İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı


Sərlövhə Pdf forması Müəllifi Nəşr ili Səhifə Elm sahəsi Bölmə Nəşr yeri
İstehsalat binalarının polad karkasları Ağayev N.H. Yusifov A.N. 2003 186 Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı Bakı
Dəmir-beton elementlərin hesablanması Artıkoğlu H.,Məhəmmədoğlu X. 2005 520səh. Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı Bakı
Metal,ağac və plastik kütləli fermaların konstruksiyaları Əsgərov S.Ə. 1998 Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı Bakı
Asma örtük konstruksiyaları Ağayev N.H.,Əsgərov C.V., Quliyeva Ə.M., Rüstəmov E.C. 2007 Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı Bakı
Bakalavr pilləsində tədris olunan \"Beton və dəmir-beton məmulatları və kostruksiyalarının texnologiyası\"fənnindən proqram 2006 Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı Bakı
Betonqarışdırıcı sexin layihələndirilməsi Sərdarov B.S.,Həsənzadə Ə.B.,Haqverdiyeva T.A.,Əkbərova S.M. 2005 170səh. Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı Bakı
Ağır beton doldurucularının texnologiyası Haqverdiyeva T.A. 2006 102səh. Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı Bakı
Oduncağın kəsmə nəzəriyyəsi,mexaniki emal texnologiyası və dəzgahları Həzrətov F.Z 2009 434səh. Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı Bakı
Beton doldurucuları Osmanov N.N..İsmayılov İ.S. 2010 192səh. Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı Bakı
Tikinti proseslərinin texnologiyası Qədimov A.Q.,Sailov R.A. 2005 324səh. Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı Bakı
Dəmirbeton konstruksiyaları Salayeva H.N. 2001 148səh. Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı Bakı
Meşə təsərrüfatının əsasları Yəhyayev A.B. 2011 376səh. Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı Bakı
Meşə materiallarının tədarükü Yəhyayev A.B. 2012 222səh. Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı Bakı
Yeni inşaat materiallarının alınma texnologiyası 2004 Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı Bakı
Metal konstruksiyalarının müayinəsi,gücləndirilməsi və etibarlılığı Zeynalov L.M. 2006 246səh. Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı Bakı
Tikinti-quraşdırma işlərində və sənayedə istifadə olunan əsas materialların xarakterstikası.Məlumat kitabı Əzimova Z. 2010 184səh. Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı Bakı
İnşaat məmulatları texnologiyasında istilik texniki avadanlıqlar Babayev A.B.,Nəsirov A.M., Ələsgərov G.A. 2007 146səh. Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı Bakı
Beton və dəmir-beton məmulatları və konstruksiyalarının texnologiyası 2003 104səh. Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı Bakı
İnşaat materialları texnologiyalarının proses və aparatları Zeynalova T.G. 2013 Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı Bakı
İnşaat maşınları Məmmədov F.C.,Talıbov T.A.,Bayramov A.M. 2010 428səh. Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı Bakı
Şəhər ərazisinin yeraltı şəbəkələri Məmmədov H.S. 2008 406səh. Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı Bakı
Ventilyasiya və kondisioner sistemləri.I hissə Ventilyasiya Məmmədov N.Y.,Aslanzadə 2008 540səh. Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı Bakı
İnşaat maşınları Muradağayev M.S.,İsrafilov N.Ə.,Əliyev Y.S. 2009 Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı Bakı
Qarşılıqlı əvəzolunma,standartlaşdırma və texniki ölçmə Qafarov A.M. 2006 248səh. Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı Bakı
Standartlaşdırmanın əsasları Qafarov A.M. 2002 160səh. Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı Bakı
Qaz təsərrufatında texniki istismar qaydaları 2008 Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı Bakı
İnşaat kompleksi Qeybullayev Q.R. 1998 204səh. Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı Bakı
Tikinti sənayesi müəssisələrinin iqtisadiyyatı Rəhimov E.M. 2002 228səh. Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı Bakı
Beton doldurucularının texnologiyası Sərdarov B.S.,Haqverdiyeva T.V. 2008 204səh. Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı Bakı
