Kafedralar üzrə mühazirələr :

Bütün mühazirələr


Adı Pdf forması Kafedra Fənn
Memarlıq fizikası Memarlıq konstruksiyası və abidələrin bərpası (Memarlıq fakultəsi) Memarlıq fizikası
Bərpa və konservasiya Memarlıq konstruksiyası və abidələrin bərpası (Memarlıq fakultəsi) Bərpa və konservasiya
Landşaft memarlığının nəzəriyyəsi və təcrübəsi Landşaft memarlığı (Memarlıq fakultəsi) Landşaft memarlığı
Dizayn tarixi Dizayn (Memarlıq fakultəsi) Dizayn tarixi
Layihalandirma Dizayn (Memarlıq fakultəsi) Layihələndirmə
Mebel va interyer konstruksiyalarinin layihalandirilmasi Dizayn (Memarlıq fakultəsi) Mebel və interyerin konstruksiyalaşdırılması və layihələndirilməsi
Erqonomika Dizayn (Memarlıq fakultəsi) Erqonomika
Fotoqrafika Dizayn (Memarlıq fakultəsi) Fotoqrafika
Muhit dizayni Dizayn (Memarlıq fakultəsi) Mühit dizaynı
Muhit dizayninin asaslari Dizayn (Memarlıq fakultəsi) Mühit dizaynın əsasları
Badii konstruksiyalashdirma Dizayn (Memarlıq fakultəsi) Bədii konstruksiyalaşdırma
Poliqrafiya Dizayn (Memarlıq fakultəsi) Poliqrafiya dizaynı
Qrafik dizayn Dizayn (Memarlıq fakultəsi) Qrafik dizayn
Tipoqrafika Dizayn (Memarlıq fakultəsi) Tipoqrafika
Kompyuter texnologiyaları və proqramlaşdırma Hesablama texnikası və proqram təminatı (Mexanika və informasiya sistemləri fakultəsi) Kompyuter texnologiyaları və proqramlaşdırma
Landshaft memarligi. Landşaft memarlığı (Memarlıq fakultəsi) Landşaft memarlığı
Memarliq konstruksiyalari -az Memarlıq konstruksiyası və abidələrin bərpası (Memarlıq fakultəsi) Memarlıq konstruksiyaları
Qədim Azərbaycan memarliq tarixi - 1 Memarlıq konstruksiyası və abidələrin bərpası (Memarlıq fakultəsi) Qədim və orta əsr Azərbaycan memarlıq tarixi
Rekonstruksiya -az Memarlıq konstruksiyası və abidələrin bərpası (Memarlıq fakultəsi) Rekonstruksiya
Tarixi mühitin qorunması və bərpası Memarlıq konstruksiyası və abidələrin bərpası (Memarlıq fakultəsi) Tarixi mühitin qorunması və bərpası
Bina va qurgularin tipologiyasi-az Memarlıq layihələndirilməsi və şəhərsalma (Memarlıq fakultəsi) Bina və qurğuların tipologiyası
Memarliq tipologiyasi Memarlıq layihələndirilməsi və şəhərsalma (Memarlıq fakultəsi) Memarlıq tipologiyası
Şəhərsalma Memarlıq layihələndirilməsi və şəhərsalma (Memarlıq fakultəsi) Şəhərsalma
Monolit dəmir-beton binaların dikəldilməsi texnologiyasi Tikinti istehsalatının texnologiyası, təşkili və idarə olunması (İnşaat fakultəsi) Monolit demir-beton binalarin dikeldilmesi texnologiyasi
Şəhərsalmanın əsasları Memarlıq layihələndirilməsi və şəhərsalma (Memarlıq fakultəsi) Şəhərsalmanın əsasları
Kompozisiya, layihələndirmə qrafikası və şriftin əsasları Memarlığın əsasları (Memarlıq fakultəsi ) Kompozosiya, layihənin qrafikası və şriftin əsasları - 1 (I sem.)
Memarlıqda həcm-fəza kompozisiyası Memarlığın əsasları (Memarlıq fakultəsi ) Memarlıqda həcm-fəza kompozisiyası
Memarlıq tarixi III Memarlığın əsasları (Memarlıq fakultəsi ) Memarlıq tarixi - 1 (III sem.)
Memarlıq tarixi -4 -az Memarlığın əsasları (Memarlıq fakultəsi ) Memarlıq tarixi - 2 (IV sem.)
Təsviri incəsənətin tarixi Təsviri incəsənət (Memarlıq fakultəsi) Təsviri incəsənət tarixi
İnformatika Hesablama texnikası və proqram təminatı (Mexanika və informasiya sistemləri fakultəsi) İnformatika (Mexanika və informasiya sistemləri fakultəsi)
İnformatika (memarliq f-si üçün) Hesablama texnikası və proqram təminatı (Mexanika və informasiya sistemləri fakultəsi) İnformatika (memarliq fakultəsi üçün)
İnformatika (2) Hesablama texnikası və proqram təminatı (Mexanika və informasiya sistemləri fakultəsi) İnformatika (Mexanika və informasiya sistemləri fakultəsi)
İnformatika (3) Hesablama texnikası və proqram təminatı (Mexanika və informasiya sistemləri fakultəsi) İnformatika (Mexanika və informasiya sistemləri fakultəsi)
İnformatika (4) Hesablama texnikası və proqram təminatı (Mexanika və informasiya sistemləri fakultəsi) İnformatika (Mexanika və informasiya sistemləri fakultəsi)
İnformatika, İnformatika ve ekologiya proseslerinin komputer analizi (ST və MKS f-si üçün) Hesablama texnikası və proqram təminatı (Mexanika və informasiya sistemləri fakultəsi) İnformatika və ekoloji proseslərin komputer analizi
Konstruksiya materiallarının texnologiyası Metalşünaslıq və maşın mexanikası (Mexanika və informasiya sistemləri fakultəsi) Konstruksiya materiasllarinin texnologiyasi
Bələdiyye ərazilərinin planlaşdırılması,tikinti ve rekonstruksiyasi TNR Bina və qurğuların istismarı və rekonstruksiyası (İnşaat fakultəsi) Ərazinin mühəndis hazırlığı və abadlaşdırılması
Texniki diaqnostika Inşaat, yol və meliorasiya maşınları (Mexanika və informasiya sistemləri fakultəsi) Texniki diaqnostika
Binaların Sanitar texniki avadanlıqları Ekologiya muhendisliyi (Su təsərrüfatı və müh. kom. sis. fakultəsi) Binaların Sanitar texniki avadanlıqları
Bina ve MS rekonstruksiyasi Bina və qurğuların istismarı və rekonstruksiyası (İnşaat fakultəsi) Bina və mühəndis sistemlərinin rekonstruksiyası
Bina ve MS texniki istismari. Bina və qurğuların istismarı və rekonstruksiyası (İnşaat fakultəsi) Bina və mühəndis sistemlərinin texniki istismarı
Bina və qurgularin texniki vəziyyətinin təhlili. Bina və qurğuların istismarı və rekonstruksiyası (İnşaat fakultəsi) Bina mühəndis sistemlərinin və qurğularının texniki istismarı
Bina və yaşayış məntəqələrinin mühəndis sistemləri Bina və qurğuların istismarı və rekonstruksiyası (İnşaat fakultəsi) Bina və yaşayış məntəqələrinin mühəndis sistemləri
Metrologiyanin əsaslari Bina və qurğuların istismarı və rekonstruksiyası (İnşaat fakultəsi) Metrologiyanın əsasları
Metal 1 İnşaat konstruksiyaları (İnşaat fakultəsi) Metal 1
Metal 2 İnşaat konstruksiyaları (İnşaat fakultəsi) Metal 2
Qurgularin sınagi və zəlzələyə davamlılığı Bina və qurğuların istismarı və rekonstruksiyası (İnşaat fakultəsi) Qurğuların sınağı və zəlzələyə davamlılığı (rus bölməsi)
Rekonstruksiya təmir işlərinin texnologiyasi Bina və qurğuların istismarı və rekonstruksiyası (İnşaat fakultəsi) Rekonstruksiya təmir işlərinin texnologiyası
Şəhər ərazilərinin yeraltı şəbəkələri Bina və qurğuların istismarı və rekonstruksiyası (İnşaat fakultəsi) Şəhər ərazilərinin yeraltı şəbəkələri
Şəhər infrastrukturunun alternativ enerji mənbələri Bina və qurğuların istismarı və rekonstruksiyası (İnşaat fakultəsi) Şəhər infrastrukturunun alternativ enerji mənbələri
Şəhər təsərrüfatının planlaşdırılması və rekonstruksiyası Bina və qurğuların istismarı və rekonstruksiyası (İnşaat fakultəsi) Şəhər təsərrüfatının planlaşdırılması və rekonstruksiyası
İnşaat elminin müasir problemləri Bina və qurğuların istismarı və rekonstruksiyası (İnşaat fakultəsi) İnşaat eliminin müasir problemləri
İnşaat konstruksiyalarinin ve qurğularının diaqnostikasi ve rekonstruksiyası. Bina və qurğuların istismarı və rekonstruksiyası (İnşaat fakultəsi) İnşaat konstruksiyalarının və qurğularının diaqnostikası və rekonstruksiyası
Əsaslar və özüller Bünövrələr , özüllər və yeraltı qurğular (İnşaat fakultəsi) Əsaslar və özüllər
Az tarixi İctimai fənlər (İnşaat fakultəsi) Azərbaycan tarixi
Felsefe İctimai fənlər (İnşaat fakultəsi) Fəlsəfə
Əsaslar ve özullerin hesablanmasi ve layihələndirilməsi Bünövrələr , özüllər və yeraltı qurğular (İnşaat fakultəsi) Əsaslar və özüllər
Mühəndis geologiyasi Bünövrələr , özüllər və yeraltı qurğular (İnşaat fakultəsi) Mühəndis geologiyası
Qruntlar mexanikasi Bünövrələr , özüllər və yeraltı qurğular (İnşaat fakultəsi) Qruntlar mexanikası
Qruntlar mexanikasinin nəzəriyyələri Bünövrələr , özüllər və yeraltı qurğular (İnşaat fakultəsi) Qruntlar mexanikasının nəzəriyyələri
Sosiologiya İctimai fənlər (İnşaat fakultəsi) Sosiologiya
Politologiya İctimai fənlər (İnşaat fakultəsi) Politologiya
Agac plastik kutle konstruksiyalari İnşaat konstruksiyaları (İnşaat fakultəsi) Ağac və plastik kütlə konstruksiyaları
Dəmir-beton konstruksiyaları. İnşaat konstruksiyaları (İnşaat fakultəsi) Dəmir-beton konstruksiyaları
Təmir tikinti işlərinin texnologiyasi Tikinti istehsalatının texnologiyası, təşkili və idarə olunması (İnşaat fakultəsi) Təmir tikinti işlərinin texnologiyası
Tikinti işlərinin təşkili Tikinti istehsalatının texnologiyası, təşkili və idarə olunması (İnşaat fakultəsi) Tikinti işlərinin təşkili
Tikinti istehsalatının texnologiyası Tikinti istehsalatının texnologiyası, təşkili və idarə olunması (İnşaat fakultəsi) Tikinti istehsalatının texnologiyası
Tikinti istehsalatının təshkili ve idare edilmesi Tikinti istehsalatının texnologiyası, təşkili və idarə olunması (İnşaat fakultəsi) Tikinti istehsalatının təşkili və idarə olunması
Tikintinin texnologiyası (Memarliq f-si üçün) Tikinti istehsalatının texnologiyası, təşkili və idarə olunması (İnşaat fakultəsi) Tikintinin texnologiyası
Tikintinin təşkili, planlashdirilmasi və idarə edilmesi Tikinti istehsalatının texnologiyası, təşkili və idarə olunması (İnşaat fakultəsi) Tikintinin teşkili, planlashdirilmasi və idarə edilmesi
İstehsalın texnoloji əsasları Tikinti istehsalatının texnologiyası, təşkili və idarə olunması (İnşaat fakultəsi) İstehsalın texnoloji əsasları
Elektrotexnika Fizika (Nəqliyyat fakultəsi) Elektrotexnika
Elektrotexnika ve elektrik techizati Fizika (Nəqliyyat fakultəsi) Elektrik təchizatı
Beton və dəmir-beton müəssisələrinin layihələndirilməsinin əsasları Yapışdırıcı materiallar və betonlar texnologiyası (İnşaat-texnologiya fakultəsi) Beton və dəmir-beton müəssisələrinin layihələndirilməsinin əsasları
Umumi fizika kursu (Fizika -1) Fizika (Nəqliyyat fakultəsi) Fizika - 1
Umumi fizika kursu (Fizika -2) Fizika (Nəqliyyat fakultəsi) Fizika - 2
Ağac emalı sənaye müəssisələrinin avadanlıqları Metalşünaslıq və maşın mexanikası (Mexanika və informasiya sistemləri fakultəsi) Agac emalə senaye muessiselerinin avadanliqlari.
