AzMİU tələbələri üçün video dərslər istifadəyə verildi

Posted on

slideravicennaUzun müddətdir ki, İKT mərkəzi tərəfindən Avicenna virtual kampusunda hazırlanan video dərslərin bir qismi tələbələrin və akademik heyətin istifadəsinə buraxılıb. Ümumilikdə Kimya, İnşaaat materialları, Ali riyaziyyat və İnformatika olmaqla 4 fənnin tam kursunu əhatə edən video dərslərdən ilk 20 dərs istifadəçilərin ixtiyarına verilib. Hər bir dərsi 20 dəqiqədən ibarət olan bu video kursdan rahat və səmərəli istifadə üçün dərslər kiçik seqmentlərə bölünüb, dərs materiallarının effektivliyini təmin etmək məqsədilə isə dərslərə video təqdimatlar,təcrübi proseslər və yoxlama sualları əlavə edilib.

Univesitetin tələbələri Tələbə şəxsi kabinetindən, müəllimlər isə Müəllim kabinetindən istifadə etməklə video dərslərdən istifadə edə bilərlər.  


ELEKTRON KİTABXANA TREYNİNQİ

Posted on

Azərbaycan Memarlıq İnşaat Universitetinin bütün fakültələrinin I kurs tələbələrinə 19.09.2016 – 19.10.2016 tarixlərində, İKT Mərkəzinin əməkdaşı F.F.Abdullazadə tərəfindən AzMİU kitabxanasının elektron kitabxana və elektron resurslarından istifadə qaydalarının treyninq dərsləri keçirilmişdir. Təlim ərzində tələbələr, ənənəvi və elektron kitabxana ilə tanış olmuş, təhsil alma prosesini maksimum optimallaşdırmaq üçün elektron kitabxananı tədris prosesinə necə tətbiq etməli, məşğələ dərslərinin hazırlanmasında, sərbəst və elmi işlərin yazılmasında elektron kitabxana resursları ilə yanaşı, universitetimizin üzv olduğu elmi-tədqiqat resurs bazalarından da (EBSCO, BioOne, Cambridge Journals Online, OECD iLibrary, Oxford English Dictionary Online,Oxford Reference Online, Springer və s.) istifadə qaydaları ilə tanış olmuşlar.

kitabxana azmiu

readmsg_002

readmsg

readmsg_005

readmsg_004

readmsg_006


Qətər dövlətinin Doha şəhərində işgüzar səfər.

Posted on

AzMİU-nun rektoru,professor Gülçöhrə Məmmədova və elmi tədqiqat şöbəsinin müdiri Könül Əliyeva 8-9 mart 2015-ci il tarixlərində Qətər dövlətinin Doha şəhərində işgüzar səfərdə olmuşlar. Universitetimizin nümayəndə heyəti Qətər Universitetinin rektoru,professor Sheikha Abdulla Al-Misnad ilə görüşmüş, görüşdə AzMİU ilə QU arasında gələcək birgə fəaliyyət planı müzakirə olunmuşdur.
Əməkdaşlarımız QU-nun Elmi kitabxanasına baxmış,universitetin kampusu ilə tanış olmuşvə Qətər Universitetinin 9-cu Karyera Forumunda iştirak etmişlər. Qətər Universitetinin Kitabxanasını və Nadir kitablar fondunu ziyarət etmişlər. QU və AzMİU kitabxanaları arasında mümkün beynəlxalq əlaqələr müzakirə olunmuşdur.

IMG_6695IMG_6697IMG_6692IMG_6690


EMERALD Publishing Group Presentation

Posted on

Hörmətli  tədqiqatçılar, mütəxəssislər, tələbələr və xarici vətəndaşlar,

 

İnformasiya Resurs Kompleksi Sizi 7 Mart  2014-ci il tarixində saat 15:00-da

Elektron Resursların İşlənməsi

(Electronic Resources Usage)

mövzusunda    “Emerald” LTD Nəşriyyat qrupunun elektron elmi məlumat bazasının təqdimatı və bu bazadan  istifadə qaydalarına dair tədbirə dəvət edir. 

Mine Tonta- Emerald-ın Türkiyə və Asiya üzrə biznes meneceri

Business Manager | Turkey & Central Asia | Emerald Group Publishing Limited

Ünvan: Azərbaycan Dillər Universitetinin əsas binası ( 1-ci mərtəbə)

İnformasiya Resurs Kompleksinin Amerika Mərkəzi

Bakı, Rəşid Behbudov 134

 

Əlaqə üçün kontaktlar: Tel: (+994 12) 441 36 80, 4416744

 

_______________________________________________________________________

Dear researchers, specialists and foreign citizens,

The AUL Information Resource Complex is pleased to invite you to the  presentation of the scientific E-database of the EMERALD Publishing Group LTD

 “Electronic Resources Usage”  

on March 7, 2014 at 3p.m.   

Speaker: Mine Tonta – Emerald Business manager in Turkey and Asia

Business Manager | Turkey & Central Asia | Emerald Group Publishing Limited

Address: Azerbaijan University of  Languages ( 1st floor)

Information Resource Complex American Center

Baku, Rashid Behbudov 134

 

Contacts: Tel: (+994 12) 441 36 80, 4416744

 _______________________________________________________________________

 Уважаемые исследователи, специалисты, студенты и иностранные граждане

   

Информационный Ресурсный Комплекс АУЯ

приглашает Вас на презентацию электронных научных баз данных издательской группы Emerald” LTD « Использование Электронных Ресурсов»

(Electronic Resources Usage)

Дата и время : 7- ое  марта 2014 года в 15:00.

Спикер:Бизнес менеджер Mine Tonta- Emerald в Турции и Азии

Business Manager | Turkey & Central Asia | Emerald Group Publishing Limited

  Адрес: Азербайджанский Университет Языков  (основной корпус,1-й этаж)

Американский центр Информационно  Ресурсного  Комплекса.

Бакуул. Рашид Бейбутова 134

Контакты: Тел: (+994 12) 441 36 80, 4416744