Beton və demir-beton müəssisələrinin layihələndirilməsi Sərdarov B.,Həsənzadə Ə.,Haqverdiyeva T. 2011 380səh. Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı Bakı
Yığma dəmir-beton müəssisələrinin layihələndirilməsi Sərdarov B.S.,Həsənzadə Ə.B.,Haqverdiyeva T.A. 2000 Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı Bakı
Xüsusi dəmir-beton məmulatlarının texnologiyası fənnindən laboratoriya işləri Sərdarov B.S.,Qurbanova R.A.,Əkbərova S.M. 2010 104səh. Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı Bakı
Xüsusi dəmir-beton məmulatlarının texnologiyası Sərdarov B.S.,Qurbanova R.A.,Əkbərova S.M. 2011 152səh. Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı Bakı
Daş konstruksiyaları və antiseysmik tədbirlər.İxtisas kursu. Seyfullayev X.Q.,Quliyev S.A.,Hüseynli E.Ə. 2000 122səh. Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı Bakı
Tikinti kompleks mexanikləşdirilməsi və texniki təchizatı.I hissə Tikintinin kompleks mexanikləşdirilməsi Şərifov A.R.,Bayramov A.M. 2006 348səh. Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı Bakı
Tikintinin kompleks mexanikləşdirilməsi və texniki təchizatı Şərifov A.R.,Bayramov A.M. 2006 348səh. Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı Bakı
Yanacaq və yanacaq-enerji komplekslərinin inkişaf istiqamətlərinin təhlili Məmmədov M.A.,Əliyev Ə.M.,İbrahimov C.S. 2012 Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı Bakı
Təmir-tikinti işlərinin texnologiyası İbadullayev F.Y. 2007 267səh. Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı Bakı
"İnşaat materialları və məlmulatları" fənnindən laboratoriyaişləri.Dördüncü nəşr. Ağabəyli N.M. 2013 120səh. Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı Bakı
İnşaat materialları və məmulatları Ağabəyli N.M 2011 543 Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı Bakı
İnşaat materialları Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı
İnşaat materialları və məmulatları kursundan mühazirələr Ağabəyli N.M. 2006 Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı Bakı
Materialşünaslıq(Dülgər-xarrat işi üzrə) Əliyev S. 2012 128səh. Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı Bakı
Materialşünaslıq və elektirik materialşünaslığı Ağayeva Z.,Babaşov Ə.,Binnətova G. 2012 128səh. Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı Bakı
İnşaat materialları Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı Bakı
Nazikdivarlı dəmirbeton fəza konstruksiyaları Seyfullayev X.Q. , Cəbrayılova G.X. 2009 779səh. Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı Bakı
İnşaat maşınları və avadanlıqları fənnindən laboratoriya və məşğələ dərsləri ücün dərs vəsaiti. 2015 Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı Bakı
Monolit və yığma-monolit dəmir-betondan bina və qurğuların tikintisinin texnologiyası Bələgözov Ə.M. 2010 Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı Bakı
Qarşılıqlı əvəzolunma,standartlaşdırma və texniki ölçmə Qafarov A.M. 2001 248 səh. Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı Bakı
NƏQLİYYAT TİKİNTİSİNİN İQTİSADİYYATI Quliyev Rövşən Hacı oğlu, Nəbiyev Aydın Xalıq oğlu 2017 176 səh. Humanitar elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı Bakı
Tikinti işlərinin əsasları Abbasov C.Q. 2010 152səh. Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı Bakı
Metal konstruksiyaları Ağayev N.H.,Hacıyev M.Ə.,Əsgərov C.V.,Quliyev Ə.M. 2014 Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı Bakı
Nazikdivarlı dəmirbeton fəza konstruksiyalar.Mühazirələr toplusu Hacıyev M.Ə. 2014 104səh. Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı Bakı
Polimer inşaat materialları və məlumatlarının texnologiyası fənnindən laboratoriya işlərinin yerinə yetirilməsinə dair metodik göstəriş. 2016 70səh. Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı Bakı
Xüsusi təyinatlı bina və qurğuların inşasının texlogiyası və təşkili.Dərslik Salahov M.Ə. 2017 394səh. Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı Bakı
Xüsusi bina və qurguların tikintisinin texnologiyası Bələgözov Ə.M. 2017 224səh. Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı Bakı
Mühəndis dəmirbeton konstruksiyaları.Dərslik Seyfullayev X.Q. 2010 611cəh.,şəkillər və qrafiklər,cədvəllər Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı Bakı.
