Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi


Sərlövhə Pdf forması Müəllifi Nəşr ili Səhifə Elm sahəsi Bölmə Nəşr yeri
Bina və qurğuların modelləşdirilməsi Abasova 2008 132 Texniki elmlər Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi Bakı
İnformasiya nəzəriyyəsi və kodlaşdırma Ağalarova E.S. 2007 95 Texniki elmlər Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi Bakı
İnşaat mexanikasından hesablama-qrafik işlərin nümunələri Hacıyev M.Ə. 2012 160 səh. Texniki elmlər Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi Bakı
İnformasiya müharibəsi texnologiyaları Ələkbərova İ. 2012 Texniki elmlər Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi Bakı
İnformasiyanın iqtisadiyyatı (dərs vəsaiti) Əliyev T. 2008 220səh. Texniki elmlər Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi Bakı
Digital Noise Monitoring of Defect Origin Aliyev T. 2007 Texniki elmlər Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi Springer
Alternativ və regenerativ enerjilər Cəlilov M.F. 2008 141səh. Texniki elmlər Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi Bakı
Müasir mərkəzləşdirilmiş istilik təchizatıı sistemləri Cəlilov M.F. 2008 164səh. Texniki elmlər Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi Bakı
Alternativ və regenerativ enerji sistemləri Cəlilov M.F. 2009 406səh. Texniki elmlər Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi Bakı
Rəqəmli bina avtomatlaşdırılması Dəryanı Reza Talebi, Fərhadov Vahid 2008 155səh. Texniki elmlər Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi Bakı
Elm və təhsildə kompüter texnologiyaların tətbiqi İbrahimov N.S.,Bədəlov Y.E.,Qasımova Z.Y.,Hüseynova R.Ö.,Hüseynova S.İ. 2008 Texniki elmlər Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi Bakı
İstilik təchizatı sistemləri ücün su hazırlığı Feyziyev H.Q.,Hüseynova G.H. 2012 360səh. Texniki elmlər Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi Bakı
İstilik təchizatı 2007 Texniki elmlər Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi Bakı
İstilik təchizatı Feyziyev H.Q.,Hüseynova G.H. 2007 Texniki elmlər Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi Bakı
Adobe photoshop Gözəlova R. 2010 331səh. Texniki elmlər Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi Bakı
İnşaat konstruksiyaları mexanikasının praktik kursu Hacıyev M.Ə.,Həsənov F.Q. 2012 608səh. Texniki elmlər Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi Bakı
Soyutma və iqlim sistemləri üçün enerji və ətraf mühit menecementi Hacıyev Y.Z.,Əkbərova S.M. 2008 215səh. Texniki elmlər Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi Bakı
Ventilyasiya və kondisioner sistemlərinin optimallaşdırılması Hacıyev Y.H.,Əkbərova S.M. 2008 161səh. Texniki elmlər Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi Bakı
Drenaj,hesabatı,layiləndirilməsi və istismarı Həsənov S.T. 2009 236səh. Texniki elmlər Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi Bakı
Elektponika. I hissə Hümbətov R.T. 2010 284səh. Texniki elmlər Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi Bakı
Maşın və mexanizmlər nəzəriyyəsi Kəngərli A.M. 2004 Texniki elmlər Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi Bakı
Standartlaşmanın əsasları Kərimov N.S.,Abasov A.X. 2005 Texniki elmlər Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi Bakı
İnformatika Kərimov S.Q.,Həbibullayev S.B.,İbrahimzadə T.İ., 2010 434səh. Texniki elmlər Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi Bakı
Kompyuter elminin nəzəri əsasları. Kərimov S.,Sərdarov Y. 2009 290səh. Texniki elmlər Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi Bakı
İnformasiya sistemləri Kərimov S.Q. 2008 676səh. Texniki elmlər Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi Bakı
Leica TC (R) 303/305/307/ seriyalı elektron taxeometrinə dair təlimat Məmmədov Q.Ş.,Əhmədov İ.H. 2002 108səh. Texniki elmlər Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi Bakı
Su kəməri şəbəkələri Mahmudov R.S. 2006 Texniki elmlər Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi Bakı
Yamacların dayanıqlığında mühəndis tədbirləri və eroziyalar Məmmədov K.M.,Qəhrəmanlı Y.V.,Musayev Z.S. 2008 126səh. Texniki elmlər Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi Bakı
Ventilyasiya və kondisioner sistemləri Məmmədov N.Y.,Aslanzadə N.R. 2008 540səh. Texniki elmlər Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi Bakı
Ümumi informatikadan praktikium 2009 396səh. Texniki elmlər Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi Bakı
