Elektrotexnika. Radiotexnika. Materiallar müqaviməti


Sərlövhə Pdf forması Müəllifi Nəşr ili Səhifə Elm sahəsi Bölmə Nəşr yeri
Mürəkkəb qaz kəmərləri sisteminin riyazi modelləri Ağayev N.B. 2000 96 Texniki elmlər Elektrotexnika. Radiotexnika. Materiallar müqaviməti Bakı
AzMİU-da \"Enerji menecementi (binalarda) \"ixtisası üzrə yeni magistr təhsil proqramının yaradılması haqqında informasiya kitabçası.Tempus layihəsi 2008 Texniki elmlər Elektrotexnika. Radiotexnika. Materiallar müqaviməti Bakı
Materiallar müqavimətinin qısa kursu (I hissə) Bəxtiyarov İ.A. 1996 Texniki elmlər Elektrotexnika. Radiotexnika. Materiallar müqaviməti Bakı
Elektrik enerjisindən istifadə qaydaları 2005 84səh. Texniki elmlər Elektrotexnika. Radiotexnika. Materiallar müqaviməti Bakı
Materiallar müqaviməti 2005 572səh. Texniki elmlər Elektrotexnika. Radiotexnika. Materiallar müqaviməti Bakı
Şəhər infrastrukturunda alternativ enerji mənbələri Məmmədov H.S.,Məmmədov R.H. 2011 Texniki elmlər Elektrotexnika. Radiotexnika. Materiallar müqaviməti Bakı
Məlumat ölçmə texnikası və elektronika fənni üzrə laboratoriya işləri Mehdiyev B.Q.,Əliyev M.İ., Cavadova M.M. 2003 Texniki elmlər Elektrotexnika. Radiotexnika. Materiallar müqaviməti Bakı
Mexanikləşdirilmiş əl alətləri Bayramov A.M. 2012 114səh. Texniki elmlər Elektrotexnika. Radiotexnika. Materiallar müqaviməti Bakı
Neftyığan,nəql edən mühəndis qurğuları və avadanlıqları Məmmədov K.Musayev Z.,Mürsəlov A.,Məmmədova V. 2009 214səh. Texniki elmlər Elektrotexnika. Radiotexnika. Materiallar müqaviməti Bakı
Ölçmə prosesləri və onların avtomatlaşdırılması Qafarov A.M. 2002 208səh. Texniki elmlər Elektrotexnika. Radiotexnika. Materiallar müqaviməti Bakı
Elektrotexnika Qurbanov T. 2005 Texniki elmlər Elektrotexnika. Radiotexnika. Materiallar müqaviməti Bakı
Rele mühafizəsi Sadıqov Q.S. 2004 108səh. Texniki elmlər Elektrotexnika. Radiotexnika. Materiallar müqaviməti Bakı
Sənaye müəssisələrinin elektrik təchizatı Sadıqov Q.S.,Orucov N.İ. 2004 312səh. Texniki elmlər Elektrotexnika. Radiotexnika. Materiallar müqaviməti Bakı
Materiallar müqaviməti I hissə Sadıqov İ.R. 2010 376səh. Texniki elmlər Elektrotexnika. Radiotexnika. Materiallar müqaviməti Bakı
Materiallar müqaviməti II hissə Sadıqov İ.R. 2013 640səh. Texniki elmlər Elektrotexnika. Radiotexnika. Materiallar müqaviməti Bakı
Sənaye elektronikası üzrə laboratoriya işlərinə dair metodik göstəriş 2001 Texniki elmlər Elektrotexnika. Radiotexnika. Materiallar müqaviməti Bakı
İstilik generasiya qurğuları Zeynalov M.B. 2006 215səh. Texniki elmlər Elektrotexnika. Radiotexnika. Materiallar müqaviməti Bakı
Enerji ehtiyatları,elektrik enerıisi istehsalı və ətraf mühit Abdullayev K.M.,Lətifov Y.İ.,Abdullayeva G.K. 2005 448 səh. Texniki elmlər Elektrotexnika. Radiotexnika. Materiallar müqaviməti Bakı
Materiallar müqaviməti Hüseynov Ə.M.,Həsənov F.Ə. 2005 572səh. Texniki elmlər Elektrotexnika. Radiotexnika. Materiallar müqaviməti Bakı
Liftlər Mirzəyev N. 2012 320səh. Texniki elmlər Elektrotexnika. Radiotexnika. Materiallar müqaviməti Bakı
