Elektrotexnika. Radiotexnika. Materiallar müqaviməti


Sərlövhə Pdf forması Müəllifi Nəşr ili Səhifə Elm sahəsi Bölmə Nəşr yeri
Mürəkkəb qaz kəmərləri sisteminin riyazi modelləri Ağayev N.B. 2000 96 Texniki elmlər Elektrotexnika. Radiotexnika. Materiallar müqaviməti Bakı
AzMİU-da \"Enerji menecementi (binalarda) \"ixtisası üzrə yeni magistr təhsil proqramının yaradılması haqqında informasiya kitabçası.Tempus layihəsi 2008 Texniki elmlər Elektrotexnika. Radiotexnika. Materiallar müqaviməti Bakı
Materiallar müqavimətinin qısa kursu (I hissə) Bəxtiyarov İ.A. 1996 Texniki elmlər Elektrotexnika. Radiotexnika. Materiallar müqaviməti Bakı
Elektrik enerjisindən istifadə qaydaları 2005 84səh. Texniki elmlər Elektrotexnika. Radiotexnika. Materiallar müqaviməti Bakı
Materiallar müqaviməti 2005 572səh. Texniki elmlər Elektrotexnika. Radiotexnika. Materiallar müqaviməti Bakı
Şəhər infrastrukturunda alternativ enerji mənbələri Məmmədov H.S.,Məmmədov R.H. 2011 Texniki elmlər Elektrotexnika. Radiotexnika. Materiallar müqaviməti Bakı
Məlumat ölçmə texnikası və elektronika fənni üzrə laboratoriya işləri Mehdiyev B.Q.,Əliyev M.İ., Cavadova M.M. 2003 Texniki elmlər Elektrotexnika. Radiotexnika. Materiallar müqaviməti Bakı
Mexanikləşdirilmiş əl alətləri Bayramov A.M. 2012 114səh. Texniki elmlər Elektrotexnika. Radiotexnika. Materiallar müqaviməti Bakı
Neftyığan,nəql edən mühəndis qurğuları və avadanlıqları Məmmədov K.Musayev Z.,Mürsəlov A.,Məmmədova V. 2009 214səh. Texniki elmlər Elektrotexnika. Radiotexnika. Materiallar müqaviməti Bakı
Ölçmə prosesləri və onların avtomatlaşdırılması Qafarov A.M. 2002 208səh. Texniki elmlər Elektrotexnika. Radiotexnika. Materiallar müqaviməti Bakı
Elektrotexnika Qurbanov T. 2005 Texniki elmlər Elektrotexnika. Radiotexnika. Materiallar müqaviməti Bakı
Rele mühafizəsi Sadıqov Q.S. 2004 108səh. Texniki elmlər Elektrotexnika. Radiotexnika. Materiallar müqaviməti Bakı
Sənaye müəssisələrinin elektrik təchizatı Sadıqov Q.S.,Orucov N.İ. 2004 312səh. Texniki elmlər Elektrotexnika. Radiotexnika. Materiallar müqaviməti Bakı
Materiallar müqaviməti I hissə Sadıqov İ.R. 2010 376səh. Texniki elmlər Elektrotexnika. Radiotexnika. Materiallar müqaviməti Bakı
Materiallar müqaviməti II hissə Sadıqov İ.R. 2013 640səh. Texniki elmlər Elektrotexnika. Radiotexnika. Materiallar müqaviməti Bakı
Sənaye elektronikası üzrə laboratoriya işlərinə dair metodik göstəriş 2001 Texniki elmlər Elektrotexnika. Radiotexnika. Materiallar müqaviməti Bakı
İstilik generasiya qurğuları Zeynalov M.B. 2006 215səh. Texniki elmlər Elektrotexnika. Radiotexnika. Materiallar müqaviməti Bakı
Enerji ehtiyatları,elektrik enerıisi istehsalı və ətraf mühit Abdullayev K.M.,Lətifov Y.İ.,Abdullayeva G.K. 2005 448 səh. Texniki elmlər Elektrotexnika. Radiotexnika. Materiallar müqaviməti Bakı
Materiallar müqaviməti Hüseynov Ə.M.,Həsənov F.Ə. 2005 572səh. Texniki elmlər Elektrotexnika. Radiotexnika. Materiallar müqaviməti Bakı