Keramik metallik materialların texnologiyası Quvalov A.A.,Abbasova S.İ.,Qurbanova R.A. 2017 118səh. Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı Bakı
Beton doldurucularının texnologiyası fənnindən laboratoriya işlərinin yerinə yetirilməsinə dair metodik göstəriş Sərdarov B.S.,Haqverdiyeva T.V.,Camalova X.B.,Ağazadə M.E. 2017 58səh. Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı Bakı
Betonşünaslıq Sərdarov B.S.,Həsənzadə Ə.B.,Haqverdiyeva T.A.,Əkbərova S.M. 2016 Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı Bakı
Divar, bəzək və izolyasiya materiallarının texnologiyası:Dərslik Sərdarov B.S. və başq. 2007 356səh. şəkilli Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı Bakı
Divar, bəzək və izolyasiya materiallarının texnologiyası:Dərslik Sərdarov B.S.,Haqverdiyeva T.A. Xəlilov Y.X.,Əkbərova S.M. 2007 356səh. Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı Bakı
Materialşünaslıq,konstruksiya materialları texnologiyası və elektrotexniki materiallar fənnindən laboratoriya işləri 2013 90səh. Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı Gəncə
Polimer materialları üçün antioksidantlar Zeynalova E.B. 2009 343səh. Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı Bakı
Metal konstruksiyaların əsasları Ağayev N.H.,Hacıyev M.Ə.,Həsənov F.Q. 2014 106səh. Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı Bakı
Betonşünaslıq Haqverdiyeva T.A., Qurbanova R.A., Şahmarov V.U., Əzimi M.Z., Camalova X.B. 2017 72 s. Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı Bakı
Birmərtəbəli sənaye binalarının metal konstruksiyaları Ağayev N.H.,Hacıyev M.Ə., Zeynalov L.M.,Eminov Y.M. 2014 106səh. Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı Bakı
Daş konstruksiyaları və antiseysmik tədbirlər Seyfullayev X.Q.,Quliyev C.A..Hüseynli E.Ə. 2000 122səh. Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı Bakı
Dəmir-beton konstruksiyalar Əliyev R.D.,Quliyev C.A.,Quliyev F.M. 2019 378səh. Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı Bakı
Metal konstruksiyaların əsasları Ağayev N.H.,Hacıyev M.Ə.,Həsənov F.Q. 2014 106səh. Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı Bakı
İnşaat konstruksiyalarının hesablanmasının kömpüter proqlamları fənni üzrə proqram 2014 13səh. Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı Bakı
Quru inşaat qarışıqlarının texnologiyası Sərdarov B.S.,Haqverdiyeva T.A.,.,Əkbərova S.M., Şahmarov V.U. 2015 176səh. Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı Bakı
Tavaların hesablanması.Mühazirələr toplusu Hacıyev M.Ə. 2019 89səh. Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı Bakı
İnşaat fənlər birləşməsində tədris olunan fənlərin proqramları 2011 198 s. Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı Bakı
İnşaat materialları və məmulatlar fənindən labaratoriya işləri 2011 118 s. Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı Bakı
Keramik divar materiallarının texnologiyası Sərdərov B. və başqaları 2000 104 s. Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı Bakı
Kompozisya materialları Sərdərov B., Quvalov A.A., Abbasova S.İ. 2017 142 s. Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı Bakı
Məsaməli materiallar texnologiyası Haqverdiyeva T.A., Qurbanova R.A., Əzimi M.Z., Camalova X.B. 2018 79 s. Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı Bakı
Tikinti istehsalatının texnologiyası fənnindən monolit beton və dəmir-beton işlərinin texnologiyası üzrə mühazirələr Qarayev İ.M. 2008 57 s. Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı Bakı
