ELEKTRON KİTABXANA TREYNİNQİ

Posted on

Azərbaycan Memarlıq İnşaat Universitetinin bütün fakültələrinin I kurs tələbələrinə 19.09.2016 – 19.10.2016 tarixlərində, İKT Mərkəzinin əməkdaşı F.F.Abdullazadə tərəfindən AzMİU kitabxanasının elektron kitabxana və elektron resurslarından istifadə qaydalarının treyninq dərsləri keçirilmişdir. Təlim ərzində tələbələr, ənənəvi və elektron kitabxana ilə tanış olmuş, təhsil alma prosesini maksimum optimallaşdırmaq üçün elektron kitabxananı tədris prosesinə necə tətbiq etməli, məşğələ dərslərinin hazırlanmasında, sərbəst və elmi işlərin yazılmasında elektron kitabxana resursları ilə yanaşı, universitetimizin üzv olduğu elmi-tədqiqat resurs bazalarından da (EBSCO, BioOne, Cambridge Journals Online, OECD iLibrary, Oxford English Dictionary Online,Oxford Reference Online, Springer və s.) istifadə qaydaları ilə tanış olmuşlar.

kitabxana azmiu

readmsg_002

readmsg

readmsg_005

readmsg_004

readmsg_006