Xətti elektrik dövrləri nəzəriyyəsi Məmmədov H.Ə.,Əliyev N.X. 2011 600səh. Texniki elmlər Elektrotexnika. Radiotexnika. Materiallar müqaviməti Bakı
İntellektual sistemlərin qurulma prinsipləri və layihələndirilməsi Əliyev R.Ə.,Cəfərov S.M.,Babayev M.C. və başq. 2005 368səh. Texniki elmlər Elektrotexnika. Radiotexnika. Materiallar müqaviməti Bakı
Rəqəmli kommasiya sistemləri və şəbəkələri Qəhramanzadə A.H. 2004 475səh. Texniki elmlər Elektrotexnika. Radiotexnika. Materiallar müqaviməti Bakı
İstilik texnikası Quliyev Ə.M. 2006 200səh. Texniki elmlər Elektrotexnika. Radiotexnika. Materiallar müqaviməti Bakı
İstilik texnikası Quliyev Ə.M. 2012 302səh. Texniki elmlər Elektrotexnika. Radiotexnika. Materiallar müqaviməti Bakı
Maşınların istismarı Şərifov A.R.,Qardaşov R.Q. 2010 196səh. Texniki elmlər Elektrotexnika. Radiotexnika. Materiallar müqaviməti Bakı
Elektrotexnika Abbasov H.A. 2002 154səh. Texniki elmlər Elektrotexnika. Radiotexnika. Materiallar müqaviməti Bakı
Rele mühafizəsi Abbasov H.A. 2008 116səh. Texniki elmlər Elektrotexnika. Radiotexnika. Materiallar müqaviməti Bakı
Azərbaycanın yanacaq-enerji kompleksi-inkişaf mərhələləri və prespektivləri Əliyev N.A.,Məmmədov M.A. 2008 Texniki elmlər Elektrotexnika. Radiotexnika. Materiallar müqaviməti Bakı
Əməyin mühafizəsi 2009 Texniki elmlər Elektrotexnika. Radiotexnika. Materiallar müqaviməti Bakı
Azərbaycanda günəş enerjisindən istifadə və müasir günəş energetik qurğuları.(dərs vəsaiti) Məmmədov F.F. 2011 204 Texniki elmlər Elektrotexnika. Radiotexnika. Materiallar müqaviməti Bakı
Elektrotexniki materiallar Orucova A.O. Niftiyev S.N./ Ibrahimov B.Q. 2009 Texniki elmlər Elektrotexnika. Radiotexnika. Materiallar müqaviməti Bakı
Əməyin mühafizesi ve elektrik təhlükəsizliyi Abbasov Ə.Q. 2014 Texniki elmlər Elektrotexnika. Radiotexnika. Materiallar müqaviməti Sumqayıt
Sərbəst iş ücün praktiki materiallar müqavimeti kursu:dərslik Bayramov Ə.R. 555 səh..üəkilli Texniki elmlər Elektrotexnika. Radiotexnika. Materiallar müqaviməti Bakı
Güneş energetiksaı terminləri lüğəti.Yeddi dildə-Azərbaycan,Rus,İngilis,Alman,Fransız,İspan və İtalyan Məmmədov F.,Səmədova Ü.,Hüseynov Q. 2009 364 səh. Texniki elmlər Elektrotexnika. Radiotexnika. Materiallar müqaviməti Bakı
Energetik kompleks yeni islahatlar ərəfəsində Hacızadə E.M. 2000 257 səh. Texniki elmlər Elektrotexnika. Radiotexnika. Materiallar müqaviməti Bakı
Elektirik dövrlərinin nəzəri əsasları Nəsirov V.İ.,Nəsirov E.V.,Səmədov S.A. 2015 Texniki elmlər Elektrotexnika. Radiotexnika. Materiallar müqaviməti Bakı
Elektronika .İngilis,rus və azərbaycan dillərində izahlı terminoloji lüğət. I hissə.A-L Sadıqov O.M., Musayev Z.S.. 2011 Texniki elmlər Elektrotexnika. Radiotexnika. Materiallar müqaviməti Bakı
Mexatronika Şələbi İ., Mirzəyev H. 2011 201 səh. Texniki elmlər Elektrotexnika. Radiotexnika. Materiallar müqaviməti Bakı
Elektrotexnikanın əsasları Rəhimova E.H. 2013 Texniki elmlər Elektrotexnika. Radiotexnika. Materiallar müqaviməti Bakı
Elektronika .İngilis,rus və azərbaycan dillərində izahlı terminoloji lüğət. Il hissə.A-L Sadıqov O.M., Musayev Z.S.. 2013 Texniki elmlər Elektrotexnika. Radiotexnika. Materiallar müqaviməti Bakı
