Dağ mədən işləri. Metallar


Sərlövhə Pdf forması Müəllifi Nəşr ili Səhifə Elm sahəsi Bölmə Nəşr yeri
Neft emalı və neft kimyasının əsas proseslərinin və aparatlarının hesablanması Ləmbəranski R.Ə.,Əmircanov R.T.,Qurbanəliyev T.H. 1988 184səh. Texniki elmlər Dağ mədən işləri. Metallar Bakı
Təbii qaz-mədəndən istehlakçıyadək Rəsulov S.Y. 2007 206səh. Texniki elmlər Dağ mədən işləri. Metallar Bakı
Sənaye və yanacaq-enerji kompleksinin inkişaf istiqamətlərinin təhlili Məmmədov M.A.,Əliyev Ə.M.,Abasova A.Ə.,İbrahimov C.Ş. 2012 380səh. Texniki elmlər Dağ mədən işləri. Metallar Bakı
Metal konstruksiyaları Ağayev N.H.,Zeynalov L.M. 2008 390səh. Texniki elmlər Dağ mədən işləri. Metallar Bakı
Naxçıvan Muxtar Respublikasının faydalı qazıntıları Nağıyev V.N.,Məmmədov İ.Ə. 2010 240səh. Texniki elmlər Dağ mədən işləri. Metallar Bakı
Naxçıvan Muxtar Respublikasının faydalı qazıntıları Nağıyev V.N.,Məmmədov İ.Ə. 2010 il. 240səh. Texniki elmlər Dağ mədən işləri. Metallar Bakı
Minerologiya haqqında anlayış 2013 Texniki elmlər Dağ mədən işləri. Metallar Bakı
Sənaye və yanacaq-enerji komplekslərinin inkişaf istiqamətlərinin təhlili Məmmədov M.A.,Əliyev Ə.M.,İbrahimov C.Ş. 2012 263 səh. Texniki elmlər Dağ mədən işləri. Metallar Bakı