ümumi İnformatikadan praktikum Mehdiyev M.M. 2009 396səh. Texniki elmlər Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi Bakı
Nanotexnoloji materialşünaslığın əsasları Qarayev S.F.,Mustafayev S.M. 2013 Texniki elmlər Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi Bakı
Dənizdə neft və qazçıxarma sənayesində idarəetmə uçotunun təşkili problemləri və tətbiqi istiqamətləri Qasımov S.M. 2002 144səh. Texniki elmlər Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi Bakı
İnternetdə domen problemləri və onların həlli yolları Qasımova R. 2012 164səh. Texniki elmlər Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi Bakı
Qeyri-qaya əsasında suaşıran bəndin hesablanması və layihələndirilməsi 2004 108səh. Texniki elmlər Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi Bakı
Su kimyası və mikrobiologiya praktikumu 2004 Texniki elmlər Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi Bakı
İnşaat mexanikası İsayev Ə.M.,Məmmədsadıqov H.H. 2010 498sh. Texniki elmlər Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi Bakı
Tikinti istehsalatının təşkili və idarə edilməsi Abdullayev T. 2004 494səh. Texniki elmlər Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi Bakı
İnşaat və yol maşınlarının layihələndirilməsinin əsasları Bayramov A.M.,Əsədova M.A.,Məcidova A.S. və başqaları 2000 108səh. Texniki elmlər Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi Bakı
Rəqəmli bina avtomatlaşdırılması 2 Dəryani Reza Talabi.,Fərhadov Vahid 2008 138səh. Texniki elmlər Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi Bakı
İnformatika Fərziyev T. 2011 Texniki elmlər Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi Bakı
İqlim qurğularının layihələndirilməsi Hacıyev Y.H.,Əkbərova S.M. 2008 Texniki elmlər Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi Bakı
İnşaat istilik fizikası Hacıyev Y.Z. 2009 442səh. Texniki elmlər Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi Bakı
Mühəndis sistem və qurğularının layihələndirilməsi,rekonstruksiyası və texniki istismarının əsasları Məmmədov H.S. 2002 Texniki elmlər Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi Bakı
Maşın və mexanizmlər nəzəriyyəsi:kurs layihəsi Kəngərli A.M.,Əliyev Ş.N.,Kərimov S.X. 2005 Texniki elmlər Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi Bakı
Qoruyucu konstruksiyaların istilik fizikası Qənbərov G.M. 2003 236səh. Texniki elmlər Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi Bakı
Sistemlərin identifikasiyası. I hissə Statik rejimlərin identfikasiyası Rzayev T.H. 2007 520səh. Texniki elmlər Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi Bakı
İnformatikaya giriş Sadıkov P.M. 1999 58səh. Texniki elmlər Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi Bakı
Elm və təhsildə kompüter texnologiyaları Səlimova A., 2010 230səh. Texniki elmlər Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi Bakı
Xırdalayıb-ceşidləyən zavod və qurğuların layihələndirilməsi Yusubov F.,Bəşirov E. 2013 196səh. Texniki elmlər Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi Bakı
İnformasiya təhlükəsizliyinin əsasları Qasımov V. 2009 340səh. Texniki elmlər Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi Bakı
Kodlaşdırma nəzəriyyəsi Mənsimov K.B.,Feyziyev F.G.,Aslsnova N.X. 2009 226səh. Texniki elmlər Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi Bakı
Kompüter texnikası və proqramlaşdırma Qurbanov A.T 2010 169səh. Texniki elmlər Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi Bakı
Fərdi kompüterlərin proqram təminatı Qurbanov A.İ.,Abdullayeva R.A 2006 Texniki elmlər Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi Bakı
Riyazi proqramlar paketi Qurbanov İ.Ə.Qurbanov A.İ. 2005 168səh. Texniki elmlər Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi Bakı
İnformatika və tətbiqi proqramlaşdırma (dərs vəsaiti) Bədəlov T.A.,Hacıyev A.M.,Atamov F.A. 2000 232cəh. Texniki elmlər Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi Bakı
İnformatikanın və hesablama texnikasının əsasları. Əliyev R.Ə.,Əliyev T.N.,Salahli 1993 272səh. Texniki elmlər Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi Bakı
Kompüter qrafikası(mühazirə materialları və testlər) Əlizadə M.N.,Qurbanov B.A.,Hacızadə S.M. 2010 il. 544səh. Texniki elmlər Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi Bakı
Coğrafi informasiya sistemləri. Mehdiyev A.S.,İsmayılov A.İ. 2011il. 232səh. Texniki elmlər Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi Bakı