Umumi fizika kursu (Fizika -2) laboratoriya işləri Fizika (Nəqliyyat fakultəsi) Fizika - 1
Materiallar müqaviməti - I hisse Materiallar müqaviməti (Nəqliyyat fakultəsi) Materiallar müqaviməti
Materiallar müqaviməti - II,hisse Materiallar müqaviməti (Nəqliyyat fakultəsi) Materiallar müqaviməti
Tətbiqi mexanika Materiallar müqaviməti (Nəqliyyat fakultəsi) Tətbiqi mexanika
Dashinmaz emlakin iqtisadi qiymetlendirilmesi Geomatika.Mühəndis geodeziyası. (Nəqliyyat fakultəsi) Dashinmaz emlakin iqtisadi qiymetlendirilmesi
Avtomobil daşımaları ve vahid nəqliyyat sistemi Nəqliyyat tikintisi və yol hərəkətinin təşкili (Nəqliyyat fakultəsi) Avtomobil daşımaları və vahid nəqliyyat sistemi
Avtomobil yollari-1 Nəqliyyat tikintisi və yol hərəkətinin təşкili (Nəqliyyat fakultəsi) Avtomobil yolları - 1
Avtomobil yollari-2 Nəqliyyat tikintisi və yol hərəkətinin təşкili (Nəqliyyat fakultəsi) Avtomobil yolları - 2
Avtomobilin ekoloji təhlükəsizliyi Nəqliyyat tikintisi və yol hərəkətinin təşкili (Nəqliyyat fakultəsi) Avtomobillərin ekoloji təhlükəsizliyi
Avtomobiller (konstruksiyain esaslari) Nəqliyyat tikintisi və yol hərəkətinin təşкili (Nəqliyyat fakultəsi) Avtomobillər (konstruksiyanın əsasları)
Körpu kecidləri Nəqliyyat tikintisi və yol hərəkətinin təşкili (Nəqliyyat fakultəsi) Körpü keçidləri
Logistikanin əsasları Nəqliyyat tikintisi və yol hərəkətinin təşкili (Nəqliyyat fakultəsi) Logistikanın əsasları
Nəqliyyat mühərrikləri Nəqliyyat tikintisi və yol hərəkətinin təşкili (Nəqliyyat fakultəsi) Nəqliyyat mühərrikləri
Nəqliyyat vasitələrinin təhlükəsizliyi və avtotexniki ekspertizası Nəqliyyat tikintisi və yol hərəkətinin təşкili (Nəqliyyat fakultəsi) Nəqliyyat vasitələrinin təhlükəsizliyi və avtotexniki ekspertizası
Nəqliyyat yollarinda süni qurğular -1 Nəqliyyat tikintisi və yol hərəkətinin təşкili (Nəqliyyat fakultəsi) Nəqliyyat yollarında süni qurğular - 1
Şəhərlərin nəqliyyat planlashdirilmasi Nəqliyyat tikintisi və yol hərəkətinin təşкili (Nəqliyyat fakultəsi) Şəhərlərin nəqliyyat planlaşdırılması
Tunellər 2 Nəqliyyat tikintisi və yol hərəkətinin təşкili (Nəqliyyat fakultəsi) Tunellər - 2
Aerodromlar Nəqliyyat tikintisi və yol hərəkətinin təşкili (Nəqliyyat fakultəsi) Aerodramlar
Yol hərəkətinin təşkili Nəqliyyat tikintisi və yol hərəkətinin təşкili (Nəqliyyat fakultəsi) Yol hərəkətinin təşkili
Yol nəqliyyat hadisələrinin tədqiqi və avtotexniki ekspertizası Nəqliyyat tikintisi və yol hərəkətinin təşкili (Nəqliyyat fakultəsi) Nəqliyyat vasitələrinin təhlükəsizliyi və avtotexniki ekspertizası
Yol şəraiti və hərəkətin təhlükəsizliyi. Nəqliyyat tikintisi və yol hərəkətinin təşкili (Nəqliyyat fakultəsi) Yol şəraiti və hərəkətin təhlükəsizliyi
Agac materiallarinin hidrotermiki emali İnşaat materialları (İnşaat-texnologiya fakultəsi) Ağac materiallarının hidrotermiki emalı
Ağac mamulatlarının texnologiyası İnşaat materialları (İnşaat-texnologiya fakultəsi) Ağac məmulatlarının hazırlanma texnologiyası
Yapışdırılmış ağac materiallarının texnologiyası. İnşaat materialları (İnşaat-texnologiya fakultəsi) Yapışdırılmış ağac məmulatlarının texnologiyası
Meshə materiallarinin tedaruku İnşaat materialları (İnşaat-texnologiya fakultəsi) Meşə materiallarının tədarükü
Oduncaqshunasliq ve meshe emteeshunasliginın esaslari İnşaat materialları (İnşaat-texnologiya fakultəsi) Oduncaqşünaslıq və meşə əmtəəşünaslığının əsasları
Yol inshaat materiallari ve memulatlari İnşaat materialları (İnşaat-texnologiya fakultəsi) Yol inşaat materialları
İnşaat materiallari ve məmulatlari İnşaat materialları (İnşaat-texnologiya fakultəsi) İnşaat materealları və məmulatları
Ətraf mühitin kimyasi Kimya (İnşaat-texnologiya fakultəsi) Ətraf mühitin kimyası
Analitik kimya Kimya (İnşaat-texnologiya fakultəsi) Analitik kimya
Fiziki kimya Kimya (İnşaat-texnologiya fakultəsi) Fiziki kimya
Kimya Kimya (İnşaat-texnologiya fakultəsi) Kimya
Su kimyası Kimya (İnşaat-texnologiya fakultəsi) Kimya
Analitik kimya Kimya (İnşaat-texnologiya fakultəsi) Analitik kimya
Bank işi Xidmət sahələrinin iqtisadiyyatı və menecmenti (Tikinti-iqtisad fakultəsi) Bank ishi
İşhaat materiallari texnologiyasinin proses ve aparatlari Kimya (İnşaat-texnologiya fakultəsi) İnşaat materialları texnologiyasının proses və aparatları
Ekoloji bohran neticelerinin aradan qaldirilmasi Fövqəladə hallar və həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi (İnşaat-texnologiya fakultəsi) Ekoloji böhran nəticələrinin aradan qaldırılması
Ekoloji dayaniqliq Fövqəladə hallar və həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi (İnşaat-texnologiya fakultəsi) Ekoloji dayanıqlıq
Emeyin muhafizesi ve texniki tehlukesizlik Fövqəladə hallar və həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi (İnşaat-texnologiya fakultəsi) Əməyin mühafizəsi və texniki təhlükəsizlik (rus bölməsi)
Emeyin muhafizesi ve texniki tehlukesizlik. Fövqəladə hallar və həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi (İnşaat-texnologiya fakultəsi) Əməyin mühafizəsi və texniki təhlükəsizlik
Emeyin muhafizesi Fövqəladə hallar və həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi (İnşaat-texnologiya fakultəsi) Əməyin mühafizəsi
Fovqalade hallardan kompleks müdafiənin əsasları Fövqəladə hallar və həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi (İnşaat-texnologiya fakultəsi) Fövqəladə hallardan kompleks müdafiənin əsasları
Fovqelade hallarda iqtisadiyyat obyektlerinin dayaniqligi Fövqəladə hallar və həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi (İnşaat-texnologiya fakultəsi) Fövqəladə hallarda iqtisadiyyat obyektlərinin dayanıqlığı
Fovqelade hallarda zererin qiymetlendirilmesi 1 Fövqəladə hallar və həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi (İnşaat-texnologiya fakultəsi) Fövqəladə hallarda zərərin qiymətləndirilməsi
Fovqelade hallarin idare olunmasının təşkili Fövqəladə hallar və həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi (İnşaat-texnologiya fakultəsi) Fövqəladə halların idarə olunmasının təşkili
Fovqelade hallarin idare olunmasi 2. Fövqəladə hallar və həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi (İnşaat-texnologiya fakultəsi) Fövqəladə halların idarə olunmasının təşkili
Fovqelade hallarin neticelerinin aradan qaldirilmasi islerinin texnologiyasi ve teshkili Fövqəladə hallar və həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi (İnşaat-texnologiya fakultəsi) Fövqəladə halların aradan qaldırılması
Konfliktler ve kriminal xususiyyetli fovqelade hadiseler Fövqəladə hallar və həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi (İnşaat-texnologiya fakultəsi) Konfliktlər və kriminal xüsusiyyətli fövqəladə hadisələr
Metrologiya, standartlashdirma ve sertifikatlashdirma Fövqəladə hallar və həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi (İnşaat-texnologiya fakultəsi) Metrologiya, standartlaşdırma və sertifikatlaşdırma
Muhendis muhafizesi Fövqəladə hallar və həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi (İnşaat-texnologiya fakultəsi) Mühəndis mühafizəsi
Mulki mudafie ve seferberlik ishi Fövqəladə hallar və həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi (İnşaat-texnologiya fakultəsi) Mülki müdafiə və səfərbərlik işləri
Mulki mudafie Fövqəladə hallar və həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi (İnşaat-texnologiya fakultəsi) Mülki müdafiə
Peshe etikası Fövqəladə hallar və həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi (İnşaat-texnologiya fakultəsi) Peşə etikası
Peshe hazirliginin esaslari Fövqəladə hallar və həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi (İnşaat-texnologiya fakultəsi) Peshe hazirliginin esaslari
Peshe hazrliginin esaslari (Riskoloğiya) Fövqəladə hallar və həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi (İnşaat-texnologiya fakultəsi) Peshe hazrliginin esaslari (Riskologiya)
Radioekologiya Fövqəladə hallar və həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi (İnşaat-texnologiya fakultəsi) Radioekologiya
Texnoloji proseslerin tehlukesizliyi (2) Fövqəladə hallar və həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi (İnşaat-texnologiya fakultəsi) Texnoloji proseslərin təhlükəsizliyi
Texnoloji proseslerin tehlukesizliyi Fövqəladə hallar və həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi (İnşaat-texnologiya fakultəsi) Texnoloji proseslərin təhlükəsizliyi
Xidmet fealiyyetinin psixoloji teminati, ekstremal sheraitdə psixologiya » Fövqəladə hallar və həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi (İnşaat-texnologiya fakultəsi) Xidmət fəaliyyətinin psixoloji təminatı, ekstremal şəraitdə psixologiya
Betonşünasliq Yapışdırıcı materiallar və betonlar texnologiyası (İnşaat-texnologiya fakultəsi) Betonşünaslıq
Divar, bezek ve izolyasiya materiallarının texnologiyasının əsasları Yapışdırıcı materiallar və betonlar texnologiyası (İnşaat-texnologiya fakultəsi) Divar, bəzək və izolyasiya materiallarının texnologiyası
Keramik-metallik materiallarin texnologiyasi Yapışdırıcı materiallar və betonlar texnologiyası (İnşaat-texnologiya fakultəsi) Keramik-metallik materialların texnologiyası
Keramika ve odadavamli materiallarin texnologiyasi Yapışdırıcı materiallar və betonlar texnologiyası (İnşaat-texnologiya fakultəsi) Keramika ve odadavamli materiallarin texnologiyasi
Kompozisiya materiallarinin texnologiyasi Yapışdırıcı materiallar və betonlar texnologiyası (İnşaat-texnologiya fakultəsi) Kompozisiya materiallarının texnologiyası
Kristalloqrafiya,rentgenoqrafiya ve EM Yapışdırıcı materiallar və betonlar texnologiyası (İnşaat-texnologiya fakultəsi) Kristalloqrafiya, rentgenoqrafiya və elektron mikroskopiyası
Materiallarin korroziyasi Yapışdırıcı materiallar və betonlar texnologiyası (İnşaat-texnologiya fakultəsi) Materiallar korroziyası
Məsaməli materiallar texnologiyasi Yapışdırıcı materiallar və betonlar texnologiyası (İnşaat-texnologiya fakultəsi) Məsaməli materiallar texnologiyası
Effektiv, izolyasiya,divar ve bəzək materiallarının texnologiyası Yapışdırıcı materiallar və betonlar texnologiyası (İnşaat-texnologiya fakultəsi) Yapışdırıcı materiallar
Heyat fealiyyetinin tehlukesizliyi (HFT) elminin muasir problemleri Fövqəladə hallar və həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi (İnşaat-texnologiya fakultəsi) Heyat fealiyyetinin tehlukesizliyi (HFT) elminin muasir problemleri
Heyat fealiyyetinin tehlukesizliyi elminin tarixi ve metodologiyasi Fövqəladə hallar və həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi (İnşaat-texnologiya fakultəsi) Heyat fealiyyetinin tehlukesizliyi elminin tarixi ve metodologiyasi
Liflərin və lifli materialların istehsal texnologiyası Yapışdırıcı materiallar və betonlar texnologiyası (İnşaat-texnologiya fakultəsi) Liflerin ve lifli materiallarin istehsal texnologiyasi
Effektiv tikinti materialları və məmulatları Yapışdırıcı materiallar və betonlar texnologiyası (İnşaat-texnologiya fakultəsi) Effektiv tikinti materiallari ve memulatlari
Metrologiya, standartlaşdirma ve sertifikatlaşdırma Yapışdırıcı materiallar və betonlar texnologiyası (İnşaat-texnologiya fakultəsi) Metrologiya, standartlaşdırma və sertifikatlaşdırma
Minerologiya və kristalloqrafiya” Yapışdırıcı materiallar və betonlar texnologiyası (İnşaat-texnologiya fakultəsi) Minerologiya ve kristalloqrafiya
Polimer inşaat materialları və məmulatlarının texnologiyası Yapışdırıcı materiallar və betonlar texnologiyası (İnşaat-texnologiya fakultəsi) Polimer inşaat materialları və məmulatlarının texnologiyası
