Memarlıq


Sərlövhə Pdf forması Müəllifi Nəşr ili Səhifə Elm sahəsi Bölmə Nəşr yeri
Abşeron memarlığı Fiqarova Ş.F. 2013 476səh. Texniki elmlər Memarlıq Bakı
Firma üslubu metodik vəsait 2004 69 Texniki elmlər Memarlıq Bakı
Açıklamalı Azerbaycan ve türtiye türkçeleri - rusca Mimarlık-İnşaat sözlügü Gelişdirilmiş 2.Baskı Abdülrahimov Ramiz 1998 Texniki elmlər Memarlıq Trabzon
Azərbaycan bəzək sənəti Əfəndi Rasim, Əfəndi Toğrul 2012 Texniki elmlər Memarlıq Bakı
Azərbaycan dekorativ sənəti (XI-XVIII yüzilliklər) Əfəndi Rasim 1999 172 Texniki elmlər Memarlıq Bakı
Urbanizasiya və Azərbaycanın şəhər yaşayış məskənləri Əfəndiyev V. 2002 Texniki elmlər Memarlıq Bakı
Bərpanın elmi-nəzəri əsasları Məmmədova Zahidə 2007 173 Texniki elmlər Memarlıq Bakı
Bərpanın elmi-nəzəri əsasları Məmmədova Zahidə 2007 173 Texniki elmlər Memarlıq Bakı
Ərazinin mühəndis hazırlığı Əliyev F.Q.,Əsədov N.Ş. 2004 Texniki elmlər Memarlıq Bakı
Bina və yaşayış məntəqələrinin mühəndis sistemləri (dərslik) Əliyev İ.Q.,Əsədov N.Ş. 2006 222 Texniki elmlər Memarlıq Bakı
Şəhər təsərrüfatının planlaşdırılması və iqtisadiyyatı (dərslik) Əliyev İ.Q.,Əsədov N.Ş. 2005 150 Texniki elmlər Memarlıq Bakı
Şəhər təsərrüfatnın planlaşdırılması və rekonustruksiyası (dərs vəsaiti) Əliyevİ.Q.,Cəfərov N.N., Quliyev F.M. 2012 Texniki elmlər Memarlıq Bakı
Bina və mühəndis sistemlərinin rekonstruksiyası (dərslik Əliyev İ.Q. 2005 219 Texniki elmlər Memarlıq Bakı
Lətif Kərimov həyat və yaradıcılığı (Azər. Rus, İngilis dillərində) Əliyev K.,İbrahimova E. 2007 Texniki elmlər Memarlıq Bakı
Azərbaycanın mülki tikililərinin memarlığı (dərs vəsaiti) Allahverdiyeva S.İ.,Səlimova A.T.Həsənova Ə.A. 2006 72 Texniki elmlər Memarlıq Bakı
Arxitektor Əlibəy Novruzi 1993 Texniki elmlər Memarlıq Bakı
Memarlıq mühitinin inkişaf təkamülü Bəkirova T.Ş. 2005 Texniki elmlər Memarlıq Bakı
Bakalavr pilləsi ücün (interyer dizayn tərtibatı və avadanlığın təşkili fənnindən metodik göstəriş Ağayeva N.Ə. 2007 Texniki elmlər Memarlıq Bakı
Azərbaycan şəhərlərinin bağ-park qurğulugunun formalaşdırılması Cəfərov N.N. 2011 240 Texniki elmlər Memarlıq Bakı
Nəğməli xatirələr Çəmənli M. 2007 184 Texniki elmlər Memarlıq Bakı
Bakı aqlomeriyası yaşayış məntəqələrinin struktur - planlaşma inkişafı Dadaşova S.X. 2007 148 Texniki elmlər Memarlıq Bakı
Xidmət sahələrinin təşkilınin plan-məkan xüsusiyyətləri(1920-1999) Hacıyeva Y. 2001 108 Texniki elmlər Memarlıq Bakı
Dizaynın əsasları Hacıyeva Y.,Həsənov R. 2008 152 Texniki elmlər Memarlıq Bakı
Mülki binaların memarlıq konstruksiyaları Muradov V.H. 2007 Texniki elmlər Memarlıq Bakı
Azərbaycanın landşaft memarlığı Həsənova A.Ə. 2006 252 Texniki elmlər Memarlıq Bakı
Kiçik yaşayış məntəqələrinin istehsal zonaları (dərs vəsaiti) Həsənova-Fərəcova K.Ə. 2002 126 Texniki elmlər Memarlıq Bakı
Tarixi şəhərin memarlıq irsi (dərs vəsaiti) Hüseynov E.,Həsənov Ə., Mikayılova M. 2006 152 Texniki elmlər Memarlıq Bakı
Şəhərsalma nəzəriyyəsi (dərslik) Hüseynov F.M.,Ağazadə R.R., Mikayılova M.N. 2008 240 Texniki elmlər Memarlıq Bakı
Yaşayış məntəqələri və binaların mühəndis sistemləri Kəngərli A.C. 2012 193 Texniki elmlər Memarlıq Bakı
Bakı Bələdiyyə teatrı Kərimov İnqilab 2008 464 Texniki elmlər Memarlıq Bakı