Mikrosoft Excel 2003 ders notları 2012 19 səh. Texniki elmlər Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi Ankara
Rəqəmli kommutasiya sistemləri və şəbəkələri Qəhrəmanzadə A.H. 2004 Texniki elmlər Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi Bakı
Zəlzələlərin mexanikası,xəbərvericileri və tetonik dalğalar Ramazanov T.Q. 2005 il. 407səh. Texniki elmlər Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi Bakı
Borland C++ ilə Obyektyönlü Proqramlaşdırma Seyidzadə E. 2007 152 səh. Texniki elmlər Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi Bakı
Makine teknolojisi .Standatt makine elemanları 2006 79 səh. Texniki elmlər Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi Ankara
Tətbiqi mexanikadan mühazirələr konspekti.T.tbiqi mexanika -1 Mirzəyev H. 2013 108 səh. Texniki elmlər Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi Bakı
İnfarmatika Məmmədov MəNə 123 səh. Texniki elmlər Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi Bakı
İnformatika Mahmudzadə R.,Sadıqov İ., İsayeva N. 2012 72səh. Texniki elmlər Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi Bakı
İnformatika Mahmudzadə R.,Sadıqov İ.,İsayeva N. 2012 96səh. Texniki elmlər Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi Bakı
Binaların enerji auditi 2014 2014səh. Texniki elmlər Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi Bakı
İnformasiya texnologiyaları.(İNFORMASİYANIN MÜHAFİZƏSİ VƏ KOMPÜTER TƏHLÜKƏSİZLİYİ) 2003 Texniki elmlər Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi Bakı
İnformatika Mahmudov M. Texniki elmlər Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi Bakı
XÜSUSİ TƏYİNATLI BİNA VƏ QURĞULARIN İNŞASININ TEXNOLOGİYASI VƏ TƏŞKİLİ ALİ TEXNİKİ MƏKTƏBLƏR ÜÇÜN DƏRSLİK M.Ə. SALAHOV 2017 394 səh. Texniki elmlər Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi Bakı
İntellektual sistemlər və texnologiyalar.Dərs vəsaiti Balayev R.,Əlizadə M.,Musayev İ. 2016 256səh. Texniki elmlər Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi Bakı
Hidrogeloji və mühəndisi-geoloji tədqiqatlarda geofiziki və aerokosmik üsullar Məsimov A.Ə.,Məmmədova E.A. 2008 102səh. Texniki elmlər Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi Bakı
İnformasiya təhlükəsizliyinin əsasları Qasımov V. 2009 340səh. Texniki elmlər Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi Bakı
İnformatika və proqramlaşdırma Əliyev A.Y. 2008 404səh. Texniki elmlər Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi Bakı
İntelektual idarəetmə sistemləri (dərs vəsaiti) Əzizov S.Ə.,Sultanova K.İ. 2017 114səh. Texniki elmlər Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi Bakı
C++ proqramlaşdırma dili.Ali məktəblər üçün dərs bəsaiti İsgəndərov R.M., Sultanova K.İ. 2016 194səh. Texniki elmlər Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi Bakı
İnformasiya sistemləri Kərimov S.Q. 2008səh. Texniki elmlər Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi Bakı
İnformatika.Ali məktəblər üçün dərslik Kərimov S.Q.,Həbibullayev S.B.,İbrahimzadə T.İ., 2009 436səh. Texniki elmlər Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi Bakı
Excel,Access və Delpini proqramlarında iqtisadi informasiyanın işlənməsi (metodik vəsait) Novruzov G.M.,Həsənov G.S. 2006 136səh. Texniki elmlər Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi Bakı
İnformatika (Mövzular,suallar və testlər) Salmanova M.Ə.,Əlizadə M.N.,Seyidzadə E.V. 2012 552səh. Texniki elmlər Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi Bakı
Müasir informasiya sistemlərinin idarə edilməsi 2016 248 s. Texniki elmlər Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi Bakı
MAŞIN HİSSƏLƏRİ VƏ KONSTRUKSİYAETMƏNİN ƏSASLARI Nəcəfov Ə., Çələbi İ.,Əmənov Y., Əhmədov B.,Mirzəyev H. 2018 316 Texniki elmlər Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi Bakı
Nanotexnologiya Məhərrəmov A.M.,Ramazanov M.Ə., Vəliyeva L.İ. 2007 232 s. Texniki elmlər Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi Bakı
Mühəndis geologiyasının əsasları.Dərslik Məmmədov Q.Ş və başqaları 2012 800səh. Texniki elmlər Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi Bakı
İdarəetmə sistemlərinin layihələndirilməsinin avtomatlaşdırılması Ələkbərli F., Ağayev U., Salmanov M. 2014 112 s. Texniki elmlər Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi Sumqayıt
İnformasiya sistemlərinin avtomatlaşdırılmış modelləşdirilməsi və tədqiqi üsulları M.A.Əhmədov, H.M.Məhəmmədli 2015 137 s. Texniki elmlər Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi Sumqayıt