Liftlər Mirzəyev N. 2012 320səh. Texniki elmlər Elektrotexnika. Radiotexnika. Materiallar müqaviməti Bakı
Xətti elektrik dövrləri nəzəriyyəsi Məmmədov H.Ə.,Əliyev N.X. 2011 600səh. Texniki elmlər Elektrotexnika. Radiotexnika. Materiallar müqaviməti Bakı
İntellektual sistemlərin qurulma prinsipləri və layihələndirilməsi Əliyev R.Ə.,Cəfərov S.M.,Babayev M.C. və başq. 2005 368səh. Texniki elmlər Elektrotexnika. Radiotexnika. Materiallar müqaviməti Bakı
Rəqəmli kommasiya sistemləri və şəbəkələri Qəhramanzadə A.H. 2004 475səh. Texniki elmlər Elektrotexnika. Radiotexnika. Materiallar müqaviməti Bakı
İstilik texnikası Quliyev Ə.M. 2006 200səh. Texniki elmlər Elektrotexnika. Radiotexnika. Materiallar müqaviməti Bakı
İstilik texnikası Quliyev Ə.M. 2012 302səh. Texniki elmlər Elektrotexnika. Radiotexnika. Materiallar müqaviməti Bakı
Maşınların istismarı Şərifov A.R.,Qardaşov R.Q. 2010 196səh. Texniki elmlər Elektrotexnika. Radiotexnika. Materiallar müqaviməti Bakı
Elektrotexnika Abbasov H.A. 2002 154səh. Texniki elmlər Elektrotexnika. Radiotexnika. Materiallar müqaviməti Bakı
Rele mühafizəsi Abbasov H.A. 2008 116səh. Texniki elmlər Elektrotexnika. Radiotexnika. Materiallar müqaviməti Bakı
Azərbaycanın yanacaq-enerji kompleksi-inkişaf mərhələləri və prespektivləri Əliyev N.A.,Məmmədov M.A. 2008 Texniki elmlər Elektrotexnika. Radiotexnika. Materiallar müqaviməti Bakı
Əməyin mühafizəsi 2009 Texniki elmlər Elektrotexnika. Radiotexnika. Materiallar müqaviməti Bakı
Azərbaycanda günəş enerjisindən istifadə və müasir günəş energetik qurğuları.(dərs vəsaiti) Məmmədov F.F. 2011 204 Texniki elmlər Elektrotexnika. Radiotexnika. Materiallar müqaviməti Bakı
Elektrotexniki materiallar Orucova A.O. Niftiyev S.N./ Ibrahimov B.Q. 2009 Texniki elmlər Elektrotexnika. Radiotexnika. Materiallar müqaviməti Bakı
Əməyin mühafizesi ve elektrik təhlükəsizliyi Abbasov Ə.Q. 2014 Texniki elmlər Elektrotexnika. Radiotexnika. Materiallar müqaviməti Sumqayıt
Sərbəst iş ücün praktiki materiallar müqavimeti kursu:dərslik Bayramov Ə.R. 555 səh..üəkilli Texniki elmlər Elektrotexnika. Radiotexnika. Materiallar müqaviməti Bakı
Güneş energetiksaı terminləri lüğəti.Yeddi dildə-Azərbaycan,Rus,İngilis,Alman,Fransız,İspan və İtalyan Məmmədov F.,Səmədova Ü.,Hüseynov Q. 2009 364 səh. Texniki elmlər Elektrotexnika. Radiotexnika. Materiallar müqaviməti Bakı
Energetik kompleks yeni islahatlar ərəfəsində Hacızadə E.M. 2000 257 səh. Texniki elmlər Elektrotexnika. Radiotexnika. Materiallar müqaviməti Bakı
Elektirik dövrlərinin nəzəri əsasları Nəsirov V.İ.,Nəsirov E.V.,Səmədov S.A. 2015 Texniki elmlər Elektrotexnika. Radiotexnika. Materiallar müqaviməti Bakı
Elektronika .İngilis,rus və azərbaycan dillərində izahlı terminoloji lüğət. I hissə.A-L Sadıqov O.M., Musayev Z.S.. 2011 Texniki elmlər Elektrotexnika. Radiotexnika. Materiallar müqaviməti Bakı
Mexatronika Şələbi İ., Mirzəyev H. 2011 201 səh. Texniki elmlər Elektrotexnika. Radiotexnika. Materiallar müqaviməti Bakı