Mədəniyyət üzrə vebsaytlar üzrə keyfiyyət prinsipləri 2007 Texniki elmlər Memarlıq Bakı
Memarlıq abidələrinin bərpasının əsasları (dərslik) Məmmədova Zahidə 2004 200 Texniki elmlər Memarlıq Bakı
Ümumdünya memarlıq tarixi. Dərs vəsaiti. Mikayılova M.N. 2006 300 Texniki elmlər Memarlıq Bakı
Yaşayış rayonlarının planlaşdırılması və tikintisi Dərs vəsaiti Muradxanova T.H.,Qəhrəmanova Ş.Ş. 2004 76 Texniki elmlər Memarlıq Bakı
Şəhər mühitinin yenidənqurulması Dərs vəsaiti Qəhrəmanova Ş.Ş. 2003 100 Texniki elmlər Memarlıq Bakı
Tovuz memarlığı Qarabağlı R.,Əlihüseynli S. 2009 96 Texniki elmlər Memarlıq Bakı
Azərbaycan kütləvi tikinti memarlığı Qasımov A.T. 2004 216 Texniki elmlər Memarlıq Bakı
Azərbaycanda memarlıq klimatologiyası Qasımov A.T. 2009 250 Texniki elmlər Memarlıq Bakı
Memar Ramiz Əbdülrəhimov həyat və yaradıcılığı Qiyasi Cəfər 2010 184 Texniki elmlər Memarlıq Bakı
Rasim Səməd oğlu Əfəndi. Biblioqrqfiya. 1998 Texniki elmlər Memarlıq Bakı
Dizayn tarixi. Dərslik Bəkirova T.Ş. 2012 369 Texniki elmlər Memarlıq Bakı
Memarlıq mühitinin inkişaf təkamülü Bəkirova T.Ş. 2013 Texniki elmlər Memarlıq Bakı
Memarlıq abidələrinin bərpasının əsasları (dərslik) Məmmədova Zahidə 2004 Texniki elmlər Memarlıq Bakı
Memarlıq layihələndirilməsində memarlıq qrafikasının kəmiyyəti və onun müasir təkmilləşdirilməsi (dərs vəsaiti) Nağıyev N.H.,Abbasova Ş.A.Ə., Məmmədxanova L.İ.,Yusubova F.F. 2012 Texniki elmlər Memarlıq Bakı
Dizayn mühitində erqonomika Tədris vəsaiti. Runqe V.F.,Manuseviç Y.P. 2008 Texniki elmlər Memarlıq Moskva
İosif Qoslavski.Bakı şəhərinin tarixindəki memar. Zapletin Georgi 2013 Texniki elmlər Memarlıq Bakı
Dizayn terminlərinin izahlı lüğəti Həsənov R.M., Abdullayeva N.C.,Bəkirova T.Ş. 2005 252səh. Texniki elmlər Memarlıq Bakı
Orta əsr Azərbaycan memarlıq məktəblərinin əlaqələri. Məmmədov F.Q. 2013 198 səh. Texniki elmlər Memarlıq Bakı
Təsviri sənət,dekoretiv-tətbiqi sənət memarlıq.Azərbaycan incəsənəti II-III cild. 2011. 200səh. Texniki elmlər Memarlıq Bakı
Azərbaycan incəsənəti.təsviri sənət ,dekorativ-tətbiqi sənət ,memarlıq .II-III cild 2011il. 200səh. Texniki elmlər Memarlıq Bakı
Naxcıvan Dövlət Xalça Muzeyi. Qısa bələdçi kitabçası. 2004 14 səh. Texniki elmlər Memarlıq Naxcıvan
Azərbaycan miniatürleri Kərimov K. 2013 248səh. Texniki elmlər Memarlıq Bakı
Azərbaycan qayaüstü incəsənəti Fərəcova M. 2009 384səh. Texniki elmlər Memarlıq Bakı
Azərbaycan xalcaları Qarabağ qrupu Muradov V. 2010 il. Texniki elmlər Memarlıq Bakı
Orta əsrlər Azərbaycan memarlıq məktəblərinin əlaqələri Məmmədov F.Q. 2013 196səh. Texniki elmlər Memarlıq Bakı
Bir xalcanın ilmələri 2008 288səh. Texniki elmlər Memarlıq Bakı
Şəmkir:Arxeoloji irsi tarixi və memarlığı 2008 496 səh. Texniki elmlər Memarlıq Bakı
Azərbaycan incəsənəti Əfəndi Rasim 2007 160 səh. Texniki elmlər Memarlıq Bakı
Azərbaycan maddi mədəniyyət nümunələri(geyimlə) Əfəndiyev Rasim 1960 36 səh. Texniki elmlər Memarlıq Bakı
XII-XV əsrlərdə Azərbaycanın mənəvi mədəniyyəti(tarixi etnoqrafik araşdırma) Əsgər Əhməd 2012 372 səh. Texniki elmlər Memarlıq Bakı
Böyükağa Mirzazadə 1921 - 2007. 2013 Texniki elmlər Memarlıq Bakı
Tağı Tağıyev 1917-1993.rəngkarlıq və qrafika 2013 Texniki elmlər Memarlıq Bakı
Tofiq Cavadov 1925-1963.rəngkarlıq və qrafika. 2013 Texniki elmlər Memarlıq Bakı
