Dağ mədən işləri. Metallar


Sərlövhə Pdf forması Müəllifi Nəşr ili Səhifə Elm sahəsi Bölmə Nəşr yeri
Neft emalı və neft kimyasının əsas proseslərinin və aparatlarının hesablanması Ləmbəranski R.Ə.,Əmircanov R.T.,Qurbanəliyev T.H. 1988 184səh. Texniki elmlər Dağ mədən işləri. Metallar Bakı
Təbii qaz-mədəndən istehlakçıyadək Rəsulov S.Y. 2007 206səh. Texniki elmlər Dağ mədən işləri. Metallar Bakı
Sənaye və yanacaq-enerji kompleksinin inkişaf istiqamətlərinin təhlili Məmmədov M.A.,Əliyev Ə.M.,Abasova A.Ə.,İbrahimov C.Ş. 2012 380səh. Texniki elmlər Dağ mədən işləri. Metallar Bakı
Metal konstruksiyaları Ağayev N.H.,Zeynalov L.M. 2008 390səh. Texniki elmlər Dağ mədən işləri. Metallar Bakı
Naxçıvan Muxtar Respublikasının faydalı qazıntıları Nağıyev V.N.,Məmmədov İ.Ə. 2010 240səh. Texniki elmlər Dağ mədən işləri. Metallar Bakı
Naxçıvan Muxtar Respublikasının faydalı qazıntıları Nağıyev V.N.,Məmmədov İ.Ə. 2010 il. 240səh. Texniki elmlər Dağ mədən işləri. Metallar Bakı
Minerologiya haqqında anlayış 2013 Texniki elmlər Dağ mədən işləri. Metallar Bakı
Sənaye və yanacaq-enerji komplekslərinin inkişaf istiqamətlərinin təhlili Məmmədov M.A.,Əliyev Ə.M.,İbrahimov C.Ş. 2012 263 səh. Texniki elmlər Dağ mədən işləri. Metallar Bakı
Dağ qara torpaqlarda qida maddələrinin ehtiyyatı və eroziyanın onlara təsiri Qiyasi H.Ə. 2010 192 səh. Texniki elmlər Dağ mədən işləri. Metallar Bakı
Naxçıvan Muxtar Respublikasının geoloji-geofiziki və faydalı qazıntılar xəritələri atlası 2000 75 səh. Texniki elmlər Dağ mədən işləri. Metallar Bakı
Neft mədən texnikasının təmiri və bərpası Məmmədov V.T., Mirzəyev O.H. 2012 285 səh. Texniki elmlər Dağ mədən işləri. Metallar Bakı
Yerqurluşu.Yerqurluşunun elmi əsasları.I cilid 2007 224s. Texniki elmlər Dağ mədən işləri. Metallar Bakı
H.Əliyev adına neft emalı zavodunun moderinizasiyası və yenidənqurulması layihəsinin əmtq sənədi 2017 132 səh. Texniki elmlər Dağ mədən işləri. Metallar Bakı
Azərbaycan nefti və polşalı mühəndis Pavel Pototski Məmmədov R.H., Həsənov V.M., Əzizova R.M. 2005 130 səh. Texniki elmlər Dağ mədən işləri. Metallar Bakı
Ümumi geologiya. I hissə.Dərslik Həbibov T. 2011 384 səh. Texniki elmlər Dağ mədən işləri. Metallar Bakı
Ümumi geologiya. I hissə. Dərslik Həbibov T. 20121 384 səh. Təbiət elmləri Dağ mədən işləri. Metallar Bakı
Abşeron yarımadası və Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorunda yerləşən neft mədən ərazilərinin ekoloji problemləri və onların aradan qaldırılması yolları Mirzəyev A.B., Şixəliyev F.B. 2012 368 səh. Təbiət elmləri Dağ mədən işləri. Metallar Bakı
Azərbaycan neft sənayesi XIX yüzilin son rübündə Mehdiyev Ə. 2000 128 səh. Texniki elmlər Dağ mədən işləri. Metallar Bakı
Azərbaycanın təbii qaz potensialı: Reallıqlar və virtual cizgilər Hacızadə E.M. 2001 186 səh. Texniki elmlər Dağ mədən işləri. Metallar Bakı
Dağ-mədən sənayesinin elektrik avadanlığı və elektrik təchizatı Kazımzadə R.Z., Əsgərov C.S., Həmidov M.H. 2014 398 səh. Texniki elmlər Dağ mədən işləri. Metallar Bakı
Naxçıvan Muxtar Respublikasının neft-qazlılıq perspektivliyi Yusifov X., Rəhmanov R. 2013 140s. Texniki elmlər Dağ mədən işləri. Metallar Bakı
Neft firtinası Qaradağ R. 2009 256s. Texniki elmlər Dağ mədən işləri. Metallar Bakı
Umumi geologiya fənninə dair metodiki göstəriş Babayev N.İ., Kərimov V.M., Teymurzadə L.T. 2016 61səh. Texniki elmlər Dağ mədən işləri. Metallar Bakı
Ümumi və tarixi geologiya. I hissə .Dərslik Həbibov T. 2015 401səh. Texniki elmlər Dağ mədən işləri. Metallar Bakı
Kontinental .elf qur]uları və onların dinamiki təsirlərə hesablanması Həsənov E.F., Məmmədova V.V., Abdullayeva K.Q. 2021 222 səh. Texniki elmlər Dağ mədən işləri. Metallar Bakı