Nəqliyyat komunkasiya tikintisi


Sərlövhə Pdf forması Müəllifi Nəşr ili Səhifə Elm sahəsi Bölmə Nəşr yeri
İnşaat və yol maşınlarının etibarlılığının əsasları Əfəndiyev F.M. 2006 115 Texniki elmlər Nəqliyyat komunkasiya tikintisi Bakı
Metropolitenin süni qurğularının cari saxlanılması üzrə Əhmədov T.M.,Tağızadə F.Ç, Bayramov R.F. 2010 Texniki elmlər Nəqliyyat komunkasiya tikintisi Bakı
Nəqliyyat yollarında körpülər və qurğular Əhmədov T.M.,Qasəmov N.M., Piriyev Y.M. 2002 Texniki elmlər Nəqliyyat komunkasiya tikintisi Bakı
Metropolitendə elmi-texniki tərəqqi və onun səmərəliliyi .Bakı Metropoliteni Əhmədov T.M. 2010 Texniki elmlər Nəqliyyat komunkasiya tikintisi Bakı
Yol-inşaat materialları Əliyev Ə.,Əliyev K. 1997 448 Texniki elmlər Nəqliyyat komunkasiya tikintisi Bakı
Avtomobil yollarının istismarı Piriyev Y.M.,Əliyev R.M.,Cəfərov F.M.,Qaraisayev N.M. 2003 420səh. Texniki elmlər Nəqliyyat komunkasiya tikintisi Bakı
Azərbaycan Dövlət Dəmir Yolunun Texniki İstismar Qaydaları(TİQ) 2000 Texniki elmlər Nəqliyyat komunkasiya tikintisi Bakı
Yol hərəkət qaydaları (dərslik) Bayramov R.P.,Cəfərov R.M. 2007 154səh. Texniki elmlər Nəqliyyat komunkasiya tikintisi Bakı
Yol şəraitləri və hərəkətin təhlükəsizliyi Həsənov ŞH.,Cəfərov R.M.,Bayramov R.P. 2013 348səh. Texniki elmlər Nəqliyyat komunkasiya tikintisi Bakı
Şəhər yolları və küçələri Məmmədov A.H.,Məmmədov H.N. 2003 168səh Texniki elmlər Nəqliyyat komunkasiya tikintisi Bakı
Avtomobil yollarının nəqliyyat-istismasr göstəricilərinin yüksəldilməsi Piriyev Y.M.,Həsənov Ş.H., Qaraisayev N.M. 2000 240səh. Texniki elmlər Nəqliyyat komunkasiya tikintisi Bakı
Dəmir yollarının layihələndirilməsi Qabulzadə A.H. 2008 Texniki elmlər Nəqliyyat komunkasiya tikintisi Bakı
Yol təsərrüfatı və stansiyalar Qabulzadə A.H. 2006 388səh. Texniki elmlər Nəqliyyat komunkasiya tikintisi Bakı
Nəqliyyat yollarında körpülərin layihələndirilməsinə aid Əhmədov T.M.,QasımovN.M.,Əliyev Q.N. 1999 128səh. Texniki elmlər Nəqliyyat komunkasiya tikintisi Bakı
Tunellər və metropolitenlər Ihissə Əhmədov T.M.,QasımovN.M.,Əliyev Q.N. 2001 402səh. Texniki elmlər Nəqliyyat komunkasiya tikintisi Bakı
Avtomobil yollarinin tikintisi və istismarı Piriyev Y.M.,Əliyev R.M.,Cəfərov F.M.,Qaraisayev N.M. 2000 364 səh. Texniki elmlər Nəqliyyat komunkasiya tikintisi Bakı
Nəqliyyatın yükləmə-boşaltma avadanlığı Bəşirov A.A. 2002 228səh. Texniki elmlər Nəqliyyat komunkasiya tikintisi Bakı
Nəqliyyat vasitələrinin təhlükəsizliyi və avtotexniki ekspertizası Heydərov Ş.H.,Bayramov R.P. 2009 336səh. Texniki elmlər Nəqliyyat komunkasiya tikintisi Bakı
Yükqaldıran maşınlar və liftlər Kərimov Ə.H. 2006 360səh. Texniki elmlər Nəqliyyat komunkasiya tikintisi Bakı
Avtomobil yolları Piriyev Y.M. 1999 556 səh. Texniki elmlər Nəqliyyat komunkasiya tikintisi Bakı
Nəqliyyat maşınları Talıbov T.A. 2009 84səh. Texniki elmlər Nəqliyyat komunkasiya tikintisi Bakı
Yollar kəsişmələrində mühəndisi qurğular Cəfərov F.M. 2004 264səh. Texniki elmlər Nəqliyyat komunkasiya tikintisi Bakı
Dəmiryol nəqliyyatı və təsərrüfatı mühəndisliyi üzrə suallar-cavablar və özünü yoxlama testləri Nəzirov Q.H., Bağırov S.M. 2010 312 səh. Texniki elmlər Nəqliyyat komunkasiya tikintisi Bakı