Rəqəmləşdirmə:Avropa muzeləri,arxivləri və kitabxanaları üçün standartlar landşaftı 2013 Texniki elmlər Memarlıq Bakı
Azərbaycan memarlığının klassikləri. Memar Əcəmi Əbubəkr oğlu Naxçıvani. Əliyeva R. 2013 76 səh. Texniki elmlər Memarlıq Bakı
AZƏRBAYCAN ƏRAZİSİNDƏ ƏN QƏDİM TAYFA İTTİFAQLARININ VƏ DÖVLƏTLƏRİN İNŞAAT SƏNƏTİ Kərimov V.I. 2013 322 səh. Texniki elmlər Memarlıq Bakı
Azərbaycanın qədim məskənləri Kərimov V.İ. 2013 292 səh. Texniki elmlər Memarlıq Bakı
Azərbaycan memarlığının klassikləri Sadıq Dadaşov və Mikayıl Hüseynov. Əliyev Nəriman 2013 40 səh Texniki elmlər Memarlıq Bakı
Azərbaycan memarlığı inkişaf yollarında Ağazadə Rüfət Rüfət oğlu İbrahimli Yusif Mahmud oğlu 2012 Texniki elmlər Memarlıq Bakı
Bakı tarixin səhifələri. 2013 190 səh. Texniki elmlər Memarlıq Bakı
Bakı tarixin səhifələri. 2013 190 səh. Texniki elmlər Memarlıq Bakı
Azərbaycan memarlıq tarixi. Azərbaycan Respublikasının müasir dövr memarlıq tarixi (memarlıq doktor., prof. G.H. Məmmədovanın redaktəsi ilə), V cild Nağıyev Nizami Həsən oğlu,Hüseynov Fikrət Mövsüm oğlu, Cəfərov Xəlil Ələkbər oğlu,İsbatov İlqar Aydın oğlu,Nağıyev Yusif Həsən oğlu. 2013 352 səh. Texniki elmlər Memarlıq Bakı
Azərbaycan memarlıq tarixi. Azərbaycan Respublikasının müasir dövr memarlıq tarixi (memarlıq doktor., prof. G.H. Məmmədovanın redaktəsi ilə), V cild Nağıyev Nizami Həsən oğlu,Hüseynov Fikrət Mövsüm oğlu, Cəfərov Xəlil Ələkbər oğlu,İsbatov İlqar Aydın oğlu,Nağıyev Yusif Həsən oğlu. 2013 344 səh. Texniki elmlər Memarlıq Baku
Azərbaycan memarlığının klassikləri.Mühəndis-polkovnik N.A.Fon der Nonna Fətullayev-Fiqarov Ş. 2013 Texniki elmlər Memarlıq Bakı
Azərbaycan ərazisində ən qədim tayfa ittifaqlarının və dövlətlərin inşaat sənəti Kərimov V.İ. 2013 320səh. Texniki elmlər Memarlıq Bakı
Bakıda şəhərsalma XIX və XX əsrin əvvəllərində Fətullayev Ş. 2013 352səh. Texniki elmlər Memarlıq Bakı
XI-XVIII əsrlər Azərbaycan memarlıq abidələrinin tipoloji təsnifatı Bayramov R. 2013 136səh. Texniki elmlər Memarlıq Bakı
Qərbi Azərbaycan abidələri Ələkbərli Ə. 2007 Texniki elmlər Memarlıq Bakı
Azərbaycan landşaft planlaşdırılması (ilk təcrübə və tətbiqi) Məmmədov R.M. 139səh. Texniki elmlər Memarlıq
Layihələndirmənin əsasları Nağıyev N.H.,Abbasoba Ş.A.,Ağamalıyeva İ.K.,Məmmədxanova L.İ. 2014 Texniki elmlər Memarlıq Bakı
Naxcıvan Dövlət xalca muzeyi 2004 Texniki elmlər Memarlıq Naxçıvan
Bakı memarları XIX əsrin sonu XX əsrin əvvəllərində Fətullayev-Fiqarov Şamil 2013 296 s. Texniki elmlər Memarlıq Bakı
Sabitliyi pozan amillər və onların nəticələrinin xarakteristikası Ocaqov H.O.,Hacıyev A.İ. 2003 190səh. Texniki elmlər Memarlıq Bakı
Qədim və erkən orta əsrlər dövründə Azərbaycan memarlığı.Cild I. Məmmədova G.,Hacıyeva S. 2013 278səh. Texniki elmlər Memarlıq Bakı
Azərbaycan memarlığı XV-XIX əsrin əvvəllərində.Cild III. Əmənzadə R. 2013 226səh. Texniki elmlər Memarlıq Bakı
Orta əsrlər memarlığı (VIII-XIV əsrlər)Cild II. Məmmədova G.,Məmmədova Z. 2013 318səh. Texniki elmlər Memarlıq Bakı
Orta əsrlər memarlığı (VIII-XIV əsrlər)Cild II. Məmmədova G.,Məmmədova Z. 2013 318səh. Texniki elmlər Memarlıq Bakı
Erkən kapitalizm dövrünün memarlığı (XIX-XXəsrin əvvəli) Cild IV. Əbdülrəhmanov R.,Abdullayeva N. 2013 3346 səh. Texniki elmlər Memarlıq Bakı