Vakuum texnikasının əsasları Əsgərov Ş.Q.,Ağayev M.N.,Sadıqzadə G.M. 2008 158səh. Texniki elmlər Elektrotexnika. Radiotexnika. Materiallar müqaviməti Bakı
Materiallar müqavimətindən məsələlər(həlli ilə) - Ali texniki məktəblər üçün dərs vəsaiti - Sazairov Əmirxan 2015 19 səh. Texniki elmlər Elektrotexnika. Radiotexnika. Materiallar müqaviməti Bakı
Elektrik və elektron aparatları Mirfatma M.C. 2018 90 s. Texniki elmlər Elektrotexnika. Radiotexnika. Materiallar müqaviməti Bakı
Elektron texnikasının materialları və nanotexnologiyanın əsasları.Ali məktəblər üçün dərslik Abdinov Ə.,Səfərov V. 2010 184 səh. Texniki elmlər Elektrotexnika. Radiotexnika. Materiallar müqaviməti Bakı
Müasir elektronika Qəhrəmanov P.F.,Rəsulov R.A. 2008 Texniki elmlər Elektrotexnika. Radiotexnika. Materiallar müqaviməti Bakı
Materiallar müqaviməti Sazairov Ə.,Xəlilov Z. 2015 298səh. Texniki elmlər Elektrotexnika. Radiotexnika. Materiallar müqaviməti Bakı
Materiallar müqaviməti 376 səhh. Texniki elmlər Elektrotexnika. Radiotexnika. Materiallar müqaviməti Bakı
Bərpa olunan enerji mənbələrinin energetika Sisteminə inteqrasiyasında hidroakkumulyasiya elektrik stansiyalarının rolu Cəfərov T. 2013 87 s. Texniki elmlər Elektrotexnika. Radiotexnika. Materiallar müqaviməti Bakı
Elektrotexnikanın əsasları Tağızadə S.M., Yusifova T.B. 2015 275 Texniki elmlər Elektrotexnika. Radiotexnika. Materiallar müqaviməti Bakı
Neftyığılan, nəql edən mühəndis qurğuları və avadanlıqları Məmmədov K., Musayev Z.,Mürsəlov A.,Məmmədova V. 2009 214səh. Texniki elmlər Elektrotexnika. Radiotexnika. Materiallar müqaviməti Bakı
Bina texnikası üçün informasiya və kommunikasiya texnologiyaları Qurbanova N.H. 2008 163 s. Texniki elmlər Elektrotexnika. Radiotexnika. Materiallar müqaviməti Bakı
Elektrik şəbəkə və sistemləri Orucov A.Q., Orucov N.İ.,Sadıqov Q.S. 2001 209səh. Texniki elmlər Elektrotexnika. Radiotexnika. Materiallar müqaviməti Bakı
İstilik ötürmə və istilik kütlə mübadiləsindən laboratoriya işləri Ələsgərov G.A. 2005 36səh. Texniki elmlər Elektrotexnika. Radiotexnika. Materiallar müqaviməti Bakı
İstilik texnikasına aid məsələlər toplusu Quliyev Ə.M., İsmayılov R..T. 2018 270səh. Texniki elmlər Elektrotexnika. Radiotexnika. Materiallar müqaviməti Bakı
Əyilən dəmirbeton elementlərin normal kəsiklər üzrə möhkəmliyə hesablanması.Dərs vəsaiti. Hacıyev M.Ə.,Əliyev R.D., Quliyev F.M. 2019 121səh. Texniki elmlər Elektrotexnika. Radiotexnika. Materiallar müqaviməti Bakı
Yüksək gərginliklər və elektirik izolyasiya texnikası Həsənov Q.Ə. 2009 Texniki elmlər Elektrotexnika. Radiotexnika. Materiallar müqaviməti Bakı
Ölçmə və nəzarətin üsul və vasitələri .Dərslik İsgəndərzadə E.B., Aslanov Z.Y 2017 326 c. Texniki elmlər Elektrotexnika. Radiotexnika. Materiallar müqaviməti Bakı
Elektrik nəqliyyatı vasitələrinin istismarı və texniki xidmətin təşkili Qurbanov T. 2012 418 s. Texniki elmlər Elektrotexnika. Radiotexnika. Materiallar müqaviməti Bakı
Alternativ regenerativ enerji sistemləri.Dərslik Cəlilov M.F. 2009 412səh. Texniki elmlər Elektrotexnika. Radiotexnika. Materiallar müqaviməti Bakı