Elektrotexnikanın əsasları Rəhimova E.H. 2013 Texniki elmlər Elektrotexnika. Radiotexnika. Materiallar müqaviməti Bakı
Elektronika .İngilis,rus və azərbaycan dillərində izahlı terminoloji lüğət. Il hissə.A-L Sadıqov O.M., Musayev Z.S.. 2013 Texniki elmlər Elektrotexnika. Radiotexnika. Materiallar müqaviməti Bakı
Vakuum texnikasının əsasları Əsgərov Ş.Q.,Ağayev M.N.,Sadıqzadə G.M. 2008 158səh. Texniki elmlər Elektrotexnika. Radiotexnika. Materiallar müqaviməti Bakı
Materiallar müqavimətindən məsələlər(həlli ilə) - Ali texniki məktəblər üçün dərs vəsaiti - Sazairov Əmirxan 2015 19 səh. Texniki elmlər Elektrotexnika. Radiotexnika. Materiallar müqaviməti Bakı
Elektrik və elektron aparatları Mirfatma M.C. 2018 90 s. Texniki elmlər Elektrotexnika. Radiotexnika. Materiallar müqaviməti Bakı
Elektron texnikasının materialları və nanotexnologiyanın əsasları.Ali məktəblər üçün dərslik Abdinov Ə.,Səfərov V. 2010 184 səh. Texniki elmlər Elektrotexnika. Radiotexnika. Materiallar müqaviməti Bakı
Müasir elektronika Qəhrəmanov P.F.,Rəsulov R.A. 2008 Texniki elmlər Elektrotexnika. Radiotexnika. Materiallar müqaviməti Bakı
Materiallar müqaviməti Sazairov Ə.,Xəlilov Z. 2015 298səh. Texniki elmlər Elektrotexnika. Radiotexnika. Materiallar müqaviməti Bakı
Materiallar müqaviməti 376 səhh. Texniki elmlər Elektrotexnika. Radiotexnika. Materiallar müqaviməti Bakı
Bərpa olunan enerji mənbələrinin energetika Sisteminə inteqrasiyasında hidroakkumulyasiya elektrik stansiyalarının rolu Cəfərov T. 2013 87 s. Texniki elmlər Elektrotexnika. Radiotexnika. Materiallar müqaviməti Bakı
Elektrotexnikanın əsasları Tağızadə S.M., Yusifova T.B. 2015 275 Texniki elmlər Elektrotexnika. Radiotexnika. Materiallar müqaviməti Bakı
Neftyığılan, nəql edən mühəndis qurğuları və avadanlıqları Məmmədov K., Musayev Z.,Mürsəlov A.,Məmmədova V. 2009 214səh. Texniki elmlər Elektrotexnika. Radiotexnika. Materiallar müqaviməti Bakı
Bina texnikası üçün informasiya və kommunikasiya texnologiyaları Qurbanova N.H. 2008 163 s. Texniki elmlər Elektrotexnika. Radiotexnika. Materiallar müqaviməti Bakı
Elektrik şəbəkə və sistemləri Orucov A.Q., Orucov N.İ.,Sadıqov Q.S. 2001 209səh. Texniki elmlər Elektrotexnika. Radiotexnika. Materiallar müqaviməti Bakı
İstilik ötürmə və istilik kütlə mübadiləsindən laboratoriya işləri Ələsgərov G.A. 2005 36səh. Texniki elmlər Elektrotexnika. Radiotexnika. Materiallar müqaviməti Bakı
İstilik texnikasına aid məsələlər toplusu Quliyev Ə.M., İsmayılov R..T. 2018 270səh. Texniki elmlər Elektrotexnika. Radiotexnika. Materiallar müqaviməti Bakı
Əyilən dəmirbeton elementlərin normal kəsiklər üzrə möhkəmliyə hesablanması.Dərs vəsaiti. Hacıyev M.Ə.,Əliyev R.D., Quliyev F.M. 2019 121səh. Texniki elmlər Elektrotexnika. Radiotexnika. Materiallar müqaviməti Bakı
Yüksək gərginliklər və elektirik izolyasiya texnikası Həsənov Q.Ə. 2009 Texniki elmlər Elektrotexnika. Radiotexnika. Materiallar müqaviməti Bakı
Ölçmə və nəzarətin üsul və vasitələri .Dərslik İsgəndərzadə E.B., Aslanov Z.Y 2017 326 c. Texniki elmlər Elektrotexnika. Radiotexnika. Materiallar müqaviməti Bakı