Erkən kapitalizm dövrünün memarlığı (XIX-XXəsrin əvvəli) Cild IV. Əbdülrəhmanov R.,Abdullayeva N. 2013 354səh. Texniki elmlər Memarlıq Bakı
Azərbaycan xalçaları.Qarabağ qrupu Muradov V. 2010 272səh. Texniki elmlər Memarlıq Bakı
Azərbaycan xalçaları.Qarabağ qrupu Muradov V. 2010 272səh. Texniki elmlər Memarlıq Bakı
Bakının memarlıq ensiklopediyası Fətullayev-Fiqarov Ş. 2013 528səh. Texniki elmlər Memarlıq Bakı
Landşaft memarlığının nəzəriyyəsi və təcrubəsi Həsənova A.Ə.Abdullayeva E.M. 2016 367səh. Texniki elmlər Memarlıq Bakı
Memarlıq fizikası Əbdülrəhimov R.H. 2015 317cəh. Texniki elmlər Memarlıq Bakı
Konstruktivizm dövrü XX əsrin 1920-1930-cu illərin Bakı memarlığı 2013 268səh. Texniki elmlər Memarlıq Bakı
İncəsənət tarixi.Dərslik Mir-Bağırzadə S. 2012 117səh. Texniki elmlər Memarlıq Bakı
Elmi əsərlər №1 Məmmədova G.H. 2014 141səh. Texniki elmlər Memarlıq Bakı
Rayon və şəhərlərin planlaşdırılması Həsənov T., Kərimli Y. 2014 330 cəh. Texniki elmlər Memarlıq Bakı
Şəki Xan Sarayı 2006 185 p. Texniki elmlər Memarlıq Bakı
Landşaftın ekologiyası Daşdiyev R. 2010 140 s. Texniki elmlər Memarlıq Bakı
Mülki binaların memarlıq konstruksiyaları Rzayev N., Əbdülrəhimov R. 1981 300 s. Texniki elmlər Memarlıq Bakı
Mülki sənaye binalarının memarlığı. Kütləvi tikilən mülki binalar Hüseynzadə H. 1980 292 s. Texniki elmlər Memarlıq Bakı
Mülki sənaye və kənd təsərrüfatı binaları Buqa P.Q. 1989 410 s. Texniki elmlər Memarlıq Bakı
Orta əsrlər Azərbaycan memarlıq məktəblərinin əlaqələri Məmmədov F.Q. 2013 196səh. Texniki elmlər Memarlıq Bakı
Kür-Araz ovalığının landşaftının mühafizəsi İbrahimov T.O. 2002 210 s. Texniki elmlər Memarlıq Bakı
Mil düzü landşaftlarının mühafizəsi İbrahimov T.O., Yunusov M.Y., Yusifov D.E. 2012 205 s. Texniki elmlər Memarlıq Bakı
Azərdövlətlayihə 2015 264 cəh. Texniki elmlər Memarlıq Bakı
Bakı memarları XIX əsrin sonu- XX əsrin əvvəlində Şamil Fətullayev-Fiqarov 2013 Texniki elmlər Memarlıq Bakı
Bakıda şəhərsalma XIX və XX əsrin əvvəllərində Fətullayev Ş. 2013 340cəh. Texniki elmlər Memarlıq Bakı
Azərbaycan xalçası.Biblioqrafiya 2012 469 səh. Texniki elmlər Memarlıq Bakı
Azərbaycan tarixi abidələri və toponimləri.Biblioqrafiya 2016 646səh. Humanitar elmlər Memarlıq Bakı
Ordubad şəhərinin müsəlman epiqrafikası abidələri Səfərli H.F. 2009 195 səh. Texniki elmlər Memarlıq Bakı
Qarabağ:dünən,bu gün fotoşəkillərdə Baratoğlu B. 190səh. Texniki elmlər Memarlıq Bakı
Mülki mühəndis Zivər Bəy Əhmədbəyov Fətullayev-Fiqarov Ş. 2013 44səh. Texniki elmlər Memarlıq Bakı
Mühəndis-polkovnik N.A.Fon der Nonne Fətullayev-Fiqarov Ş. 2013 56səh. Texniki elmlər Memarlıq Bakı
Mühəndis-polkovnik N.A.Fon der Nonne Fətullayev-Fiqarov Ş. 2013 56səh. Texniki elmlər Memarlıq Bakı
Qədim türk yazısı abidələri.4 cilddə.cild1.Göytürk yazısı abidələri .I hissə Rəcəbli Ə. 2009 285səh. Texniki elmlər Memarlıq Bakı
Qədim türk yazısı abidələrinin dili.I hissə Rəcəbli Ə. 2006 325səh. Texniki elmlər Memarlıq Bakı
Sirabda arxeoloji araşdırmalar Baxşəliyev V.,Novruzov Z. 2010 160səh. Texniki elmlər Memarlıq Bakı
Şəhər mühiti və reklam Atakişiyev H. 2004 112səh. Texniki elmlər Memarlıq Bakı
