Kimya texnologiyası.Yapışdırıcı materiallar


Sərlövhə Pdf forması Müəllifi Nəşr ili Səhifə Elm sahəsi Bölmə Nəşr yeri
Azərbaycanın kimya və neftkimya kompleksinin qiymətləndirilməsi və yenidən qurulması istiqamətləri Əliyev Ş.T. 2012 156 Texniki elmlər Kimya texnologiyası.Yapışdırıcı materiallar Bakı
İnşaat materiallarının fiziki-kimyəvi əsasları Şirinzadə İ.,Şirinzadə N. 2006 Təbiət elmləri Kimya texnologiyası.Yapışdırıcı materiallar Bakı
Sumqayıt sənaye mərkəzi:Mövcud potensialdan istifadə,modernləşdirmə və müasirləşdirmə prioritetləri Əliyev Ş. 2012 196səh. Texniki elmlər Kimya texnologiyası.Yapışdırıcı materiallar Bakı
Mineral yapışdırıcı maddələr Hacılı R.Ə. 2008 240səh. Texniki elmlər Kimya texnologiyası.Yapışdırıcı materiallar Bakı
Sement əhəng və gips texnologiyası.Monoqrafiya Hacılı R.Ə. 2009 240səh. Texniki elmlər Kimya texnologiyası.Yapışdırıcı materiallar Bakı
Karbohidrogen xammalının kimyevi emalı Məhərrəmov A.M.,Bayramov M.R., Məmmədov İ.Q., Bayramova 2012 360səh. Texniki elmlər Kimya texnologiyası.Yapışdırıcı materiallar Bakı
Keramika materiallarının texnologiyası Sərdarov B.S.,Abbasova S.İ.,Quliyev A.A.,Qurbanova R.A. 2007 146səh. Texniki elmlər Kimya texnologiyası.Yapışdırıcı materiallar Bakı
Neft kimiyası və neft-kimyəvi sintez Məhərrəmov A.M.,Bayramov M.R. 2012 460səh. Texniki elmlər Kimya texnologiyası.Yapışdırıcı materiallar Bakı
Yapışdırıcı materialların kimyəvi texnologiyası Sərdarov B.S.,Quvalov A.A.,Ağayev S.İ. 2000 306səh. Texniki elmlər Kimya texnologiyası.Yapışdırıcı materiallar Bakı
İncə keramika materiallarının texnologiyası Sərdarov B.S.,Abbasova S.İ.,Quvalov A.A. 2009 236səh. Texniki elmlər Kimya texnologiyası.Yapışdırıcı materiallar Bakı
İnşaat materiallarının fiziki-kimyəvi əsasları Şirinzadə İ.,Şirinzadə N. 2006 Texniki elmlər Kimya texnologiyası.Yapışdırıcı materiallar Bakı
Xəzərin neft gəlirləri:qazanan kim olacaq? Tsalik S. 2003 Texniki elmlər Kimya texnologiyası.Yapışdırıcı materiallar Bakı
Neft emalının dərinləşdirilməsi və neft-kimya məhsulları istehsalının genişləndirilməsi prespektivləri Məmmədəliyev H.Ə. 2010 301səh. Texniki elmlər Kimya texnologiyası.Yapışdırıcı materiallar Bakı
Yapışdırıcı materialların kimyəvi texnologiyası Sərdarov B.S.,Quvalov A.A.,Ağayeva S.İ. 2000 306səh. Texniki elmlər Kimya texnologiyası.Yapışdırıcı materiallar Bakı
Qeyri-uzvi kimya.Dərslik. Əliyev Ə. 2007. 340səh. Təbiət elmləri Kimya texnologiyası.Yapışdırıcı materiallar Bakı
Ümumi kimya texnologiyası.Dərslik. Məhərrəmov A.M.,Bayramov M.R.,Məmmədov İ.Q. 2011il. 308səh. Təbiət elmləri Kimya texnologiyası.Yapışdırıcı materiallar Bakı
Ümumi kimya texnologiyası.Dərslik. Məhərrəmov A.M.,Bayramov M.R., Məmmədov. 2011il. 308səh. Təbiət elmləri Kimya texnologiyası.Yapışdırıcı materiallar Bakı
Üzvi kimya texnologiyası və sənaye ekologiyası. Novruzov S.Ə. 2007. 240səh. Təbiət elmləri Kimya texnologiyası.Yapışdırıcı materiallar Bakı
Polimer inşaat materialları və məmulatları Sərdarov B.S.,Quvalov A.A.,Abbasov S.İ. 2010 Texniki elmlər Kimya texnologiyası.Yapışdırıcı materiallar Bakı
Materialşünaslıq Şirinzadə İ. 2018 310səh. Texniki elmlər Kimya texnologiyası.Yapışdırıcı materiallar Bakı
Materialşünaslıq və materiallar texnologiyası Şərifov Z.Z. 2014 660 s. Texniki elmlər Kimya texnologiyası.Yapışdırıcı materiallar Bakı
Şüşə istehsalında texnoloji prosesin idarəetmə alqoritminin işlənməsi Sabirli E.Y. 2019 66 səh. Texniki elmlər Kimya texnologiyası.Yapışdırıcı materiallar Bakı
Qida texnologiyasının proses və aparatları kursu üzrə mühazirə materialları 2011 182 səh. Texniki elmlər Kimya texnologiyası.Yapışdırıcı materiallar Bakı
Baraban tipli quruduğunun istilik texniki hesabatı və layihələndirilməsi Nəsirov A.M. 2005 65 səh. Texniki elmlər Kimya texnologiyası.Yapışdırıcı materiallar Bakı