Quru inşaat qarışıqları Yapışdırıcı materiallar və betonlar texnologiyası (İnşaat-texnologiya fakultəsi) Mühit dizaynın əsasları
Sementin kimyası ve texnologiyası Yapışdırıcı materiallar və betonlar texnologiyası (İnşaat-texnologiya fakultəsi) Sementin kimyasi ve texnologiyasi
Şüşə və şüşə materiallarının texnologiyası Yapışdırıcı materiallar və betonlar texnologiyası (İnşaat-texnologiya fakultəsi) Shushe ve shushe materiallarinin texnologiyasi
Xüsusi təyinatlı məmulatların texnologiyası Yapışdırıcı materiallar və betonlar texnologiyası (İnşaat-texnologiya fakultəsi) Xususi teyinatli memulatlarin texnologiyasi
Yapışdirici materiallar Yapışdırıcı materiallar və betonlar texnologiyası (İnşaat-texnologiya fakultəsi) Yapışdırıcı materiallar
Yeni inşaat materiallarının alınma texnologiyasi 1 Yapışdırıcı materiallar və betonlar texnologiyası (İnşaat-texnologiya fakultəsi) Yeni inşaat materiallarının alınma texnologiyası əsasları
Yerli xammal ve texnogen tullantılar əsasında alınan inşaat materialları Yapışdırıcı materiallar və betonlar texnologiyası (İnşaat-texnologiya fakultəsi) Yerli xammal ve texnogen tullantıar esasında alınan inşaat materialları
İnşaat materiallarının texnologiyasının əsasları Yapışdırıcı materiallar və betonlar texnologiyası (İnşaat-texnologiya fakultəsi) İnşaat materiallarının texnologoyasının əsasları
Investisiya layihələrinin idare olunmasi Tikinti istehsalatının texnologiyası, təşkili və idarə olunması (İnşaat fakultəsi) İnvestisiya layihələrinin idarə olunması
Tikinti istehsalatının texnologiyasi təşkili və idarə edilməsi Tikinti istehsalatının texnologiyası, təşkili və idarə olunması (İnşaat fakultəsi) Tikinti istehsalatinin texnologiyasi teshkili ve idare edilmesi
Su elektrik stansiyalari (2) Hidrotexniki qurgular və hidravlika (Su təsərrüfatı və müh. kom. sis. fakultəsi) Su elektrik stansiyalari
Oduncagin hopdurulmasi ve modifikasiyasi İnşaat materialları (İnşaat-texnologiya fakultəsi) Oduncagin hopdurulmasi ve modifikasiyasi
İxtisas sahəsinin inkişaf tarixi ve metodologiyasi İnşaat materialları (İnşaat-texnologiya fakultəsi) İxtisas sahesinin inkishaf tarixi ve metodologiyasi
Geodezi olchmelerin riyazi hesablanmasi ve tarazlashdirilmasi-1 Geomatika.Mühəndis geodeziyası. (Nəqliyyat fakultəsi) Geodezi olchmelerin riyazi hesablanmasi ve tarazlashdirilmasi-1
Geodezi astronomiya Geomatika.Mühəndis geodeziyası. (Nəqliyyat fakultəsi) Geodezi astronomiya
Beton və dəmir-beton məmulatları və konstruksiyalarının texnologiyası Yapışdırıcı materiallar və betonlar texnologiyası (İnşaat-texnologiya fakultəsi) Beton və dəmir-beton məmulatları və konstruksiyalarının texnologiyası
Geodeizya 2 Geomatika.Mühəndis geodeziyası. (Nəqliyyat fakultəsi) Geodeizya 2
Fiziki geodeziya Geomatika.Mühəndis geodeziyası. (Nəqliyyat fakultəsi) Fiziki geodeziya 1
Geodezi olchmelerin riyazi hesablanmasi ve tarazlashdirilmasi-2 Geomatika.Mühəndis geodeziyası. (Nəqliyyat fakultəsi) Geodezi olchmelerin riyazi hesablanmasi ve tarazlashdirilmasi-2
Beton doldurucuların texnologiyası Yapışdırıcı materiallar və betonlar texnologiyası (İnşaat-texnologiya fakultəsi) Beton doldurucularının texnologiyası
Geodeziya 1 Geomatika.Mühəndis geodeziyası. (Nəqliyyat fakultəsi) Geodeziya 1
Geodeziya-3 Geomatika.Mühəndis geodeziyası. (Nəqliyyat fakultəsi) Geodeziya-3
Geoinformasiya sistemleri Geomatika.Mühəndis geodeziyası. (Nəqliyyat fakultəsi) Geoinformasiya sistemleri
Kadastrın esaslari Geomatika.Mühəndis geodeziyası. (Nəqliyyat fakultəsi) Kadastr?n esaslari
Kartoqrafiya Geomatika.Mühəndis geodeziyası. (Nəqliyyat fakultəsi) Kartoqrafiya
Kartoqrafiya 2 Geomatika.Mühəndis geodeziyası. (Nəqliyyat fakultəsi) Kartoqrafiya 2
Kartoqrafiya-1 Geomatika.Mühəndis geodeziyası. (Nəqliyyat fakultəsi) Kartoqrafiya-1
Nəqliyyat tikintisində geodeziya işləri Geomatika.Mühəndis geodeziyası. (Nəqliyyat fakultəsi) Muhendis geodeziyasi(2)
Muhendis geodeziyasi Geomatika.Mühəndis geodeziyası. (Nəqliyyat fakultəsi) Muhendis geodeziyasi
Qurgu deformasiyalarinin geodezi usullarla mushahidesi Geomatika.Mühəndis geodeziyası. (Nəqliyyat fakultəsi) Qurgu deformasiyalarinin geodezi usullarla mushahidesi
Sheher erazilerinin idare edilmesi Geomatika.Mühəndis geodeziyası. (Nəqliyyat fakultəsi) Sheher erazilerinin idare edilmesi
Sheher kadastri Geomatika.Mühəndis geodeziyası. (Nəqliyyat fakultəsi) Sheher kadastri
Tetbiqi Geodeziya -1 Geomatika.Mühəndis geodeziyası. (Nəqliyyat fakultəsi) Tetbiqi Geodeziya -1
Tetbiqi Geodeziya -2 Geomatika.Mühəndis geodeziyası. (Nəqliyyat fakultəsi) Tetbiqi Geodeziya -2
Torpaq bazari ve torpaq ehiyatlarinin idare edilmesi Geomatika.Mühəndis geodeziyası. (Nəqliyyat fakultəsi) Torpaq bazari ve torpaq ehiyatlarinin idare edilmesi
Torpaqların ekoloji monitorinqi Geomatika.Mühəndis geodeziyası. (Nəqliyyat fakultəsi) Torpaqlar?n ekoloji monitorinqi
Geodezi olchmelerin statistik analizi Geomatika.Mühəndis geodeziyası. (Nəqliyyat fakultəsi) Geodezi olchmelerin statistik analizi
Torpaqshunasligin esaslari Geomatika.Mühəndis geodeziyası. (Nəqliyyat fakultəsi) Torpaqshunasligin esaslari
Torpaqşünaslıq Geomatika.Mühəndis geodeziyası. (Nəqliyyat fakultəsi) Torpaqshunasliq
Unikal qurgularin inshasinda geodeziya ishleri Geomatika.Mühəndis geodeziyası. (Nəqliyyat fakultəsi) Unikal qurgularin inshasinda geodeziya ishleri
Xəritələrin geodezi əsasları Geomatika.Mühəndis geodeziyası. (Nəqliyyat fakultəsi) Xeritelerin geodezi esaslari
Xüsusi geodeziya şəbəkələri Geomatika.Mühəndis geodeziyası. (Nəqliyyat fakultəsi) Xususi geodeziya shebekeleri
Yer quruluşu layihələndirilməsinin əsasları Geomatika.Mühəndis geodeziyası. (Nəqliyyat fakultəsi) Yer qurulushu layihelendirilmesinin esaslari
Yerqurulushu, torpaq ve sheher kadastrinin tarixi ve metodologiyasi Geomatika.Mühəndis geodeziyası. (Nəqliyyat fakultəsi) Yerqurulushu, torpaq ve sheher kadastrinin tarixi ve metodologiyasi
Yerquruluşunun elmi əsasları Geomatika.Mühəndis geodeziyası. (Nəqliyyat fakultəsi) Yerqurulushunun elmi esaslari
İqtisadiyyatın riyazi üsulları və modelləri Geomatika.Mühəndis geodeziyası. (Nəqliyyat fakultəsi) ?qtisadiyyatin riyazi usullari ve modelleri
Mesafeden zondlama Geomatika.Mühəndis geodeziyası. (Nəqliyyat fakultəsi) Mesafeden zondlama
Ağac kəsən alətlər Metalşünaslıq və maşın mexanikası (Mexanika və informasiya sistemləri fakultəsi) Ağac kəsən alətlər
Elmi tədqiqat və konstruksiyalandirma işləri Metalşünaslıq və maşın mexanikası (Mexanika və informasiya sistemləri fakultəsi) Elmi tedqiqat ve konstruksiyalandirma ishləri
Masın və mexanizmlər nəzəriyyəsi Metalşünaslıq və maşın mexanikası (Mexanika və informasiya sistemləri fakultəsi) Mashin ve Mexanizmler Nezeriyyesi
Materialşünaslıq Metalşünaslıq və maşın mexanikası (Mexanika və informasiya sistemləri fakultəsi) Materialshunasliq
Maşın detalları və konstruksiya etmənin əsasları Metalşünaslıq və maşın mexanikası (Mexanika və informasiya sistemləri fakultəsi) Maşın detalları və konstruksiya etmənin əsasları
Maşın hissələri və konstruksiya etmənin əsasları Metalşünaslıq və maşın mexanikası (Mexanika və informasiya sistemləri fakultəsi) Maşın hissələri və konstruksiya etmənin əsasları
Metalların mexaniki xassəsi ve mohkəmləndirilməsi Metalşünaslıq və maşın mexanikası (Mexanika və informasiya sistemləri fakultəsi) Metallarin mexaniki xasesi ve mokemlendirilmesi
Metrologiya ve standartlashdirma Metalşünaslıq və maşın mexanikası (Mexanika və informasiya sistemləri fakultəsi) Metrologiya ve standartlashdirma
Tərsimi həndəsə Tərsimi həndəsə və mühəndis qrafikası (Mexanika və informasiya sistemləri fakultəsi) Tersimi hendese
Tərsimi həndəsə Tərsimi həndəsə və mühəndis qrafikası (Mexanika və informasiya sistemləri fakultəsi) Tersimi hendese
Sistemli analiz və kompüterdə modelləşdirmə İnformasiya texnologiyaları və sistemləri (Mexanika və informasiya sistemləri fakultəsi) İnformasiya texnologiyalari ve sistemleri
Sistem proqram təminatı və Əməliyyat Sistemləri1 İnformasiya texnologiyaları və sistemləri (Mexanika və informasiya sistemləri fakultəsi) Sistem proqram teminati ve Emeliyyat Sistemleri
Siqnalların analoq və rəqəmsal emalı İnformasiya texnologiyaları və sistemləri (Mexanika və informasiya sistemləri fakultəsi) Avtomatik idareetme nezeriyyesi
Siqnalların emal texnologiyaları İnformasiya texnologiyaları və sistemləri (Mexanika və informasiya sistemləri fakultəsi) Siqnallarin emal texnalaogiyasi
Sensor sistemləri İnformasiya texnologiyaları və sistemləri (Mexanika və informasiya sistemləri fakultəsi) Avtomatik idareetme nezeriyyesi
SƏNAYE KOMPÜTER ŞƏBƏKƏLƏRİ VƏ ŞİNLƏRİ İnformasiya texnologiyaları və sistemləri (Mexanika və informasiya sistemləri fakultəsi) Senaye komputershebekeleri ve shinleri
Rəqəmsal sistemlər İnformasiya texnologiyaları və sistemləri (Mexanika və informasiya sistemləri fakultəsi) Avtomatik idareetme nezeriyyesi
Qərarlar qəbuletmənin əsasları İnformasiya texnologiyaları və sistemləri (Mexanika və informasiya sistemləri fakultəsi) Qerarlar qebulunun esaslari
Avtomatlashdirma ve mexaniklashdirmenin esaslari Inşaat, yol və meliorasiya maşınları (Mexanika və informasiya sistemləri fakultəsi) Avtomatlashdirma ve mexaniklashdirmenin esaslari
Proseslərin analizi və identifikasiyası İnformasiya texnologiyaları və sistemləri (Mexanika və informasiya sistemləri fakultəsi) Avtomatik idareetme nezeriyyesi
Proqramlaşdırılan məntiqi kontrollerlər İnformasiya texnologiyaları və sistemləri (Mexanika və informasiya sistemləri fakultəsi) Avtomatik idareetme nezeriyyesi
Multimedia texnologiyaları İnformasiya texnologiyaları və sistemləri (Mexanika və informasiya sistemləri fakultəsi) Avtomatik idareetme nezeriyyesi
Mikroprosessor idarəetmə sistemləri İnformasiya texnologiyaları və sistemləri (Mexanika və informasiya sistemləri fakultəsi) Avtomatik idareetme nezeriyyesi
Kompyüter və HS-nin arxitekturası İnformasiya texnologiyaları və sistemləri (Mexanika və informasiya sistemləri fakultəsi) Avtomatik idareetme nezeriyyesi
Kompüter sistemlərində informasiya təhlükəsizliyi İnformasiya texnologiyaları və sistemləri (Mexanika və informasiya sistemləri fakultəsi) Avtomatik idareetme nezeriyyesi
Kompüter şəbəkələri İnformasiya texnologiyaları və sistemləri (Mexanika və informasiya sistemləri fakultəsi) Komputer ve informasiya shebekeleri
Kommunikasiya və BUS sistemin əsasları İnformasiya texnologiyaları və sistemləri (Mexanika və informasiya sistemləri fakultəsi) Kommunikasiya vasiteleri
Kommunikasiya vasitələri İnformasiya texnologiyaları və sistemləri (Mexanika və informasiya sistemləri fakultəsi) Kommunikasiya vasiteleri
Güc elektronikası və intiqalın idarə edilməsi İnformasiya texnologiyaları və sistemləri (Mexanika və informasiya sistemləri fakultəsi) Avtomatik idareetme nezeriyyesi
“Hesablama təcrübələrin avtomatlaşdırılması İnformasiya texnologiyaları və sistemləri (Mexanika və informasiya sistemləri fakultəsi) Hesablama tecrubelerinin avtomatlashdirilmasi
İNFORMASİYA SİSTEMLƏRİN RİYAZİ ELEMENTLƏRİ İnformasiya texnologiyaları və sistemləri (Mexanika və informasiya sistemləri fakultəsi) Informasiya sistemlerinin riyazi elementleri
: Elektronikanın əsasları İnformasiya texnologiyaları və sistemləri (Mexanika və informasiya sistemləri fakultəsi) Avtomatik idareetme nezeriyyesi
: Komputer qrafikası İnformasiya texnologiyaları və sistemləri (Mexanika və informasiya sistemləri fakultəsi) Komputer qrafikasi.
