Hərbi elm. Hərbi iş


Sərlövhə Pdf forması Müəllifi Nəşr ili Səhifə Elm sahəsi Bölmə Nəşr yeri
Hərbi topoqrafiyanın və geodeziyanın əsasları Əhmədov İ.H. 2004 Texniki elmlər Hərbi elm. Hərbi iş Bakı
Əməyin mühafizəsi Əzizov A. 2008 Humanitar elmlər Hərbi elm. Hərbi iş Bakı
Fövqəladə halların nəticələrinin aradan qaldırılması.Ali məktəblər üşün dərslik Ocaqov H.O. 2009 442səh. Humanitar elmlər Hərbi elm. Hərbi iş Bakı
Fövqəladə hallarda həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi Ocaqov H.O. 2010 398səh. Humanitar elmlər Hərbi elm. Hərbi iş Bakı
Fövqəladə hallarda həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi Ocaqov H.O. 2002 396səh. Humanitar elmlər Hərbi elm. Hərbi iş Bakı
Konfliktlər və kriminal xüsusiyyətli fövqəladə hadisələr.Ali məktəblər üçün dərs vəsaiti. Ocaqov H.O., Nağıyev R.T. 2014 Humanitar elmlər Hərbi elm. Hərbi iş Bakı
Metrologiya,standartlaşdırma və serfikatlaşdırma (dərs vəsaiti) Əhmədov H.M.,Ocaqov H.O. 2014 220səh. Humanitar elmlər Hərbi elm. Hərbi iş Bakı
Mülki müdafiənin mühafizə qurğuları Ocaqov H.O. 2003 124səh. Texniki elmlər Hərbi elm. Hərbi iş Bakı
Əməyin mühafizəsi fənnindən laboratoriya işləri metodik göstəriş 2014 81səh. Texniki elmlər Hərbi elm. Hərbi iş Bakı
Mülki müdafiə Ocaqov H.O. 2010 il. 398səh. Humanitar elmlər Hərbi elm. Hərbi iş Bakı
Fövqəladə halların iqtisadiyyat obyektlərinin dayanaqlığı Ocaqov H.O. 2005 il. 198 cəh. Humanitar elmlər Hərbi elm. Hərbi iş Bakı
Fovqəladə halların monitorinqi və proqnozu Ocaqov H.O. 2005 il. 236 cəh Humanitar elmlər Hərbi elm. Hərbi iş Bakı
Həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyinin nəzəri əsasları Ocaqov H.O.,Danyalov Ş.D. 2008səh. 140 səh. Humanitar elmlər Hərbi elm. Hərbi iş Bakı
Radioekologiya Ocaqov H.O. 2011 262 səh. Humanitar elmlər Hərbi elm. Hərbi iş Bakı
Fövqəladə hallardan müdafiənin iqtisadi təminatı.Dərs vəsaiti Həsənov C.Q. 2015 240cəh. Texniki elmlər Hərbi elm. Hərbi iş Bakı
Radiasiya ekologiyası Rəhimov V.,İsgəndərova T. 2012 448səh. Texniki elmlər Hərbi elm. Hərbi iş Bakı
Fövqaladə halların idarə olunması Ocaqov H.O. 2008 232səh. Humanitar elmlər Hərbi elm. Hərbi iş Bakı
Həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyinin nəzəri əsasları Ocaqov H.O.,Bəkirov B.T., Səbzəliyeva S.A. 2002 150səh. Humanitar elmlər Hərbi elm. Hərbi iş Bakı
Tikintinin təşkili 2016 29səh. Humanitar elmlər Hərbi elm. Hərbi iş Bakı
Hərbi topoqrafiyanın və geodeziyanın əsasları məmmədov Q.Ş. 2004 820 səh. Humanitar elmlər Hərbi elm. Hərbi iş Bakı