Tikinti sənayesi müəssisələrinin iqtisadiyyatı fənni üzrə məşqələ dərslərinin aparılmasına aid metodik göstəriş 2004 35 s. Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı Bakı
Tədqiqat metodları Əliyev Ə.B. 2019 384 s. Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı Bakı
Təmir tikinti işlərinin texnologiyası Hacılı R. 2005 52 s. Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı Bakı
Bitum əsaslı hidroizolyasiya materiallarının keyfiyyətinin yaxşılaşdırılması Allahverdiyev T.N. 2019 69 səh. Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı Bakı
Modifikasiya olunmuş betonların istismar xassələrinin yaxşılaşdırılması Məlikov A.Ə. 2019 76 səh. Humanitar elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı Bakı
Əyilən elementlərin maili kəsiklər üzrə möhkəmliyinə qabaqcadan gərginləşmənin təsirinin tədqiqi Məhərrəmov H.E. 2019 59səh. Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı Bakı
Qabırğalı mərtəbə arası örtüklərin dinamiki yüklərin təsirinə hesablanması Əhmədov F.N. 2019 98səh. Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı Bakı
Qarabağlı mərtəbə arası örtüklərin dinamiki yüklərin təsirinə hesablanması Əhmədov F.N. 2019 98səh. Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı Bakı
Ağac-yonqar piltələr istehsalının informasiya idarəetmə sisteminin işlənməsi Gəncəlizadə Ə.M. 2019 56səh. Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı Bakı
Vülkan süxurlarının tətbiqi ilə alınmış kompozisiya yapışdırıcıları əsasında səmərəli xırdadənəli beton tərkiblərinin işlənməsi Hüseynov C. N. 2019 67səh. Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı Bakı
Sürüşməyə və yeyilməyə qarşı davamlı yarımsərt örtüklərin konstruktiv özəlliklərin konstruktib özəlliklərin konstruktiv ğzğllikləri və inşa texnologiyası Həsrətzadə V.R. 2019 66səh. Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı Bakı
Mebel istehsalı üçün termoplastik kompozitlərin hazırlanma texnologiyasının işlənməsi Həsənova S.A. 2019 66səh. Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı Bakı
Mebel istehsalı üçün termoplastik kompozitlərin hazırlanma texnologiyasının işlənməsi Həsənova S.A. 2019 66səh. Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı Bakı
Birmərtəbəli sənaye binalarının silindirik örtüklərinin seysmik yüklərə müqavimətinin tədqiqi Həsənli S.N. 2019 93səh. Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı Bakı
Qabaqcadan gərginləşdirilmiş rigelli coxmərtəbəli binaların hesablanması Kərimova İ.A. 2019 88 səh. Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı Bakı
Dəmir - beton qabırğalı tirlərdən ibarət körpülərin aşırım qurğusunun səmərəli işinin tətbiqi Məlikzadə S.Ə. 2019 62 səh. Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı Bakı
Əyilən düzbucaqlı en kəsikli dəmir - beton elementlərin qeyri - xətti deformasiya modeli əsasında normal kəsiklər üzrə möhkəmliyə hesablanması Məmmədli Ş.A. 2019 73 səh. Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı Bakı
yerli xammal və texnogen tullantıların tətbiqi ilə suvaq tərkibinin işlənməsi və xassələrinin öyrənilməsi Şükürova N.X. 2019 68 səh. Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı Bakı
Abşeron rayonunda çox mərtəbəli yaşayış binasının tikintisinin kompleks iriləşdirilmiş şəbəkəli modelinin tədqiqi Ağabəyov A.İ. 2019 63 səh. Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı Bakı
Yüksək rütubətli iqlim şəraitində binalarda üfiqi monolit dəmirbeton konstruksiyaların betonlanması texnologiyasının tədqiqi Məmmədli R.R. 2019 68 səh Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı Bakı
Çoxmərtəbəli monolit dəmirbeton binalarınntikintisində təşkilatı - texnoloji hədlərin araşdırılması Nuriyev L.Ə. 2019 62 səh. Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı Bakı