Tənzimləmə texnikası İnformasiya texnologiyaları və sistemləri (Mexanika və informasiya sistemləri fakultəsi) Avtomatik idareetme nezeriyyesi
Verilənlərin strukturu və verilənlər bazası sistemləri-2 İnformasiya texnologiyaları və sistemləri (Mexanika və informasiya sistemləri fakultəsi) Verilenler ve bilikler strukturlari
Dövrlər nəzəriyyəsi İnformasiya texnologiyaları və sistemləri (Mexanika və informasiya sistemləri fakultəsi) Avtomatik idareetme nezeriyyesi
Sistem proqram təminatı və Əməliyyat Sistemləri2 İnformasiya texnologiyaları və sistemləri (Mexanika və informasiya sistemləri fakultəsi) Sistem proqram teminati ve Emeliyyat Sistemleri
Inshааt mаshinlаri ve аvаdаnliqlаri Inşaat, yol və meliorasiya maşınları (Mexanika və informasiya sistemləri fakultəsi) Inshааt mаshinlаri ve аvаdаnliqlаri
Kommunal teserrüfat maşınları Inşaat, yol və meliorasiya maşınları (Mexanika və informasiya sistemləri fakultəsi) Kommunal teserrufat mashinlari
Maşınların istehsal texnologiyası Inşaat, yol və meliorasiya maşınları (Mexanika və informasiya sistemləri fakultəsi) Maşınların istehsal texnologiyası
Texnoloji mashinlar Inşaat, yol və meliorasiya maşınları (Mexanika və informasiya sistemləri fakultəsi) Texnoloji mashinlar
Traktor və avtomobiller Inşaat, yol və meliorasiya maşınları (Mexanika və informasiya sistemləri fakultəsi) Traktor və avtomobiller
Tribologiyanın asaslari Inşaat, yol və meliorasiya maşınları (Mexanika və informasiya sistemləri fakultəsi) Tribologiyanın asaslari
Yanacaq yaglama materiallari ve texniki mayeler Inşaat, yol və meliorasiya maşınları (Mexanika və informasiya sistemləri fakultəsi) Yanacaq yaglama materiallari ve texniki mayeler
İnshaat mashinlari. Inşaat, yol və meliorasiya maşınları (Mexanika və informasiya sistemləri fakultəsi) İnshaat mashinlari. az
İnşaat və yol maşınlarının istismarı Inşaat, yol və meliorasiya maşınları (Mexanika və informasiya sistemləri fakultəsi) İnshaat mashinlari
Umumi ekologiya Ekologiya muhendisliyi (Su təsərrüfatı və müh. kom. sis. fakultəsi) Umumi ekologiya
Yaşayış məntəqələrinin su təchizatı və kanalizasiyası Ekologiya muhendisliyi (Su təsərrüfatı və müh. kom. sis. fakultəsi) Yaşayış məntəqələrinin su təchizatı və kanalizasiyası
Çirkli suların axıdılması təmizlənməsi və istismarı (şəbəkə ) Ekologiya muhendisliyi (Su təsərrüfatı və müh. kom. sis. fakultəsi) Çirkli suların axıdılması təmizlənməsi və istismarı (şəbəkə )
Su techizati sistemlerinin layihelendirilmesi Ekologiya muhendisliyi (Su təsərrüfatı və müh. kom. sis. fakultəsi) Su techizati sistemlerinin layihelendirilmesi
Ekoloji monitorinq MK Hidrotexniki meliorasiya və hidrologiya (Su təsərrüfatı və müh. kom. sis. fakultəsi) Ekoloji monitorinq MK
Melioasiya muhendis sistemlerinin istismari Hidrotexniki meliorasiya və hidrologiya (Su təsərrüfatı və müh. kom. sis. fakultəsi) -Melioasiya muhendis sistemlerinin istismari
-Meliorasiya sistemlerinin istismari ve monitorinqi Hidrotexniki meliorasiya və hidrologiya (Su təsərrüfatı və müh. kom. sis. fakultəsi) -Meliorasiya sistemlerinin istismari ve monitorinqi
Etraf muhite tesirin qiymetlendirilmesi. Hidrotexniki meliorasiya və hidrologiya (Su təsərrüfatı və müh. kom. sis. fakultəsi) Etraf muhite tesirin qiymetlendirilmesi.
Hidravlika və hidrologiya Hidrotexniki meliorasiya və hidrologiya (Su təsərrüfatı və müh. kom. sis. fakultəsi) Hidravlika və hidrologiya
Hidravlika, hidrologiya və hidrometriya Hidrotexniki meliorasiya və hidrologiya (Su təsərrüfatı və müh. kom. sis. fakultəsi) Hidravlika, hidrologiya və hidrometriya
Hidravliki maşınlar və hidrologiya -2 Hidrotexniki meliorasiya və hidrologiya (Su təsərrüfatı və müh. kom. sis. fakultəsi) Hidravliki maşınlar və hidrologiya -2.
Hidrologiya və hidrometriya Hidrotexniki meliorasiya və hidrologiya (Su təsərrüfatı və müh. kom. sis. fakultəsi) Hidrologiya və hidrometriya
Hidrotexniki meliorasiya-1 Hidrotexniki meliorasiya və hidrologiya (Su təsərrüfatı və müh. kom. sis. fakultəsi) Hidrotexniki meliorasiya-1
HT meliorasiya Hidrotexniki meliorasiya və hidrologiya (Su təsərrüfatı və müh. kom. sis. fakultəsi) HT meliorasiya
Meliorasiya muhendis sistemlerinde tikinti ishlerinin texnologiyasi ve təshkili. Hidrotexniki meliorasiya və hidrologiya (Su təsərrüfatı və müh. kom. sis. fakultəsi) Meliorasiya muhendis sistemlerinde tikinti ishlerinin texnologiyasi ve təshkili.
Meliorasiya torpaqshunasligi Hidrotexniki meliorasiya və hidrologiya (Su təsərrüfatı və müh. kom. sis. fakultəsi) Meliorasiya torpaqshunasligi
Meliorasiya ve rekultivasiya ishlerinin ekoloji esaslari Hidrotexniki meliorasiya və hidrologiya (Su təsərrüfatı və müh. kom. sis. fakultəsi) Meliorasiya ve rekultivasiya ishlerinin ekoloji esaslari
Meliorasiya və Rekultivasiya işlərinin bərpası. Hidrotexniki meliorasiya və hidrologiya (Su təsərrüfatı və müh. kom. sis. fakultəsi) Meliorasiya və Rekultivasiya işlərinin bərpası.
Meliorasiya, rekultivasiya və torpaq mühafizesi-2 Hidrotexniki meliorasiya və hidrologiya (Su təsərrüfatı və müh. kom. sis. fakultəsi) Meliorasiya, rekultivasiya ve torpaq mühafizesi-2
Meliorasiya, rekultivasiya ve torpaq mühafizesi-1. Hidrotexniki meliorasiya və hidrologiya (Su təsərrüfatı və müh. kom. sis. fakultəsi) Meliorasiya, rekultivasiya ve torpaq mühafizesi-1
Meliorativ hidrogeologiya Hidrotexniki meliorasiya və hidrologiya (Su təsərrüfatı və müh. kom. sis. fakultəsi) Meliorativ hidrogeologiya
Muhendis meliorasiyasi Hidrotexniki meliorasiya və hidrologiya (Su təsərrüfatı və müh. kom. sis. fakultəsi) Muhendis meliorasiyasi
Torpaqshunasliq Hidrotexniki meliorasiya və hidrologiya (Su təsərrüfatı və müh. kom. sis. fakultəsi) Torpaqshunasliq
Binalarda istilik-qaz təchizatı və ventilyasiya Mühəndis sistemləri və qurğuların tikintisi (Su təsərrüfatı və müh. kom. sis. fakultəsi Binalarda istilik-qaz techizatı ve ventilyasiya
Qaz təchizatı Mühəndis sistemləri və qurğuların tikintisi (Su təsərrüfatı və müh. kom. sis. fakultəsi Qaz techizati
Su və hava hövzələrinin çirklənmələrdən qorunması Mühəndis sistemləri və qurğuların tikintisi (Su təsərrüfatı və müh. kom. sis. fakultəsi Su ve hava hovzələrinin chirklenmelerden qorunmasi”
Əməyin iqtisadiyyati Sənayenin təşkili və idarə edilməsi (Tikinti-iqtisad fakultəsi) Amayin iqtisadiyyati
Tətbiqi riyaziyyat Mühəndis sistemləri və qurğuların tikintisi (Su təsərrüfatı və müh. kom. sis. fakultəsi Tetbiqi riyaziyyat
Alternativ enerji mənbələri və onlardan istifadə edilməsi Mühəndis sistemləri və qurğuların tikintisi (Su təsərrüfatı və müh. kom. sis. fakultəsi Altenativ regenerativ enerji menbeleri”
Ventilyasiya ve kondisioner sistemləri Mühəndis sistemləri və qurğuların tikintisi (Su təsərrüfatı və müh. kom. sis. fakultəsi Ventilyasiya ve kondisioner sistemleri
İstilik texnikasi Mühəndis sistemləri və qurğuların tikintisi (Su təsərrüfatı və müh. kom. sis. fakultəsi «İstilik texnikasi»
İstilik texnikasi-2 Mühəndis sistemləri və qurğuların tikintisi (Su təsərrüfatı və müh. kom. sis. fakultəsi «İstilik texnikasi-2»
İnşaat istilik fizikasi Mühəndis sistemləri və qurğuların tikintisi (Su təsərrüfatı və müh. kom. sis. fakultəsi İnshaat istilik fizikasi
İnşaat məmulatlaıı texnologiyasında istilik texniki avadanlıqlar Mühəndis sistemləri və qurğuların tikintisi (Su təsərrüfatı və müh. kom. sis. fakultəsi İnshaat memulatlari texnologiyasinda istilik texniki avadanliqlar»
İnteryerin texniki avadanlıqları Mühəndis sistemləri və qurğuların tikintisi (Su təsərrüfatı və müh. kom. sis. fakultəsi İnteryerin texniki avadanliqlari
İstilik təchizati Mühəndis sistemləri və qurğuların tikintisi (Su təsərrüfatı və müh. kom. sis. fakultəsi İstilik techizati
İstilik texnikasi Mühəndis sistemləri və qurğuların tikintisi (Su təsərrüfatı və müh. kom. sis. fakultəsi «İstilik texnikasi»
Ali riyaziyyat-1 Ali riyaziyyat (Su təsərrüfatı və müh. kom. sis. fakultəsi) Ali riyaziyyat-1
RIYAZIYYAT-2 Ali riyaziyyat (Su təsərrüfatı və müh. kom. sis. fakultəsi) Ali riyaziyyat-2
Əmayin iqtisadiyyati Sənayenin təşkili və idarə edilməsi (Tikinti-iqtisad fakultəsi) Amayin iqtisadiyyati
RIYAZIYYAT-3 Ali riyaziyyat (Su təsərrüfatı və müh. kom. sis. fakultəsi) Ali riyaziyyat-3
İstilik, qaz techizati ve su təchizati az Mühəndis sistemləri və qurğuların tikintisi (Su təsərrüfatı və müh. kom. sis. fakultəsi İstilik, qaz techizati ve su təchizati az
Balıqburaxan ve balıqqoruyan qurgular Hidrotexniki qurgular və hidravlika (Su təsərrüfatı və müh. kom. sis. fakultəsi) Balıqburaxan ve balıqqoruyan qurgular
Chay ve su anbarlarinin rekultivasiyasi ve urbanizasiyası Hidrotexniki qurgular və hidravlika (Su təsərrüfatı və müh. kom. sis. fakultəsi) Chay ve su anbarlarinin rekultivasiyasi ve urbanizasiyası
Deniz hidrotex.qur. tedqiqi (l semestr) Hidrotexniki qurgular və hidravlika (Su təsərrüfatı və müh. kom. sis. fakultəsi) Deniz hidrotex.qur. tedqiqi
DHTQ dal.kul-1 Hidrotexniki qurgular və hidravlika (Su təsərrüfatı və müh. kom. sis. fakultəsi) DHTQ dal.kul-1
DHTQ dal.kul-2 Hidrotexniki qurgular və hidravlika (Su təsərrüfatı və müh. kom. sis. fakultəsi) DHTQ dal.kul-2
Ekoloji parametrlerin elektrik olchmeleri Hidrotexniki qurgular və hidravlika (Su təsərrüfatı və müh. kom. sis. fakultəsi) Ekoloji parametrlerin elektrik olchmeleri
Ekolojı ekspertiza ve layıhelendirmenin esaslari Hidrotexniki qurgular və hidravlika (Su təsərrüfatı və müh. kom. sis. fakultəsi) Ekolojı ekspertiza ve layıhelendirmenin esaslari (2)
Hidravlika Hidrotexniki qurgular və hidravlika (Su təsərrüfatı və müh. kom. sis. fakultəsi) Hidravlika 1
Hidravlika və hidrotexniki qurğular Hidrotexniki qurgular və hidravlika (Su təsərrüfatı və müh. kom. sis. fakultəsi) Hidravlika və hidrotexniki qurğular
Hidravlika – 2 Hidrotexniki qurgular və hidravlika (Su təsərrüfatı və müh. kom. sis. fakultəsi) Hidravlika – 2
Hidrotexniki qurgular Hidrotexniki qurgular və hidravlika (Su təsərrüfatı və müh. kom. sis. fakultəsi) Hidrotexniki qurgular
HTQ tikintisinin xususiyyetleri, gorulen ishler, istehsalin təshkili ve texnogiyasi-1 Hidrotexniki qurgular və hidravlika (Su təsərrüfatı və müh. kom. sis. fakultəsi) Hidrotexniki qurgular
HTQ-1 Hidrotexniki qurgular və hidravlika (Su təsərrüfatı və müh. kom. sis. fakultəsi) HTQ-1 -2013
HTQ-2 Hidrotexniki qurgular və hidravlika (Su təsərrüfatı və müh. kom. sis. fakultəsi) HTQ-2-2013
HTQ-3 Hidrotexniki qurgular və hidravlika (Su təsərrüfatı və müh. kom. sis. fakultəsi) HTQ-3-2013
Hidrotexniki qurgularin tikintisi ve texnologiyasi-1 Hidrotexniki qurgular və hidravlika (Su təsərrüfatı və müh. kom. sis. fakultəsi) Hidrotexniki qurgularin tikintisi ve texnologiyasi-1
Nasos ve nasos stansiyalari Hidrotexniki qurgular və hidravlika (Su təsərrüfatı və müh. kom. sis. fakultəsi) Nasos ve nasos stansiyalari
Neft-qaz qurğularında nasos və kompressor stansiyaları” Hidrotexniki qurgular və hidravlika (Su təsərrüfatı və müh. kom. sis. fakultəsi) Neft-qaz qurğularında nasos və kompressor stansiyaları”
Neft-qaz qurgularının korroziyadan muhafizesi Hidrotexniki qurgular və hidravlika (Su təsərrüfatı və müh. kom. sis. fakultəsi) Neft-qaz qurgularının korroziyadan muhafizesi
Radioekologiya Hidrotexniki qurgular və hidravlika (Su təsərrüfatı və müh. kom. sis. fakultəsi) Radioekologiya
Su ehtiyatlarinin inteqrasiyaiı idare olunmasi (2) Hidrotexniki qurgular və hidravlika (Su təsərrüfatı və müh. kom. sis. fakultəsi) Su ehtiyatlarinin inteqrasiyaiı idare olunmasi (2)
Deniz hidrotexniki qurgularinin tedqiqi” (II semestr) Hidrotexniki qurgular və hidravlika (Su təsərrüfatı və müh. kom. sis. fakultəsi) “Deniz hidrotexniki qurgularinin tedqiqi” (II semestr)
Daşınmaz əmlakin iqtisadiyyati Sənayenin təşkili və idarə edilməsi (Tikinti-iqtisad fakultəsi) Dashınmaz amlakin iqtisadiyyati
Su elektrik stansiyaları Hidrotexniki qurgular və hidravlika (Su təsərrüfatı və müh. kom. sis. fakultəsi) Su elektrik stansiyalari
Su teserrüfatı sistemlerinin tikintisinin teşkili ve texnologiyası” Hidrotexniki qurgular və hidravlika (Su təsərrüfatı və müh. kom. sis. fakultəsi) “Deniz hidrotexniki qurgularinin tedqiqi” (II semestr)
Su yollari ve limanlar 1 Hidrotexniki qurgular və hidravlika (Su təsərrüfatı və müh. kom. sis. fakultəsi) Su yollari ve limanlarv 1
Su yollari ve limanlar II Hidrotexniki qurgular və hidravlika (Su təsərrüfatı və müh. kom. sis. fakultəsi) Su yollari ve limanlar Il
Tetbiqi ekologiya Hidrotexniki qurgular və hidravlika (Su təsərrüfatı və müh. kom. sis. fakultəsi) Tetbiqi ekologiya
Yamaclarin dayaniqliq meselelerinin tədqiqi Hidrotexniki qurgular və hidravlika (Su təsərrüfatı və müh. kom. sis. fakultəsi) Yamaclarin dayaniqliq meselelerinin tədqiqi
Hidrotexniki qurgularin tikintisi ve texnologiyasi-2. Hidrotexniki qurgular və hidravlika (Su təsərrüfatı və müh. kom. sis. fakultəsi) Hidrotexniki qurgularin tikintisi ve texnologiyasi-2.