İ.V. Qoslavski - "Qafqazlı rastrelli" Fətullayev-Fiqarov Ş. 2013 68səh. Texniki elmlər Memarlıq Bakı
Memarlıq və arxeoloji abidələrdə ölçmə işləri (metodik vəsait) Məmmədov F. 2016 144səh. Texniki elmlər Memarlıq Bakı
Azərbaycan memarlıq abidələrinin tipologiyası XI - XVII əsrlər Əmənzadə R. 2016 144səh. Texniki elmlər Memarlıq Bakı
Şəhərin çoxfunksiyalı kompleksləri Hüseynov E.F. 2007 208səh. Texniki elmlər Memarlıq Bakı
Memarlıq və arxeoloji abidələrdə ölçmə işləri (metodik vəsait) Məmmədov F. 2016 144səh. Texniki elmlər Memarlıq Bakı
Mülki mühəndis Zivər Bəy Əhmədbəyov Fətullayev-Fiqarov Ş. 2013 44səh. Texniki elmlər Memarlıq Bakı
Konstruksiyaları avtomatik layihəetmə sistemləri Heydərov X.M.,Mirzəyev O.H. 2012 150səh. Texniki elmlər Memarlıq Bakı
Naxçıvan 2007 191səh. Texniki elmlər Memarlıq Bakı
Şəhərsalmanın layihələndirilməsi (metodik vəsait) Əzizov A.M. 2019 100səh. Texniki elmlər Memarlıq Bakı
XIX əsr - XX əsrin əvvəllərində Azərbaycanda şəhərsalma və memarlıq Fətullayev-Fiqarov Ş. 2013 480səh. Texniki elmlər Memarlıq Bakı
Şollar - Bakı su kəmərinin tarixində Cabbarov f., Məmmədov M. 2016 72səh. Texniki elmlər Memarlıq Bakı
Qədim Bakı və Azərbaycan tarixi Həsənov F. 2010 74səh. Texniki elmlər Memarlıq Bakı
Nobellər və Bakı nefti Hüseynova A.,Abbasova N.,Melikova A. 188səh. Texniki elmlər Memarlıq Bakı
Məkanların astanasında Bakı tarixini yazan qapılar 1867-1913 Əliyev E.T. 2011 384səh. Texniki elmlər Memarlıq Bakı
Layihələrin idarə edilməsi metodologiyası Babayev İ. 2003 300səh. Texniki elmlər Memarlıq Bakı
Landşaftşünaslıqdan qısa məlumat Əhmədov Ş.Ə.,Sultanov C.A. 2009 50səh. Texniki elmlər Memarlıq Bakı
İçərişəhər 38səh. Texniki elmlər Memarlıq Bakı
Azərbaycan Respublikasının şəhərsalma və tikinti məsələsi 2012 Texniki elmlər Memarlıq Bakı
Bakı xalçaları 2018 276səh. Texniki elmlər Memarlıq Bakı
Bakı memarlıq abidələrində fasad heykəltaraşlıq nümunələri.XIX əsrin sonu - XX əsrin əvvəlləri Əliyev E.T. 2016 161səh. Texniki elmlər Memarlıq Bakı
Bakıda polyak məkanları 2012 22səh. Humanitar elmlər Memarlıq Bakı
Bakı.İçəriçəhər Fərhadoğlu K. 2006 256səh. Texniki elmlər Memarlıq Bakı
Abşeron memarlığı Fətullayev-Fiqarov Ş. 2013 476səh. Texniki elmlər Memarlıq Bakı
Abşeron tarixi-mədəniyyət qoruqları Əliyeva R. 2018 296səh. Texniki elmlər Memarlıq Bakı
Landşaft memarlığının tarixi Həsənova A., Əliyeva R., Səmədova E. 2017 160səh. Texniki elmlər Memarlıq Bakı
Memarlıq konstruksiyaları Xəlilov B., Məmmədov Ə., Mustafayev M. 296səh. Təbiət elmləri Memarlıq Bakı
Naxçıvanda məskunlaşma və şəhərsalmanın inkişafı. Cild I. Memarlıq ixtisası üzrə bakalavr təhsil pilləsi üçün dərs vəsaiti Qənbərova G. 2018 304səh. Texniki elmlər Memarlıq Bakı
Azərbaycanın tarixi abidələri və toponimləri.Biblioqrafiya 2016 648səh. Texniki elmlər Memarlıq Bakı
Azərbaycanın tarixi abidələri və toponimləri.Biblioqrafiya 2016 648səh. Texniki elmlər Memarlıq Bakı
Abşeronda məskunlaşma və memarlıq Əliyeva R., Bədəlov E. 2016 264 s. Texniki elmlər Memarlıq Bakı
Heydər Əliyev və Bakının memarlığı 2005 223 s. Texniki elmlər Memarlıq Bakı
Landşaft memarlığının tarixi Həsənova A., Əliyeva R., Səmədova E. 2017 160 s. Texniki elmlər Memarlıq Bakı
Memarlıq abidələrinin qorunması və bərpası 2012 199 s. Texniki elmlər Memarlıq Bakı