Bərpa olunan enerji mənbələrinin energetika sisteminə inteqrasiyasıda hidroakkumulyasiya elektrik stansiyalarının rolu Cəfərov t. 2013 87 səh. Texniki elmlər Elektrotexnika. Radiotexnika. Materiallar müqaviməti Bakı
Energetika varlıqla yoxluğun astanasında Cəfərov T.D. 2015 2015 səh. Texniki elmlər Elektrotexnika. Radiotexnika. Materiallar müqaviməti Bakı
Naqilsiz rabitə texnologiyaları Məmmədov İ.Ə.,Gözəlov E.B.,Məmmədov Ə.A. 2012 624 səh. Texniki elmlər Elektrotexnika. Radiotexnika. Materiallar müqaviməti Bakı
Tribologiyanın əsasları Şirzadov F.M. 2018 271 səh. Texniki elmlər Elektrotexnika. Radiotexnika. Materiallar müqaviməti Bakı
Tribotexniki avadanlıq və vasitələr.Dərs vəsaiti Şirzadov F.M. 2018 304 səh. Texniki elmlər Elektrotexnika. Radiotexnika. Materiallar müqaviməti Bakı
Azərbaycan Respublikasında alternativ enerji mənbələrindən istifadənin inkişafı prespektivləri 2004 45səh. Texniki elmlər Elektrotexnika. Radiotexnika. Materiallar müqaviməti Bakı
Rusca- azərbaycanca- ingiliscə elektroenergetika terminləri lüğəti Ramazanov K.N., Yusifbəyli N.A., Xıdırov F.L. 2005 532 səh. Humanitar elmlər Elektrotexnika. Radiotexnika. Materiallar müqaviməti Bakı
Materiallar müqavimətindən məsələlər (həlli ilə) Sazairov Ə. 2015 307 səh. Texniki elmlər Elektrotexnika. Radiotexnika. Materiallar müqaviməti Bakı
Tətbiqi mexanika Bayramov Ə.R.,Vəliyev N.T., Abbasoc T.B. 2011 Texniki elmlər Elektrotexnika. Radiotexnika. Materiallar müqaviməti Gəncə
Radiotexniki dövrələrin nəzəri əsasları fənnindən laboratoriya işlərinin simulyasiya proqramının köməyilə aparılması üçün dərs vəsaiti Nəsirov V.İ., Camalov N.N., Rüstəmov Ə.R., Baxşıyev İ.S. 2017 133 səh. Texniki elmlər Elektrotexnika. Radiotexnika. Materiallar müqaviməti Bakı
Elektrik və elektron aparatları.Dərs vəsaiti Mirfatma M.C. 2018 87 səh. Texniki elmlər Elektrotexnika. Radiotexnika. Materiallar müqaviməti Bakı
Elektrotexniki materiallar kursu üzrə laboratoriya işlərinə aid metodik göstəriş Mehdiyev B.Q., Həsənov T.Q., Cavadova M.M., Hüseynova U.Ə., Əkbərov Y.S. 2019 86 səh. Texniki elmlər Elektrotexnika. Radiotexnika. Materiallar müqaviməti Bakı
Radiotexniki dövrələrin nəzəri əsasları fənnindən laboratoriya işlərinin simulyasiya proqramının köməyilə aparılması üçün dərs vəsaiti Nəsirov V.İ., Camalov N.N., Rüstəmov Ə.R., Baxşıyev İ.S. 2018 133 səh. Texniki elmlər Elektrotexnika. Radiotexnika. Materiallar müqaviməti Bakı
Radiotexniki dövrələrin nəzəri əsasları Nəsirov V.İ., Camalov N.N., Rüstəmov Ə.R., Nəsirov E.V.. 2018 Texniki elmlər Elektrotexnika. Radiotexnika. Materiallar müqaviməti Bakı
Aktiv süzgəclər: Ötürmə funksiyalarının təhlili və elektirik sxemlərinin hesablanması Mansurov Q.M. 2002 99 s. Texniki elmlər Elektrotexnika. Radiotexnika. Materiallar müqaviməti Sumqayıt
Abdinov Ə.Ş., Məmmədov H.M. Bərk cisim elektronikası 2004 136 səh. Texniki elmlər Elektrotexnika. Radiotexnika. Materiallar müqaviməti Bakı
Elektrik maşınları.II hissə 2010 256 s. Texniki elmlər Elektrotexnika. Radiotexnika. Materiallar müqaviməti Ocmanov S.C.