Ekonometrika Sənayenin təşkili və idarə edilməsi (Tikinti-iqtisad fakultəsi) Ekonometrika
Investisiya layihələrinin qiymətləndirilməsi Sənayenin təşkili və idarə edilməsi (Tikinti-iqtisad fakultəsi) Investisiya layihelerinin qiymetlendirilmesi G.N (2)
Istehsalatın iqtisadiyyatı, menecment və marketinq Sənayenin təşkili və idarə edilməsi (Tikinti-iqtisad fakultəsi) Istehsalatın iqtisadiyyatı, menecment və marketinq
Keyfiyyətin idarə edilməsi Sənayenin təşkili və idarə edilməsi (Tikinti-iqtisad fakultəsi) Keyfiyyatin idara edilmasi
Muəssisənin (Firmanin) iqtisadiyyati Sənayenin təşkili və idarə edilməsi (Tikinti-iqtisad fakultəsi) Muessisenin (Firmanin) iqtisadiyyati
Mühəndis sistemlərinin iqtisadiyyati Sənayenin təşkili və idarə edilməsi (Tikinti-iqtisad fakultəsi) Muhendis sistemlerinin iqtisadiyyati
Sahənin iqtisadiyyatı Sənayenin təşkili və idarə edilməsi (Tikinti-iqtisad fakultəsi) Sahanin iqtisadiyyati
Sənaye iqtisadiyyati Sənayenin təşkili və idarə edilməsi (Tikinti-iqtisad fakultəsi) Sanaye iqtisadiyyati
Sənayedə investisiya xidmətləri va İnnovasiya siyasəti Sənayenin təşkili və idarə edilməsi (Tikinti-iqtisad fakultəsi) Sanayeda investisiya xidmatlari va İnnovasiya siyasati
Sənaye iqtisadiyyatı və menecment Sənayenin təşkili və idarə edilməsi (Tikinti-iqtisad fakultəsi) Sənaye iqtisadiyyatı və menecment
Tikinti müəssisələrinin təsərrüfat fəaliyyətinin təhlili Sənayenin təşkili və idarə edilməsi (Tikinti-iqtisad fakultəsi) Tikinti Muessiselerinin Teserrufat Fealiyyetinin Tehlili
Tikintida smeta işi. Sənayenin təşkili və idarə edilməsi (Tikinti-iqtisad fakultəsi) Tikintida smeta ishi.
Tikintinin iqtisadiyyati Sənayenin təşkili və idarə edilməsi (Tikinti-iqtisad fakultəsi) Tikintinin iqtisadiyyati
Təbiətdən istifadənin iqtisadiyyatı Sənayenin təşkili və idarə edilməsi (Tikinti-iqtisad fakultəsi) Tebietden istifadenin iqtisadiyyatı
Tikintinin iqtisadiyyati (2) Sənayenin təşkili və idarə edilməsi (Tikinti-iqtisad fakultəsi) Tikintinin iqtisadiyyati (2)
İnformasiya iqtisadiyyati Sənayenin təşkili və idarə edilməsi (Tikinti-iqtisad fakultəsi) İnformasiya iqtisadiyyati
İnformasiya sistemlerinin menecmenti Sənayenin təşkili və idarə edilməsi (Tikinti-iqtisad fakultəsi) İnformasiya sistemlerinin menecmenti
İqtisadi təhlil və audit. Sənayenin təşkili və idarə edilməsi (Tikinti-iqtisad fakultəsi) İqtisadi-tehlil
İqtisadi-təhlil Sənayenin təşkili və idarə edilməsi (Tikinti-iqtisad fakultəsi) İqtisadi-tehlil
Budcə sistemi Xidmət sahələrinin iqtisadiyyatı və menecmenti (Tikinti-iqtisad fakultəsi) Budca sistemi
Korporativ idarəetmə Xidmət sahələrinin iqtisadiyyatı və menecmenti (Tikinti-iqtisad fakultəsi) Korporativ idaraeatma
Maliyyə Xidmət sahələrinin iqtisadiyyatı və menecmenti (Tikinti-iqtisad fakultəsi) Maliyya
Maliyyə menecmenti Xidmət sahələrinin iqtisadiyyatı və menecmenti (Tikinti-iqtisad fakultəsi) Maliyya menecmenti
Maliyyə nəzarəti Xidmət sahələrinin iqtisadiyyatı və menecmenti (Tikinti-iqtisad fakultəsi) Maliyya nazarati
Maliyya nazarati va audit Xidmət sahələrinin iqtisadiyyatı və menecmenti (Tikinti-iqtisad fakultəsi) Maliyya nazarati va audit
Muhasibat uchotu va audit Xidmət sahələrinin iqtisadiyyatı və menecmenti (Tikinti-iqtisad fakultəsi) Muhasibat uchotu va audit
Riyazi kartoqrafiya va kartoqrafik modelləşdirmə Xidmət sahələrinin iqtisadiyyatı və menecmenti (Tikinti-iqtisad fakultəsi) Riyazi kartoqrafiya va kartoqrafik modellashdirma
Sigorta fəaliyyətinin maliyyə təhlili Xidmət sahələrinin iqtisadiyyatı və menecmenti (Tikinti-iqtisad fakultəsi) Sigorta faaliyyatinin maliyya tahlili
Sığorta işinin təşkili Xidmət sahələrinin iqtisadiyyatı və menecmenti (Tikinti-iqtisad fakultəsi) Sigorta ishinin təshkili
Sigorta təşkilatlarının uçotu hesabatı Xidmət sahələrinin iqtisadiyyatı və menecmenti (Tikinti-iqtisad fakultəsi) Sigorta tashkilatlarinin uchotu hesabati
Statistika Xidmət sahələrinin iqtisadiyyatı və menecmenti (Tikinti-iqtisad fakultəsi) Statistika
Strateji menecment Xidmət sahələrinin iqtisadiyyatı və menecmenti (Tikinti-iqtisad fakultəsi) Strateji menecment
Tikintidə menecment Xidmət sahələrinin iqtisadiyyatı və menecmenti (Tikinti-iqtisad fakultəsi) Tikintida menecment
Vergi sistemi Xidmət sahələrinin iqtisadiyyatı və menecmenti (Tikinti-iqtisad fakultəsi) Vergi sistemi
Nəzəri mexanika-1 Nəzəri və inşaat mexanikası (Tikinti-iqtisad fakultəsi) Nazari mexanika-1
Nəzəri mexanika-2 Nəzəri və inşaat mexanikası (Tikinti-iqtisad fakultəsi) Nazari mexanika-2
İnşaat mexanikasi Nəzəri və inşaat mexanikası (Tikinti-iqtisad fakultəsi) İnshaat mexanikasi
İnşaat mexanikasi . (I hissa). Nəzəri və inşaat mexanikası (Tikinti-iqtisad fakultəsi) İnshaat mexanikasi
İnşaat mexanikasi. (II hissa). Nəzəri və inşaat mexanikası (Tikinti-iqtisad fakultəsi) İnshaat mexanikasi
Beynalxalq biznes Biznesin təşkili və idarə olunması (Tikinti-iqtisad fakultəsi) Beynalxalq biznes
Birja ishinin teshkili. Biznesin təşkili və idarə olunması (Tikinti-iqtisad fakultəsi) Birja ishinin teshkili.
Biznes alaqalari Biznesin təşkili və idarə olunması (Tikinti-iqtisad fakultəsi) Biznes alaqalari
Biznes etikasi Biznesin təşkili və idarə olunması (Tikinti-iqtisad fakultəsi) Biznes etikasi
Biznes faaliyyatinin tahlili Biznesin təşkili və idarə olunması (Tikinti-iqtisad fakultəsi) Biznes faaliyyatinin tahlili
Biznes plan Biznesin təşkili və idarə olunması (Tikinti-iqtisad fakultəsi) Biznes plan
Biznesda investisiya Biznesin təşkili və idarə olunması (Tikinti-iqtisad fakultəsi) Biznesda investisiya
Biznesin esaslari Biznesin təşkili və idarə olunması (Tikinti-iqtisad fakultəsi) Biznesin esaslari
Biznesin planlashdirilmasi Biznesin təşkili və idarə olunması (Tikinti-iqtisad fakultəsi) Biznesin planlashdirilmasi
Biznesin qiymatlandirilmasi Biznesin təşkili və idarə olunması (Tikinti-iqtisad fakultəsi) Biznesin qiymatlandirilmasi
Biznesin tashkili va idara edilmasi Biznesin təşkili və idarə olunması (Tikinti-iqtisad fakultəsi) Biznesin tashkili va idara edilmasi
Biznesin tehlukesizliyi Biznesin təşkili və idarə olunması (Tikinti-iqtisad fakultəsi) Biznesin tehlukesizliyi
Kommersiya faaliyyatinin asaslari Biznesin təşkili və idarə olunması (Tikinti-iqtisad fakultəsi) Kommersiya faaliyyatinin asaslari
Kommersiya ishi Biznesin təşkili və idarə olunması (Tikinti-iqtisad fakultəsi) Kommersiya ishi
Muessisede planlashdirma Biznesin təşkili və idarə olunması (Tikinti-iqtisad fakultəsi) Muessisede planlashdirma
Toksikologiyanin əsasları Mühəndis sistemləri və qurğuların tikintisi (Su təsərrüfatı və müh. kom. sis. fakultəsi Toksikologiyanin əsasları
Standartlashdirma va sertifikatlashdirma Biznesin təşkili və idarə olunması (Tikinti-iqtisad fakultəsi) Standartlashdirma va sertifikatlashdirma
İnsan resrsların idara edilmasi Biznesin təşkili və idarə olunması (Tikinti-iqtisad fakultəsi) İnsan resrsl.idaraedilmasi
İnshaatın tashkili va idara edilmasi Biznesin təşkili və idarə olunması (Tikinti-iqtisad fakultəsi) İnshaatın tashkili va idara edilmasi
Biznesin infrastrukturu Biznesin təşkili və idarə olunması (Tikinti-iqtisad fakultəsi) Biznesin infrastrukturu
Əmtəəşünasliğin əsasları İqtisadi nəzəriyyə və marketinq (Tikinti-iqtisad fakultəsi) Amtaashunasligin asaslari
Bazar infrastrukturu İqtisadi nəzəriyyə və marketinq (Tikinti-iqtisad fakultəsi) Bazar infrastrukturu
Beynalxalq iqtisadi munasibatlar İqtisadi nəzəriyyə və marketinq (Tikinti-iqtisad fakultəsi) Beynalxalq iqtisadi munasibatlar
Beynalxalq marketinq İqtisadi nəzəriyyə və marketinq (Tikinti-iqtisad fakultəsi) Beynalxalq marketinq
Dunya iqtisadiyyati İqtisadi nəzəriyyə və marketinq (Tikinti-iqtisad fakultəsi) Dunya iqtisadiyyati
Emeliyyat marketinqi İqtisadi nəzəriyyə və marketinq (Tikinti-iqtisad fakultəsi) Emeliyyat marketinqi
Layihə menecmentinə giriş . İqtisadi nəzəriyyə və marketinq (Tikinti-iqtisad fakultəsi) Layiha menecmentina girish .
Logistika İqtisadi nəzəriyyə və marketinq (Tikinti-iqtisad fakultəsi) Logistika
Makroiqtisadiyyat İqtisadi nəzəriyyə və marketinq (Tikinti-iqtisad fakultəsi) Makroiqtisadiyyat
Marketinq kommunikasiya sistemi İqtisadi nəzəriyyə və marketinq (Tikinti-iqtisad fakultəsi) Marketinq kommunikasiya sistemi
Marketinq tadqiqatlari İqtisadi nəzəriyyə və marketinq (Tikinti-iqtisad fakultəsi) Marketinq tadqiqatlari
Marketinqin asaslari İqtisadi nəzəriyyə və marketinq (Tikinti-iqtisad fakultəsi) Marketinqin asaslari
Mikroiqtisadiyyat İqtisadi nəzəriyyə və marketinq (Tikinti-iqtisad fakultəsi) Mikroiqtisadiyyat
Neqliyyatin iqtisadiyyati ve menecmenti İqtisadi nəzəriyyə və marketinq (Tikinti-iqtisad fakultəsi) Neqliyyatin iqtisadiyyati
Reklam nazariyyasi İqtisadi nəzəriyyə və marketinq (Tikinti-iqtisad fakultəsi) Reklam nazariyyasi
Saha iqtisadiyyati menecment va marketinq İqtisadi nəzəriyyə və marketinq (Tikinti-iqtisad fakultəsi) Saha iqtisadiyyati menecment va marketinq
Sanaye marketinqi İqtisadi nəzəriyyə və marketinq (Tikinti-iqtisad fakultəsi) Sanaye marketinqi
Strateji marketinq 1 İqtisadi nəzəriyyə və marketinq (Tikinti-iqtisad fakultəsi) Strateji marketinq
Xidmat sahalarinin marketinqi İqtisadi nəzəriyyə və marketinq (Tikinti-iqtisad fakultəsi) Xidmat sahalarinin marketinqi
İnshaatda marketinq İqtisadi nəzəriyyə və marketinq (Tikinti-iqtisad fakultəsi) İnshaatda marketinq
İqtisadiyyat İqtisadi nəzəriyyə və marketinq (Tikinti-iqtisad fakultəsi) İqtisadiyyat
İqtisadiyyatin tanzimlanmasi İqtisadi nəzəriyyə və marketinq (Tikinti-iqtisad fakultəsi) İqtisadiyyatin tanzimlanmasi
Kompüter modelləşdirilməsi Geomatika.Mühəndis geodeziyası. (Nəqliyyat fakultəsi) Geodezi olchmelerin statistik analizi
Nəqliyyat tikintisində geoinformasiya sistemləri Geomatika.Mühəndis geodeziyası. (Nəqliyyat fakultəsi) Neqliyyat tikintisinde geoinformasiya sistemleri
Rəqəmli xəritələrin tərtibi Geomatika.Mühəndis geodeziyası. (Nəqliyyat fakultəsi) Reqemli xeritelerin tertibi
Yer quruluşu və kadastrda atomatlaşdırılmış sistemlər Geomatika.Mühəndis geodeziyası. (Nəqliyyat fakultəsi) Yer quruluşu ve kadastrda atomatlashdırılmısh sistemler
Yol maşınları və avadanlıqları Inşaat, yol və meliorasiya maşınları (Mexanika və informasiya sistemləri fakultəsi) Yol maşınları və avadanlıqları
Hidravlik maşınlar və turbinlər. Hidrotexniki qurgular və hidravlika (Su təsərrüfatı və müh. kom. sis. fakultəsi) Hidravlik maşınlar və turbinlər
Hidravlika və hidravliki maşınlar Hidrotexniki qurgular və hidravlika (Su təsərrüfatı və müh. kom. sis. fakultəsi) Hidravlika və hidravliki maşınlar
Hidravlika, hidravliki maşınlar ve intiqrallar Hidrotexniki qurgular və hidravlika (Su təsərrüfatı və müh. kom. sis. fakultəsi) Hidravlika, hidravliki maşınlar ve intiqrallar
Bədii layihələndirmənin əsasları. İnşaat materialları (İnşaat-texnologiya fakultəsi) Bədi layihələndirmənin əsasları
Kompazision oduncaq materiallarının texnologiyası İnşaat materialları (İnşaat-texnologiya fakultəsi) Kompazision oduncaq materiallarının texnologiyası
Maye və qazların termodinamikası» Mühəndis sistemləri və qurğuların tikintisi (Su təsərrüfatı və müh. kom. sis. fakultəsi Maye və qazların termodinamikası»
Maşınların etibarlılığ Inşaat, yol və meliorasiya maşınları (Mexanika və informasiya sistemləri fakultəsi) Maşınların etibarlılığı.