Nizami Gəncəvinin memarlıq düşüncələri 2012 75 s. Texniki elmlər Memarlıq Bakı
Tarixi şəhərin layihələndirmədən əvvəl tədqiqi 2005 123 s. Texniki elmlər Memarlıq Bakı
Orta əsr Azərbaycan memarlığında stalaktitlər və onların tətbiq imkanları Şərifova A. 2013 160 s. Texniki elmlər Memarlıq Bakı
Bakı şəhərinin yaşayış memarlığı Nəcəfova M. 2013 120 s. Texniki elmlər Memarlıq Bakı
Azərbaycanın mədəni sərvəti layihəsi çərçivəsində unudulmaqda olan parça, tikmə və milli geyimlərin dirçəlməsi üzrə ustad dərslər 2016 24 səh. Texniki elmlər Memarlıq Bakı
Azərbaycanın tarixi-memarlıq abidələri Məmmədova Ş. 2008 136 səh. Humanitar elmlər Memarlıq Bakı
Bakı memarlıq abidələrində fasad heykəltaraşlıq nümunələri.XIX əsrin sonu - XX əsrin əvvəlləri Əliyev E.T. 2010 334 səh. Texniki elmlər Memarlıq Bakı
Bakı simfoniyası 2015 202 səh. Texniki elmlər Memarlıq Bakı
Əlincəqala 2016 304 səh. Təbiət elmləri Memarlıq Naxçıvan
Köhnə Bakı 31 səh. Texniki elmlər Memarlıq Bakı
Landşaftların şəhərsalmanın fitocoğrafi xüsusiyyətlərinin tədqiqi Əskərova H. 2012 184 səh. Texniki elmlər Memarlıq Bakı
Muğan maddi-mədəniyyət abidələri .Elmi araşdırma Mirzəzadə Ə. 2016 160 səh. Texniki elmlər Memarlıq Bakı
Qobustan pirləri 2009 11 səh. Texniki elmlər Memarlıq Bakı
Şirvan orta əsrlərdə (IX-XVII əsrlər) Abbasova E. 2019 292 səh. Texniki elmlər Memarlıq Bakı
Şəhər mühiti və reklam Atakişiyev H. 2004 112s. Texniki elmlər Memarlıq Bakı
İosif Vikentyeviç Qoslavski (1865-1904) Fətullayev-Fiqarov Ş. 2013 68səh. Texniki elmlər Memarlıq Bakı
Memarlıq və arxeoloji abidələrdə ölçmə işləri (metodik vəsait) Məmmədov F. 2016 144səh. Texniki elmlər Memarlıq Bakı
Azərbaycan memarlıq abidələrinin tipologiyası XI - XVII əsrlər Əmənzadə R. 2016 144səh. Texniki elmlər Memarlıq Bakı
Şəhərin çoxfunksiyalı kompleksləri Hüseynov E.F., Yusufov N.O. 2007 208səh. Texniki elmlər Memarlıq Bakı
İşğal altındakı tarixi-dini abidələrimiz Məmmədov N. 2015 96 səh. Texniki elmlər Memarlıq Bakı
Şirvan şəhərinin baş planı. İzahat yazısı 2016 244 səh. Texniki elmlər Memarlıq Bakı
Beynəlxalq abidələr və tarixi yerlər günü 2018 Texniki elmlər Memarlıq Bakı
Təsviri incəsənətin nəzəriyyəsi İbrahimov T. 2017 106 səh. Texniki elmlər Memarlıq Bakı
Texniki dizayn və erqonomika Ərəbov R.B. 2013 111 с. Texniki elmlər Memarlıq Bakı
Təsviri və tətbiqi incəsənət 76 s. Texniki elmlər Memarlıq Bakı
İslam memarlığı və inşaat Abasov A.X., Abasov E.A., Hüseynova E.N. 2010 84 s. Texniki elmlər Memarlıq Bakı
İnteryer mühitinin dizaynı Ağayeva N. 2013 312 səh. Texniki elmlər Memarlıq Bakı
Mebel və onun interyerdə optimal təşkilatı prinsipləri Ağayeva N. 2019 128 səh. Texniki elmlər Memarlıq Bakı
Çıraqqala və gil -gilçay səddinin qorunması və istifadəsi Abdulbəyli N.İ. 2019 81 səh. Texniki elmlər Memarlıq Bakı
Şanlıurfa Şəhərinin Qonaqları,onların memarlıq bədii xüsusiyətləri və bərpa məsələləri Altun Eyyup Mehmet oğlu 2019 163 səh. Texniki elmlər Memarlıq Bakı
Bərpa olunmuş abidələrin elmi təhlili Hüseynova A.M. 2019 93 səh. Texniki elmlər Memarlıq Bakı
Bakı universitetlərinin formalaşma xüsusiyyətləri və müasir tələblərə uyğun memarlıq - planlaşdırılması Ağazadə D.İ. 2019 79səh. Texniki elmlər Memarlıq Bakı
Reklam müasir mədəniyyət fenomeni kimi Hüseynzadə H.T. 2019 76səh. Texniki elmlər Memarlıq Bakı