Elektroenergetikada ölcmə sistemləri Hikmət Ə. 2015 117 s. Texniki elmlər Elektrotexnika. Radiotexnika. Materiallar müqaviməti Bakı
Elektron cihazları və emissiya elektronikasının əsasları Abdinov Ə.Ş. , Həsənov İ.S. , Hüseynov T.X. 2011 360 s. Texniki elmlər Elektrotexnika. Radiotexnika. Materiallar müqaviməti Bakı
Elektron texnikasının materialları və nanotexnologiyanın əsasları Abdinov Ə. , Səfərov V. 2010 184 s. Texniki elmlər Elektrotexnika. Radiotexnika. Materiallar müqaviməti Bakı
Elektronika. ingilis, rus və azərbaycan dillərində izahlı terminoloji lüğət. I hissə A - L Sadıqov O.M. , Musayev Z.S. 2011 284 s. Texniki elmlər Elektrotexnika. Radiotexnika. Materiallar müqaviməti Bakı
Elektrotexnika, radiotexnika və elektronika Kazımzadə R.Z. , Əsgərov C.S. 2013 393 s. Texniki elmlər Elektrotexnika. Radiotexnika. Materiallar müqaviməti Bakı
Elektrotexnikanın nəzəri əsasları Kazımzadə Z.İ. 2010 583 s. Texniki elmlər Elektrotexnika. Radiotexnika. Materiallar müqaviməti Bakı
Sərbəst iş üçün praktiki materiallar müqaviməti kursu.Dərslik Bayramov Ə.R. 1998 555səh.326şəkili Texniki elmlər Elektrotexnika. Radiotexnika. Materiallar müqaviməti Bakı
Rəqəmli kommutasiya sistemləri və şəbəkələri Qəhrəmanzadə A.H. 2004 475s. Texniki elmlər Elektrotexnika. Radiotexnika. Materiallar müqaviməti Bakı
Sürətli hazırlama texnologiyasının mütərəqqi üsulları Əliyev R., Hentşel B. 2005 203s. Texniki elmlər Elektrotexnika. Radiotexnika. Materiallar müqaviməti Bakı
Alternativ regenerativ enerji sistemləri.Dərs vəsaiti Ələsgırov G.A. 2020 106səh. Texniki elmlər Elektrotexnika. Radiotexnika. Materiallar müqaviməti Bakı
Binaların elektrik avadanlığı və elektrik təchizatı.Dərs vəsaiti Cavadova M.M. 2020 91səh. Texniki elmlər Elektrotexnika. Radiotexnika. Materiallar müqaviməti Bakı
Binalarda termiki proseslər üçün emerji və maddə nəqli.Dərs vəsaiti Ələsgərova G.A. 2019 186səh. Texniki elmlər Elektrotexnika. Radiotexnika. Materiallar müqaviməti Bakı
Elektrik təchizatı.Dərs vəsaiti Həsənov T.Q. 2019 151səh. Texniki elmlər Elektrotexnika. Radiotexnika. Materiallar müqaviməti Bakı
Elektrik və elektron texnikası materialları.Dərs vəsaiti Cavadova M.M. 2020 109səh. Texniki elmlər Elektrotexnika. Radiotexnika. Materiallar müqaviməti Bakı
Elektotexnikanın əsasları fənnindən dərs vəsaiti Cavadova M.M. 2018 120səh. Texniki elmlər Elektrotexnika. Radiotexnika. Materiallar müqaviməti Bakı
Elektrotexniki materiallar fənnindən dərs vəsaiti. Cavadova M.M. 2020 94səh. Texniki elmlər Elektrotexnika. Radiotexnika. Materiallar müqaviməti Bakı
Elektrotexnologiya (fənnindən dərs vəsaiti) 2018 147səh. Texniki elmlər Elektrotexnika. Radiotexnika. Materiallar müqaviməti Bakı
Elektrotexnika -1. Dərs vəsaiti 2019 134səh. Texniki elmlər Elektrotexnika. Radiotexnika. Materiallar müqaviməti Bakı