Maşınların metal konstruksiyası Inşaat, yol və meliorasiya maşınları (Mexanika və informasiya sistemləri fakultəsi) Maşınların metal konstruksiyası
Torpaq işləri üçün maşınlar Inşaat, yol və meliorasiya maşınları (Mexanika və informasiya sistemləri fakultəsi) Torpaq işləri üçün maşınlar
TİKİNTI SƏNAYESİ MÜƏSSİSƏLƏRİ MEXANİKİ AVADANLIGI Inşaat, yol və meliorasiya maşınları (Mexanika və informasiya sistemləri fakultəsi) TİKİNTI SƏNAYESİ MÜƏSSİSƏLƏRİ MEXANİKİ AVADANLIGI
TƏMİR VƏ TEXNIKI XIDMƏT MÜƏŞISƏLƏRININ LAYIHƏLƏNDIRILMƏSI Inşaat, yol və meliorasiya maşınları (Mexanika və informasiya sistemləri fakultəsi) TƏMİR VƏ TEXNIKI XIDMƏT MÜƏŞISƏLƏRININ LAYIHƏLƏNDIRILMƏSI
İnşaat maşınları Inşaat, yol və meliorasiya maşınları (Mexanika və informasiya sistemləri fakultəsi) İnshaat mashinlari
İnşaat və yol maşınlarının hidravlik avadanlıqları Inşaat, yol və meliorasiya maşınları (Mexanika və informasiya sistemləri fakultəsi) İnşaat və yol maşınlarının hidravlik avadanlıqları
İnşaat və yol maşınlarının təmiri Inşaat, yol və meliorasiya maşınları (Mexanika və informasiya sistemləri fakultəsi) İnşaat və yol maşınlarının təmiri
Maşın hissələri və qaldırma nəqliyyat maşınlar Metalşünaslıq və maşın mexanikası (Mexanika və informasiya sistemləri fakultəsi) Maşın hissələri və qaldırma nəqliyyat maşınlar
İşgüzar yazışmalar Biznesin təşkili və idarə olunması (Tikinti-iqtisad fakultəsi) İşgüzar yazışmalar”
Geodeziya alətşünaslığı Geomatika.Mühəndis geodeziyası. (Nəqliyyat fakultəsi) Geodeziya alətşünaslığı
Torpaq və çoxməqsədli kadastr Geomatika.Mühəndis geodeziyası. (Nəqliyyat fakultəsi) Torpaq və çoxməqsədli kadastr
Fotoqrammetriya – 1 Geomatika.Mühəndis geodeziyası. (Nəqliyyat fakultəsi) Fotoqrammetriya
Kosmik geodeziya Geomatika.Mühəndis geodeziyası. (Nəqliyyat fakultəsi) Kosmik geodeziya
Riyazi kartoqrafiya və kartoqrafik modelləşdirmə Geomatika.Mühəndis geodeziyası. (Nəqliyyat fakultəsi) Riyazi kartoqrafiya və kartoqrafik modelləşdirmə
Tərsimi həndəsə Tərsimi həndəsə və mühəndis qrafikası (Mexanika və informasiya sistemləri fakultəsi) Tersimi hendese
Torpaqdan istifadənin ekologiyası və təbii ehtiyatların mühafizəsi Geomatika.Mühəndis geodeziyası. (Nəqliyyat fakultəsi) Torpaqdan istifadənin ekologiyası və təbii ehtiyatların mühafizəsi
Yaşayış məntəqələrinin planlaşdırılması və kadastrı Geomatika.Mühəndis geodeziyası. (Nəqliyyat fakultəsi) Yaşayış məntəqələrinin planlaşdırılması və kadastrı
Torpaqların qeydiyyatı,uçotu və qiymətləndirilməsi Geomatika.Mühəndis geodeziyası. (Nəqliyyat fakultəsi) Torpaqların qeydiyyatı,uçotu və qiymətləndirilməsi
Yer quruluşu,torpaq və şəhər kadastrının müasir problemləri Geomatika.Mühəndis geodeziyası. (Nəqliyyat fakultəsi) Yer quruluşu,torpaq və şəhər kadastrının müasir problemləri
EKOLOJİ TƏHLÜKƏSİZLİK Fövqəladə hallar və həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi (İnşaat-texnologiya fakultəsi) Ekoloji təhlükəsizlik
Yol hərəkətinin təşkili Nəqliyyat tikintisi və yol hərəkətinin təşкili (Nəqliyyat fakultəsi) Yol hərəkətinin təşkili
İstehsalın təşkili və idarə edilməsi Biznesin təşkili və idarə olunması (Tikinti-iqtisad fakultəsi) İnshaatın tashkili va idara edilmasi
HTİ təşkili və texnologiyası Hidrotexniki qurgular və hidravlika (Su təsərrüfatı və müh. kom. sis. fakultəsi) HTİ təshkili ve texnologiyasi
Elmi-tədqiqatların əsasları Yapışdırıcı materiallar və betonlar texnologiyası (İnşaat-texnologiya fakultəsi) Elmi-tədqiqatların əsasları
Maşınların metal konstruksiyası Metalşünaslıq və maşın mexanikası (Mexanika və informasiya sistemləri fakultəsi) Maşın hissələri və qaldırma nəqliyyat maşınlar
Şəhər tоrpaqlarının monitorinqi və mühafizəsi Geomatika.Mühəndis geodeziyası. (Nəqliyyat fakultəsi) Mühit dizaynın əsasları
Şəhər ərazilərinin idarə edilməs Geomatika.Mühəndis geodeziyası. (Nəqliyyat fakultəsi) Şəhər ərazilərinin idarə edilməsi
Geodeziya və kartoqrafiyanın tarixi metodologiyası Geomatika.Mühəndis geodeziyası. (Nəqliyyat fakultəsi) Geodeziya və kartoqrafiyanın tarixi metodologiyası
Yerquruluşu, torpaq və şəhər kadastrının nəzəri əsasları Geomatika.Mühəndis geodeziyası. (Nəqliyyat fakultəsi) Yer quruluşu,torpaq və şəhər kadastrının müasir problemləri
FIZIKADAN LABORATORIYA 1-10 Fizika (Nəqliyyat fakultəsi) Fizika - 1
Ümumi fizika kursu (Fizika -2) Fizika (Nəqliyyat fakultəsi) Fizika - 2
Ümumi fizika kursu (Fizika -2) Fizika (Nəqliyyat fakultəsi) Fizika - 2
Mühəndis qrafikası Tərsimi həndəsə və mühəndis qrafikası (Mexanika və informasiya sistemləri fakultəsi) Tersimi hendese
Tərsimi həndəsə və mühəndis qrafikası Tərsimi həndəsə və mühəndis qrafikası (Mexanika və informasiya sistemləri fakultəsi) Tersimi hendese
Maşın hissələri və yığma vahidlərinin bərpasının təşkili və texnologiyası Inşaat, yol və meliorasiya maşınları (Mexanika və informasiya sistemləri fakultəsi) Avtomatlashdirma ve mexaniklashdirmenin esaslari
Müasir proqramlaşdırma dilləri Hesablama texnikası və proqram təminatı (Mexanika və informasiya sistemləri fakultəsi)
ALİ RİYAZİYYAT -2 Ali riyaziyyat (Su təsərrüfatı və müh. kom. sis. fakultəsi) Ali riyaziyyat-2
Dəniz hidrotexniki qurğuları Hidrotexniki qurgular və hidravlika (Su təsərrüfatı və müh. kom. sis. fakultəsi) Dəniz hidrotexniki qurğuları
Nanotexnologiya Hidrotexniki qurgular və hidravlika (Su təsərrüfatı və müh. kom. sis. fakultəsi) Nanotexnologiya
Su ehtiyatlarının kompleks istifadəsi və mühafizəsi Hidrotexniki qurgular və hidravlika (Su təsərrüfatı və müh. kom. sis. fakultəsi) Su ehtiyatlarının kompleks istifadəsi və mühafizəsi
İnşaat materiallarının fiziki-kimyəvi əsasları İnşaat materialları (İnşaat-texnologiya fakultəsi) İnşaat materealları və məmulatları
Metrologiya, Standartlaşdırma və Sertifikatlaşdırma İnşaat materialları (İnşaat-texnologiya fakultəsi) Metrologiya, standartlaşdırma və sertifikatlaşdırma
Meşə təsərrüfatının əsasları İnşaat materialları (İnşaat-texnologiya fakultəsi) Meşə təsərrüfatının əsasları
Meşə quruluşu İnşaat materialları (İnşaat-texnologiya fakultəsi) Meşə təsərrüfatının əsasları
Oduncağa bəzəkvurma texnologiyası İnşaat materialları (İnşaat-texnologiya fakultəsi) Oduncağa bəzəkvurma texnologiyası
Fasiləsiz nəqledici maşınlar Inşaat, yol və meliorasiya maşınları (Mexanika və informasiya sistemləri fakultəsi) Fasiləsiz nəqlediçi maşınlar
Sənayenin avtomatlaşdırılması İnformasiya texnologiyaları və sistemləri (Mexanika və informasiya sistemləri fakultəsi) Avtomatik idareetme nezeriyyesi
Təcrübi verilənlərin işlənməsinin informasiya texnologiyaları İnformasiya texnologiyaları və sistemləri (Mexanika və informasiya sistemləri fakultəsi) Tecrubi verilenlerin ishlenmesinin informasiya texnologiyalari
Verilənlərin strukturları və verilənlər baza sistemləri İnformasiya texnologiyaları və sistemləri (Mexanika və informasiya sistemləri fakultəsi) Verilenler bazasi
Maşın, qurğu və avadanlıqların layihələndirilməsi İnformasiya texnologiyaları və sistemləri (Mexanika və informasiya sistemləri fakultəsi) Avtomatik idareetme nezeriyyesi
Ölçmə texnikasının əsaslar İnformasiya texnologiyaları və sistemləri (Mexanika və informasiya sistemləri fakultəsi) “Ölçme texnikasının esasları”
İdarəetmə sistemlərinin modelləşdirilməsi İnformasiya texnologiyaları və sistemləri (Mexanika və informasiya sistemləri fakultəsi) İdareetme sistemlerinin modelleshdirilmesi ve identifikasiyasi
İnformasiya sistemlərində monitorinq və diaqnostika İnformasiya texnologiyaları və sistemləri (Mexanika və informasiya sistemləri fakultəsi) İnformasiya sistemlerinde monitorinq ve diaqnostika
İnformasiya sistemlərinin layihələndirilməsi İnformasiya texnologiyaları və sistemləri (Mexanika və informasiya sistemləri fakultəsi) Avtomatik idareetme nezeriyyesi
İnformasiya texnologiyaları və sistemləri İnformasiya texnologiyaları və sistemləri (Mexanika və informasiya sistemləri fakultəsi) İnformasiya texnologiyalari ve sistemleri
İnşaat obyektlərinin texniki diaqnostikası-1 İnformasiya texnologiyaları və sistemləri (Mexanika və informasiya sistemləri fakultəsi) Avtomatik idareetme nezeriyyesi
İnşaat obyektlərinin texniki diaqnostikası - 2 İnformasiya texnologiyaları və sistemləri (Mexanika və informasiya sistemləri fakultəsi) Avtomatik idareetme nezeriyyesi
İntelektual idarəetmə sistemləri və süni hesablama intelekti İnformasiya texnologiyaları və sistemləri (Mexanika və informasiya sistemləri fakultəsi) İntelektual idareetmə sistemleri
İntellektual sistemlər İnformasiya texnologiyaları və sistemləri (Mexanika və informasiya sistemləri fakultəsi) İntelektual idareetmə sistemleri
Əməliyyatların tədqiqi İnformasiya texnologiyaları və sistemləri (Mexanika və informasiya sistemləri fakultəsi) Avtomatik idareetme nezeriyyesi
Qeyri-üzvi kimya Kimya (İnşaat-texnologiya fakultəsi) Üzvi kimya
Üzvi Kimya Kimya (İnşaat-texnologiya fakultəsi) Üzvi kimya
: İnformatika və ekoloji proseslərin kompüter analizi Hesablama texnikası və proqram təminatı (Mexanika və informasiya sistemləri fakultəsi) İnformatika və ekoloji proseslərin kompüter analizi
Iqtisadi informatika Hesablama texnikası və proqram təminatı (Mexanika və informasiya sistemləri fakultəsi) Iqtisadi informatika
İnformatika (ST və MKS f-si üçün) Hesablama texnikası və proqram təminatı (Mexanika və informasiya sistemləri fakultəsi) İnformatika (Mexanika və informasiya sistemləri fakultəsi)
İnformasiya texnologiyaları İnformasiya texnologiyaları və sistemləri (Mexanika və informasiya sistemləri fakultəsi) İnformasiya texnologiyalari ve sistemleri
Azərbaycan iqtisadiyyatı Biznesin təşkili və idarə olunması (Tikinti-iqtisad fakultəsi) Azərbaycan iqtisadiyyatı
Biznes plan Biznesin təşkili və idarə olunması (Tikinti-iqtisad fakultəsi) Biznes plan
İşgüzar yazışmalar Biznesin təşkili və idarə olunması (Tikinti-iqtisad fakultəsi) İşgüzar yazışmalar”
Ətraf mühitin iqtisadiyyatı Biznesin təşkili və idarə olunması (Tikinti-iqtisad fakultəsi) Ətraf mühitin iqtisadiyyatı
İnformatikanın əsasları Hesablama texnikası və proqram təminatı (Mexanika və informasiya sistemləri fakultəsi) İnformatikanın əsasları
Texniki İnformatika Hesablama texnikası və proqram təminatı (Mexanika və informasiya sistemləri fakultəsi) Texniki İnformatika
Kanalizasiya sistemləri Ekologiya muhendisliyi (Su təsərrüfatı və müh. kom. sis. fakultəsi) Kanalizasiya sistemleri
Mühitin ekologiyası Ekologiya muhendisliyi (Su təsərrüfatı və müh. kom. sis. fakultəsi) Muhitin ekologiyası
Məsafədən zondlamanın fiziki əsasları Ekologiya muhendisliyi (Su təsərrüfatı və müh. kom. sis. fakultəsi) Məsafədən zondlamanın fiziki əsasları
Sənaye müəssisələrinin su təchizatı Ekologiya muhendisliyi (Su təsərrüfatı və müh. kom. sis. fakultəsi) Sənaye müəssisələrinin su təchizatı
Təbiətdən istifadənin iqtisadiyyatı və proqnozlaşdırılması Ekologiya muhendisliyi (Su təsərrüfatı və müh. kom. sis. fakultəsi) Təbiətdən istifadənin iqtisadiyyatı və proqnozlaşdırılması
Ümumi ekologiya Ekologiya muhendisliyi (Su təsərrüfatı və müh. kom. sis. fakultəsi) Umumi ekologiya
Çirkli suların idarə olunması Ekologiya muhendisliyi (Su təsərrüfatı və müh. kom. sis. fakultəsi) Çirkli suların idarə olunmasi
Dəniz hidrotexniki qurğuları Hidrotexniki qurgular və hidravlika (Su təsərrüfatı və müh. kom. sis. fakultəsi) Dəniz hidrotexniki qurğuları
Neft-qaz qurğularında nasos və kompressor stansiyaları Hidrotexniki qurgular və hidravlika (Su təsərrüfatı və müh. kom. sis. fakultəsi) Neft-qaz qur.nasos kompr.stan.