İnformatikanın əsasları Musayev İ.,Əlizadə 2014 228səh. Texniki elmlər Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi Bakı
Azərbaycanda informasiyanın təşəkkülü 2010 172 səh. Texniki elmlər Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi Bakı
İnformasiya axtarışı üsulları və sistemləri Qasımov V. 2015 288səh. Texniki elmlər Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi Bakı
Azərbaycan nefti XX əsrdə İsmayılov İ. 2007 66səh. Texniki elmlər Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi Bakı
Assembler proqlamlaşdırma dili Sadıxov Ə. 2014 114səh. Texniki elmlər Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi Bakı
Elektrik sistemlərinin avtomatikası Yusifbəyli N.A.,Quliyev H.B. 2017 458səh. Texniki elmlər Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi Bakı
Elektron cədvəllər Seyidzadə E. 2014 94səh. Texniki elmlər Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi Bakı
İnşaat mexanikasından məsələlər toplusu Hacıyev M.Ə. 2012 206 səh. Təbiət elmləri Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi Bakı
İstilik ötürmə və istilik kütlə mübadiləsindən laboratoriya işləri Ələsgərov G.A. 2005 36səh. Texniki elmlər Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi Bakı
Kompüterin əsasları və əməliyyat sistemləri İbiyev F.,Məmmədov F.,Seyidzadə E. 2014 131səh. Təbiət elmləri Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi Bakı
Təqdimat təlim vəsaiti Verdiyev E. 2014 110səh. Texniki elmlər Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi Bakı
İnformatika Hüseynov A.H.,Talıbov N.H.,Sadıxov Z.Ə. 2010 308 səh. Texniki elmlər Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi Bakı
Əşyaların interneti Əliquliyev R., Mahmudov R. 2012 47 s. Texniki elmlər Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi Bakı
İntellektural idarəetmə sistemləri Əzizov E.Ə., Sultanova K.İ. 2017 129 s. Texniki elmlər Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi Bakı
Kompüter riyaziyyatı "Mathematica"-nın elmi-tədqiqat və və mühəndis məsələlərində istifadəsi Musayeva N. və b. 2018 133 s. Texniki elmlər Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi Bakı
Layihələndirmədə kompüter texnologiyası Məmmədov L.İ. 2001 94 s. Texniki elmlər Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi Bakı
Meliorasiya və inşaat maşınları Muradağayev M.S. 2007 506 s. Texniki elmlər Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi Bakı
Mexanikləşdirilmiş əl alətləri Bayramov A.M. 2012 112 s. Texniki elmlər Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi Bakı
Neft və qaz quyularının qazılmasında nanotexnologiyalar Yusifzadə X.B., Şahbazov E.Q., Kazımov E.A. 2014 184 s. Texniki elmlər Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi Bakı
Neftçıxarmada duz çökməyə qarşı nanosistemlərin işlənməsi və tətbiqi Şahbazov E.Q., Yusifov R.Ə., Cabbarova K. 2016 40 s. Texniki elmlər Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi Bakı
Mobil hesablama buludları: mövcud vəziyyəti, inkişaf mərhələləri, problemləri və həlli yolları Ələkbərov R., Ələkbərov O. 2018 194 s. Texniki elmlər Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi Bakı
Neftin emalında nanotexnologiyalar: mənfi amillərdən və korroziyadan mühafizə Şahbazov E., Quliyev A. 2017 72 s. Texniki elmlər Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi Bakı
Silikatların ümumi texnologiyası kursu üzrə laboratoriya işlərinin yerinə yetirilməsinə dair metodik göstəriş Sərdərov B., Abbasova S.İ., Qurbanova R.A. 2007 60 s. Texniki elmlər Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi Bakı
Şüşə asbestsement və keramika istehsalı müəssisələrinin maşın və avadanlıqları Şərifov A.R., Kəlbiyev R.K. 2003 303 s. Texniki elmlər Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi Bakı
Texnoloji proseslərin avtomatlaşdırılmasının müasir texniki vasitələri Quliyev Z.H. və b. 2016 295 s. Texniki elmlər Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi Bakı
Təcrübi verilənlərin işlənməsinin informasiya texnologiyaları Musayeva N.F. 2007 245 s. Texniki elmlər Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi Bakı
Elektron imza, elektron kommersiya (İnformatika) Quliyev N.Ə. 2008 344 səh. Texniki elmlər Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi Bakı
Elektronikada nanotexnologiyalar və nanomateriallar.I hissə Nanotexnologiyalar Orucov H.S.,Əbiyev Ç.İ.Sadiqov O.M.,Həsənova M.Ş. 2017 196 səh. Texniki elmlər Avtomatika. Mexanika.Dəqiq mexanika. Mühəndis işi Bakı