Elektrotexnika-2.Dərs vəsaiti 2019 94səh. Texniki elmlər Elektrotexnika. Radiotexnika. Materiallar müqaviməti Bakı
Elektrotexnika. Dərs vəsaiti Bayramova A.İ. 2019 222 səh. Texniki elmlər Elektrotexnika. Radiotexnika. Materiallar müqaviməti Bakı
Elektrotexnika Həsənov T.Q. 2019 106səh. Texniki elmlər Elektrotexnika. Radiotexnika. Materiallar müqaviməti Bakı
Elektrotexnikanın əsasları.Dərs vəsaiti 2018 102səh. Texniki elmlər Elektrotexnika. Radiotexnika. Materiallar müqaviməti Bakı
Elektrik enerjisinin istehsalı.Dərs vəsaiti Həsənov T.Q. 2018 128 səh. Texniki elmlər Elektrotexnika. Radiotexnika. Materiallar müqaviməti Bakı
Elektrik maşınları-2.Dərs vəsaiti 2019 35 səh. Texniki elmlər Elektrotexnika. Radiotexnika. Materiallar müqaviməti Bakı
Elektrik sistemlərində keçid prosesləri.Dərs vəsaiti Bayramova A.İ. 2020 89 səh. Texniki elmlər Elektrotexnika. Radiotexnika. Materiallar müqaviməti Bakı
Elektrik təchizatı.Dərs vəsaiti Bayramova A.İ. 2020 222 səh. Texniki elmlər Elektrotexnika. Radiotexnika. Materiallar müqaviməti Bakı
Elektrik işıqlanmasının əsasları. Dərs vəsaiti 2019 110 səh. Texniki elmlər Elektrotexnika. Radiotexnika. Materiallar müqaviməti Bakı
Elektrik şəbəkələri və sistemləri.Dərs vəsaiti Həsənov T.Q. 1919 86 səh. Texniki elmlər Elektrotexnika. Radiotexnika. Materiallar müqaviməti Bakı
Elmi tədqiqatların üsulları. Dərs vəsaiti Mirzə Gülnarə Sərdar qızı 2019 142 səh. Texniki elmlər Elektrotexnika. Radiotexnika. Materiallar müqaviməti Bakı
Güc elektronikası və elektrik avadanlıqlarının qidalanması Bayramova A.İ. 2020 154 səh. Texniki elmlər Elektrotexnika. Radiotexnika. Materiallar müqaviməti Bakı
Müasir istilik təchizatı sistemləri.Dərs vəsaiti Feyziyeva G.H. 2019 160səh. Texniki elmlər Elektrotexnika. Radiotexnika. Materiallar müqaviməti Bakı
Tikinti və tikinti sənayesi müssisələrinin elektrik təchizatı.Dərs vəsaiti Cavadova M.M. 2020 173 səh. Texniki elmlər Elektrotexnika. Radiotexnika. Materiallar müqaviməti Bakı
Yüksək gərginlik texnikası.Dərs vəsaiti Cavadova M.M. 2018 Texniki elmlər Elektrotexnika. Radiotexnika. Materiallar müqaviməti Bakı
Ğlçmə texnikası.Dərs vəsaiti Bayramova A.İ. 2020 344 səh. Texniki elmlər Elektrotexnika. Radiotexnika. Materiallar müqaviməti Bakı
İnşaat istilik fizikası.Dərs vəsaiti Hacıyev Y.Z. 2020 148 səh. Texniki elmlər Elektrotexnika. Radiotexnika. Materiallar müqaviməti Bakı
Ölcmə və nəzarətin üsul və vasitələri (dərslik) İsgəndərzadə E.B., Aslanov Z.Y. 2017 326 səh. Texniki elmlər Elektrotexnika. Radiotexnika. Materiallar müqaviməti Bakı
İnşaat konstruksiyalarının hesablanmasının təqribi üsulları Hacıyev M.Ə. 2020 249 səh. Texniki elmlər Elektrotexnika. Radiotexnika. Materiallar müqaviməti Bakı