Neft-qaz qurğularının texnoloji proseslərinin modelləşdirilməsi Hidrotexniki qurgular və hidravlika (Su təsərrüfatı və müh. kom. sis. fakultəsi) Neft-qaz qurğularının texnoloji proseslərinin modelləşdirilməsi
Neftyıgan, nəqledən mühəndis qurğuları və avadanlıqları Hidrotexniki qurgular və hidravlika (Su təsərrüfatı və müh. kom. sis. fakultəsi) Neftyğılan, nəqledilən müh.qur. və avad.
Su ehtiyatlarının kompleks istifadə olunması və mühafizəsi Hidrotexniki qurgular və hidravlika (Su təsərrüfatı və müh. kom. sis. fakultəsi) Su ehtiyatlarının kompleks istidadə olunması və mühafizəsi
Su təsərrüfatı sistemlərinin tikintisinin təşkili və texnologiyası Hidrotexniki qurgular və hidravlika (Su təsərrüfatı və müh. kom. sis. fakultəsi) Su təsərrüfatı sistemlərinin tikintisinin təşkili və texnologiyası
Su yolları və limanlar 1 (II semestr) Hidrotexniki qurgular və hidravlika (Su təsərrüfatı və müh. kom. sis. fakultəsi) Su yollari ve limanlar II semest
Su yolları və limanlar 2 (II semestr) Hidrotexniki qurgular və hidravlika (Su təsərrüfatı və müh. kom. sis. fakultəsi) Su yollari ve limanlar II semest
Ekologiya Ekologiya muhendisliyi (Su təsərrüfatı və müh. kom. sis. fakultəsi) Binaların Sanitar texniki avadanlıqları
Tullantıların emalı sistemləri Ekologiya muhendisliyi (Su təsərrüfatı və müh. kom. sis. fakultəsi) Tullantıların emalı sistemləri
Tullantıların inteqrasiyalı idarə olunması Ekologiya muhendisliyi (Su təsərrüfatı və müh. kom. sis. fakultəsi) Tullantıların inteqrasiyalı idarə olunması
Tullantıların qarşısının alınması Ekologiya muhendisliyi (Su təsərrüfatı və müh. kom. sis. fakultəsi) Tullantıların qarşısının alınması
Quruda və dənizdə neftin qazın boru kəmərləri ilə nəqli Hidrotexniki qurgular və hidravlika (Su təsərrüfatı və müh. kom. sis. fakultəsi) “Deniz hidrotexniki qurgularinin tedqiqi” (II semestr)
Bina və mühəndis sistemlərinin rekonstruksiyası və texniki istismarı Bina və qurğuların istismarı və rekonstruksiyası (İnşaat fakultəsi) Bina və mühəndis sistemlərinin rekonstruksiyası və texniki istismarı
Ərazinin mühəndis hazırlığı və abadlaşdırılması Bina və qurğuların istismarı və rekonstruksiyası (İnşaat fakultəsi) Ərazinin mühəndis hazırlığı və abadlaşdırılması
Avtomatlaşdırma texnikasının əsasları İnformasiya texnologiyaları və sistemləri (Mexanika və informasiya sistemləri fakultəsi) Avtomatlaşdırma texnikasının əsasları
Stoxastik proseslərin analizi texnologiyaları İnformasiya texnologiyaları və sistemləri (Mexanika və informasiya sistemləri fakultəsi) Staxostik proseslerin analizi
Kimya Kimya (İnşaat-texnologiya fakultəsi) Kimya
İnformatika elminin müasir probləri. ‖ İnformasiya texnologiyaları və sistemləri (Mexanika və informasiya sistemləri fakultəsi) İnformatika elminin müasir probləri. ‖
İnformasiya elminin tarixi və metodologiyası İnformasiya texnologiyaları və sistemləri (Mexanika və informasiya sistemləri fakultəsi) İnformasiya elminin tarixi və metodologiyası
Paylanmış idarəetmənin avtomatlışdırılmış kompleksləri İnformasiya texnologiyaları və sistemləri (Mexanika və informasiya sistemləri fakultəsi) Paylanmış idarəetmənin avtomatlışdırılmış kompleksləri
İntelektual idarəetmə sistemlərinin müasir problemləri İnformasiya texnologiyaları və sistemləri (Mexanika və informasiya sistemləri fakultəsi) İntelektual idarəetmə sistemlərinin müasir problemləri
Lokal və korporativ informasiya şəbəkələri İnformasiya texnologiyaları və sistemləri (Mexanika və informasiya sistemləri fakultəsi) Lokal və korporativ informasiya şəbəkələri
Müasir informasiya texnologiyalarının elmi-tədqiqatlarda tətbiq olunması İnformasiya texnologiyaları və sistemləri (Mexanika və informasiya sistemləri fakultəsi) Müasir informasiya texnologiyalarının elmi-tədqiqatlarda tətbiq olunması
Simsiz şəbəkə texnologiyaları‖ İnformasiya texnologiyaları və sistemləri (Mexanika və informasiya sistemləri fakultəsi) Simsiz şəbəkə texnologiyaları‖
TP-in avtomatlaşdırılmasının lahiyə və sintezinin müasir usullar İnformasiya texnologiyaları və sistemləri (Mexanika və informasiya sistemləri fakultəsi) TP-in avtomatlaşdırılmasının lahiyə və sintezinin müasir usullar
İntellektual identifikasiya texnologiyaları İnformasiya texnologiyaları və sistemləri (Mexanika və informasiya sistemləri fakultəsi) İntellektual identifikasiya texnologiyaları
İstilik texnikası Mühəndis sistemləri və qurğuların tikintisi (Su təsərrüfatı və müh. kom. sis. fakultəsi «İstilik texnikasi»
Fotoqrammetriya – 2 Geomatika.Mühəndis geodeziyası. (Nəqliyyat fakultəsi) Fotoqrammetriya
Sənayenin təşkili və idarə edilməsi Sənayenin təşkili və idarə edilməsi (Tikinti-iqtisad fakultəsi) Sənayenin təşkili və idarə edilməsi
ETİKA İctimai fənlər (İnşaat fakultəsi) Etika
Ekstremal şəraitdə xidmət fəaliyyətinin psixologiyası Fövqəladə hallar və həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi (İnşaat-texnologiya fakultəsi) Ekstremal şəraitdə xidmət fəaliyyətinin psixologiyası
Fövqəladə hallarda psixoloji davamlılıq Fövqəladə hallar və həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi (İnşaat-texnologiya fakultəsi) Metrologiya, standartlaşdırma və sertifikatlaşdırma
Fövqəladə halların təhlükəli faktorları Fövqəladə hallar və həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi (İnşaat-texnologiya fakultəsi) Metrologiya, standartlaşdırma və sertifikatlaşdırma
FH təhlükəsizliyin dövlət tənzimlənməsi Fövqəladə hallar və həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi (İnşaat-texnologiya fakultəsi) Metrologiya, standartlaşdırma və sertifikatlaşdırma
Obyektlərinin, bina və qurğuların dayanıqlığı Fövqəladə hallar və həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi (İnşaat-texnologiya fakultəsi) Metrologiya, standartlaşdırma və sertifikatlaşdırma
FÖVQƏLADƏ HALLARIN PROQNOZLAŞDIRILMASI,RAYONLAŞDIRIL-MASI VƏ RİSKİN QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ Fövqəladə hallar və həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi (İnşaat-texnologiya fakultəsi) Metrologiya, standartlaşdırma və sertifikatlaşdırma
Fövqəladə hallarda iqtisadiyyat Fövqəladə hallar və həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi (İnşaat-texnologiya fakultəsi) Fövqəladə hallarda iqtisadiyyat
Fövqəladə hallarda proseslərin sistemli təhlili və modelləşdirilməsi Fövqəladə hallar və həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi (İnşaat-texnologiya fakultəsi) Fövqəladə hallarda proseslərin sistemli təhlili və modelləşdirilməsi
Fövqəladə halların monitorinqi və proqnozu Fövqəladə hallar və həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi (İnşaat-texnologiya fakultəsi) Fövqəladə halların monitorinqi və proqnozu
Konfliktlər və kriminal xüsusiyyətli fövqəladə hadisələr Fövqəladə hallar və həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi (İnşaat-texnologiya fakultəsi) Konfliktlər və kriminal xüsusiyyətli fövqəladə hadisələr
Mühəndis sistemlərinin dayanıqlığı və zərərin qiymətləndirilməsi Fövqəladə hallar və həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi (İnşaat-texnologiya fakultəsi) Mühəndis sistemlərinin dayanıqlığı və zərərin qiymətləndirilməsi
Mülki müdafiə və səfərbərlik işi Fövqəladə hallar və həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi (İnşaat-texnologiya fakultəsi) Mülki müdafiə və səfərbərlik işi
Mülki Mühafizənin əsası və təşkili Fövqəladə hallar və həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi (İnşaat-texnologiya fakultəsi) Mülki Mühafizənin əsası və təşkili
Qəza xilasetmə texnikası Fövqəladə hallar və həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi (İnşaat-texnologiya fakultəsi) Qəza xilasetmə texnikası
Radiasiya təhlükəsizliyi Fövqəladə hallar və həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi (İnşaat-texnologiya fakultəsi) Radiasiya təhlükəsizliyi
Sənaye təhlükəsizliyi Fövqəladə hallar və həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi (İnşaat-texnologiya fakultəsi) Sənaye təhlükəsizliyi
Xidmətin təĢkili və peşə hazırlığ Fövqəladə hallar və həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi (İnşaat-texnologiya fakultəsi) Xidmətin təşkili və peşə etikası
Yanma və partlayış nəzəriyyəsi Fövqəladə hallar və həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi (İnşaat-texnologiya fakultəsi) Yanma və partlayış nəzəriyyəsi muh.top.esas (1)
Fövqəladə hallar və Həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi sahəsinin müasir problemləri Fövqəladə hallar və həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi (İnşaat-texnologiya fakultəsi) Fövqəladə hallarda proseslərin sistemli təhlili və modelləşdirilməsi
Fəlsəfə İctimai fənlər (İnşaat fakultəsi) Fəlsəfə
Multikulturalizmə giriş İctimai fənlər (İnşaat fakultəsi) Multikulturalizm
Mühəndis psixologiyası İctimai fənlər (İnşaat fakultəsi) Mühəndis psixologiyası
Politologiya İctimai fənlər (İnşaat fakultəsi) Politologiya
Sosiologiya İctimai fənlər (İnşaat fakultəsi) Sosiologiya
Əmək hüququ İctimai fənlər (İnşaat fakultəsi) Əmək hüququ
Yapısdırıcı materialların kimyevi texnologiyası Yapışdırıcı materiallar və betonlar texnologiyası (İnşaat-texnologiya fakultəsi) Yapısdırıcı materialların kimyevi texnologiyası
Materialların müasir sınaq metodları Yapışdırıcı materiallar və betonlar texnologiyası (İnşaat-texnologiya fakultəsi) Materialların müasir sınaq metodları
Nanotexnologiya Yapışdırıcı materiallar və betonlar texnologiyası (İnşaat-texnologiya fakultəsi) Nanotexnologiya
Nanotexnologiya Yapışdırıcı materiallar və betonlar texnologiyası (İnşaat-texnologiya fakultəsi) Nanotexnologiya
Yapışdırıcı materialların kimyəvi texnologiyası Yapışdırıcı materiallar və betonlar texnologiyası (İnşaat-texnologiya fakultəsi) Yapısdırıcı materialların kimyevi texnologiyası
Yapışdırıcı materialların texnologiyası Yapışdırıcı materiallar və betonlar texnologiyası (İnşaat-texnologiya fakultəsi) Yapısdırıcı materialların kimyevi texnologiyası
Yapışdırıcı materialların texnologiyası Yapışdırıcı materiallar və betonlar texnologiyası (İnşaat-texnologiya fakultəsi) Yapısdırıcı materialların kimyevi texnologiyası
Yapışdırıcı materiallar Yapışdırıcı materiallar və betonlar texnologiyası (İnşaat-texnologiya fakultəsi) Yapışdırıcı materiallar
Üzvi materiallar və məmulatlar texnologiyası Yapışdırıcı materiallar və betonlar texnologiyası (İnşaat-texnologiya fakultəsi) Üzvi materiallar və məmulatlar texnologiyası
Su təchizatı sistemləri və istismarı – 2 Mühəndis sistemləri və qurğuların tikintisi (Su təsərrüfatı və müh. kom. sis. fakultəsi İstilik techizati
