2020 91 səh. Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar Bakı
İsitmə,soyutma və iqlim qurğuları üçün su hazırlığı fənnindən dərs vəsaiti Feyziyeva G.H., İsmayılov R.T. 2020 247 səh. Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar Bakı
Şəhərlərin kommunkasiya sistemləri.Dərs vəsaiti Yusifov E.Ə. 2020 193 səh. Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar Bakı
Azəribaycan torpaq təsnifatının WRB sistemi ilə korrelyasiyası Məmmədov Q.Ş., Babayev M.P., İsmayılov A.İ. 2002 252 s. Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar Bakı
Qurğuların müayinəsi və sınağı fənnindən labaratoriya işləri üzrə metodik göstəriş Ağalarova T.C. 2008 25 səh. Texniki elmlər Hidrotexniki və meliorasiya tikintisi. Su təchizatı.Hidrotexniki qurğular.Sanitar avadanlıqlar Bakı