Yol-nəqliyyat hadisələrinin tədqiqi və avtotexniki ekspertizası.. Bayramov R.P.,Çobanzadə İ.M. 2005 il. 350səh. Texniki elmlər Nəqliyyat komunkasiya tikintisi Bakı
Yol hərəkət qaydaları (dərslik) Bayramov R.P.,Heydərov Ş.H. 2007 154səh. Texniki elmlər Nəqliyyat komunkasiya tikintisi Bakı
Yol hərəkətinin təşkili və təhlükəsizliyi(Dərslik) Tağızadə Ə.H.,Bayramov R.P. 2002. 248səh. Texniki elmlər Nəqliyyat komunkasiya tikintisi Bakı
Tuneller va metropolitenlar. ll hissə. .Əhmadov T. M.,QasimovN.M.,Əliyev Q.N. 2001 205s Texniki elmlər Nəqliyyat komunkasiya tikintisi Bakı
Naqliyyat infrastrukturunun inkishaf istiqamatlari Cumshudov S.,Asadov A 2008 77s Texniki elmlər Nəqliyyat komunkasiya tikintisi Bakı
Avtomobil yolları və aerodromların tikintisi. Dərslik. IV cilddə Cild II Əliyev Ə.M. 2014 316 səh. Texniki elmlər Nəqliyyat komunkasiya tikintisi Bakı
Avtomobil yolları və aerodromların tikintisi. Dərslik. IV cilddə Cild III Əliyev Ə.M. 2014 324 səh. Texniki elmlər Nəqliyyat komunkasiya tikintisi Bakı
Asfalt-beton örtüklü avtomobil yolları ( yol inşaatçısı üçün əyani vəsait) Məmmədov S.Ə., Nemətli Azər 2017 270səh. Texniki elmlər Nəqliyyat komunkasiya tikintisi Bakı
Avtomobil yolları və aerodromların tikintisi IV cilddə.Cild IV. ƏliyevƏ.M. 2014 328səh. Texniki elmlər Nəqliyyat komunkasiya tikintisi Bakı
Avtomobil. Nəqliyyat vasitələrinin konstruksiyasının əsasları Məmmədov Y.Ə., Eyyubov F.Ç., Zülfüqarov E.İ. 2013 740 s. Texniki elmlər Nəqliyyat komunkasiya tikintisi Bakı
Yükqaldırıcı maşınlar Abdullayev Ə. İ. 2002 488 səh. Texniki elmlər Nəqliyyat komunkasiya tikintisi Bakı
Tunellər və metropolitenlər II hissə Əhmədov T.M.,Qasımov N.M.,Əliyev Q.N. 2001 406 səh. Texniki elmlər Nəqliyyat komunkasiya tikintisi Bakı
İqtisadi proseslərdə informasiya texnologiyaları Əliquliyev R.,Əliyev 2001 Texniki elmlər Nəqliyyat komunkasiya tikintisi Bakı
Avtomobil yolları və aerodromların tikintisi IV cilddə.Cild I. Əliyev Ə.M. 2014 336səh. Texniki elmlər Nəqliyyat komunkasiya tikintisi Bakı
Nəqliyyatın dinamik inkişaf strategiyası.Cild I. Məcmuələr toplusu Məmmədov M. 2015 228səh. Texniki elmlər Nəqliyyat komunkasiya tikintisi Bakı
AZƏRBAYCANIN NƏQLİYYATI 2015 140səh. Texniki elmlər Nəqliyyat komunkasiya tikintisi Bakı
Avtomobil yollarının təhlükəsizlik dərəcəsinin qiymətləndirilməsi.Metodik göstəriş 215səh. 40səh. Texniki elmlər Nəqliyyat komunkasiya tikintisi Bakı
Avtomobil yollarının təhlükəsizlik dərəcəsinin qiymətləndirilməsi.Metodik göstəriş 215səh. 40səh. Texniki elmlər Nəqliyyat komunkasiya tikintisi Bakı
Yol hərəkətinin təşkilinin texniki nizamlama vasitələri. Bayramov R. 2004 276səh. Texniki elmlər Nəqliyyat komunkasiya tikintisi Bakı
XXI əsrin Bakı metropoliteni 2012 608səh. Texniki elmlər Nəqliyyat komunkasiya tikintisi Bakı
Nəqliyyat ekspedisiya işlərinin təşkili Cavadov Ə.Ə. 2012 220səh. Texniki elmlər Nəqliyyat komunkasiya tikintisi Bakı
Asfaltbeton yol örtüklərinin tikintisi və təmiri Piriyev Y.M.,Kazımov X.İ.,Qaraisayev N.M. 2013 256səh. Texniki elmlər Nəqliyyat komunkasiya tikintisi Bakı
Yol-nəqliyyat hadisələrinin məhkəmə ekspertizasına dair metodik vəsait 2017 52 səh. Texniki elmlər Nəqliyyat komunkasiya tikintisi Bakı