Elektrik nəqliyyatı vasitələrinin istismarı və texniki xidmətin təşkili Qurbanov T. 2012 418 s. Texniki elmlər Elektrotexnika. Radiotexnika. Materiallar müqaviməti Bakı
Alternativ regenerativ enerji sistemləri.Dərslik Cəlilov M.F. 2009 412səh. Texniki elmlər Elektrotexnika. Radiotexnika. Materiallar müqaviməti Bakı
Bərpa olunan enerji mənbələrinin energetika sisteminə inteqrasiyasıda hidroakkumulyasiya elektrik stansiyalarının rolu Cəfərov t. 2013 87 səh. Texniki elmlər Elektrotexnika. Radiotexnika. Materiallar müqaviməti Bakı
Energetika varlıqla yoxluğun astanasında Cəfərov T.D. 2015 2015 səh. Texniki elmlər Elektrotexnika. Radiotexnika. Materiallar müqaviməti Bakı
Naqilsiz rabitə texnologiyaları Məmmədov İ.Ə.,Gözəlov E.B.,Məmmədov Ə.A. 2012 624 səh. Texniki elmlər Elektrotexnika. Radiotexnika. Materiallar müqaviməti Bakı
Tribologiyanın əsasları Şirzadov F.M. 2018 271 səh. Texniki elmlər Elektrotexnika. Radiotexnika. Materiallar müqaviməti Bakı
Tribotexniki avadanlıq və vasitələr.Dərs vəsaiti Şirzadov F.M. 2018 304 səh. Texniki elmlər Elektrotexnika. Radiotexnika. Materiallar müqaviməti Bakı
Azərbaycan Respublikasında alternativ enerji mənbələrindən istifadənin inkişafı prespektivləri 2004 45səh. Texniki elmlər Elektrotexnika. Radiotexnika. Materiallar müqaviməti Bakı
Rusca- azərbaycanca- ingiliscə elektroenergetika terminləri lüğəti Ramazanov K.N., Yusifbəyli N.A., Xıdırov F.L. 2005 532 səh. Humanitar elmlər Elektrotexnika. Radiotexnika. Materiallar müqaviməti Bakı
Materiallar müqavimətindən məsələlər (həlli ilə) Sazairov Ə. 2015 307 səh. Texniki elmlər Elektrotexnika. Radiotexnika. Materiallar müqaviməti Bakı
Tətbiqi mexanika Bayramov Ə.R.,Vəliyev N.T., Abbasoc T.B. 2011 Texniki elmlər Elektrotexnika. Radiotexnika. Materiallar müqaviməti Gəncə
Radiotexniki dövrələrin nəzəri əsasları fənnindən laboratoriya işlərinin simulyasiya proqramının köməyilə aparılması üçün dərs vəsaiti Nəsirov V.İ., Camalov N.N., Rüstəmov Ə.R., Baxşıyev İ.S. 2017 133 səh. Texniki elmlər Elektrotexnika. Radiotexnika. Materiallar müqaviməti Bakı
Elektrik və elektron aparatları.Dərs vəsaiti Mirfatma M.C. 2018 87 səh. Texniki elmlər Elektrotexnika. Radiotexnika. Materiallar müqaviməti Bakı
Elektrotexniki materiallar kursu üzrə laboratoriya işlərinə aid metodik göstəriş Mehdiyev B.Q., Həsənov T.Q., Cavadova M.M., Hüseynova U.Ə., Əkbərov Y.S. 2019 86 səh. Texniki elmlər Elektrotexnika. Radiotexnika. Materiallar müqaviməti Bakı
Radiotexniki dövrələrin nəzəri əsasları fənnindən laboratoriya işlərinin simulyasiya proqramının köməyilə aparılması üçün dərs vəsaiti Nəsirov V.İ., Camalov N.N., Rüstəmov Ə.R., Baxşıyev İ.S. 2018 133 səh. Texniki elmlər Elektrotexnika. Radiotexnika. Materiallar müqaviməti Bakı
Radiotexniki dövrələrin nəzəri əsasları Nəsirov V.İ., Camalov N.N., Rüstəmov Ə.R., Nəsirov E.V.. 2018 Texniki elmlər Elektrotexnika. Radiotexnika. Materiallar müqaviməti Bakı