Məsaməli beton bloklu hörgülərdə bəzək işlərinin aparılması xüsusiyyətlərinin tədqiqi Nərimanov V.İ. 2019 65 səh. Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı Bakı
Monolit dəmirbeton tikillərin istehsalının kompleksinin səmərəliliyinin artırılması yollarının araşdırılması Qafarova F.S. 2019 66 səh. Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı Bakı
Üzvi-mineral əlavələr əsasında çökməyən və çatadavamlı betonların alınması Qədimaliyev R.C. 2019 65 səh. Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı Bakı
Əyilməyə işləyən dəmir-beton elementlərin kəsici qüvvənin təsirinə işinin tədqiqi Rzayeva S.Ə. 2019 85 səh. Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı Bakı
Səmərəli şüşəlifli beton tərkibinin işlənməsi və tədqiqi Səmədov O.İ. 2019 65 səh. Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı Bakı
Qəsəbə tipli azmərtəbəli yaşayış kompleksinin tikintisinin təşkilində iriləmişdirilmiş şəbəkəli modelinin tədqiqi Rüstəmov F.Y. 2019 57səh. Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı Bakı
Bakı şəhərində mövcud 9 mərtəbəli yaşayış binasının texniki vəziyyətinin təhlili və qiymətləndirilməsi Əhmədova G.A. 2019 43 səh. Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı Bakı
Mineral tozların tətbiqi ilə aktivləşdirilmiş yüksək möhkəmlikli betonların alınması Əhmədli N.Z. 2019 73 səh. Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı Bakı
Betonlar möhkəmliyin yoxlama qaydaları 29səh. Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı Bakı
Monolit dəmirbeton işlərinin texnologiyası Fərzəliyev S.A., Bələgözov Ə.M. 2019 216 səh. Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı Bakı
Sənaye və mülki tikinti ixtisası üzrə magistr və bakalabr pilləsində təhsil alan tələbələr üçün: dərs vəsaiti 2019 99səh. Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı Bakı
Sənaye və mülki tikinti ixtisası üzrə magistr və bakalabr pilləsində təhsil alan tələbələr üçün: dərs vəsaiti 2019 Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı Bakı
Inşaat konstruksiyalarının hesablanmasının təqribi üsulları Hacıyev Muxlis Əhməd oğlu 2020 249 s. Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı Bakı
Mühəndis dəmirbeton konstruksiyaları Hacıyev M.Ə., Əliyev R.D., Dəmirov M.M. 156 s. Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı Bakı
Neftqazçıxarma sənayesi müəssisələrində kontrollinq Əliyev T.,Poluxov T. 2016 220s. Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı Bakı
Qruntlar mexanikası fənnindən laboratoriya işləri üzrə metodik vəsait Mehdiyev E., Kərimov V. 2016 49s. Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı Bakı
Qruntşünaslıq.dərs vəsaiti 2016 77s. Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı Bakı
Tikinti sahəsi üzrə materiallar və avadanlıqlar 2019 56s. Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı Bakı
Tikiş fabriklərinin layihələndirilməsi.dərs vəsaiti Şamxalov O.Ş.,Abdullayeva Ş.F. 2008 80s. Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı Bakı
Metrologiya,standartlaşdırma və serfikatlaşdırma kursu üzrə laboratoriya işləri.Dərs vəsaiti Canəhmədov Ə.X., Adıözəlov Ş.Y., Cabbarov T.Q. 2015 104səh. Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı Bakı
Mühəndis dəmirbeton konstruksiyaları Hacıyev M.Ə., Əliyev R.D., Dəmirov M.M. 156səh. Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı Bakı
Plastik kütlələrin sintezi və emalı Əliyev İ.Z., Musayev S.A., Əliyev N.İ., Ağacanov R.Q. 2016 316səh. Texniki elmlər İnşaat materialları. Dəmir beton.Ağac texnologiyası.İnşaat.İnşaatın iqtisadiyyatı Bakı