EMERALD Publishing Group Presentation

Posted on

Hörmətli  tədqiqatçılar, mütəxəssislər, tələbələr və xarici vətəndaşlar,

 

İnformasiya Resurs Kompleksi Sizi 7 Mart  2014-ci il tarixində saat 15:00-da

Elektron Resursların İşlənməsi

(Electronic Resources Usage)

mövzusunda    “Emerald” LTD Nəşriyyat qrupunun elektron elmi məlumat bazasının təqdimatı və bu bazadan  istifadə qaydalarına dair tədbirə dəvət edir. 

Mine Tonta- Emerald-ın Türkiyə və Asiya üzrə biznes meneceri

Business Manager | Turkey & Central Asia | Emerald Group Publishing Limited

Ünvan: Azərbaycan Dillər Universitetinin əsas binası ( 1-ci mərtəbə)

İnformasiya Resurs Kompleksinin Amerika Mərkəzi

Bakı, Rəşid Behbudov 134

 

Əlaqə üçün kontaktlar: Tel: (+994 12) 441 36 80, 4416744

 

_______________________________________________________________________

Dear researchers, specialists and foreign citizens,

The AUL Information Resource Complex is pleased to invite you to the  presentation of the scientific E-database of the EMERALD Publishing Group LTD

 “Electronic Resources Usage”  

on March 7, 2014 at 3p.m.   

Speaker: Mine Tonta – Emerald Business manager in Turkey and Asia

Business Manager | Turkey & Central Asia | Emerald Group Publishing Limited

Address: Azerbaijan University of  Languages ( 1st floor)

Information Resource Complex American Center

Baku, Rashid Behbudov 134

 

Contacts: Tel: (+994 12) 441 36 80, 4416744

 _______________________________________________________________________

 Уважаемые исследователи, специалисты, студенты и иностранные граждане

   

Информационный Ресурсный Комплекс АУЯ

приглашает Вас на презентацию электронных научных баз данных издательской группы Emerald” LTD « Использование Электронных Ресурсов»

(Electronic Resources Usage)

Дата и время : 7- ое  марта 2014 года в 15:00.

Спикер:Бизнес менеджер Mine Tonta- Emerald в Турции и Азии

Business Manager | Turkey & Central Asia | Emerald Group Publishing Limited

  Адрес: Азербайджанский Университет Языков  (основной корпус,1-й этаж)

Американский центр Информационно  Ресурсного  Комплекса.

Бакуул. Рашид Бейбутова 134

Контакты: Тел: (+994 12) 441 36 80, 4416744