Türk evlərinin dekorativ tərtibat xüsusiyyətləri (XIX - XX əsrlər Bağırlı C. 2019 87səh. Texniki elmlər Memarlıq Bakı
Bədii obrazın yaradılmasında işığın tətbiqi Cahangirova K.Ş. 2019 103 səh. Texniki elmlər Memarlıq Bakı
Tədris müəssisələrinin formalaşmasında memarlıq dizayn problemləri Cavanlı S.M. 2019 118səh. Texniki elmlər Memarlıq Bakı
Şəhər mühitində kiçik bağların rolu (Bakı şəhərinin nümunəsində) Emir Vural Arafat 2019 82səh. Texniki elmlər Memarlıq Bakı
Şəhər mühitində ictimai məkanların formalaşması (Bakı timsalında) Hacıyev M.V. 2019 99səh. Texniki elmlər Memarlıq Bakı
Müasir dövrdə dini kompleks mühitinin dizaynı Hacızadə K.T. 2019 121səh. Texniki elmlər Memarlıq Bakı
Bakı şəhərində müalicə-profilaktika müəssisələrinin memarlıq planlaşdırma xüsusiyyətləri (xəstəxanaların timsalında) Haqverdiyev N.T. 2019 77 səh. Texniki elmlər Memarlıq Bakı
Azərbaycanın işğal altında olan rayonlarının yol-xidməti mərkəzlərinin memarlıq-planlaşdırma xüsusiyyətləri (Kəlbəcər rayonu timsalında) Kazımov V.A. 2019 126səh. Texniki elmlər Memarlıq Bakı
Teatr interyerlərinin dekoeativ tərtibat xüsusiyyətləri (tamaşa rolları timsalında XIX - XX əsr) Kərimova V.V. 2019 71səh. Texniki elmlər Memarlıq Bakı
Azərbaycanda tamaşa və konsert binalarının memarlığı və onların mühafizə problemləri Mustafayeva L.Z. 2019 85 səh. Texniki elmlər Memarlıq Bakı
Ornamental incəsənətdə elmi naliyyətlərin tətbiqi Maniyeva Ə.H. 2019 75səh. Texniki elmlər Memarlıq Bakı
Ticarət binalarının memarlıq planlaşdırma xüsusiyyətləri (Bakının timsalında) Mustafayeva A.E. 2019 108 səh. Texniki elmlər Memarlıq Bakı
Şəhər mühitinin bədii-dizayn tərtibatının inkişaf yolları (Bakının nümunəsində) Məmmədova S.S. 20119 84 səh. Texniki elmlər Memarlıq Bakı
Turist - rekresiya sistemlərinin landşaft həlli Nağızadə Ə.Ş. 2019 76səh. Texniki elmlər Memarlıq Bakı
Zivər bəy Əhmədbəyov irsinin mühafizə və istifadə problemləri Nəbiyeva S.H. 2019 91 səh. Texniki elmlər Memarlıq Bakı
Abşeronun köhnə sənaye binalarının rekonstruksiya problemləri (Sumqayıt şəhəri timsalında) Qasımlı F.A. 2019 73 səh. Texniki elmlər Memarlıq Bakı
Şəhər mühiti elementlərinin təşkili problemləri Cəmilə M.Q. 2019 75 səh. Texniki elmlər Memarlıq Bakı
Şəhərin tarixi mərkəzinin yaşıllaşdırılmasının memarlıq-planlaşdırma prinsipləri Qürbətova V.Ə. 2019 71 səh. Texniki elmlər Memarlıq Bakı
Bakının şəhərətrafı istirahət zonalarının landşaft həlli Rzayev A.N. 2019 75 səh. Texniki elmlər Memarlıq Bakı
Bakı şəhərində çoxmərtəbəli yaşayış binalarının memarlıq-planlaşdırma prinsipləri Rəhimova Ə.E. 2019 79 səh. Texniki elmlər Memarlıq Bakı
Sumqayıt şəhərinin mədəni-maarif binalarının memarlıq-planlaşdırma inkişafı Təhməzli i.F. 2019 82 səhş Texniki elmlər Memarlıq Bakı
Van şəhərində dini abidələrinin memarlığı və onların mühafizəsi problemləri Çiçək Sinan süleyman oğlu 2019 160 səh. Texniki elmlər Memarlıq Bakı
Abşeronun şimal dəniz kənarı zonasında istirahət mərkəzlərinin yenidən qurulması (Mərdəkan timsalında) Ömər Duman Yusif oğlu 2019 74 səh. Texniki elmlər Memarlıq Bakı
İçərişəhər ərazisində son illər ərzində aşkar olunmuş abidələrin qorunması və istifadəsi Ömərova F.S. 2019 101 səh. Texniki elmlər Memarlıq Bakı