Elmi tədqiqatların üsulları Mühəndis sistemləri və qurğuların tikintisi (Su təsərrüfatı və müh. kom. sis. fakultəsi «İstilik texnikasi»
İstilik texnikası (Nəqliyyat f-si üçün) Mühəndis sistemləri və qurğuların tikintisi (Su təsərrüfatı və müh. kom. sis. fakultəsi «İstilik texnikasi»
İstilik texnikası (Texnologiya f-si üçün) Mühəndis sistemləri və qurğuların tikintisi (Su təsərrüfatı və müh. kom. sis. fakultəsi «İstilik texnikasi»
İstilik texnikası (Mexanika f-si üçün) Mühəndis sistemləri və qurğuların tikintisi (Su təsərrüfatı və müh. kom. sis. fakultəsi «İstilik texnikasi»
İstilik texnikası Mühəndis sistemləri və qurğuların tikintisi (Su təsərrüfatı və müh. kom. sis. fakultəsi «İstilik texnikasi»
Həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyinin nəzəri əsasları Fövqəladə hallar və həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi (İnşaat-texnologiya fakultəsi) Həyat fəaliyyəti təhlükəsizliyinin nəzəri əsasları
Radioaktiv çirklənmələr və onların ölçülməsi Fövqəladə hallar və həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi (İnşaat-texnologiya fakultəsi) Radioaktiv çirklənmələr və onların ölçülməsi
Tərsimi həndəsə və texniki rəsm Tərsimi həndəsə və mühəndis qrafikası (Mexanika və informasiya sistemləri fakultəsi) Tersimi hendese
Geodeziya və kartoqrafiyanın müasir problemləri Geomatika.Mühəndis geodeziyası. (Nəqliyyat fakultəsi) Geodeziya və kartoqrafiyanın tarixi metodologiyası
Elektronika və mikroelektronika İnformasiya texnologiyaları və sistemləri (Mexanika və informasiya sistemləri fakultəsi) Elektronika_Mikroelektronika_ve_MP
Qəza-xilasetmə işlərinin aparılma taktikası Fövqəladə hallar və həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi (İnşaat-texnologiya fakultəsi) Qəza xilasetmə işlərinin aparılma taktikası
Azərbaycan tarixi İctimai fənlər (İnşaat fakultəsi) Azərbaycan tarixi
Binaların sanitar-texniki avadanlıqları Mühəndis sistemləri və qurğuların tikintisi (Su təsərrüfatı və müh. kom. sis. fakultəsi «İstilik texnikasi»
Binaların və yaşayış məntəqələrinin mühəndis sistemləri Mühəndis sistemləri və qurğuların tikintisi (Su təsərrüfatı və müh. kom. sis. fakultəsi Binalarin ve yashayısh menteqelerinin muhendis sistemleri. eng
Elektrik və elektron aparatlar Mühəndis sistemləri və qurğuların tikintisi (Su təsərrüfatı və müh. kom. sis. fakultəsi «İstilik texnikasi»
Elektrotexnika Mühəndis sistemləri və qurğuların tikintisi (Su təsərrüfatı və müh. kom. sis. fakultəsi «İstilik texnikasi»
Elektrotexnika Mühəndis sistemləri və qurğuların tikintisi (Su təsərrüfatı və müh. kom. sis. fakultəsi «İstilik texnikasi»
Mühəndis sistemləri və avadanlıqları Mühəndis sistemləri və qurğuların tikintisi (Su təsərrüfatı və müh. kom. sis. fakultəsi «İstilik texnikasi»
Su təchizatı sistemləri Mühəndis sistemləri və qurğuların tikintisi (Su təsərrüfatı və müh. kom. sis. fakultəsi «İstilik texnikasi»
Su təchizatı sistemləri və istismarı – 2 Mühəndis sistemləri və qurğuların tikintisi (Su təsərrüfatı və müh. kom. sis. fakultəsi «İstilik texnikasi»
Tikinti-quraşdırma işlərinin texnologiyası Mühəndis sistemləri və qurğuların tikintisi (Su təsərrüfatı və müh. kom. sis. fakultəsi «İstilik texnikasi»
İstilik texnikası «Elektrik mühəndisliyi» ixtisası üçü Mühəndis sistemləri və qurğuların tikintisi (Su təsərrüfatı və müh. kom. sis. fakultəsi «İstilik texnikasi»
İstilik, qaz təchizatı – 1 Mühəndis sistemləri və qurğuların tikintisi (Su təsərrüfatı və müh. kom. sis. fakultəsi İstilik techizati
İsitmə sistemləri üçün enerji və ətraf mühit menecmenti» Mühəndis sistemləri və qurğuların tikintisi (Su təsərrüfatı və müh. kom. sis. fakultəsi İsitmə sistemləri üçün enerji və ətraf mühit menecmenti»
Mikroiqlimi təmin edən sistemlər Magistr hazırlığı üçün Mühəndis sistemləri və qurğuların tikintisi (Su təsərrüfatı və müh. kom. sis. fakultəsi «İstilik texnikasi»
Qazın nəqli və istifadəsinin problemləri Mühəndis sistemləri və qurğuların tikintisi (Su təsərrüfatı və müh. kom. sis. fakultəsi Qaz techizati
İxtisas sahəsinin inkişaf tarixi və metodologiyası Yapışdırıcı materiallar və betonlar texnologiyası (İnşaat-texnologiya fakultəsi) Ixtisas sahəsinin tarixi və metodologiyası
Soyutma və iqlim sistemləri üçün enerji və ətraf mühit menecmenti Mühəndis sistemləri və qurğuların tikintisi (Su təsərrüfatı və müh. kom. sis. fakultəsi «İstilik texnikasi»
Su təchizatı sistemləri Mühəndis sistemləri və qurğuların tikintisi (Su təsərrüfatı və müh. kom. sis. fakultəsi «İstilik texnikasi»
Tətbiqi riyaziyyat Mühəndis sistemləri və qurğuların tikintisi (Su təsərrüfatı və müh. kom. sis. fakultəsi Tetbiqi riyaziyyat
İnşaat istilik fizikası Magistr hazırlığı üçün Mühəndis sistemləri və qurğuların tikintisi (Su təsərrüfatı və müh. kom. sis. fakultəsi İnshaat istilik fizikasi
İsitmə iqlim qurğularının layihələndirilməsi Mühəndis sistemləri və qurğuların tikintisi (Su təsərrüfatı və müh. kom. sis. fakultəsi «İstilik texnikasi»
İnformasiya texnologiyalarına giriş İnformasiya texnologiyaları və sistemləri (Mexanika və informasiya sistemləri fakultəsi) İnformasiya texnologiyalarına giriş
Binaların Sanitar texniki avadanlıqları Mühəndis sistemləri və qurğuların tikintisi (Su təsərrüfatı və müh. kom. sis. fakultəsi Binaların Sanitar texniki avadanlıqları
Elektrotexnika -2 Mühəndis sistemləri və qurğuların tikintisi (Su təsərrüfatı və müh. kom. sis. fakultəsi Elektrotexnika
Elektrotexnika - 1 Mühəndis sistemləri və qurğuların tikintisi (Su təsərrüfatı və müh. kom. sis. fakultəsi Elektrotexnika
Layihə menecmenti Mühəndis sistemləri və qurğuların tikintisi (Su təsərrüfatı və müh. kom. sis. fakultəsi Layihe menecmenti
Rəqəmli binaların avtomatlaşdırılması Mühəndis sistemləri və qurğuların tikintisi (Su təsərrüfatı və müh. kom. sis. fakultəsi Reqemli binalar avtomatlasdirilmasi
Tikinti quraşdırma işlərinin texnologiyası Mühəndis sistemləri və qurğuların tikintisi (Su təsərrüfatı və müh. kom. sis. fakultəsi Tikinti –qurashdirma ishlerinin texnologiyasi
İsitmə Mühəndis sistemləri və qurğuların tikintisi (Su təsərrüfatı və müh. kom. sis. fakultəsi İsitmə sistemləri üçün enerji və ətraf mühit menecmenti»
Tətbiqi fotoqrammetriya Geomatika.Mühəndis geodeziyası. (Nəqliyyat fakultəsi) Tətbiqi fotoqrammetriya
İstehsalın iqtisadiyyatı və menecmenti Tikinti istehsalatının texnologiyası, təşkili və idarə olunması (İnşaat fakultəsi) İstehsalın iqtisadiyyatı və menecmenti
Qeyri neft-qaz sənayesinin iqtisadiyyatı və idarə edilməsi Xidmət sahələrinin iqtisadiyyatı və menecmenti (Tikinti-iqtisad fakultəsi) Qeyri neft-qaz sənayesinin iqtisadiyyatı və idarə edilməsi
Menecment Xidmət sahələrinin iqtisadiyyatı və menecmenti (Tikinti-iqtisad fakultəsi) Menecment
Neft-qaz sənayesinin iqtisadiyyatı və idarə edilməsi Xidmət sahələrinin iqtisadiyyatı və menecmenti (Tikinti-iqtisad fakultəsi) Neft-qaz sənayesinin iqtisadiyyatı və idarə edilməsi
Nəqliyyatın iqtisadiyyatı və menecment Xidmət sahələrinin iqtisadiyyatı və menecmenti (Tikinti-iqtisad fakultəsi) Nəqliyyatın iqtisadiyyatı və menecment
İdarəetmə nəzəriyyəsi Xidmət sahələrinin iqtisadiyyatı və menecmenti (Tikinti-iqtisad fakultəsi) İdarəetmə nəzəriyyəsi
İnsan resurslarının idarə edilməsi Xidmət sahələrinin iqtisadiyyatı və menecmenti (Tikinti-iqtisad fakultəsi) İnsan resurslarının idarə edilməsi
İnvestisiya menecmenti Xidmət sahələrinin iqtisadiyyatı və menecmenti (Tikinti-iqtisad fakultəsi) İnvestisiya menecmenti
Audit Xidmət sahələrinin iqtisadiyyatı və menecmenti (Tikinti-iqtisad fakultəsi) Audit
Əməliyyatların tədqiqi Sənayenin təşkili və idarə edilməsi (Tikinti-iqtisad fakultəsi) Əməliyyatların tədqiqi
Dizaynın əsasları Dizayn (Memarlıq fakultəsi) Dizayn esaslari
Biznes menecmenti Xidmət sahələrinin iqtisadiyyatı və menecmenti (Tikinti-iqtisad fakultəsi) Biznes menecmenti
Layihələrin idarə edilməsi Xidmət sahələrinin iqtisadiyyatı və menecmenti (Tikinti-iqtisad fakultəsi) Layihələrin idarə edilməsi
İşgüzar yazışmalar Xidmət sahələrinin iqtisadiyyatı və menecmenti (Tikinti-iqtisad fakultəsi) İşgüzar yazışmalar
Antiböhranlı idarəetmə Xidmət sahələrinin iqtisadiyyatı və menecmenti (Tikinti-iqtisad fakultəsi) Antiböhranlı idarəetmə
Qarşılıqlı əvəzolunma Bina və qurğuların istismarı və rekonstruksiyası (İnşaat fakultəsi) Qarşılıqlı əvəzolunma__________________
Standartlaşdırma və setifikatlaşdırma Sənayenin təşkili və idarə edilməsi (Tikinti-iqtisad fakultəsi) Standartlaşdırma və setifikatlaşdırma
Müəssisənin inkişaf strategiyası Biznesin təşkili və idarə olunması (Tikinti-iqtisad fakultəsi) Müəssisənin inkişaf strategiyası
Bina və qurğuların müayinəsi və zəlzələyə davamlığı Bina və qurğuların istismarı və rekonstruksiyası (İnşaat fakultəsi) Bina və qurğuların müayinəsi və zəlzələyə davamlığı
İqtisadi Proqramlaşdırma Xidmət sahələrinin iqtisadiyyatı və menecmenti (Tikinti-iqtisad fakultəsi) İqtisadi Proqramlaşdırma
Mаrketinqin müasir problemləri (magistr səviyyəsi) İqtisadi nəzəriyyə və marketinq (Tikinti-iqtisad fakultəsi) Mаrketinqin müasir problemləri (magistr səviyyəsi)
FH təhlükəsizliyin dövlət tənzimlənməsi Fövqəladə hallar və həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi (İnşaat-texnologiya fakultəsi) FH təhlükəsizliyin dövlət tənzimlənməsi
Həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi Fövqəladə hallar və həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi (İnşaat-texnologiya fakultəsi) Həyat fəaliyyəti təhlükəsizliyinin nəzəri əsasları
Tədqiqat metodları (magistr səviyyəsi) İqtisadi nəzəriyyə və marketinq (Tikinti-iqtisad fakultəsi) Tədqiqat metodları (magistr səviyyəsi)
Azərbaycan mədəniyyətinin vizual ənənəsi Dizayn (Memarlıq fakultəsi) Azerbaycan vizual enenesi
Dizayn müassir sahələri Dizayn (Memarlıq fakultəsi) Dizayn m?assir sah?l?ri
Eksperimental layihələndirmə Dizayn (Memarlıq fakultəsi) Mühit dizaynın əsasları
Formayaranma nəzəriyyəsi Dizayn (Memarlıq fakultəsi) Formayaranma nezeriyyesi
Memarlıq mühitində işıq və rəng Dizayn (Memarlıq fakultəsi) Memarl?q m?hitind? i??q v? r?ng
Memarlıq mühitinin dizayn nəzəriyyəsi Dizayn (Memarlıq fakultəsi) Memarl?q m?hitinin dizayn n?z?riyy?si
İnteryerin tipologiyasi və təsnifatı Dizayn (Memarlıq fakultəsi) ?nteryerin tipologiyasi v? t?snifat?
Marketinq logistikası İqtisadi nəzəriyyə və marketinq (Tikinti-iqtisad fakultəsi) Marketinq logistikas?
Sənayedə marketinq İqtisadi nəzəriyyə və marketinq (Tikinti-iqtisad fakultəsi) Senayede marketinq