Binaların həcmi-fəza təşkilində gecə işıqlandırmasının təsiri İbrahimli M.F. 2019 84 səh. Texniki elmlər Memarlıq Bakı
İncəsənətdə dekorativ mozaika və onun bədii inkişafı Şiribəyli Z.H. 2019 86 səh. Texniki elmlər Memarlıq Bakı
Dağlıq Qarabağ abidələrinin bərpa problemləri Əkbərli Ə.V. 2019 79 səh. Texniki elmlər Memarlıq Bakı
Abşeron malikanələrinin qorunması və istifadəsi (XIX əsr-XX əsrin əvvəli) Əli-məmmədova N.E. 2019 71 səh. Texniki elmlər Memarlıq Bakı
Naxçıvanın tarixi abidələri Baöşəliyev V., Quliyeva F. 2017 212 səh. Texniki elmlər Memarlıq Bakı:Nurlan
Təsviri sənət - müəllimlər üçün metodik vəsait Cəlilova y. 2012 80 с. Texniki elmlər Memarlıq Bakı
Şərq miniatür sənətində kompozisiya qurluşunda forma və üslub xüsusiyyətləri. Hacıyev İ.A. 2012 90 səh. Texniki elmlər Memarlıq Bakı - Təknur
İnteryerin dizayn tərtibatı və avadanlığın təşkili.Metodik vəsait Ağayeva N. 2007 37c. Texniki elmlər Memarlıq Bakı
Azərbaycanın şimal-qərb regionunun memarlıq abidələri Məmmədova G.,Hacıyeva S. 2014 272 səh. Texniki elmlər Memarlıq Bakı
İnteryer qrafikası Ağayeva N. 2014 108 səh. Texniki elmlər Memarlıq Bakı
Azərbaycanın müdafiə qurğularının memarlığı Allahverdiyeva S.İ. 2010 120 səh. Texniki elmlər Memarlıq Bakı
Tağ, tağbənd və günbəzlərin yaranma tarixi və onların qurulması Ələkbərov A., Məmmədov V. 2018 185 səh. Texniki elmlər Memarlıq Bakı
Dünya muzeyləri və tarixi mədəniyyət abidələri Əmirxanov S.A., Hüseynov İ.H. 2008 297 səh. Texniki elmlər Memarlıq Bakı
Azərbaycanda landşaft planlaşdırılması (ilk təcrübə və tətbiq) Məmmədov R.M. 2009 142 səh. Texniki elmlər Memarlıq Bakı
Bakının memarlıq abidələri Dadaşov C., Useynov M. 1955 Texniki elmlər Memarlıq Bakı
Bakı şəhər mərkəzinin planlaşdırma mühitinin formalaşması, tarixi və yeniləşmə konsepsiyası İsbatov İ.A. 2020 286 s. Texniki elmlər Memarlıq Bakı
Ekolji amillere görə Abşeronda yaşıllaçdırma Məmmədov T.S. 2004 96 səh. Texniki elmlər Memarlıq Bakı
Dizayn elminin müasir problemləri Əskərəlizadə G.S. 2020 62 s. Texniki elmlər Memarlıq Bakı
Landşaftların səhralaşmasının fitocoğrafi xüsusiyyətlərinin tədqiqi Əskərova H. 2012 184 s. Texniki elmlər Memarlıq Bakı
Qobustan qayaüstü rəsmlər Cəfərzadə İ.M. 1999 225s. Texniki elmlər Memarlıq Баку
Bakı kəndləri 2018 52səh. Texniki elmlər Memarlıq Bakı
Bakı kəndləri 14səh. Texniki elmlər Memarlıq Bakı
İcərişəhər Fərhadoğlu K. 2006 131səh. Texniki elmlər Memarlıq Bakı
Damğalar, rəmzlər... mənimsələmələr Qurbanov A. 2013 327səh. Texniki elmlər Memarlıq Bakı
Girdiman abidələri Nurməmmədov M.N. 2014 115səh. Texniki elmlər Memarlıq Bakı
Въездной знак:методические указания 2009 20 с. Texniki elmlər Memarlıq Ульяновск
Въездной знак:методические указания 2009 20 с. Texniki elmlər Memarlıq Ульяновск
Azəribaycan memarlığı XIX əsrin sonu - XXI əsrin əvvəli Əfəndizadə R. 2011 492 səh. Texniki elmlər Memarlıq Bakı
Azəribaycan memarlığında baştaglar Əmənzadə R. 1995 79 səh. Texniki elmlər Memarlıq Bakı
Layihələrin idarə edilməsi Babayev İ. 2020 396 səh. Texniki elmlər Memarlıq Bakı
Modelləşdirmə Ağayeva N.Ə., Şərifova A.K. 2020 80 səh. Texniki elmlər Memarlıq Bakı
Naxçıvan mülki tiklilərinin memarlığı Qənbərova G., Alaettin Güneri 2018 280 səh. Texniki elmlər Memarlıq Bakı